Dobânda și dreptul comercial și practica economică

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 25848
Mărime: 115.02KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorel Gaina
Lucrarea a fost prezentata in cadrul Universitatii din Craiova.

Cuprins

CAPITOLUL I 1

DOBÂNDA ÎN DOCTRINA SI PRACTICA JURIDICA 1

1.1. Dobânda în dreptul civil 1

1.1.1. Dobânda în cazul obligatiilor izvorâte din contracte 2

1.1.2. Dobânda în obligatiile extracontractuale 4

1.1.2.1 Dobânda în obligatii determinate de delicte si cvasidelicte 4

1.1.2.2 Dobânda izvorâta din fapte licite 7

1.2. Dobânda în dreptul comercial 8

1.2.1 Reglementarea dobânzii în obligatiile contractuale 9

1.2.2 Dobânda si obligatiile comerciale extracontractuale 10

1.2.3 Reglementarea anatocismului 10

1.2.4. Consideratii asupra corelatiei dintre dobânzi si daunele-interese 11

1.2.5. Corelatia dintre dobânzi si penalitati 12

1.2.6. Dobânda practicata în materie comerciala 12

1.2.7 Modernizarea regimului juridic al dobânzii imperativ al economiei de piata 13

1.3. Jurisprudenta în sfera dobânzilor 22

1.3.1. Consideratii cu privire la aplicabilitatea prevederilor Decretului nr. 311/1954 în perioada 1990-2000 22

1.3.2. Practica judiciara si arbitrara în materia dobânzilor 26

1.3.2.1. Solutii în conditiile aplicarii dobânzii de 6% pe an 27

1.3.2.2. Solutii în conditiile aplicarii unor dobânzi mai mare de 6% pe an 28

1.3.3. Practica judiciara în materie de penalitati 32

CAPITOLUL II 35

DOBÂNDA CA INSTRUMENT AL MACRO SI MICROINTREPRINDERII 35

2.1. Locul dobânzii în terapeutica macroeconomica 35

2.1.1. Efectele dobânzii într-o economie deschisa cu o mobilitate perfecta a capitalului 36

2.1.1.1. Echilibrul într-o economie deschisa în care se practica cursuri fixe 36

2.1.1.2. Echilibrul într-o economie deschisa în care se practica cursuri de schimb flexibile 37

2.1.2. Efectele dobânzii într-o economie deschisa cu o mobilitate imperfecta a capitalului 38

2.1.2.1. Evolutia echilibrului în conditiile cursurilor de schimb fixe 38

2.1.2.2. Evolutia echilibrului în conditiile cursurilor de schimb flexibile 39

2.2. Semnificatia dobânzii în arealul terapiei microeconomice 42

2.2.1. Teoria riscului ratei dobânzii 42

2.2.1.1 Riscul marjei dobânzii 43

2.2.1.2. Riscul modificarii ratei dobânzii 47

2.2.1.3. Cuantificarea riscului ratei dobânzii: modalitati de abordare 50

2.1.2. Modalitati de negociere a dobânzilor bancare 52

2.3. Formele dobânzii: experientele românesti 62

2.3.1. Dobânzile specifice activitatii bancare 62

2.3.2. Dobânzile specifice altor active financiare 65

2.3.2.1. Dobânzile specifice operatiilor comerciale 66

2.3.2.2. Dobânzile specifice operatiunilor necomerciale 68

CAPITOLUL III 70

PROVOCARI SI PERSPECTIVE DE NATURA JURIDICA ÎN MATERIE DE DOBÂNZI ALE ADERARII ROMÂNIEI LA UE 70

3.1. Perspective ale aderarii României la Uniunea Economica si Monetara 70

3.1.1. Statuarea independentei bancii centrale 71

3.2. Criteriul ratei dobânzii ca indicator standard de adoptare a EURO 73

3.3. Convergente de natura juridica si economica între România si UE în domeniul dobânzii 77

3.3.1. Noi perspective de organizare si actiunea 80

ÎNCHEIERE. DOBÂNDA ÎN ECUATIA JURIDICO-ECONOMICA A „REGULII DE AUR” 82

BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

CAPITOLUL I

DOBÂNDA ÎN DOCTRINA SI PRACTICA JURIDICA

Conceptul de dobânda este o notiune controversata nu numai în doctrina economica, ci si juridica. În opinia celor mai reputati specialisti denumirea de dobânda presupune cel putin 3 variante, între care exista deosebiri de natura juridica si anume: dobânda aferenta împrumutului sau altor operatii de credit, unde are natura „remuneratie a capitalului”; daune-interese moratorii sau dobânda moratorie, prevazute de articolul 1088 cod Civil în cazul obligatiilor banesti contractuale; beneficiu nerealizat la suma de bani de care a fost lipsit pagubitul pe perioada de la cauzarea prejudiciului si pâna la pronuntarea hotarârii, în cazul obligatiilor izvorâte din delicte. Pe aceasta constatare, recunoscuta si de practicieni, vom încerca sa ne construim demersul nostru.

