Infiintarea Societatii pe Actiuni

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Infiintarea Societatii pe Actiuni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

1) Noțiuni generale privind constituirea societăților comerciale
2) Actul constitutiv al societăților comerciale. Forma actului constitutiv
2.1. Fondatorii
2.2. Conținutul actului constitutiv
3) Aspecte specifice privind actul constitutiv și constituirea societăților pe acțiuni prin sub subscripție publică
3.1. Noțiuni generale
3.2. Prospectul de emisiune
3.3. Subscrierea acțiunilor
3.4. Adunarea constitutivă
3.5. Capitalul social
3.6. Raportul de expertiză
3.7. Atribuțiile adunării constitutive
3.8. Statutul juridic specific al fondatorilor
3.9. Răspunderea fondatorilor și a primilor administratori
4) Bibliografie

Extras din document

1) Noțiuni generale privind constituirea societăților comerciale

Orice societate comercială se constituie parcurgând-se, în principal, două etape:

- Redactarea actului constitutiv și, după caz, autentificarea acestuia în condițiile impuse de lege;

- Înmatricularea societății în registrul comerțului;

Procedura de constituire a societăților comerciale este reglementată, în prezent, de Legea nr. 31/1990, modificată, completată și republicată și de Legea nr. 359/2004, O.U.G, nr. 75/2004 și Legea nr. 569/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea înn registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum și la autoritatea funcționării persoanelor juridice.

- Redactarea și, după caz, autentificarea actului constitutiv;

- Autorizarea înființării societății de către judecătorul delegat de la Oficiul registrului comerțului (după obținerea avizelor prealabile, necesare în cazurile prevăzute de lege);

- Înmatricularea societății în Registrul Comerțului;

- Publicarea extrasului din încheierea de autorizare a înființării societății pronunțate de judecătorul delegat, în Monitorul Oficial;

- Obținerea codului unic de înregistrare.

2) Actul constitutiv al societăților comerciale. Forma actului constitutiv

Actul constitutiv al societății în nume colectiv sau al societății în comandită simplă este contractul de societate, iar al societății pe acțiuni, societății în comandită pe acțiuni sau societății cu răspundere limitată este contractul de societate și statutul. Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui singur înscris, numit “ act constitutive unic”.

Indiferent de denumirea pe care o are, actul constitutiv înseamnă de fapt, contractul care se încheie între asociați.

- Regulă: Actul constitutiv se încheie sub formă privată. Se semnează de toți asociații sau, în caz de subscripție publică, de fondatori.

- Excepție: Actul constitutiv se încheie în formă autentică în cazurile:

- Printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren;

- Societății în nume colectiv sau în comandită simplă;

- Societății pe acțiuni care se constituie prin subscripție publică.

Actul constitutiv dobăndește dată certă și prin depunerea la Oficiul registrului comerțului (art.5 alin.(7) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 161/2003 și republicată). În alte condiții, data certă a actului constitutiv întocmit sub forma unui înscris sub semnătură privată se dobândește pe baza încheierii notarului public sau a unui cabinet de avocatură, potrivit art.5 din legea nr.51/1995, republicată.

La autentificarea actului constitutiv sau, după caz, la darea de dare certă se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea firmei și declarația pe proprie răspundere privind deținerea de asociat unic într-o societate cu răspundere limitată.

2.1. Fondatorii

Din punct de vedere teoretic, un aspect comun tuturor formelor de societăți comerciale este aceea legată de noțiunea de “fondatori ai societății”.

Legea face referire în două situații la noțiune a de fondator:

- Sunt fondatori, în temeiul art.6 din Legea nr. 31/1990, republicată, semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății;

- Sunt fondatori persoanele care demareaz[ constituirea unei societăți pe acțiuni prin subscripție publică, întocmind prospectul de emisiune pe care urmează să îl dea publicității.

Fisiere in arhiva (1):

  • Infiintarea Societatii pe Actiuni.docx

Alte informatii

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir