Contractul de Leasing, Report și Factoring

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 33486
Mărime: 137.06KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Radu

Cuprins

CAPITOLUL I 4

Introducere în studiul dreptului 4

1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor 4

1.2.Stiinţele juridice istorice 6

1.3.Ştiinţele juridice de ramură 6

1.4.Ştiinţele juridice ajutãtoare (auxiliare) 7

1.5. Teoria generalã a dreptului (Enciclopedia dreptului ) 8

1.6.Originea, definirea şi accepţiunile noţiunii de drept 8

1.7.Noţiunea, obiectul şi definirea dreptului comercial 9

1.8. Izvoarele dreptului comercial 10

1.9.Delimitarea dreptului comercial în raport cu alte ramuri ale sistemului de drept 11

CAPITOLUL II 13

CONTRACTELE COMERCIALE 13

I. Aspecte generale privind contractele comerciale 13

2.1.Noţiuni definitorii 13

2.Condiţii de formă şi validitate ale contractului comercial 15

2.2.Obiectul şi cauza contractului comercial 19

2.3 . Clasificarea contractelor comerciale 22

Capitolul III 24

Contractul de Leasing 24

3.1.Finanţarea : 24

3.2.Contractul de leasing 24

3.3 Noţiunea contractului de leasing 26

1. Reglementarea legală 26

2. Definiţia contractului de leasing 26

3. Caracterele juridice ale contractului de leasing 27

3.4. Caracterul sinalagmatic al contractului de leasing 27

3.4. Caracterul oneros al contractului de leasing 28

3.5. Caracterul consensual al contractului de leasing 28

3.6. Contractul de leasing -contract cu executare succesivă 29

3.7. Contractul de leasing - contract numit 29

3.8. Contractul de leasing - contract negociat 30

3.9. Contractul de leasing - contract încheiat intuitu personae 30

3.10. Contractul de leasing transmite dreptul de folosinţă 31

4.Natura juridică a contractului de leasing 31

4.1. Delimitarea contractului de leasing faţă de locaţiune 32

4.2. Delimitareacontractului de leasing faţă de vânzarea-cumpărarea în rate 34

4.3. Delimitarea leasingului faţă de credit 34

4.4. Delimitarea leasingului faţă de împrumutul de folosinţă 35

4.5. Natura juridică a contractului de leasing 36

Secţiunea a II- a 37

Formele contractului de leasing 37

1. Clasificarea contractului de leasing după obiectul său 37

2. Clasificarea contractului de leasing după conţinutul ratelor 38

2.1.Contractul de leasing financiar 38

2.2.Contractul de leasing operaţional 42

3.Clasificarea contractului de leasing după modul de calcul al ratelor 44

3.1. Leasingul brut si leasingul net 45

3.2 Leasing cu amortizare intgrală şi leasing cu amortizare parţială 46

4. Clasificarea contractului de leasing după durată 46

5. Clasificarea contractului de leasing după apartenenţa părţilor 46

6.Clasificarea leasingului după specificul tehnicii de realizare 47

6.1. Contractul de lease-back 47

6.2. Contractul de leasing experimental 48

6.3. Contractele time-sharing 49

6.4. Contractul de renting 49

6.5. Contractul de leasing acţionar 50

6.6. Master leasing 50

Secţiunea a III- a 52

Condiţiile de validitate ale contractului de leasing 52

A. Capacitatea părtilor contractante 52

1 .Capacitatea finanţatorului 53

2. Capacitatea locatorului de a încheia un contract de leasing 54

3. Capacitatea de a contracta a utilizatorului 54

B. Consimţământul 56

C. Obiectul contractului de leasing 59

D. Cauza încheierii contractului de leasing 63

E. Forma şi conţinutul contractului de leasing 64

Extras din document

CAPITOLUL I

Introducere în studiul dreptului

1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor

Relaţiile în care intră oamenii sunt constituite în sistem şi anume , în ceea ce literatura filozofică denumeste ca fiind sistemul social-global.

Existenţa materială şi spirituală a omului, viaţa socială însăsi nu pot fi concepute decât în contextul unui şir infinit şi neîntrerupt de natură variată , în funcţie de planurile şi laturile vieţii în care se înscriu.

Privite în unitatea şi în diversitatea lor , relaţiile în care intră oamenii asigură atât conţinutul cât şi legăturile între structurile (componentele) unui întreg cu fizionomie proprie-sistemul unitar al vieţii sociale al unei etape istorice-sistem care se alcatuieşte din subsisteme precum: relaţiile dintre om şi natură, relaţiile de producţie, relaţiile bazate pe raporturile de familie, de comunitate, de categorie socio-profesională, sau în legatură cu aceste raporturi şi, în sfârşit sistemul instituţional.

La rândul lor aceste subsisteme , potrivit teoriei sistematice, sunt considerate sisteme în raport cu propriile lor componente.

Cadrul relaţional se înfaptuieşte pe diferite planuri. Relaţiile în care intră oamenii intervin şi se pot desfăsura potrivit unor reguli cu vonţinut corespunzator. Cele mai importante reguli din aceste domenii sunt în cocncordanţă cu interesele generale şi fundamentale ale statului, motiv pentru care sunt preluate de drept , şi bineînteles,analizate de ştiinţa dreptului şi sunt transformate în norme juridice prin adăugarea elementului punitiv. Acest element constituie trăsătura definitorie şi distinctivă prin care regulie de drept se deosebesc şi individualizeazã faţă de regulile din celelalte domenii.

