Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 10616
Mărime: 68.79KB (arhivat)
Publicat de: Narcisa Munteanu
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. Capitolul I Societăţile comerciale 6
 2. 1.1. Noţiune şi forme ale societăţilor comerciale 6
 3. Capitolul II Sediul societăţilor comerciale 8
 4. 2.1.Sediul social şi importanţa acestuia 8
 5. 2.2. Distincţia între sediul social şi sediul real 8
 6. 2.3. Posibilitatea societăţii de a-şi transfera sediul dintr-o ţară în alta fără să se lichideze dar cu schimbarea naţionalităţii. 10
 7. Capitolul III Principiul libertăţii de stabilire a societăţilor comerciale 10
 8. 3.1. Importanţa şi sediul materiei 10
 9. 3.2. Art. 43 - Noţiune , efect şi aplicare 11
 10. 3.3.Articolul 48 – noţiune 12
 11. 3.4.Exercitarea dreptului de stabilire 12
 12. 3.5. Deciziile Curţii Europene de Justiţie în materie 13
 13. 3.5.1.Libertatea de stabilire cu caracter principal. Imposibilitatea societăţii comerciale de a-şi transfera sediul real dintr-un stat membru în alt stat membru. 13
 14. 3.5.2. Libertatea de stabilire cu caracter secundar. Societate comercială constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru pe teritoiul căruia are stabilit sediul social dar nu desfăşoară nici o activitate. Înfiinţarea unei sucursale într-un alt stat membru.Refuzul înregistrării. 16
 15. 3.5.3. Societatea comercială constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru adept al teoriei incorporaţiunii. Exercitarea dreptului la libertatea de stabilire în alt stat membru adept al teoriei sediului real. 18
 16. 3.5.4. Libertatea de stabilire cu caracter secundar. Societatea comercială constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru pe teritoriul căruia are stabilit sediul social dar nu desfăşoară nici o activitate. Admiterea înregistrării sucursalei într-un alt stat membru. Condiţionarea sucursalei de a se prezenta ca societate comercială de naţionalitate străină. 21
 17. 3.5.5.Interzicerea unei societăţi comerciale constituite în temeiul dreptului său să îşi tranfere sediul în alt stat al Uniunii 23
 18. Concluzie 25
 19. Referinţe bibliografice 27

Extras din proiect

Introducere

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze progresele jurisprudenţei Europene asupra articolelor 43 şi 48 cu privire la principiul libertăţii de stabilire a societăţilor comerciale.

Sediul materiei îl reprezintă Titlul IV al Părţii a treia „Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii”, denumit „Libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor”din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale este un subiect de actualitate şi în continuă transformare.

Lucrarea a fost secţionată în trei capitole. Primul capitol îşi propune să puncteze noţiuni generale cu privire la societăţile comerciale şi anume definiţia, forme, clasificarea, constituirea şi atributele de identificare ale societăţilor comerciale(firma, sediul şi naţionalitatea acestora).

Capitolul doi, denumit „Sediul societăţilor comerciale” cuprinde:

Sediul social şi importanţa acestuia. Sediul social este un element de identificare al societăţii. În funcţie de sediul social ales pentru societatea comercială se vor stabili: legea aplicabilă, instanţele judecătoreşti competente, naţionalitatea societăţii, locul unde trebuie îndeplinite formalităţile de înmatriculare, publicitate şi autorizare. Sediul social trebuie stabilit chiar înainte de înmatricularea societăţii comerciale la Registrul Comerţului.

Distincţia între sediul real şi sediul social. Sediul real a apărut pe deo parte datorită importanţei colectării creanţelor fiscal, sediul contribuabilului se regăseşte în materie fiscal reflectat în instituţia domiciliului fiscal, dar şi în cea de sediu permanent, când este vorba de activitatea unui nerezindent. În doctrină noţiunea de sediu era privită din prisma celor trei funcţii, respective: ca element de identificare a societăţii comerciale, ca loc de primire a corespondenţei şi ca locul din care organele de conducere executive coordonează actvitatea. Astfel apar diverse attribute ale noţiunii de sediu cum ar fi: real, principal, secundar.

La nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte recunoaşterea personalităţii juridice a societăţilor comerciale, doctrina cunoaşte două teorii referitoare la sediul social: teoria înmatriculării (aşadar sediul social al unei societăţi comerciale străine este dat de locul unde a fost înmatriculată; este cazul unor ţări ca Danemarca, Marea Britanie, Irlanda, Olanda) şi teoria sediului real (îşi are originea în protejarea intereselor locale; aceasta consider că sediul social este dat de locul în care se află centrul intereselor principale ale societăţii comerciale; acestă teorie fiind recunoscută în Franţa, Germania, Luxemburg, Portugalia, Belgia, Spania, Grecia). Sediul real reprezintă şi locul unde se află majoritatea activelor.

