Profesioniștii

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 11072
Mărime: 42.84KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Cap I. Noţiuni generale despre profesionişti ( comercianţi ).pag 03

Cap II.Profesiunile comerciale şi necomerciale .pag 06

Cap III.Proba calităţii de profesionist şi încetarea acesteia .pag 10

Cap IV.Profesionistul – persoana fizică .pag 12

CapV.Societatea comercială .pag 18

Cap VI.Concluzii.pag 27

Extras din document

Capitolul I.

Noţiuni generale despre

profesionişti ( comercianţi )

Codul comercial nu dă o definiţie profesioniştilor, precizând doar cine are calitatea de profesionist ( comerciant ).

Dispoziţiunea articolului 7 prevede că profesioniştii sunt aceia care săvârşesc fapte de comerţ, având comerţul ca profesiune obişnuită, precum şi societăţile comerciale.

Din textul de lege se înţelege că profesioniştii sunt atât persoane fizice, cât şi societăţi comerciale în calitate de persoane juridice sau morale.

Pentru a avea calitatea de profesionist – persoană fizică trebuie îndeplinite două condiţii: săvârşirea de fapte de comerţ şi exercitarea comerţului ca profesiune obişnuită; iar pentru societatea comercială calitatea de profesionist rezultă din însăşi actele de constituire.

Calitatea de profesionist impune condiţia capacităţii persoanei în cauză, dar ea priveşte săvârşirea actelor juridice în general şi nu este o condiţie specială pentru dobândirea calităţii de profesionist.

Totodată, autorizaţia administrativă este necesară pentru exercitarea comerţului, dar nu constituie o condiţie pentru îndeplinirea calităţii de profesionist, această calitate se dobândeşte numai prin săvârşirea actelor de comerţ ( obiective ) cu caracter profesional.

Condiţiile pentru dobândirea calităţii de profesionist – persoană fizică sunt următoarele:

1. săvârşirea unor fapte obiective de comerţ

2. săvârşirea faptelor de comerţ cu caracter de profesiune

3. săvârşirea faptelor de comerţ în nume propriu

4. condiţia capacităţii persoanei fizice – profesionist

Săvârşirea unor fapte obiective de comerţ:

-constituie una dintre condiţiile principale pentru dobândirea calităţii de profesionist. Acestea sunt obiective şi sunt reglementate de dispoziţiunea articolulului 3 din Codul Comercial

-prin săvârşirea efectivă a unui fapt de comerţ se realizează dobândirea calităţii de profesionist, iar toate actele şi faptele juridice ale profesionistului sunt “prezumate” a fi comerciale.

-calitatea de profesionist se dobândeşte prin săvârşirea de acte de comerţ obiective numai în măsura în care aceste fapte au acest caracter pentru persoana

care le săvârşeşte. Dacă însă, o persoană săvârşeşte fapte de comerţ mixte, nu devine profesionist, dacă acte juridice încheiate au caracter civil.

Pentru dobândirea calităţii de profesionist, săvârşirea fatelor de comeţ obiective trebuie să aibă un caracter – efectiv şi illicit. Calitatea de profesionist, poate fi dobândită numai dacă persoana în cauză săvârşeşte “efectiv” fapte de comerţ obiective. Săvârşirea efectivă de acte de comerţ nu trebuie înţeleasă numai ca acţiune directă, acest lucru putându-se realize şi indirect, prin intermediul altei personae. Aceasta trebuie înţeleasă numai în sens juridic, adică asumarea de către persoana respectivă a răspunderii pentru urmările actelor săvârşite, direct sau indirect.

Săvârşirea de fapte de comerţ obiective trebuie să aibă şi caracter ilicit astfel, împrumuturile cu dobânzi cămătăreşti nu conferă calitatea de profesionist celui care se ocupă cu astfel de operaţiuni. Actele şi operaţiunile contrare ordinii publice sau bunelor moravuri sunt nule şi, ca atare, nu produc efecte.

Săvârşirea faptelor de comerţ cu caracter de profesiune: este considerată ca atare, atunci când este exercitată ca ocupaţie, ca îndeletnicire permanentă a unei persoane.

O persoană poate săvârşii una sau mai multe fapte de comerţ efective,care prin natura lor, trebuie să asigure posibilitatea exercitării unei profesiuni.