Ca şi dreptul, ştiinţa în general extrage din toate componentele sistemului social-global, pentru o mai profundă analiză, spre a ajunge la anumite concluzii, idei,concepte,categorii, principii.

Astfel considerată, ştiinţa este considerată un sistem cu subsistemele precizate şi anume : subsistemul ştiinţelor naturii, subsistemul ştiinţelor despre societate şi subsistemul ştiinţelor despre gândire.

Fiecare din aceste subsisteme pot fi considerate ca sistem în raport de propriile lor componente.

Astfel, subsistemul ştiinţelor sociale poate fi considerat sistem in raport cu componentele sale: ştiinţele de tip monotetic, ştiinţele istorice,ştiinţele juridice împreuna cu cele ce se referă la aspectele normative ale acţiunii umane cercetarea epistemologică a ştiinţei.

Ştiinţele juridice, subsisteme al ştiinţelor sociale, pot fi considerate sistem în raport cu componentele sale: ştiinţele juridice, ştiinţele de ramură, ştiinţele ajutătoare şi teoria generala a dreptului.

Organizarea ştiinţelor juridice într-un sistem clădit pe componentele precizate mai sus este sustţinut de urmaătoarele argumente:

-dreptul însuşi este un sistem complex alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice care intervin în toate domeniile vieţii economico-sociale,politice şi de altă natură;

-ştiinţa dreptului analizează normele juridice din aceste diverse domenii în stânsă legătură cu relaţiile sociale care le guvernează;

-complexitatea fenomenului social-juridic obliga la cercetări în domenii multiple şi variate dar şi cu privire la punerea în valoare a laturilor corelate ale acestui fenomen;

-organizarea în sistem a ştiintelor juridice se impune şi datorită nevoii studierii dreptului din perspectivă istorică, precum şi pentru necesitatea calrificării perspectivei reglementărilor juridice.

1.2.Stiinţele juridice istorice

Stiinţele juridice istorice abordează fenomenul juridic din doua perspective:

-studierea istoriei dreptului dintr-o anumită ţară (ex. Istoria dreptului românesc)

-cercetarea dezvoltării în plan general a fenomenului juridic din care se ocupă istoria generala a dreptului;

În acelaşi timp prin intermediul ştiinţelor juridice poate fi observată apariţia, devenirea şi dispariţia unor forme de drept.

Preview document

Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 1
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 2
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 3
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 4
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 5
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 6
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 7
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 8
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 9
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 10
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 11
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 12
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 13
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 14
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 15
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 16
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 17
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 18
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 19
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 20
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 21
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 22
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 23
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 24
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 25
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 26
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 27
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 28
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 29
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 30
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 31
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 32
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 33
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 34
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 35
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 36
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 37
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 38
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 39
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 40
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 41
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 42
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 43
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 44
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 45
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 46
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 47
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 48
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 49
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 50
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 51
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 52
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 53
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 54
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 55
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 56
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 57
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 58
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 59
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 60
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 61
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 62
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 63
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 64
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 65
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 66
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 67
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 68
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 69
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 70
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 71
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 72
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 73
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 74
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 75
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 76
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 77
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 78
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 79
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 80
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 81
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 82
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 83
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 84
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 85
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 86
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 87
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 88
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 89
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 90
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 91
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 92
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 93
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 94
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 95
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 96
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 97
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 98
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 99
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 100
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 101
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 102
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 103
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 104
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 105
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 106
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 107
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 108
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 109
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 110
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 111
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 112
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 113
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 114
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 115
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 116
Contractul de Leasing, Report și Factoring - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Leasing, Report si Factoring.doc

Alții au mai descărcat și

Societatea pe Actiuni – Constituire, Autorizare si Functionare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Protectia Consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Contractul de Concesiune in Baza OUG Nr 34-2006

I. Contractul de concesiune – aspecte generale I.1. Noţiunea contractului de concesiune De la bun început arătăm că doctrina română din perioada...

Functionarea Societatilor Comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Societatea pe acțiuni

Societatea pe actiuni Subsectiunea I. Notiunea societatii pe actiuni 1.Precizari prealabile. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Cambia și Biletul la Ordin

TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin şi cecul sunt titluri de credit a căror reglementare formează materia dreptului cambial. Ceea ce...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Report

CAPITOLUL I IZVOARELE OBLIGATIILOR COMERCIALE SECTIUNEA I NOTIUNI INTRODUCTIVE Notiunea de obligatie în sens larg, este acel raport juridic în...

Dreptul Afacerilor

Notiunea de drept al afacerilor Prin drept se intelege totalitatea normelor juridice care alcatuiesc un sistem unitar in fiecare stat, avand ca...

Drept Comercial

Capitolul Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1.1 NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI DEFINIŢIA DREPTULUI COMERCIAL 1.1.1 Noţiune Denumirea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Diferenta dintre dr. public si cel privat. Cel privat raporturi juridice de egalitate, iar in dr. public avem metoda subordonarii....

Dreptul Afacerilor

PARTEA I MEDIUL JURIDIC AL AFACERILOR CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN SISTEMUL ROMÂN DE DREPT I. NOŢIUNI SOCIO-JURIDICE INTRODUCTIVE Pentru...

Ai nevoie de altceva?