Posibilitatea societăţii de a-şi transfera sediul dintr-o ţară în alta fără să se lichideze dar cu schimbarea naţionalităţii. În România toate societăţile comerciale cu capital străin având sediul în ţară sunt persoane juridice române. Toate prevederile legale privind constituirea, organizarea, funcţionarea, modificare, dizolvarea, insolvenţa societăţilor comerciale sunt aplicate şi societăţilor comerciale. Criteriul stabilit de legea română pentru determinarea naţionalităţii unei societăţi comerciale este acela al sediului social. Societăţile comerciale cu sediul social în România, îşi vor putea transfera sediul social (fără dizolvare şi lichidare) în orice stat membru în care i se permite transformarea într-o formă de societate reglementată de legea statului membru în care societatea urmează să-şi transfere sediul social.

În capitolul trei lucrarea de faţă oferă o viziune asupra importanţei şi sediului materiei cu privire la principiul libertăţii de stabilire a societăţilor comerciale, stabileşte noţiunea articolelor 43 şi 48 şi exercitarea dreptului de stabilire. Efectul direct al celor două libertăţi înseamnă că resortisanţii comunitari au dreptul de a fi trataţi ca resortisanţii statului în cauză. Un stat membru trebuie să permită resortisanţilor unui alt stat membru să se stabilească sau să presteze servicii pe teritoriul acestuia în aceleaşi condiţii ca şi proprii săi resortisanţi. Orice discriminare în temeiul naţionalităţii este interzisă. Cu toate acestea, legislaţiile naţionale privind condiţiile de accesare şi de exercitare a activităţilor încă păstrează bariere pentru neresortisanţi, obligaţi eventual să se angajeze în studii suplimentare pentru a obţine calificările naţionale necesare pentru acoperirea costurilor şi greutăţilor suplimentare. Măsurile comunitare care au ca obiectiv exercitarea celor două libertăţi au rămas astfel valoroase şi tind în principal să asigure recunoaşterea reciprocă a legislaţiilor naţionale şi, posibil, armonizarea acestora. Capitolul trei mai cuprinde şi 5 decizii ale Curţii de Justiţie Europeană în această materie cauza Daily Mail, cauza Centros, cauza Uberseering, cauza Inspire Art, cauza Cartesio. Aceste cazuri evidenţiază evoluţia jurisprudenţei Curţii de Justiţi Europeană cu privire la libertatea de stabilire a societăţilor comerciale şi constituie o dovadă în sensul că în lipsa une armonizări legislative la nivel comunitar, statele member continuă să promoveze protejarea propriului sistem de drept faţă de societăţile comerciale înfiinţate în conformitate cu legislaţia unui alt stat membru.

Preview document

Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 1
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 2
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 3
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 4
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 5
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 6
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 7
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 8
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 9
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 10
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 11
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 12
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 13
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 14
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 15
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 16
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 17
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 18
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 19
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 20
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 21
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 22
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 23
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 24
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 25
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 26
Principiul Libertății de Stabilire a Societăților Comerciale - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Principiul Libertatii de Stabilire a Societatilor Comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Constituirea Societăților Comerciale

Capitolul I. Noptiuni generale privind societăţile comerciale Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe...

Caracteristică generală a societăților comerciale - elementele de identificare - mărcile și emblemele

Introducere Societatea comercială ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îsi datorează apariţia unor cauze economice şi sociale. Pe...

Noțiunea și Obiectul Dreptului Afacerilor

Dreptul are două accepţiuni tradiţionale: 1. Reprezintă ansamblul regulilor asigurate şi garantate de către stat, al căror scop este organizarea...

Elemente de Drept

I.1. Locul si rolul stiintelor juridice in sistemul stiintelor Stiinta, în general, poate fi definita ca totalitatea cunostintelor despre natura,...

Dreptul Afacerilor Comerciale

CURS 1 Capitolul I. Concepte fundamentale ale teoriei dreptului I.1. Originea, înţelesul şi definiţia dreptului Cuvântul “drept” are mai multe...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Te-ar putea interesa și

Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie

CAP.I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE SOCIETATEA PE ACŢIUNI 1.1. Istoric referitor la societatea pe acţiuni Apariţia societăţilor comerciale, fără a...

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Retragerea și Excluderea Asociatului din SRL

Cap. I Consideratii generale . Etimologia conceptelor de baza I Originea si evolutia societatii cu raspundere limitata Societatea comercială cu...

Contractele Comerciale

INTRODUCERE În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii sociale....

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Clauzele Specifice Contractului Individual de Munca

INTRODUCERE Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică,denumită salariat,se obligă să presteze muncă...

Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică

1.INSERŢIA DREPTULUI ÎN VIAŢA SOCIALĂ Dreptul are ca obiect reglarea relaţiilor sociale în scopul realizării echilibrului social şi apărării...

Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala

CAPITOLUL I NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ 1.1. Importanţa contractului de vânzare-cumpărare comercială Contractul de...

Ai nevoie de altceva?