Protectia Consumatorilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 24760
Mărime: 99.91KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I: NOŢIUNE DE PROTECŢIE A CONSUMATORILOR ŞI FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DECIZIA DE CUMPĂRARE 7

1.1. Consumatorul şi rolul lui în economia de piaţă 7

1.1 Comportamentul consumatorului pe piaţa bunurilor de producţie 24

1.2 Factorii ce influenţează decizia de cumpărare 30

CAPITOLUL II : PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 34

2.1 Sistemul de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova 34

2.2 Recunoaşterea unei protecţii speciale a drepturilor fundamentale ale consumatorilor 37

2.3 Acţiuni privind protecţia drepturilor consumatorilor 53

2.4. Organele abilitate cu funcţia de protecţie a consumatorului 55

CAPITOLUL III: MODELE DE COMPORTAMENT AL CONSUMATORULUI ÎN DREPTUL COMPARAT 68

3.1 Protecţia consumatorului în dreptul comparat 68

3.2 Controlul financiar – factor decesiv în realizarea drepturilor consumatorului 78

3.3. Metode de informare a consumatorilor 82

ÎNCHEIERE 85

BIBLIOGRAFIE 87

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele juridice sunt adevăruri care ne dăltuiesc destinul, care ne ajută să trăim în armonie unii cu alţii şi toţi cu societatea, cu statul, cu autorităţile. „Căci, statul, prin natura sa, este ceva multiplu şi, dacă devine o unitate mai strânsă, din stat se face familie şi din familie - om”(Aristotel).

Timp îndelungat dreptul comparat a oferit un paradox de a fi dreptul unei pieţe de consum care ignora, practic în totalitate consumatorul. Această lacună este astăzi acoperită: drept dovadă constituie reorganizarea serviciilor , precum şi activitatea normativă.

Am ales această temă şi anume deoarece la moment ne aflăm la etapa de trecere de nişte idei mai puţin utile la principii avansate pe care se vor baza drepturile consumatorului. Această perioadă întotdeauna este precedată de schimbări majore la nivel de economie.

Scopul lucrării este de a scoate în evidenţă ajunsurile şi neajunsurile politicii promovate de protecţie a consumatorului, de a face comparaţie cu tendinţele implementate în acest domeniu în diferite ţări, şi de a evidenţia unele aspecte ce pot fi atribuite ţării noastre.

Protecţia consumatorului s-a impus ca o politică comunitară mult mai importantă decît criza anterioară, care a atras după sine critici aprinse privitor la insuficienţa de drept şi de acţiune comunitară. Ea vizează să asigure protecţia intereselor economice şi protecţia sănătăţii şi securităţii consumatorului.

Examinând situaţia privind drepturile omului din ultimii ani observăm că sunt schimbări esenţiale.

Drepturile consumatorilor erau recunoscute şi în perioada socialistă şi funcţionau în măsura în care o permitea sistemul economic, social şi judiciar.

După ”90 în coace societatea a suferit mai multe transformări care au influenţat în mare măsura calitatea noastră de consumatori. Fiindcă în linii generale putem fii priviţi şi din acest punct de vedere poate mai puţin etic.

În acest context este important de menţionat faptul că economia de piaţă a generat un şir de aspecte noi cu care consumatorul ex - sovietic nu este cunoscut. Atât material cât şi psihologic. Aceste aspecte au creat un vid legislativ care a permis situaţii ce lezează drepturile consumatorului până la moment.

Actul de bază care serveşte consumatorul când acesta se consideră lezat într-un drept al său este Legea privind protecţia consumatorilor din Nr.105-XV din 13.03.2003, această lege a fost precedată de o altă lege cu acelaşi domeniu de activitate emisă în anul 1993 actualmente abrogată.

În Republica Moldova activează şi Centrul pentru Protecţia Consumatorilor cu statut de Organizaţie Nonguvernamentală. Această organizaţie prin activitatea sa acordă ajutor celor care se adresează cu cereri ce ţin de acest domeniu, totodată se încearcă de a face un lucru de profilactică, adică de a ridica gradul de responsabilitate atât a cetăţenilor cît şi a organizaţiilor ce prestează careva servicii de domeniu.

Centrul pentru Protecţia Consumatorilor este o instituţie care reprezintă şi satisface necesitatea de informaţie ce ţine drepturile consumatorilor, adică de interesul tuturor cetăţenilor.

Starea de armonie a omului cu sine însuşi şi cu ceilalţi a preocupat omenirea încă din zorii civilizaţiei, germenii marilor teorii pe care s-a clădit lumea modernă, regăsindu-se încă din antichitate.

