Guvernanta Corporativa in Romania

Proiect
7.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 9754
Mărime: 52.89KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: G. Florescu, I. Turcu

Cuprins

I. Guvernanta Corporativa (GC) in tarile OECD

II. Principiile OECD privind actionariatul – Guvernanta Corporativa

III. Cadrul pentru Guvernanta Corporativa in Romania

IV. Drepturile actionarilor si tratamentul echitabil

V. Statul ca actionar si constructia institutionala in Romania

VI. Rolul actionarilor majoritari (stakeholders) in cadrul Guvernantei Corporative

VII. Responsabilitatile si raspunderea bordului de conducere

VIII. Transparenta si deschidere

IX. Mediul investitional – privire critica

Extras din document

I. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ (GC) ÎN ŢĂRILE OECD

- Principiile OECD cu privire la Guvernanţa Corporativă urmăresc armonizarea şi integrarea experienţei ţărilor membre ale organizaţiei, ale instituţiilor financiare şi economice internaţionale în cooperarea globală; creşterea sectorului privat ca furnizor de capital, piaţă şi locuri de muncă; convergenţa intereselor pe pieţele interne şi internaţionale

- Complexitatea acestor demersuri reclamă cooptarea cercurilor economice şi financiare din ţările europene în tranziţie, Rusia, Asia şi America Latină la un efort comun, conjugat

- În România procesul este urgent, prin problematica pe care o pune spre soluţionare privatizarea

- conflictele de interese

- structurile economico-sociale (politicieni; acţionari; manageri; salariaţi etc.)

- politici şi mecanisme eficiente

- distorsiuni de reglementare şi instituţionale

- reducerea abuzurilor şi corupţiei

- eliminarea tuturor discriminărilor

- Nu există o instituţie adecvată în guvernare care să se ocupe de Guvernanţa Corporativă – crearea unei asemenea structuri în România trebuie încurajată

- Guvernanţa Corporativă (Corporate Governance) este o condiţie pentru:

- stabilitatea economică

- percepţia investitorilor asupra schimbării şi reformei economice

- reforma instituţională (investitorii preferă ţările „bine guvernate”)

- Principiile OECD, adoptate în 1999, sunt cele mai respectate pe plan internaţional, deoarece:

- există informaţii pentru toţi acţionarii

- responsabilităţile sunt stabilite şi echilibrate

- există studii realizate de profesionişti ai pieţei de capital, recunoscute internaţional

- US-AID asigură suportul financiar, dar mediul economic se confruntă cu:

*) birocraţia şi corupţia

*) Consiliul Concurenţei trebuie consolidat

*) asistenţa tehnică către BNR trebuie extinsă

*) noi activităţi şi programe multianuale, pentru transferul de know-how din SUA, trebuie identificate şi susţinute instituţional

*) noi parteneriate instituţionale şi activităţi profesionale trebuie dezvoltate, cu spirit pragmatic

*) respectarea legilor, a reglementărilor şi abordărilor principiale trebuie instilate în cultura economică a comunităţilor de afaceri

- Introducerea Guvernanţei Corporative în România implică:

- principiul egalităţii de tratament pentru acţionari

- adoptarea celor 5 principii OECD

- armonizarea celor două componente de bază pe piaţa de capital: RENTABILITATEA şi RISCUL

- pachetul legislativ actualizat

*) Legea valorilor mobiliare

*) Legea serviciilor financiare

*) Legea pieţelor reglementate

- obiective:

*) fundamentarea pachetului legislativ

*) crearea de resurse pentru economie

*) formarea capitalului autohton

*) protecţie, informare şi transparenţă pentru capitalul străin

*) dreptul de proprietate pentru valori mobiliare

(tranzacţionarea, înregistrarea, transferul)

- Principiile OECD semnifică refacerea încrederii în mediul de afaceri iar introducerea acestora este o prioritate necesară în activitatea autorităţilor legislative şi de reglementare, pentru piaţa de capital

