Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 21472
Mărime: 92.52KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Toma

Cuprins

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONSTITUIREA ŞI

FUCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

SEC'ŢIUNEA I: ASPECTE INTRODUCTIVE pag. 6

1. Reglementarea juridică a societăţilor

comerciale în România pag. 6

2. Definiţia societăţii comerciale pag. 7

3. Natura juridică a societăţii comerciale pag. 7

4. Formele societăţii comerciale pag. 8

5. Clasificarea societăţii comerciale pag. 9

SECŢIUNEA A II - A: CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR

COMERCIALE pag. 11

1. Precizări prealabile pag. 11

2. Actele constitutive ale societăţii comerciale pag. 11

3. Întocmirea actelor constitutive pag. 14

4. Înmatricularea societätilor comerciale pag. 15

SECŢIUNEA A III - A: FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR

COMERCIALE pag. 16

1. Precizări prealabile pag. 16

2. Regimul juridic al bunurilor aduse ca aport

în societatea comercială pag. 16

3. Drepturile asociaţilor la dividende pag. 17

4. Organele societăţii comerciale pag. 18

CAPITOLUL II

REGULI GENERALE DE LICHIDARE A SOCIETĂŢILOR

COMERCIALE

SECŢIUNEA I: ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND LICHIDAREA

SOCIETĂŢILOR COMERCIALE pag. 22

1. Precizări prealabile pag. 22

2. Reglementarea juridică a lichidării

societăţii comerciale. pag. 24

3. Noţiunea de lichidare a societăţii comerciale. pag. 25

4. Principiile generale ale lichidării societăţii comerciale pag. 26

5. Modificările produse de trecerea la faza

de lichidare a societăţii comerciale pag. 33

SECŢIUNEA A II - A: ETAPELE LICHIDĂRII SOCIETĂŢILOR

COMERCIALE pag. 37

1. Momentul începerii operaţiunilor de lichidare

a societăţilor comerciale pag. 37

2. Înlocuirea administratorilor cu lichidatorii pag. 43

2.1. Precizări prealabile pag. 43

2.2. Calitatea de lichidator pag. 43

2.3. Numirea lichidatorilor pag. 44

2.4. Natura juridică a funcţiei lichidatorilor pag. 45

2.5. Puterile lichidatorilor pag. 46

2.6. Îndatoririle lichidatorilor pag. 49

2.7. Răspunderea lichidatorilor pag. 50

3. Predarea gestiunii pag. 51

4. Terminarea operaţiunilor comerciale pag. 53

5. Lichidarea activului şi pasivului societăţii comerciale pag. 55

5.1. Precizări prealabile pag. 55

5.2. Lichidarea activului societăţii comerciale pag. 55

5.3. Lichidarea pasivului societăţii comerciale pag. 59

5.4. Drepturile acţionarilor cuvenite din lichidarea

societăţii şi plăţile anticipate în contul părţilor

cuvenite acţionarilor din lichidare pag. 62

6. Întocmirea bilanţului final, executarea lui

şi partajul bunurilor societăţii între asociaţi pag. 64

6.1. Întocmirea bilanţului final şi executarea lui pag. 64

6.2. Partajul bunurilor societăţii între asociaţi pag. 67

7. Închiderea lichidării societăţii comerciale pag. 68

7.1. Precizări prealabile pag. 68

7.2. Radierea societăţii din registrul comerţului pag. 69

7.3. Depunerea registrelor societăţii pentru păstrare pag. 70

7.4. Răspunderea pentru plata creanţelor creditorilor

sociali după lichidarea societăţii comerciale pag. 71

SECŢIUNEA A III - A: ROLUL INSTANŢEI DE JUDECATĂ ÎN CURSUL LICHIDĂRII SOCIETĂŢII COMERCIALE pag. 73

CAPITOLUL III

REGULI SPECIFICE DE LICHIDARE A SOCIETATILOR COMERCIALE

SECŢIUNEA I: LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ÎN NUME COLECTIV, ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ SAU CU ASPUNDERE LIMITATĂ pag. 76

