Dobanda si Dreptul Comercial si Practica Economica

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dobanda si Dreptul Comercial si Practica Economica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 94 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Viorel Gaina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Drept Comercial, Economie

Cuprins

CAPITOLUL I 1
DOBÂNDA ÎN DOCTRINA SI PRACTICA JURIDICA 1
1.1. Dobânda în dreptul civil 1
1.1.1. Dobânda în cazul obligatiilor izvorâte din contracte 2
1.1.2. Dobânda în obligatiile extracontractuale 4
1.1.2.1 Dobânda în obligatii determinate de delicte si cvasidelicte 4
1.1.2.2 Dobânda izvorâta din fapte licite 7
1.2. Dobânda în dreptul comercial 8
1.2.1 Reglementarea dobânzii în obligatiile contractuale 9
1.2.2 Dobânda si obligatiile comerciale extracontractuale 10
1.2.3 Reglementarea anatocismului 10
1.2.4. Consideratii asupra corelatiei dintre dobânzi si daunele-interese 11
1.2.5. Corelatia dintre dobânzi si penalitati 12
1.2.6. Dobânda practicata în materie comerciala 12
1.2.7 Modernizarea regimului juridic al dobânzii imperativ al economiei de piata 13
1.3. Jurisprudenta în sfera dobânzilor 22
1.3.1. Consideratii cu privire la aplicabilitatea prevederilor Decretului nr. 311/1954 în perioada 1990-2000 22
1.3.2. Practica judiciara si arbitrara în materia dobânzilor 26
1.3.2.1. Solutii în conditiile aplicarii dobânzii de 6% pe an 27
1.3.2.2. Solutii în conditiile aplicarii unor dobânzi mai mare de 6% pe an 28
1.3.3. Practica judiciara în materie de penalitati 32
CAPITOLUL II 35
DOBÂNDA CA INSTRUMENT AL MACRO SI MICROINTREPRINDERII 35
2.1. Locul dobânzii în terapeutica macroeconomica 35
2.1.1. Efectele dobânzii într-o economie deschisa cu o mobilitate perfecta a capitalului 36
2.1.1.1. Echilibrul într-o economie deschisa în care se practica cursuri fixe 36
2.1.1.2. Echilibrul într-o economie deschisa în care se practica cursuri de schimb flexibile 37
2.1.2. Efectele dobânzii într-o economie deschisa cu o mobilitate imperfecta a capitalului 38
2.1.2.1. Evolutia echilibrului în conditiile cursurilor de schimb fixe 38
2.1.2.2. Evolutia echilibrului în conditiile cursurilor de schimb flexibile 39
2.2. Semnificatia dobânzii în arealul terapiei microeconomice 42
2.2.1. Teoria riscului ratei dobânzii 42
2.2.1.1 Riscul marjei dobânzii 43
2.2.1.2. Riscul modificarii ratei dobânzii 47
2.2.1.3. Cuantificarea riscului ratei dobânzii: modalitati de abordare 50
2.1.2. Modalitati de negociere a dobânzilor bancare 52
2.3. Formele dobânzii: experientele românesti 62
2.3.1. Dobânzile specifice activitatii bancare 62
2.3.2. Dobânzile specifice altor active financiare 65
2.3.2.1. Dobânzile specifice operatiilor comerciale 66
2.3.2.2. Dobânzile specifice operatiunilor necomerciale 68
CAPITOLUL III 70
PROVOCARI SI PERSPECTIVE DE NATURA JURIDICA ÎN MATERIE DE DOBÂNZI ALE ADERARII ROMÂNIEI LA UE 70
3.1. Perspective ale aderarii României la Uniunea Economica si Monetara 70
3.1.1. Statuarea independentei bancii centrale 71
3.2. Criteriul ratei dobânzii ca indicator standard de adoptare a EURO 73
3.3. Convergente de natura juridica si economica între România si UE în domeniul dobânzii 77
3.3.1. Noi perspective de organizare si actiunea 80
ÎNCHEIERE. DOBÂNDA ÎN ECUATIA JURIDICO-ECONOMICA A „REGULII DE AUR” 82
BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

