Obligațiile Profesionale ale Comercianților

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 21914
Mărime: 72.31KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Stefan Mihaila
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

Obligaţiile profesionale ale comercianţilor

Capitolul 1: Noţiuni introductive

1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor

2. Noţiunea de comerciant

3. Calitatea de comerciant

4. Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale, a profesiei de comerciant

Capitolul 2 : Publicitatea prin registrul comerţului

Secţiunea I :

A. Rolul publicităţii prin registrul comerţului

B. Organizarea publicităţii prin registrul comerţului

1. Precizări prealabile

2. Structura organizatorică

3. Documentele de publicitate

4. Caracterul publicităţii efectuate prin registrul comerţului

Secţiunea II :

C. Efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului

1. Obligaţia comercianţilor privind înregistrarea în registrul comerţului

2. Înmatricularea în registrul comerţului

3. Înregistrarea menţiunilor în registrul comerţului

4. Procedura efectuării înregistrărilor în registrul comerţului

5. Controlul legalităţii înregistrărilor în registrul comerţului

D. Efectele înregistrărilor în registrul comerţului

Rolul de publicitate al înregistrărilor

E. Calea de atac împotriva înregistrărilor efectuate în registrul comerţului

F. Sancţiunile nerespectării obligaţiei privind efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului

a) Precizări prealabile

b) Amenzile civile

c) Sancţiuni penale

Capitolul III : Organizarea şi ţinerea contabilităţii activităţii comerciale

1. Importanţa organizării şi ţinerii contabilităţii activităţii comerciale

2. Reglementarea legală

3. Obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii

a) Persoanele obligate să organizeze şi să ţină contabilitatea proprie

b) situaţia " micilor comercianţi"

4. Organizarea şi conducerea contabilităţii

a) Principii generale

b) Registrele de contabilitate

c) Situaţii financiare anuale

5. Sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii

a) Precizări prealabile

b) Amenzile contravenţionale

c) Sancţiuni penale

Capitolul IV : Exercitarea comerţului în limitele concurenţei licite

1. Noţiunea de concurenţă

2. Concurenţa licită şi concurenţa ilicită

3. Protecţia împotriva practicilor anticoncurenţiale şi a

concentrărilor economice

4. Combaterea concurenţei neloiale sau ilicite

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor

Exercitarea unei activităţi comerciale impune existenţa unor condiţii care să asigure cadrul corespunzător.În acest scop legea instituie anumite obligaţii în sarcina acelora care desfăşoară activitatea comercială ca profesiune, adică a comercianţilor.

Întru-cât aceste obligaţii sunt strâns legate de exercitarea profesiunii comerciale, ele sunt denumite obligaţii profesionale ale comercianţilor. Prin instituirea obligaţiilor profesionale ale comercianţilor

se urmăreşte apărarea intereselor publice, în special, a creditului comercial, dar şi protejarea intereselor terţilor şi ale comercianţilor înşişi.

Astfel comercianţii au obligaţia să îndeplinească anumite formalităţi de publicitate în vederea aducerii la cunoştinţa celor interesaţi a existenţei unui nou comerciant, precum şi a unor acte şi fapte din activitatea comercianţilor. Această obligaţie a comercianţilor se realizează în principal prin publicitate în registrul comerţului .

Apoi pentru a asigura o bună organizare şi desfăşurare a activităţii comerciale, ca şi pentru a avea în permanenţă o oglindă a întregii activităţi desfăşurate, precum şi un control asupra acesteia, comercianţii sunt obligaţi să ţină anumite registre comerciale sau de contabilitate cu respectarea cerinţelor legii.

În sfărşit desfăşurarea activităţii comerciale în condiţii normale impune obligaţia pentru fiecare comerciant să acţioneze pentru atragerea clientelei, în limitele unei concurenţe loiale.

Trebuie arătat că în Codul Comercial mai sunt prevăzute şi alte obligaţii ale comercianţilor, dar care au devenit inaplicabile. Avem în vedere obligaţia de publicare a contractului de căsătorie şi a separaţiei de patrimonii (art 10-21 Cod Comercial).

