Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9887
Mărime: 46.32KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Universitatea DANUBIUS din Galaţi Facultatea de Stiinte Economice Studii Universitare de Masterat

Extras din document

1.1. PRECIZĂRI PREALABILE

Societatea comercială se constituie pentru a desfăşura o activitate comercială pe durata de timp stabilită în actul constitutiv. Uneori durata societăţi se pre1ungeşte chiar şi după decesul asociaţilor care au constituit societatea. Dar orice societate comercială va sfârşi prin a-şi înceta existenţa deoarece ea urmează acelaşi destin implacabil, ca şi o persoană fizicä: se naşte, trăieşte şi moare.

Aşa cum am arătat, societatea comercială se constituie pe baza actului constitutiv şi prin îndeplinirea formalitaţii de lege. Ca persoană juridică, societatea comercială se aflä în raporturi juridice cu asociaţii şi stabi1eşte asemenea raporturi cu terţii.

Având în vedere acestă realitate, încetarea existenţei societăţii comerciale reclamă realizarea unor operaţii care să aibă drept rezultat nu numai încetarea personalităţii juridice, ci şi lichidarea patrimoniului societăţii, prin exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor sociale.

În consecinţă potrivit legii, încetarea existenţei societăţii comerciale impune parcurgerea a două faze: dizolvarea societăţii ţi lichidarea societăţii.

Faza dizolvării societăţii cuprinde anumite operaţii care declanşează şi pregătesc încetarea existenţei societăţii.

În acestä fază, personalitatea juridicä nu este afectată, însã dizolvarea pune capăt activităţii normale a societăţii.

Faza lichidării societăţii cuprinde acele operaţii de lichidare a patrimoniului societăţii plata creditorilor şi împărţirea soldului între asociaţi.

În acestă fază societatea continuă sa-şi păstreze personalitatea juridică, dar ea este subordonată cerinţelor lichidării

Cele două faze ale încetării existenţei unei societăţi comerciale sunt distincte şi în consecinţă, ele trebuie parcurse în mod succesiv, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege pentru fiecare.

S-a pus problema dacä nu s-ar putea realiza încetarea existenţei societăţii comerciale printr-o procedură simplificată, în sensul contopirii celor două faze. O atare cerinţă s-ar impune în acele cazuri când societatea nu a avut activitate ori acesta a fost redusă, iar asociaţii ar cădea de acord cu privire la lichidarea activului şi pasivului societăţii

Soluţia a fost consacrată în actuala formă a Legii numărul 31/1990. Articolul 230 din lege prevede că, în societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răaspundere limitată, asociaţii pot hotărî, odată cu cu dizolvarea, şi modul de lichidare al societăţii

O atare hotărâre poate fi luată numai dacă asociaţii sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Hotărârea privind dizolvarea şi lichidarea societăţilor trebuie luată în condiţiile de cvorum şi de majoritate prevăzute de lege pentru modificarea actului constitutiv.

Ca o excepţie de la distictivitatea celor două faze ale încetării existenţei unei societăţi comerciale se prezintă societatea unipersonală cu răspundere limitată, dizolvarea având drept consecinţe transmiterea universală a patrimoniului societăţii către asociatul unic, fără lichidare la datele şi în condiţiile prevăzute de articolul 231 din Legea numărul 31/1990.

1.2. NOŢIUNEA DE LICHIDARE A SOCIETĂŢII COMERCIALE

Încetarea existenţei societăţii comerciale reclamă îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii şi, totodată, să ducă în final la încetarea statutului de persoană juridică a societăţii.

Operaţiunile care fac obiectul fazei lichidării societăţii comerciale sunt realizate de persoane anume investite - lichidatorii.

Trebuie observat că în faza lichidării societăţii instanţa judecătorească are un rol redus, intervenţia sa are un caracter excepţional şi se produce în cazurile şi condişiile prevăzute de lege

Ca urmare a dizolvării, societatea nu mai poate angaja noi operaţiuni. comerciale(². Dar operaţiunile aflate în curs la data dizolvării trebuie finalizate. Acesta înseamnă că societatea trebuie să-şi execute obligaţiile şi sa-şi valorifice drepturile care au ca izvor raporturile juridice încheiate anterior dizolvării

Pentru a dispune de mijloacele de plată necesare satisfacerii creanţelor creditorilor, bunurile societăţii sunt prefăcute în bani, pe calea licitaţiei publice.

Preview document

Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 1
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 2
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 3
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 4
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 5
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 6
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 7
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 8
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 9
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 10
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 11
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 12
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 13
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 14
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 15
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 16
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 17
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 18
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 19
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 20
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 21
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 22
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 23
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 24
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 25
Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Economica si Financiara a Afacerii - Lichidarea Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Dizolvarea si Lichidarea unei Societati Comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Patromoniul Societatilor Comerciale

INTRODUCERE Premisa constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale o reprezintă patrimoniul său. Sub acest aspect, patrimoniul constituie...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Drept Comercial

1. Izvoarele dreptului comercial, clasificare si prezentare. - Codul civil - Legi comerciale a) Regimul juridic al PFA Din punct de vedere al...

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Drept

Secţiunea a I-a Definiţia şi obiectul dreptului comercial Din punct de vedere etimologic, termenul de „comerţ” înseamnă operaţiuni legate de marfă...

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În...

Ai nevoie de altceva?