Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 21226
Mărime: 72.05KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector. univ. dr. Bindiu Ioan
ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

Capitolul I: Modalităţi de plată în comerţul internaţional

- prezentare generală pag. 5

Secţiunea §1:Consideraţii introductive pag. 5 Secţiunea §2: Concept. Elemente definitorii pag. 6 Capitolul al II-lea: Acreditivul documentar pag. 9 Secţiunea §1: Reglementare, noţiune, caracteristici ale acreditivelor documentare pag. 9 1.1.Reglementare pag. 9 1.2.Noţiunea şi caracteristicile acreditivului documentar pag.10 1.3.Natura juridică a acreditivului documentar pag.13

1.4.Participanţii şi elementele principale ale acreditivului documentar pag.14

1.5.Clauzele acreditivelor documentare pag.16

1.6.Funcţiile băncilor implicate în derularea acreditivului documentar pag.17

Secţiunea §2: Tipuri de acreditive documentare pag.20

2.1.Tipuri de acreditive documentare în funcţie de natura angajamentului bancar pag.20

2.2.Tipuri de acreditive documentare în funcţie de destinaţia utilizării lor pag.21

2.2.1.Acreditivul la vedere pag.21

2.2.2.Acreditivul de acceptare pag.22

2.2.3.Acreditivul cu plata la termen pag.22

2.2.4.Acreditivul cu clauză roşie pag.23

2.2.5.Acreditivul “revolving” pag.23

2.2.6.Scrisoarea de credit comercială pag.24

2.2.7.Acreditivul “stand-by” pag.24

2.2.8.Acreditivul transferabil pag.25

2.3.Operaţiuni derivate din acreditivul documentar pag.27

2.3.1.Acreditivul “back-to-back” pag.27

2.3.2.Cesiunea produsului acreditivului documentar către furnizorul exportatorului pag.27

2.4.Tipuri de acreditive documentare din punct de vedere al domicilierii acestora pag.27

Capitolul al III-lea: Mecanismul de funcţionare a acreditivului documentar pag.29

Secţiunea §1.Deschiderea acreditivului documentar pag.29

1.1.Ordinul de deschidere a acreditivului documentar pag.29

1.2.Notificarea deschiderii acreditivului documentar pag.37

1.3.Confirmarea deschiderii acreditivului documentar pag.37

1.4.Verificarea acreditivului documentar de către exportator pag.38

Secţiunea §2.Utilizarea acreditivului documentar pag.39

2.1.Principiile utilizării acreditivului documentar pag.40

2.2.Documentele pag.41

2.3.Rezolvarea incidentelor cu privire la viciile documentelor pag.51

2.4.Plata acreditivului documentar pag.53

2.5.Costul acreditivului documentar pag.54

Secţiunea §3.Mecanismul de funcţionare a diferitelor tipuri de acreditive documentare pag.55

3.1.Acreditivul transferabil pag.56

3.2.Acreditivul “revolving” pag.59

3.3.Acreditivul cu clauză roşie pag.61

3.4.Acreditive documentare reciproce pag.62

3.5.Acreditivul documentar simplu pag.65 3.6.Acreditivul “back-to-back” pag.66

3.7.Cesiunea acreditivului documentar pag.68

3.8.Scrisoarea de credit comercială pag.68

3.9.Scrisoarea de credit simplă şi circulară pag.71

Concluzii pag.74

Bibliografie pag.76

Extras din document

Capitolul I : Modalităţi de plată în comerţul internaţional

Secţiunea 1 : Consideraţii introductive

Un moment important în desfăşurarea schimburilor internaţionale îl

constituie încasarea contravalorii mărfurilor ce au fost exportate sau a

serviciilor prestate. Realizarea încasării sumelor astfel rezultate se efectuează printr-o modalitate de plată sau de decontare stipulată expres în contractul comercial internaţional. Astfel putem afirma că modalităţile de plată sunt convenite de părţi prin acorduri şi contracte, fiind determinate de raporturi comerciale, precum şi de situaţia economică, de tendinţa de creştere sau descreştere a comerţului într-o ramură sau alta.

Cunoaşterea riguroasă a particularităţilor de derulare a modalităţilor de plată, cu avantajele şi dezavantajele ce le prezintă, permite evitarea aspectelor nedorite, creşterea operativităţii în încasarea sumelor şi uneori sursă de câştig valutar prin comisioanele bancare ce se pot încasa

Relaţiile comerciale şi de plăţi ale ţării noastre cu străinătatea se desfăşoară în condiţiile economiei de piaţă, potrivit căreia agenţii economici români (regii autonome, societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe acţiuni, societăţi mixte etc.) realizează tranzacţiile în conformitate cu normele Băncii Naţionale a României şi a hotărârilor guvernamentale.