SECŢIUNEA A II- A: LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI

ŞI ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI pag. 78

CAPITOLUL IV

CONCLUZII PRIVIND LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ŞI ELEMENTE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ

SECŢIUNEA I: PRINCIPALELE CONCLUZII PRIVIND LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE pag. 81

SECŢIUNEA A II- A: ASPECTE DE PRACTICĂ

JUDICIARĂ pag. 85

BIBLIOGRAFIE pag. 97

Extras din document

SECTIUNEA I

ASPECTE INTRODUCTIVE

1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA

Regimul juridic al societatilor comerciale a fost reglementat in Codul Comercial, Cartea I, in Titlul VIII (art. 77-269), intitulat Despre societati si despre asociatiuni comerciale. Prin acest act normativ se reglementau: societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla, societatea anonima (pe actiuni) societatea in comandita pe actiuni si asociatia in participatie.

Intrucât reglementarea societăţilor comerciale cuprinsă in Codul comercial era, in mare măsură, depaşită, ea a fost înlocuită cu o nouă reglementare, care face obiectul Legii numărul 31/1990 privind societăţile comerciale.

Ca urmare a adoptării noii reglementări, dispoziţiile Codului comercial privind societăţile comerciale au fost abrogate, cu excepţia

dispoziţiilor privind asociaţia în participaţiune şi a celor referitoare la asociatia de asigurare mutuală.

Reglementarea cuprinsă în Legea numărul 31/1990 reprezintă, în prezent, reglementarea generală privind societăţile comerciale.

2. DEFINITIA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comercială reprezintă o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se înteleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, în scopul realizării şi impărţirii beneficiilor rezultate(¹.

3. NATURA JURIDICA A SOCIETATII COMERCIALE

Referitor la natura juridică a societăţii comerciale, 7 in doctrină au fost exprimate mai multe concepţii însă indiferent de concepţia adoptată, toţi autorii sunt de acord că la originea oricărei societăţi se află consimţământul individual al asociatilor(².

Chiar dacă nu se reduce la a fi numai un contract, deoarece este o persoană juridică, societatea comercială are o origine contractuală, care îşi pune amprenta nu numai asupra constituirii, ci şi asupra organizării şi funcţionării ei(³.

Preview document

Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 1
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 2
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 3
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 4
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 5
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 6
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 7
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 8
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 9
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 10
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 11
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 12
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 13
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 14
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 15
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 16
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 17
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 18
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 19
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 20
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 21
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 22
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 23
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 24
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 25
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 26
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 27
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 28
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 29
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 30
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 31
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 32
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 33
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 34
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 35
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 36
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 37
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 38
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 39
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 40
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 41
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 42
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 43
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 44
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 45
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 46
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 47
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 48
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 49
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 50
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 51
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 52
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 53
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 54
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 55
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 56
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 57
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 58
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 59
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 60
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 61
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 62
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 63
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 64
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 65
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 66
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 67
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 68
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 69
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 70
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 71
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 72
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 73
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 74
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 75
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 76
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 77
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 78
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 79
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 80
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 81
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 82
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 83
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 84
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 85
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 86
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 87
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 88
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 89
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 90
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 91
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 92
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 93
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 94
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 95
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 96
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 97
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 98
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 99
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 100
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 101
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 102
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 103
Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Functionarea Societatilor Comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Constituirea Societatilor Comerciale in Dreptul Pozitiv Romanesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

I. Societăţile comerciale la mod general 1.1. Istoric a) Perioada antică Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada...

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Contabilitate fiscală

Lichidare hotarata de adunarea generala a asociatilor sau a a actionarilor, in situatia in care de obtine profit din lichidare: Cu aceatsa ocazie...

Managementul Regiilor Autonome si a Societatilor Comerciale

Definirea managementului Richard L. Dnaft: Managementul presupune atingerea scopului organizational printr-o conducere efectiva si eficienta,ca...

Contabilitate Financiară

CAPITOLUL I Contabilitatea financiară - teorie şi normalizare INTRODUCERE Acest capitol tratează o serie de probleme legate de procesul de...

Ai nevoie de altceva?