Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6855
Mărime: 150.21KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea Româno- Germană, Sibiu Facultatea de: Științe Economice Marketing și comunicare în afaceri

Cuprins

CAPITOLUL 1.

Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială

1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială

1.2.Caracterele contractului de vânzare-cumpărare

1.3.Trăsăturile caracteristice ale vânzării-cumpărării comerciale

CAPITOLUL 2.

Condițiile de validitate ale contractului de vânzare – cumpărarea comercială

2.1. Consimţământul părţilor. Promisiunea de vânzare

2.2. Capacitatea juridică a părţilor

2.3. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare

CAPITOLUL 3.

Efectele contractului de vânzare – cumparare comercială

3.1.Transmiterea dreptului de proprietate şi a riscurilor de la vânzător la cumpărător

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

CAPITOLUL 1.

Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială

1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială

Cadrul legal al contractului de vânzare comercială este oferit de art. 1294 – 1404 Codul civil, art. 60 – 73 Codul comercial și alte dispoziții speciale.

Contractul de vânzare-cumpărare constituie principalul instrument juridic al comerţului, iar operaţiunile de vânzare-cumpărare sunt cele mai frecvente întâlnite în activitatea comercială.

Contractul de vânzare-cumpărare comercială este strâns legat de producţia de mărfuri; el constituie instrumentul juridic prin care se realizează circulaţia mărfurilor .Prin mijlocirea contractului de vânzare-cumpărare, mărfurile ajung de la producător la consumator.

Dar, contractul de vânzare-cumpărare comercială prezintă interes şi pentru activitatea de producere a mărfurilor. El este folosit pentru aprovizionarea cu materiile prime, materialele etc. necesare producţiei şi, totodată, pentru desfacerea mărfurilor realizate.

Definiția contractului de vânzare este oferită de art. 1294 din Codul civil conform căruia, Vinderea este o convenție prin care două părți se obligă să transmită celeilalte proprietatea unui lucru și aceasta să plătească celei dintâi prețul lui.

În concluzie, vânzarea – cumpărarea este un contract prin care vânzătorul se obligă, să transmită dreptul de proprietate asupra lucrului sau dreptului, iar cumpărătorul se oligă să plătească prețul convenit.

1.2.Caracterele contractului de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare – cumpărare este un contract bilateral, sinalagmatic, consensual, oneros, comutativ, translativ deproprietate, instantaneu ( uno ictu).

1.2.1 Vânzarea-cumpărarea este un contract sinalagmatic

Caracterul sinalagmatic al contractului de vânzare-cumpărare constă în faptul că părţile îşi asumă obligaţii reciproce, fiecare dintre contractanţi fiind, în acelaşi timp, creditor şi debitor unul faţă de altul.

Astfel, vânzătorul are obligaţia să predea bunul vândut şi să-1 garanteze pe cumpărător contra evicţiunii şi pentru vicii ascunse, iar cumpărătorul are obligaţia să plătească preţul convenit şi să preia lucrul.

Definitorii pentru acest caracter sunt trăsăturile care deosebesc contractele sinalagmatice de cele unilaterale: reciprocitatea obligaţiilor, conexitatea obligaţiilor şi corelativitatea drepturilor unei părţi cu obligaţiile celeilalte părţi.

1.2.2 Vânzarea-cumpărarea este un contract cu titlu oneros

Contractul de vânzare-cumpărare este prin esenţa sa un contract cu titlu oneros, deoarece ambele părţi urmăresc anumite interese patrimoniale, adică primirea unui echivalent în schimbul prestaţiei la care se obligă, o contraprestaţie.

Caracterul oneros al contractului de vânzare-cumpărare rezidă în faptul că fiecare parte se obligă să avanseze prestaţia specifică în considerarea prestaţiei ce o va primi de la cealaltă parte.

În acest fel, vânzătorul se obligă să transmită dreptul de proprietate şi să predea lucrul vândut în considerarea contraprestaţiei, respectiv, a preţului convenit şi pe care îl va primi şi invers, cumpărătorul se obliga să plătească preţul în considerarea primirii în proprietate a bunului cumpărat.

1.2.3 Vânzarea – cumpăraea este un contract bilateral

Vânzarea – cumpărarea presupune o participare bilaterală, fiind deci necesară existența unei părți vânzătoare ți a alteia cumpărătoare. În ipoteza mai multor vânzători sau mai multor cumpărători ne aflăm în prezența unei părți formate din mai mulți subiecți, contractul rămânând bilateral, determinat de cele două calități ale părților .

1.2.4 Vânzarea-cumpărarea este un contract comutativ

Existenţa şi întinderea obligaţiilor reciproce sunt cunoscute din momentul încheierii contractului şi nu depind de un eveniment viitor şi nesigur de a se produce spre deosebire de contractele aleatorii (contractul de asigurare, renta viageră), în contractele comutative nu există şanse de câştig şi pierdere pentru părţile contractante, prestaţiile acestora fiind considerate echivalente.

Preview document

Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 1
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 2
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 3
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 4
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 5
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 6
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 7
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 8
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 9
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 10
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 11
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 12
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 13
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 14
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 15
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 16
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 17
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 18
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 19
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 20
Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Vanzare Cumparare Comerciala - Notiune, Conditii de Validitate si Efecte.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic...

Restructurarea corporativă - modificarea capitalului

CUVÂNT ÎNAINTE Dreptul comercial este un domeniu de maximă actualitate și una dintre cele mai interesante materii ale dreptului. Aceste...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Contractul de vânzare-cumpărare

1. Notiune Contractul reprezinta actul juridic civil care consta in acordul de vointa incheiat intre doi sau mai multi agenti economici, in scopul...

Riscurile Contractului de Leasing

I. Noţiuni introductive privind contractul de leasing Leasingul este un contract complex, original, de sine stătător, fiind reglementat de...

Contract de vânzare-cumpărare

I. Notiunea contractului de vanzare-cumparare comerciala 1. Importanta contractului de vanzare-cumparare comerciala Caracterizare generala....

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contractul de vânzare cumpărare comercială

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Contract de vânzare-cumpărare comercială

CAP 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE COMERCIALA IMPORTANTA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA CARACTERIZARE GENERALA:...

Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala

CAPITOLUL I NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ 1.1. Importanţa contractului de vânzare-cumpărare comercială Contractul de...

Contractul de vânzare-cumpărare în comerțul internațional

1. Consideratii introductive Contractul de vanzare-cumparare internationala constituie principalul instrument juridic prin care se desfasoara...

Drept Economic

TITLUL I. Elemente de teoria generala a dreptului Precizari prealabile privitoare la obiectul disciplinei de drept economic Sistemul dreptului...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Ai nevoie de altceva?