În practica judiciară s-a statuat cu fermitate că să¬vârşirea unor fapte de comerţ obiective conexe, cum ar fi emiterea de cambii, chiar repetată, nu ar putea atribui calitatea de profesionist, deoarece această operaţiune nu poate constitui prin ea însăşi exercitarea unei profesiuni. Profesiunea este şi un mijloc de satisfacere a unor interese proprii, reprezintă un izvor de obţinere a resurselor necesare existenţei. Deci, săvârşirea faptelor de comerţ cu caracter profesional se face în scop de câştig.

Săvârşirea izolată a unor fapte de comerţ obiective are drept efect naşterea unor raporturi juridice supuse legilor comerciale. Dar, prin săvârşirea acestor fapte de comerţ, persoana respectivă nu dobândeşte calitatea de profesionist, deoarece exercitarea acestor fapte de comerţ nu a avut caracter profesional, în practica judiciară s-a decis că faptul de a cumpăra şi a revinde acţiuni nu conferă calitatea de profesionist, cât timp nu se face dovada că aceste operaţiuni s-au făcut în mod repetat şi obişnuit, ca o profesiune şi pentru ca din efectuarea lor să se tragă un câştig.

Condiţia privind caracterul profesional al săvârşirii faptelor de comerţ nu trebuie înţeleasă în sensul că trebuie să fie vorba neapărat de o activitate exclusivă a persoanei respective şi nici măcar de o activitate principală a acesteia. O persoană poate să exercite mai multe profesiuni. Deci, indiferent dacă este singura sau una dintre profesiunile persoanei în cauză şi fără a se distinge după cum profesiunile exercitate sunt principale sau secundare, esenţial este ca săvârşirea faptelor de co¬merţ să întrunească cerinţele unei profesiuni.

Întrucât caracterul profesional sau accidental al săvârşirii faptelor de comerţ este considerat a fi o chestiune de fapt, el poate fi dovedit, în caz de litigiu, prin orice mijloc de probă admis de lege. Un indiciu al caracterului profesional al săvârşirii faptelor de comerţ îl poate constitui existenţa unei întreprinderi, adică o organizare sis¬tematică a factorilor de producţie (resurse naturale, capital, muncă) de către întreprin¬zător, pe riscul său, în vederea obţinerii unui profit. Existenţa întreprinderilor poate rezulta din mai multe împrejurări de fapt: un local, firmă, auxiliari, publicitate, etc.

Preview document

Profesioniștii - Pagina 1
Profesioniștii - Pagina 2
Profesioniștii - Pagina 3
Profesioniștii - Pagina 4
Profesioniștii - Pagina 5
Profesioniștii - Pagina 6
Profesioniștii - Pagina 7
Profesioniștii - Pagina 8
Profesioniștii - Pagina 9
Profesioniștii - Pagina 10
Profesioniștii - Pagina 11
Profesioniștii - Pagina 12
Profesioniștii - Pagina 13
Profesioniștii - Pagina 14
Profesioniștii - Pagina 15
Profesioniștii - Pagina 16
Profesioniștii - Pagina 17
Profesioniștii - Pagina 18
Profesioniștii - Pagina 19
Profesioniștii - Pagina 20
Profesioniștii - Pagina 21
Profesioniștii - Pagina 22
Profesioniștii - Pagina 23
Profesioniștii - Pagina 24
Profesioniștii - Pagina 25
Profesioniștii - Pagina 26
Profesioniștii - Pagina 27
Profesioniștii - Pagina 28
Profesioniștii - Pagina 29
Profesioniștii - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Profesionistii.doc

Alții au mai descărcat și

Comerciantii - Fondul de Comert

1. COMERCIANŢII 1.1 NOŢIUNEA DE COMERCIANT Conform articolului 7 din Codul Comerţului , “sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având...

Calitatea de Comerciant

Cap I.Noţiunea de comerciant a.Noţiunea de comerciant Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât...

Registrul Comertului

1. Registrul comertului este un registru oficial in care se inregistrează in mod obligatoriu atat infiinţarea societatilor comerciale, cu...

Subiecte Rezolvate - Drept Comercial

Sub.1 1.Calitatea de comerciant/profesionist ( dobândirea calităţii de comerciant, dovada calităţii de comerciant, incetarea calităţii de...

Fondul de Comert

Desfasurarea unei activitati comerciale impune existenta si folosirea unor instrumente de lucru adecvate. Acestea pot fi, in functie de obiectul...

Intreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Regimul Probelor

Decaderea constituie o sanctiune pentru neglijenta de care a dat dovada partea care nu si-a exercitat dreptul procesual in intervalul de timp fixat...

Ai nevoie de altceva?