ABORDARILE JURIDICE ALE DOBÂNZII

1.1. Dobânda în dreptul civil

În Codul Civil dobânda este reglementata pe de o parte, pentru obligatiile izvorâte din contracte, iar pe de alta parte, pentru obligatiile extracontractuale.

1.1.1. Dobânda în cazul obligatiilor izvorâte din contracte

În domeniul obligatiilor contractuale Codul Civil vizeaza reglementarea dobânzii astfel:

- în materia daunelor-interese, pentru neexecutarea în termen a

obligatiilor banesti contractuale (art. 1088 - 1090), adica în capitolul daunelor pentru neexecutarea obligatiilor contractuale;

- în materia contractului de împrumut cu dobânda (art. 1587 - 1590). Pe lânga aceste dispozitii care constituie dreptul comun al dobânzii, mai exista si altele în dreptul civil, însa cu referiri la situatii particulare, ca de exemplu art. 1363 Cod Civil care se refera la dobânda pretului lucrului vândut.

Regulile generale, aplicabile oricarei obligatii sunt stabilite prin art. 1073 Cod Civil si 1084 Cod Civil. Astfel, potrivit art. 1073 Cod Civil, creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a explicatiei iar, în caz contrar, are dreptul la dezdaunare. Dezdaunare trebuie sa asigure repararea integrala a prejudiciului cauzat, creditorul fiind îndreptatit, conform art. 1084 Cod Civil, la daune-interese care cuprind atât pierderea suferita (damnum emergens) cât si beneficiul de care a fost lipsit (lucrum cessans), cu conditia de a face dovada existentei si întinderii lor.

În schimb, obligatiile banesti izvorâte din contracte sunt reglementate prin reguli speciale ( art. 1088-1089 Cod Civil), dupa cum urmeaza:

- daunele – interesele prevazute la art. 1088 Cod Civil sunt daune – interese de întârziere (moratorii), destinate de a repara prejudiciul cauzat creditorului prin neexecutarea în termen a unei obligatii pecuniare. În consecinta, daunele-interese nu sunt definite ca dobânda în sensul în care acest concept îl are în contractul de împrumut sau în alte operatii de credit – de remunerare a capitalului. De altfel, art. 1088 alin.1 nu specifica ca, în caz de neexecutare a obligatiei, debitorul va plati dobânda legala, ci prevede ca daunele-interese nu pot cuprinde decât dobânda legala. Asadar, consideram ca potrivit art. 1088 dobânda constituie, mai ales, un criteriu de cuantificare a daunelor-interese, o limitare a lor la nivelul dobânzii legale. Potrivit legiuitorului, creditorul sufera un prejudiciu, lipsit fiind de folosirea banilor, în timp ce debitorul beneficiaza de ei. Drept urmare datoreaza daune-interese moratorii, denumite pentru simplificare, tot dobânzi.

Preview document

Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 1
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 2
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 3
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 4
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 5
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 6
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 7
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 8
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 9
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 10
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 11
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 12
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 13
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 14
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 15
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 16
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 17
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 18
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 19
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 20
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 21
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 22
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 23
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 24
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 25
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 26
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 27
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 28
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 29
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 30
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 31
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 32
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 33
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 34
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 35
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 36
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 37
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 38
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 39
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 40
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 41
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 42
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 43
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 44
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 45
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 46
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 47
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 48
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 49
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 50
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 51
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 52
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 53
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 54
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 55
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 56
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 57
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 58
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 59
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 60
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 61
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 62
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 63
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 64
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 65
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 66
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 67
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 68
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 69
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 70
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 71
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 72
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 73
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 74
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 75
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 76
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 77
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 78
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 79
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 80
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 81
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 82
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 83
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 84
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 85
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 86
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 87
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 88
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 89
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 90
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 91
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 92
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 93
Dobânda și dreptul comercial și practica economică - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Dobanda si Dreptul Comercial si Practica Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Agenție

Introducere În ziua de astăzi, populaţia exprimă la orice pas nevoia de cunoaştere a dreptului. Cunoaşterea dreptului nu este un lux, ci o...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Creditarea Persoanelor Fizice la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar şi în mod particular, creditele...

Activitatea de Creditare la BCR

Introducere Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare au fost descoperite între anii 1786-1855, reprezentând 55 de plăci de piatră,...

Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc

INTRODUCERE De fiecare dată când facem comparaţii între preţurile practicate de două sau mai multe magazine la aceleaşi produse, când ne gândim că...

Particularitățile creditelor de consum BCR

Capitolul 1 Funcţiile şi rolul creditului bancar în economia de piaţă 2.1. Conţinutul, geneza, rolul şi funcţiile creditului Creditul este o...

Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prin intrarea în vigoare a actualului Cod civil , dispozițiile Codului comercial au fost abrogate,...

Contabilitatea Creditelor Bancare

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE CAPITOLUL I TEORIE 1. DEFINITIE Creditul reprezinta o categorie economica, ce exprima relatii de repartitie a...

Contractul de franciză - studiu de caz - Agenția Caravelle

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Creditul Ipotecar din România

Creditul Ipotecar în România 1.Creditul.Elemente introductive 1.1.Continutul si functiile creditului. Creditul reprezinta o categorie economica,...

Ai nevoie de altceva?