Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Proiect
9.1/10 (10 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 13799
Mărime: 65.12KB (arhivat)
Publicat de: Ozana Varga
Puncte necesare: 10
proiectul este un studiu asupra modului de dizolvare si lichidare a societatilor romanesti si include si un studiu de caz

Cuprins

 1. Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica.pag. 1-19
 2. 1.1. Noţiuni introductive şi tipologii de societăţi comerciale .pag. 1-7
 3. 1.2. Elemente definitorii ale societăţilor comerciale.pag. 8-13
 4. 1.3. Capacitatea juridică a societăţilor comerciale.pag. 14-19
 5. Capitolul II Dizolvarea societatilor comerciale.pag.20-38
 6. 2.1. Noţiuni generale şi clasificarea dizolvării societăţilor comerciale.pag.20-31
 7. 2.2. Aspecte procedurale privind dizolvarea societăţilor comerciale.pag.32-35
 8. 2.3. Efectele juridice ale dizolvării.pag.36-38
 9. Capitolul III Lichidarea societatilor comerciale.pag.39-51
 10. 3.1. Caracteristici generale ale lichidării societăţilor comerciale.pag.39-42
 11. 3.2. Procedura lichidării societăţilor .pag.43-46
 12. 3.3. Documentele necesare lichidarii unei societati comerciale si efectele lichidarii.pag.47-51
 13. Studiu de caz.pag.52-70
 14. Bibilografie.pag.71-72

Extras din proiect

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica

1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.

Cu privire la natura juridica a societatii comerciale ,doctrina juridica cunoaste mai multe teorii si anume:teoria contractuala,teoria actului colectiv,si teoria institutiei .Indiferent de teoria adoptata,toti autorii sunt de acord ca la originea societatilor comerciale se afla consimtamantul individual al asociatilor

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege care consta in incheierea contractului de societate sau contractul de societate si statutul societatii dupa caz.Astfel,in cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni si societati cu raspundere limitata legea prevede necesitatea unui al doilea act constitutive care este statutul societatii.

Tipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania

Persoanele juridice îsi pot desfãsura afacerile într-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990 (publicatã în monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990 ). Legea defineste diferitele tipuri de societãţi comerciale ce pot fi constituite.

Societãţi comerciale se vor constitui în una din urmãtoarele forme:

a. - Societãţi în nume colectiv;

b. - Societãţi în comanditã simplã;

c. - Societãţi în comanditã pe acţiuni;

d. - Societãţi pe acţiuni;

e. - S.R.L. ( societate cu rãspundere limitatã).

Fiecare dintre acestea trebuie sã fie constituitã conform legii si este, deci, important sã înţelegem si sã recunoastem cerinþele legale, pentru fiecare categorie de societate în parte.

a. Societãţi în nume colectiv

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comercialã ale cãrei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societãţii si cu rãspundere nelimitatã si solidarã a tuturor asociaţilor.

Trãsãturile acestui tip de societate sunt:

• numãrul minim de membri asociaţi este 2 - pentru a se putea încheia contractul de societate;

• capitalul social poate fi oricât de mic si este format din aportul asociaţilor (în bani si /sau naturã ), fiind divizat în pãrţi sociale care, în principiu, nu sunt transmisibile (cu excepţia cazurilor în care, prin contractul de asociere, s-a convenit cã pot fi cesionate);

• rãspunderea asociaţilor, pentru obligaţiile sociale, este solidarã si nelimitatã;

• toţi asociaţii au calitate de comercianţi, se considerã, în practicã, cã asociaţii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celãlalt, societatea;

• fiecare din asociaţi poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinţã a clauzei solidaritãţii dintre asociaţi;

• asocierea lor le conferã posibilitatea de a face comerţ sub nume colectiv.

Preview document

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 1
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 2
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 3
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 4
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 5
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 6
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 7
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 8
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 9
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 10
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 11
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 12
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 13
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 14
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 15
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 16
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 17
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 18
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 19
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 20
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 21
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 22
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 23
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 24
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 25
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 26
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 27
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 28
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 29
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 30
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 31
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 32
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 33
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 34
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 35
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 36
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 37
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 38
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 39
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 40
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 41
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 42
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 43
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 44
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 45
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 46
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 47
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 48
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 49
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 50
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 51
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 52
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 53
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 54
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 55
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 56
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 57
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 58
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 59
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 60
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 61
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 62
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 63
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 64
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 65
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 66
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 67
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 68
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 69
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 70
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 71
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 72
Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Dizolvarea si Lichidarea Scocietatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Societatea Europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale

SECTIUNEA I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA Regimul juridic al societatilor comerciale a...

Uzanțele comerciale uniforme internaționale

CAPITOLUL I 1. Vânzarea comerciala internationala generalitati. Contractele speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Notiuni generale privind societatea comeciala Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se învoiesc sa puna ceva în...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Ai nevoie de altceva?