CAPITOLUL I

DOBÂNDA ÎN DOCTRINA SI PRACTICA JURIDICA

Conceptul de dobânda este o notiune controversata nu numai în doctrina economica, ci si juridica. În opinia celor mai reputati specialisti denumirea de dobânda presupune cel putin 3 variante, între care exista deosebiri de natura juridica si anume: dobânda aferenta împrumutului sau altor operatii de credit, unde are natura „remuneratie a capitalului”; daune-interese moratorii sau dobânda moratorie, prevazute de articolul 1088 cod Civil în cazul obligatiilor banesti contractuale; beneficiu nerealizat la suma de bani de care a fost lipsit pagubitul pe perioada de la cauzarea prejudiciului si pâna la pronuntarea hotarârii, în cazul obligatiilor izvorâte din delicte. Pe aceasta constatare, recunoscuta si de practicieni, vom încerca sa ne construim demersul nostru.

ABORDARILE JURIDICE ALE DOBÂNZII

1.1. Dobânda în dreptul civil

În Codul Civil dobânda este reglementata pe de o parte, pentru obligatiile izvorâte din contracte, iar pe de alta parte, pentru obligatiile extracontractuale.

1.1.1. Dobânda în cazul obligatiilor izvorâte din contracte

În domeniul obligatiilor contractuale Codul Civil vizeaza reglementarea dobânzii astfel:

- în materia daunelor-interese, pentru neexecutarea în termen a

obligatiilor banesti contractuale (art. 1088 - 1090), adica în capitolul daunelor pentru neexecutarea obligatiilor contractuale;

- în materia contractului de împrumut cu dobânda (art. 1587 - 1590). Pe lânga aceste dispozitii care constituie dreptul comun al dobânzii, mai exista si altele în dreptul civil, însa cu referiri la situatii particulare, ca de exemplu art. 1363 Cod Civil care se refera la dobânda pretului lucrului vândut.

Regulile generale, aplicabile oricarei obligatii sunt stabilite prin art. 1073 Cod Civil si 1084 Cod Civil. Astfel, potrivit art. 1073 Cod Civil, creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a explicatiei iar, în caz contrar, are dreptul la dezdaunare. Dezdaunare trebuie sa asigure repararea integrala a prejudiciului cauzat, creditorul fiind îndreptatit, conform art. 1084 Cod Civil, la daune-interese care cuprind atât pierderea suferita (damnum emergens) cât si beneficiul de care a fost lipsit (lucrum cessans), cu conditia de a face dovada existentei si întinderii lor.

În schimb, obligatiile banesti izvorâte din contracte sunt reglementate prin reguli speciale ( art. 1088-1089 Cod Civil), dupa cum urmeaza:

- daunele – interesele prevazute la art. 1088 Cod Civil sunt daune – interese de întârziere (moratorii), destinate de a repara prejudiciul cauzat creditorului prin neexecutarea în termen a unei obligatii pecuniare. În consecinta, daunele-interese nu sunt definite ca dobânda în sensul în care acest concept îl are în contractul de împrumut sau în alte operatii de credit – de remunerare a capitalului. De altfel, art. 1088 alin.1 nu specifica ca, în caz de neexecutare a obligatiei, debitorul va plati dobânda legala, ci prevede ca daunele-interese nu pot cuprinde decât dobânda legala. Asadar, consideram ca potrivit art. 1088 dobânda constituie, mai ales, un criteriu de cuantificare a daunelor-interese, o limitare a lor la nivelul dobânzii legale. Potrivit legiuitorului, creditorul sufera un prejudiciu, lipsit fiind de folosirea banilor, în timp ce debitorul beneficiaza de ei. Drept urmare datoreaza daune-interese moratorii, denumite pentru simplificare, tot dobânzi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dobanda si Dreptul Comercial si Practica Economica.doc

Alte informatii

Lucrarea a fost prezentata in cadrul Universitatii din Craiova.