Insolventa in Dreptul Comercial International

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 31636
Mărime: 113.47KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Proiectul a fost prezentat in cadrul facultatii de REI , Dimitrie Cantemir, Bucuresti ,anul 2006

Cuprins

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I Precizări prealabile

1. Încetarea de plăţi a debitorului - instituţia falimentului.

SECŢIUNEA A II-A Comerciantul străin în încetare de plăţi

1. Privire istorică asupra tratamentului străinilor.

2. Teorii şi sisteme în tratamentul comerciantului străin aflat în încetare de plăţi (în faliment).

CAPITOLUL II EFECTE ALE DECLARĂRII STĂRII

DEINSOLVENŢĂ COMERCIALĂ, ÎN

RAPORTURILE JURIDICE DE DREPT AL

COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA I Poziţii doctrinare

SECŢIUNEA A-II-A Efectele asupra bunurilor debitorului

1. Desesizarea.

2. Invaliditatea actelor încheiate în perioada suspectă.

3. Situaţia bunurilor aflate în detenţie precară.

SECŢIUNEA A III-A Sancţiuni aplicate debitorului

SECŢIUNEA A IV-A Înţelegeri ale debitorului falit cu creditorii

CAPITOLUL III PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA PROCEDURILOR

MODERNE CARE ÎNLOCUIESC INSTITUŢIA

FALIMENTULUI

SECŢIUNEA I Sistemul common - law

SECŢIUNEA A II-A Ancheta comercială. Tratamentul preventiv al

întreprinderilor în dificultate efectuat de Tribunalul comercial din Bruxelles

1. Reforma dreptului întreprinderilor în dificultate.

2. Organizarea anchetei comerciale.

3. Metoda de lucru adoptată de tribunalul comercial.

4. Tipologia dosarelor urmărite.

5. Concordatul.

CAPITOLUL IV REGLEMENTĂRI ALE COMISIEI NAŢIUNILOR UNITE ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA I Comisia Naţiunilor Unite în Dreptul Comerţului Internaţional (UNICITRAL)

1. Noţiuni generale cu privire la UNICITRAL.

2. Originea, mandatul şi componenţa.

3. Rolul UNICITRAL.

SECŢIUNEA A II-A Texte ale Comisiei Naţiunilor Unite în Dreptul Comerţului Internaţional (UNICITRAL)

1. Ghidul legislativ UNCITRAL în legea insolvabilităţii.

2. Legea Model în Insolvenţa Transfrontalieră.

CAPITOLUL V LEGEA NR. 637 DIN 7 DECEMBRIE 2002 CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA RAPORTURILOR DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ÎN DOMENIUL INSOLVENŢEI

SECŢIUNEA I Insolvenţa în dreptul internaţional privat român

1. Aspecte introductive

2. Raporturile cu statele străine si aplicarea legii la nivel internaţional

3. Sfera de aplicare

SECŢIUNEA A II-A Aplicabilitatea Legii 637/2002 în raporturile internaţionale

1. Competenţa în materia recunoaşterii procedurilor străine şi cooperarea cu instanţele străine.

2. Accesul reprezentanţilor şi al creditorilor străini la instanţele româneşti.

3. Recunoaşterea procedurilor străine.

4. Coordonarea mai multor proceduri străine.

5. Raporturile cu statele membre ale Uniunii Europene.

6. Sfera de aplicare.

7. Competenţa internaţională.

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I

Precizări prealabile

Din multitudinea participanţilor la raporturile juridice de comerţ internaţional, în lucrarea de faţă mă voi opri asupra situaţiei societăţilor comerciale şi comercianţilor persoane fizice aflaţi în dificultate, care desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul altor state decât acela care le-a dat naţionalitatea/cetăţenia, cu implicaţiile directe şi indirecte, patrimoniale şi nepatrimoniale, rezultate din starea de insolvenţă comercială, ca stare specifică de încetare de plăţi şi blocaj economic, caracteristice etapei actuale de recesiune din economia mondială.

Demersul încearcă, totodată, studiul controverselor ivite în căutarea unor soluţii pentru rezolvarea conflictelor de legi în materia falimentului, cu atât mai mult cu cât dreptul comunitar al comercianţilor în dificultate pare a fi încă în gestaţie, iar o abordare punctuală putea, totuşi, fi sperată la sfârşitul mileniului doi. Consider că şi prin argumentele acestei lucrări, fără a avea pretenţia unei propuneri de uniformizare generală a drepturilor substanţiale, putem spera realizarea, într-un viitor apropiat, a unui drept comun al falimentului a cărui premiză o constituie armonizarea dreptului obligaţiilor şi al garanţiilor.

1. Încetarea de plăţi a debitorului - instituţia falimentului.

Comerţul, în genere, dar mai cu seamă comerţul internaţional, în evoluţia sa, s-a întemeiat şi se întemeiază tot mai mult pe credit. Aceasta se traduce prin prezumţia că patrimoniul comerciantului este în orice moment suficient şi adecvat spre a plăti datoriile ajunse la scadenţă, atunci când el se află în încetare de plăţi.

