Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gabriela Leuciuc

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

Introducere
Cap. I Dizolvarea societăţilor comerciale
1.1. Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale
1.2. Căile dizolvării societăţii comerciale
1.3. Efectele dizolvării societăţii comerciale
Cap. II Lichidarea societăţilor comerciale
2.1. Aspecte comune lichidării
2.2. Operaţiuni specifice procedurii de lichidare

Extras din document

Introducere

Societatea comercială se constituie pentru a desfăşura o activitate comercială pe durata de timp stabilită în actul constitutiv. Uneori durata societăţii se prelungeşte chiar şi după decesul asociaţilor care au constituit societatea. Dar orice societate comercială va sfârşi prin a dispărea, deoarece ea urmează acelaşi destin implacabil, ca şi o persoană fizică: se naşte, trăieşte şi moare.

Încetarea existenţei societăţii comerciale reclamă realizarea unor operaţii care să aibă drept rezultat nu numai încetarea personalităţii juridice, ci şi lichidarea patrimoniului societăţii, prin exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor sociale. În consecinţă, potrivit legii, încetarea existenţei societăţii comerciale impune parcurgerea a două faze: dizolvarea societăţii şi lichidarea societăţii.

Faza dizolvării societăţii cuprinde anumite operaţii care declanşează şi pregătesc încetarea existenţei societăţii. În această fază, personalitatea juridică nu este afectată, însă dizolvarea pune capăt activităţii normale a societăţii.

Faza lichidării societăţii cuprinde acele operaţii de lichidare a patrimoniului societăţii, plata creditorilor şi împărţirea soldului între asociaţi. În această fază, societatea continuă să îşi păstreze personalitatea juridică, dar ea este subordonată cerinţelor lichidării.

Cele două faze sunt distincte şi, în consecinţă, ele trebuie parcurse în mod succesiv, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege pentru fiecare.

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale sunt reglementate prin dispoziţiile Legii nr. 31/1990. Legea permite însă asociaţilor ca în actul constitutiv să prevadă „modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii” (art. 7 şi art. 8 din lege).

Cap. I

Dizolvarea societăţilor comerciale

Dizolvarea societăţilor comerciale reprezintă o etapă în procesul de încetare a personalităţii juridice a acestora, formată dintr-un ansamblu de operaţiuni care au ca urmare, de regulă, lichidarea patrimoniului societăţilor în cauză Aceste operaţiuni se referă la hotărârea de dizolvare a societăţii şi aducerea ei la cunoştinţa celor interesaţi.

Potrivit legii, hotărârea privind dizolvarea societăţii este luată, după caz, de adunarea asociaţilor ori de instanţa judecătorească. Excepţional, dizolvarea societăţii se produce în temeiul legii.

Cum se poate observa, dizolvarea priveşte însăşi societatea comercială ca entitate juridică, iar nu încetarea actului constitutiv al societăţii.

Întrucât operaţiunile menţionate au numai rolul de a declanşa procesul de încetare a existenţei societăţii comerciale, înseamnă că dizolvarea nu afectează personalitatea juridică a societăţii Calitatea de persoană juridică este indispensabilă societăţii pentru îndeplinirea celorlalte operaţiuni care privesc lichidarea patrimoniului social.

1.1 Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale

Cauzele de dizolvare a societăţilor comerciale sunt prevăzute de art. 222-224 şi art. 232 din Legea nr. 31/1990. Prin dispoziţiile citate sunt reglementate unele cauze de dizolvare generale şi deci aplicabile tuturor societăţilor comerciale, precum şi anumite cauze de dizolvare specifice unora dintre formele de societate

Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale sunt următoarele:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;

- imposibilitatea realizării obiectului sau realizarea acestuia;

- declararea nulităţii societăţii;

- hotărârea adunării asociaţilor;

- hotărârea tribunalului;

- falimentul societăţii;

- alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii.

1.Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii

Societatea comercială se dizolvă la expirarea termenului stabilit pentru durata societăţii (art. 222 lit. a) din Legea nr. 31/1990).

Potrivit legii, în contractul de societate trebuie să se prevadă „durata societăţii”. În acest caz, asociaţii trebuie să fie consultaţi cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea societăţii, pentru a se hotărî cu privire la eventuala prelungire a duratei de funcţionare a acesteia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.doc