- Problematica Guvernanţei Corporative este mai vastă decât pieţele de capital, care sunt numai o componentă a sistemului. Adoptarea Guvernanţei Corporative în ţările OECD are semnificaţia introducerii „celei mai bune practici” în domeniul afacerilor

- În ţările în tranziţie, rolul instituţiilor în performanţa economică a fost „fracturat”, îndemnurile politice gen „ajungerea din urmă” au devenit o obsesie, nu avem timp să ne „structurăm” iar diferenţele între teorie şi practică sunt foarte mari

- Un „grup pentru schimbarea de direcţie” (turn around) este esenţial pentru: EXPLICARE; ORIENTARE; ELIBERARE RESURSE; LIPSA DE EXPERTIZĂ în management şi monitorizare; rolul societăţilor cu capital de stat este încă mare. Deseori, reglementările eficace nu sunt considerate bune sau acceptate, deoarece nu corespund condiţiilor locale, concrete. In aceste condiţii, mediul economic se schimbă dar, nu totdeauna în bine:

- costurile de tranzacţie cresc

- riscurile se modifică şi chiar multiplică

- Principiile OECD cu privire la Guvernanţa Corporativă asigură un „limbaj global”, care facilitează comunicarea şi asigură compatibilizarea structurilor instituţionale la nivel naţional şi internaţional.

Acestea implică 3 (trei) planuri de abordare:

I. Efectele asupra creşterii pieţelor financiare

II. Dialogul politic – suportul

III. Globalizarea – înţelegerea unitară a valorilor

- Respectarea principiilor OECD – POTENŢAREA INVESTIŢIILOR

- necesitatea unui cadru instituţional

INVESTIŢIILE (a) mobilizarea capitalului

(b) alocarea capitalului

(c) monitorizarea utilizării lui

Preview document

Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 1
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 2
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 3
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 4
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 5
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 6
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 7
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 8
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 9
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 10
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 11
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 12
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 13
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 14
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 15
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 16
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 17
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 18
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 19
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 20
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 21
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 22
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 23
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 24
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 25
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 26
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 27
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 28
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 29
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 30
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 31
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 32
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 33
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 34
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 35
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 36
Guvernanta Corporativa in Romania - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Guvernanta Corporativa in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Proiect Drept Comercial - Guvernarea Coorporatista

Guvernarea corporatista Succesul unei afaceri depinde foarte mult de relatiile dintre actionari si conducere. Normalizarea acestor relatii a dat...

Administrarea societăților pe acțiuni

ADMINISTRAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI POTRIVIT NOILOR REGLEMENTARI LEGALE Prin adoptarea Legii nr. 441/2006 si publicarea acesteia in...

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun...

Modele de Guvernanță Corporativă în România - Studiu de Caz Romtelecom

INTRODUCERE O definiţie simplă a guvernanţei corporative ar fi totalitatea sistemelor şi proceselor implementate pentru a conduce şi a controla o...

Modele de guvernanță corporativă în România. Studiu de caz - SC Biofarm SA

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista In zilele noastre, informarea este centrul finantelor si contabilitatii. Raportarea...

Studiu de Caz - Guvernanta Corporativa in Romania - SNP Petrom

Conform "Standard.ro",sustinut de cotidianul de afaceri "Business Standard", "Petrom si Transelectrica sunt singurele companii locale care au emis...

Elemente Specifice de Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor din România și Austria

INTRODUCERE Pentru a-şi atinge obiectivele financiare, întreprinderile s-au dotat în ultimele decenii cu noi metode de gestiune, dintre care cea...

Sistemul Decizional al Managementului Financiar

REZUMAT În condiţiile economiei de piaţă,eficienţa unei întreprinderi depinde într-o proporţie covărşitoare de capacitatea managerilor de a...

Guvernanța corporativă în România

Guvernanta corporativa in Romania Introducere – Ce este guvernanta corporativa si cand a aparut? In Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,...

Managementul Riscului Economic

Modificarile din mediul bancar Analiza si managementul riscului financiar in domeniul bancar sunt doua probleme mereu actuale si extrem de...

Ai nevoie de altceva?