Potrivit dispoziţiilor de drept comun, când un debitor nu-şi respectă angajamentele sale patrimoniale, fiecare creditor în parte îl poate urmări pe debitor în mod individual, procedând, în ultimă instanţă, la executarea silită a averii debitorului. O atare procedură individuală nu face obiectul acestei lucrări, cu atât mai mult cu cât nu este indicată în privinţa comercianţilor din cel puţin două motive: în primul rând, s-ar lăsa mai departe necontrolat patrimoniul în posesia comerciantului debitor, care s-a dovedit inapt să-şi onoreze obligaţiile şi s-ar crea, astfel, noi pericole pentru ceilalţi creditori şi, în general, pentru credit, iar, în al doilea, rând urmărirea individuală aduce rezultate inechitabile faţă de interesul tuturor creditorilor care au drepturi egale asupra patrimoniului debitorului lor comun. Iată de ce încetarea de plăţi a debitorului pentru datoriile sale comerciale nu reprezintă, în anume condiţii, doar incapacitatea de plată a unei datorii ajunse la scadenţă, ci o stare de insolvenţă comercială, care poate fi dedusă din manifestările exterioare ale patrimoniului debitorului din care să rezulte imposibilitatea de satisfacere la scadenţă a tuturor datoriilor, născându-se, astfel, prezumţia inexistenţei mijloacelor de plată necesare.

Starea de insolvenţă comercială este o stare de fapt care poate conduce la starea de drept a falimentului, prin constatarea acesteia de către instanţa judecătorească.

Starea de insolvenţă comercială nu trebuie, însă, confundată cu insolvabilitatea unui comerciant, deoarece, pe când insolvabilitatea înseamnă o stare deficitară a patrimoniului, insolvenţa comercială poate să existe indiferent de rezultatul raportului dintre activul şi pasivul patrimonial. Simplul fapt că activul întrece pasivul nu este suficient a rezolva insolvenţa comercială, deoarece s-ar putea ca activul să nu satisfacă acoperirea pasivului (de pildă când elementele ce compun patrimoniul nu sunt lichide sau sunt investite în operaţii pe termen lung şi, deci, nu pot fi utilizate în plata datoriilor). Tot astfel, dacă pasivul întrece activul nu înseamnă că prin aceasta debitorul nu mai poate face faţă datoriilor (dacă, de pildă, comerciantul debitor se bucură de credit în acest scop).

Trebuie totodată a se distinge între faptul brut material al neplăţii datoriilor şi starea de fapt complexă a încetării plăţilor. Dacă neplata datoriilor se evidenţiază în mod imediat şi sigur, ca fapt material pur şi simplu, starea juridică de încetare de plăţi nu apare decât mai în urmă ca o consecinţă a neplăţii

Preview document

Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 1
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 2
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 3
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 4
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 5
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 6
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 7
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 8
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 9
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 10
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 11
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 12
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 13
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 14
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 15
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 16
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 17
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 18
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 19
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 20
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 21
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 22
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 23
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 24
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 25
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 26
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 27
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 28
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 29
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 30
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 31
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 32
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 33
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 34
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 35
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 36
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 37
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 38
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 39
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 40
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 41
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 42
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 43
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 44
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 45
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 46
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 47
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 48
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 49
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 50
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 51
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 52
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 53
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 54
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 55
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 56
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 57
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 58
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 59
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 60
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 61
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 62
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 63
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 64
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 65
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 66
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 67
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 68
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 69
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 70
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 71
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 72
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 73
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 74
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 75
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 76
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 77
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 78
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 79
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 80
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 81
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 82
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 83
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 84
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 85
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 86
Insolventa in Dreptul Comercial International - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Insolventa in Dreptul Comercial International.doc

Alții au mai descărcat și

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Procedura Falimentului privind Preluarea Bunului Societatii Comerciale Falite in Contul Creantei, Suportarea Cheltuielilor de Procedura

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Procedura Insolventei Comerciale - Deschiderea Procedurii si Partile Implicate in Aceasta Procedura

1.INSOLVENTA, FALIMENT SI INSOLVABILITATE De-a lungul timpului s-au creat confuzii nedorite in ceea ce priveste notiunile de insolventă...

Legea Model UNCITRAL privind Insolventa Transfrontaliera

1.Aspecte introductive Dezvoltarea fara precedent a comertului pe plan mondial, adus în mod proportional la multiplicarea falimentelor...

Administratorul Judicar, Lichidatorul

Potrivit definitiei legale cuprinsa in art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei “insolventa este acea stare a...

Judecatorul Sindic

Insolventa - Judecatorul sindic Consideraţii preliminare: Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi dobândirea, în cursul anului 2004...

Legislatia Falimentului - Judecatorul Sindic

Capitolul I Considerații generale despre procedura falimentului 1.1 Notiunea de faliment Se crede despre faliment că a aparut odată cu actele de...

Contracte de Intermediere

I.Aspecte introductive A. Reglementări interne şi internaţionale Evoluţia economică a societăţii a dus la o creştere a volumului de afaceri aşa...

Ai nevoie de altceva?