Dizolvarea si Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Imagine preview
(9/10 din 10 voturi)

Acest proiect trateaza Dizolvarea si Lichidarea Scocietatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 73 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica.pag. 1-19
1.1. Noţiuni introductive şi tipologii de societăţi comerciale .pag. 1-7
1.2. Elemente definitorii ale societăţilor comerciale.pag. 8-13
1.3. Capacitatea juridică a societăţilor comerciale.pag. 14-19
Capitolul II Dizolvarea societatilor comerciale.pag.20-38
2.1. Noţiuni generale şi clasificarea dizolvării societăţilor comerciale.pag.20-31
2.2. Aspecte procedurale privind dizolvarea societăţilor comerciale.pag.32-35
2.3. Efectele juridice ale dizolvării.pag.36-38
Capitolul III Lichidarea societatilor comerciale.pag.39-51
3.1. Caracteristici generale ale lichidării societăţilor comerciale.pag.39-42
3.2. Procedura lichidării societăţilor .pag.43-46
3.3. Documentele necesare lichidarii unei societati comerciale si efectele lichidarii.pag.47-51
Studiu de caz.pag.52-70
Bibilografie.pag.71-72

Extras din document

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica

1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.

Cu privire la natura juridica a societatii comerciale ,doctrina juridica cunoaste mai multe teorii si anume:teoria contractuala,teoria actului colectiv,si teoria institutiei .Indiferent de teoria adoptata,toti autorii sunt de acord ca la originea societatilor comerciale se afla consimtamantul individual al asociatilor

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege care consta in incheierea contractului de societate sau contractul de societate si statutul societatii dupa caz.Astfel,in cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni si societati cu raspundere limitata legea prevede necesitatea unui al doilea act constitutive care este statutul societatii.

Tipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania

Persoanele juridice îsi pot desfãsura afacerile într-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990 (publicatã în monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990 ). Legea defineste diferitele tipuri de societãţi comerciale ce pot fi constituite.

Societãţi comerciale se vor constitui în una din urmãtoarele forme:

a. - Societãţi în nume colectiv;

b. - Societãţi în comanditã simplã;

c. - Societãţi în comanditã pe acţiuni;

d. - Societãţi pe acţiuni;

e. - S.R.L. ( societate cu rãspundere limitatã).

Fiecare dintre acestea trebuie sã fie constituitã conform legii si este, deci, important sã înţelegem si sã recunoastem cerinþele legale, pentru fiecare categorie de societate în parte.

a. Societãţi în nume colectiv

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comercialã ale cãrei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societãţii si cu rãspundere nelimitatã si solidarã a tuturor asociaţilor.

Trãsãturile acestui tip de societate sunt:

• numãrul minim de membri asociaţi este 2 - pentru a se putea încheia contractul de societate;

• capitalul social poate fi oricât de mic si este format din aportul asociaţilor (în bani si /sau naturã ), fiind divizat în pãrţi sociale care, în principiu, nu sunt transmisibile (cu excepţia cazurilor în care, prin contractul de asociere, s-a convenit cã pot fi cesionate);

• rãspunderea asociaţilor, pentru obligaţiile sociale, este solidarã si nelimitatã;

• toţi asociaţii au calitate de comercianţi, se considerã, în practicã, cã asociaţii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celãlalt, societatea;

• fiecare din asociaţi poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinţã a clauzei solidaritãţii dintre asociaţi;

• asocierea lor le conferã posibilitatea de a face comerţ sub nume colectiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dizolvarea si Lichidarea Scocietatilor Comerciale.doc

Alte informatii

proiectul este un studiu asupra modului de dizolvare si lichidare a societatilor romanesti si include si un studiu de caz