Procedura Reorganizării Judiciare

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8247
Mărime: 57.30KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu B.

Cuprins

I.Noţiune

II. Procedura reorganizării în legislaţia română

III. Avantajele reorganizării

IV. Planul de reorganizare

A) Etapele planului de reorganizare judiciară :

1. Propunerea planului de reorganizare

a) termenul de depunere

b) conţinutul planului

c) programul de plată a creanţelor

d) modificarea planului

2. Comunicarea planului

3. Publicitatea planului

4. Votarea planului

5. Confirmarea planului de către judecătorul-sindic

6. Executarea planului

Extras din document

Procedura de reorganizare judiciară

Noţiune

Procedura de reorganizare este definită ca fiind procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, capabil de a-şi redresa afacerea în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor.

Pentru a se ajunge la procedura reorganizării judiciare este necesar ca debitorul să se afle în stare de insolvenţă.

Insolvenţa, defineşte un dezechilibru al patrimoniului debitorului, caracterizat prin prezenţa unui pasiv patrimonial care depăşeşte activul, situaţie care are drept consecinţă imposibilitatea, pentru creditorii acestuia, de a obţine acoperirea integrala a creanţelor lor scadente, pe calea executarii silite.

Mai mult decât atât, insolvenţa reprezintă o insuficienţă a lichiditaţilor, o absenţa a fondurilor băneşti necesare plăţi obligaţiilor scadente şi nu presupune în mod necesar ca activul patrimonial să fie inferior pasivului. Ea poate interveni chiar şi atunci când activul este superior pasivului, dar când debitorul nu poate să mobilizeze într-un ritm satisfăcător resursele financiare necesare acoperirii la scadenţă a datoriilor sale comerciale.

Consecinţa imediată a insolvenţei o reprezintă încetarea plaţilor în contul datoriilor scadente; constatarea insolvenţei unui comerciant debitor îndreptăţind pe creditorii acestuia să declanşeze împotriva acestuia procedura falimentului. În plus, insolvenţa poate fi dedusă nu numai din încetarea plăţilor, ci şi din anumite manifestări ale debitorului: mărturisirea, fuga, continuarea plăţilor cu mijloace obţinute în mod fraudulos. Nu va putea fi considerată stare de insolvenţă şi pe cale de consecinţă nu se vor aplica regulile care guvernează procedura reorganizării judiciare şi falimentului împrejurarea în care debitorul refuză, justificat sau nu, să onoreze debitele rezultate din raporturi contractuale sau obligaţii bugetare.

În urma declanşării procedurii de insolvenţă, acceptată de catre instantă, debitorul are două opţiuni: reorganizarea judiciară sau lichidarea. Procedura reorganizării judiciare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare.

Aplicarea planului de reorganizare presupune continuarea activităţii debitorului şi implementarea măsurilor stabilite prin plan. În acest sens, activitatea debitorului trebuie reorganizată în mod corespunzător, iar creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate trebuie modificate astfel cum este prevăzut în plan; de asemenea, debitorul trebuie să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute în plan (măsuri organizatorice, economice, financiare, juridice).

Procedura Reorganizarii în Legislatia Română

Spre deosebire de legislatia altor state, legislatia româna nu reglementează decât procedura reorganizării pe cale judiciară, fapt care nu înlatură totuşi posibilitatea unei reorganizări convenţionale. Aceasta modalitate de reorganizare presupune în practică negocieri purtate de debitor cu principalii creditori în vederea reeşalonarii plăţii creanţelor, însă într-o asemenea procedură debitorul nu dispune de nicio măsură de protecţie legală. În consecinţă, dacă negocierile nu sunt încununate de succes, sau dacă situaţia economica a debitorului continuă să se deterioreze, într-un final se va deschide procedura insolvenţei prevăzută de Legea Insolventei, fie de catre debitor, fie de catre oricare dintre creditorii sai.

Procedura reorganizării judiciare se declanşează prin cererea de intrare în insolvenţă pe care debitorul aflat în insolvenţă sau într-o stare iminenta de insolvenţă o înainteaza tribunalului. La această cerere societatea trebuie să anexeze în mod obligatoriu o serie de acte, printre care se numară şi declaraţia prin care debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura de reorganizare. Formularea cererii şi anexarea actelor solicitate trebuie efectuată cu multă atenţie deoarece în cazul în care nu sunt depuse toate actele cerute de Legea Insolvenţei sau actele depuse sunt incomplete, judecatorul-sindic va dispune intrarea debitorului în procedura simplificată a falimentului, chiar dacă acesta şi-a manifestat intenţia de a intra in procedura de reorganizare.