Aceste obligaţii erau legate de reglementarea din trecut a regimului matrimonial al soţilor (regimul dotal, separaţia de patrimonii) care şi-a încetat existenţa prin intrarea în vigoare a Codului Familiei. În prezent unele elemente privind starea civilă şi averea comerciantului fac obiectul publicităţii prin registrul comerţului.

În scopul protejării securităţii mediului comercial de afaceri, prin legi speciale s-au instituit în sarcina comercianţilor individuali şi persoane juridice anumite obligaţii profesionale şi anume:

- obligaţia de înregistrare în registrul comerţului instituită prin legea nr 26/1990 privind registrul comerţului şi concretizată în normele metodologice privind modul de ţinere a registrului comerţului şi de efectuare a înregistrărilor

- obligaţia de organizare şi conducere a contabilităţii şi de întocmire a bilanţului contabil instituită prin legea contabilităţii nr 82/1991

- obligaţia de a exercita activitatea comercială cu bună credinţă, instituită prin legea nr 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.

Preview document

Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 1
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 2
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 3
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 4
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 5
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 6
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 7
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 8
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 9
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 10
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 11
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 12
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 13
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 14
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 15
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 16
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 17
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 18
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 19
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 20
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 21
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 22
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 23
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 24
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 25
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 26
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 27
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 28
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 29
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 30
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 31
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 32
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 33
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 34
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 35
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 36
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 37
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 38
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 39
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 40
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 41
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 42
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 43
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 44
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 45
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 46
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 47
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 48
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 49
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 50
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 51
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 52
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 53
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 54
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 55
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 56
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 57
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 58
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 59
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 60
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 61
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 62
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 63
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 64
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 65
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 66
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 67
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 68
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 69
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 70
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 71
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 72
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 73
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 74
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 75
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 76
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 77
Obligațiile Profesionale ale Comercianților - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Obligatiile Profesionale ale Comerciantilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Societatea pe Actiuni

Societatea pe actiuni Subsectiunea I. Notiunea societatii pe actiuni 1.Precizari prealabile. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa...

Politica Agrara Comuna sub Influenta UE din 2006 Pana in 2013

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1. IMPORTANTA SI ACTUALITATATE TEMEI Procesul tranziţiei de la economia supercentralizată la economia de piaţă a...

Structura și Votarea Planului de Reorganizare

Cuvânt înainte Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi dobândirea, în cursul anului 2004 a unui statut de economie de piaţă...

Contractul de Agentie Comerciala

Contractul de agenţie Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Procedura Insolventei Comerciale - Deschiderea Procedurii si Partile Implicate in Aceasta Procedura

1.INSOLVENTA, FALIMENT SI INSOLVABILITATE De-a lungul timpului s-au creat confuzii nedorite in ceea ce priveste notiunile de insolventă...

Te-ar putea interesa și

Comerciantii - Fondul de Comert

1. COMERCIANŢII 1.1 NOŢIUNEA DE COMERCIANT Conform articolului 7 din Codul Comerţului , “sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având...

Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului

OBLIGĂŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANTULUI DE ÎNMATRICULARE ŞI PUBLICITĂTE PRIN REGISTRUL COMERŢULUI Capitolul I Noţiuni introductive 1.1Noţiuni...

Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale

Reglementarea calitatii de comerciant Sectiunea 1 Conceptia Codului comercial roman privind raporturile comerciale . Potrivit Codului comercial...

Negustori și Comercianți

O perspectivă istorică privind evoluţia profesiei de negustor şi o perspectivă juridică asupra comercianţilor,a actelor şi faptelor de comerţ ”...

Aspecte privind Auxiliarii Comerciantilor

Auxiliarii comerciantilor I. Reprezentarea in activitatea comerciala A. Generalitati Operatiile comerciale, mai ales cele internationale,...

Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale

Reglementarea calităţii de comerciant I. Concepţia Codului comercial român privind raporturile comerciale. Potrivit Codului comercial român,...

Drept - teste grilă

1. Analiza notiunii de comert se poate face din mai multe puncte de vedere: a) etimologic,economic si juridic b) stiintific c) juridic si...

Comerciantii

Potrivit concepţiei clasice a dreptului comercial, există două sisteme care permit determinarea sferei dreptului comercial. În sistemul subiectiv...

Ai nevoie de altceva?