Agenţii economici au obligaţia de a cunoaşte prevederile legislaţiei valutare atât din ţara noastră cât şi din ţara partenerului extern, pentru a se asigura că derularea contractului se face în condiţiile tehnice şi de eficienţă corespunzătoare.

Agenţii economici sunt obligaţi ca încă din faza de contractare să stabilească modalitatea de decontare externă şi să urmărească întocmirea documentelor în strictă concordanţă cu termenii modalităţii de plată respective

Relaţiile internaţionale de plăţi, ca şi relaţiile comerciale care stau la baza lor, se desfăşoară fie în baza unor acorduri statale şi opozabile părţilor semnatare, fie în cadrul unor relaţii de drept privat, de regulă contractul de vânzare – cumpărare de mărfuri sau servicii.

Secţiunea 2 : Concept. Elemente definitorii

Modalităţile de plată în comerţul internaţional sunt mecanisme prin care se transmite contravaloarea mărfurilor livrate, a lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate.

Dacă în cazul plăţilor interne, mecanismul este relativ simplu, contravaloarea mărfurilor livrate, a lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate fiind virată din contul debitorului în contul creditorului, în cazul plăţilor internaţionale, mecanismele folosite sunt mai complexe, datorită faptului că:

1. una din părţi este străină;

2. plata este efectuată în valută;

3. regulile şi uzanţele sunt diferite.

Modalităţile de plată trebuie să ţină seama de aceşti factori, să fie în concordanţă cu uzanţele comerciale internaţionale, urmărind totodată, satisfacerea exigenţelor părţilor, îndeosebi în privinţa unor garanţii corespunzătoare

Pe parcursul anilor, tehnicile de plată s-au diversificat, îmbogăţind conţinutul mecanismelor utilizate în transmiterea contravalorii mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor în raporturile de comerţ internaţional.

Preview document

Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 1
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 2
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 3
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 4
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 5
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 6
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 7
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 8
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 9
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 10
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 11
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 12
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 13
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 14
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 15
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 16
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 17
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 18
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 19
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 20
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 21
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 22
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 23
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 24
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 25
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 26
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 27
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 28
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 29
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 30
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 31
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 32
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 33
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 34
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 35
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 36
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 37
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 38
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 39
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 40
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 41
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 42
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 43
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 44
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 45
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 46
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 47
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 48
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 49
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 50
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 51
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 52
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 53
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 54
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 55
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 56
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 57
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 58
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 59
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 60
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 61
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 62
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 63
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 64
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 65
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 66
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 67
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 68
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 69
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 70
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 71
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 72
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 73
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 74
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 75
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 76
Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar.doc

Alții au mai descărcat și

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Te-ar putea interesa și

Acreditivul Documentar

CAPITOLUL I RISC SI SIGURANTA ÎN COMERTUL INTERNATIONAL 1.1Mediul operational Globalizarea economiei mondiale faciliteaza accesul pe pietele...

Promovarea Afacerilor Economice Internaționale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII NOŢIONALE I.1. Noţiunea de afaceri internaţionale Niciodata în istoria sa, omenirea nu a fost atât de mult implicată în...

Operatiunea de Export la SC Elba SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 Prezentarea generală a firmei 1.1 Scurt istoric al firmei.Forma...

Acreditivul Documentar

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor financiar-valutare, plăţile şi decontările internaţionale joacă un rol important, fiind rezultatul derulării...

Modalitati de Plata Utilizate in Afacerile Economice Internationale

INTRODUCERE In relatiile comerciale, exportatorii straini isi manifesta, in continuare, neincrederea in partenerii romani si deopotriva in bancile...

Acreditivul Documentar - Studiu de Caz

Introducere Acreditivul documentar este un instrument de plată de care comerţul internaţional nu s-ar putea dispersa în zilele noastre. El permite...

Operatiunea de Export la Textila Ardeleana SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT CAP. I. Prezentarea generală a firmei 1.1. Forma juridică de organizare...

Aspecte ale Incheierii Contractelor Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI DESPRE ACTIVITĂŢI DE COMERŢ INTERNATIONAL ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL I.1. Termenii de: actualitate economică; sistem...

Ai nevoie de altceva?