Pe langă debitor, procedura insolvenţei poate fi declanşata de orice creditor care îndeplineşte cerinţele prevăzute de Legea Insolvenţei prin introducerea unei asemenea cereri la tribunal. Dacă există o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor şi una sau mai multe cereri formulate de creditori, nesoluţionate încă, toate cererile de deschidere a procedurii se vor conexa la cererea formulată de debitor.

Dupa introducerea cererii şi verificarea documentelor depuse de debitor, în cazul în care cerinţele legale sunt îndeplinite, judecătorul-sindic va dispune deschiderea procedurii generale. Prin această decizie de deschidere a procedurii, judecătoru-sindic va numi şi un administrator judiciar şi va stabili de asemenea ridicarea integrală sau parţială a dreptului de administrare a debitorului şi întinderea atribuţiilor administratorului judiciar.

Bibliografie

1. Ana Birchall, Procedura Insolvenţei - reorganizarea judiciară şi procedura falimentului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

2. Aurică Avram, Procedura Insolvenţei - Deschiderea Procedurii, Editura Hamangiu, 2010.

3. Aurică Avram, Procedura Insolvenţei, Efectele deschiderii Procedurii, Editura Hmangiu, 2010.

4. Edita Lovin, Procedura insolvenţei, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2008.

5. Ioan Adam şi Codruţ Nicolae, Legea procedurii insolvenţei, Comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

6. Stanciu Cărpenaru, Tratat de drept commercial român, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

7. Nicoleta Ţăndăreanu, Insolvenţa în reglementarea Legii nr.85/2006, Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

8. Elisabeta Roşu, Procedura insolvenţei. Practica judiciară. Editura Hamangiu, 2011.

9. Gheorghe Piperea, Insolvenţa: legea, regulile, realitatea, 2008.

10. Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, Procedura insolvenţei. Culegerea de practică judiciară 2006-2009, Editura C.H. Beck, 2011.

11. Sorana Popa, Drept Comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

12. Phoenix, revista de insolvenţă, Nr.39, ianuarie-martie, 2012.

13. Phoenix, revista de insolvenţă, Nr. 36, aprilie-iunie, 2011.

14. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

15. Stanciu Cărpenaru, Vasile Nemeş, Mihai Adrian Hotca, Noua lege a insolvenţei – comentarii pe articole, Editura Hamangiu.

Preview document

Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 1
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 2
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 3
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 4
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 5
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 6
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 7
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 8
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 9
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 10
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 11
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 12
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 13
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 14
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 15
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 16
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 17
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 18
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 19
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 20
Procedura Reorganizării Judiciare - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Procedura Reorganizarii Judiciare.docx

Alții au mai descărcat și

Subiecte Rezolvate - Drept Comercial

Sub.1 1.Calitatea de comerciant/profesionist ( dobândirea calităţii de comerciant, dovada calităţii de comerciant, incetarea calităţii de...

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera circulație a lucrătorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Drept Comercial

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Noţiuni introductive Raporturile sociale sunt reglementate de un ansamblu de norme...

Drept Comercial

Tofan Mihaela – Drept comercial Capitolul I: Notiuni generale despre Dreptul comercial I.1 Locul legislatiei afacerilor în sistemul de drept...

Drept Comercial Contabil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL SECŢIUNEA I CARACTERIZAREA RAPORTURILOR DE DREPT COMERCIAL Dezvoltarea economiei de...

Te-ar putea interesa și

Procesul de Insolvabilitate

INTRODUCERE Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului...

Contabilitatea Dizolvarii si Lichidarii Societatilor Comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Procedura Reorganizarii Judiciare și ă Falimentului

Activitatea comerciala, adica activitatea de productie si circulatie a marfurilor si serviciilor, se intemeiaza pe anumite raporturi juridice...

Studiu de caz - deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului în cazul debitoarei SC Viveda Dan SRL

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE PROCEDURA DE INSOLVENŢĂ Noţiunea de insolvenţă implică o situaţie patrimonială dificilă sau de criză a unui...

Procedura de Reorganizare Judiciară

INTRODUCERE În contextul actualei situaţii economice se anticipează ca o parte a agenţilor economici să întâmpine dificultăţi în desfăşurarea...

Judecatorul Sindic

Insolventa - Judecatorul sindic Consideraţii preliminare: Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi dobândirea, în cursul anului 2004...

Procedura Reorganizării Judiciare

Procedura de reorganizare judiciară Noţiuni generale Conform art. 3 pct. 20 din Legea nr. 85/2006 reorganizarea judiciară este procedura ce se...

Procedura de Reorganizare vs Procedura de Lichidare

1. PROCEDURA DE REORGANIZARE: Reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului, persoana juridică, în vederea achitării datoriilor...

Ai nevoie de altceva?