Evocate şi-n zilele noastre aceste teze se relevă a fi extrem de revoluţionare. Ele fundamentează una din dimensiunile concepţiei moderne privitoare la progresul social, care nu se poate concepe excluzând elementul educaţional, formarea celor care preiau şi dezvoltă omenirea.

Actualitatea temei este dedusă dintr-un fapt evident cum că progresul permanent al culturii şi civilizaţiei a dus la ameliorarea generală a condiţiilor de viaţă a oamenilor, lucru concretizat în sporirea unor servicii speciale, precum şi constituirea unui sistem de protecţie a consumatorului înzestrat cu funcţionari competenţi în exercitarea funcţiilor deţinute. În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ a fost o condiţie necesară în constituirea unui stat de drept. Una din sarcinile primordiale ale noului stat a fost afirmarea unui nou sistem de protecţie a consumatorului, a cadrului legal, care reglementează protecţia consumatorului.

Preview document

Protectia Consumatorilor - Pagina 1
Protectia Consumatorilor - Pagina 2
Protectia Consumatorilor - Pagina 3
Protectia Consumatorilor - Pagina 4
Protectia Consumatorilor - Pagina 5
Protectia Consumatorilor - Pagina 6
Protectia Consumatorilor - Pagina 7
Protectia Consumatorilor - Pagina 8
Protectia Consumatorilor - Pagina 9
Protectia Consumatorilor - Pagina 10
Protectia Consumatorilor - Pagina 11
Protectia Consumatorilor - Pagina 12
Protectia Consumatorilor - Pagina 13
Protectia Consumatorilor - Pagina 14
Protectia Consumatorilor - Pagina 15
Protectia Consumatorilor - Pagina 16
Protectia Consumatorilor - Pagina 17
Protectia Consumatorilor - Pagina 18
Protectia Consumatorilor - Pagina 19
Protectia Consumatorilor - Pagina 20
Protectia Consumatorilor - Pagina 21
Protectia Consumatorilor - Pagina 22
Protectia Consumatorilor - Pagina 23
Protectia Consumatorilor - Pagina 24
Protectia Consumatorilor - Pagina 25
Protectia Consumatorilor - Pagina 26
Protectia Consumatorilor - Pagina 27
Protectia Consumatorilor - Pagina 28
Protectia Consumatorilor - Pagina 29
Protectia Consumatorilor - Pagina 30
Protectia Consumatorilor - Pagina 31
Protectia Consumatorilor - Pagina 32
Protectia Consumatorilor - Pagina 33
Protectia Consumatorilor - Pagina 34
Protectia Consumatorilor - Pagina 35
Protectia Consumatorilor - Pagina 36
Protectia Consumatorilor - Pagina 37
Protectia Consumatorilor - Pagina 38
Protectia Consumatorilor - Pagina 39
Protectia Consumatorilor - Pagina 40
Protectia Consumatorilor - Pagina 41
Protectia Consumatorilor - Pagina 42
Protectia Consumatorilor - Pagina 43
Protectia Consumatorilor - Pagina 44
Protectia Consumatorilor - Pagina 45
Protectia Consumatorilor - Pagina 46
Protectia Consumatorilor - Pagina 47
Protectia Consumatorilor - Pagina 48
Protectia Consumatorilor - Pagina 49
Protectia Consumatorilor - Pagina 50
Protectia Consumatorilor - Pagina 51
Protectia Consumatorilor - Pagina 52
Protectia Consumatorilor - Pagina 53
Protectia Consumatorilor - Pagina 54
Protectia Consumatorilor - Pagina 55
Protectia Consumatorilor - Pagina 56
Protectia Consumatorilor - Pagina 57
Protectia Consumatorilor - Pagina 58
Protectia Consumatorilor - Pagina 59
Protectia Consumatorilor - Pagina 60
Protectia Consumatorilor - Pagina 61
Protectia Consumatorilor - Pagina 62
Protectia Consumatorilor - Pagina 63
Protectia Consumatorilor - Pagina 64
Protectia Consumatorilor - Pagina 65
Protectia Consumatorilor - Pagina 66
Protectia Consumatorilor - Pagina 67
Protectia Consumatorilor - Pagina 68
Protectia Consumatorilor - Pagina 69
Protectia Consumatorilor - Pagina 70
Protectia Consumatorilor - Pagina 71
Protectia Consumatorilor - Pagina 72
Protectia Consumatorilor - Pagina 73
Protectia Consumatorilor - Pagina 74
Protectia Consumatorilor - Pagina 75
Protectia Consumatorilor - Pagina 76
Protectia Consumatorilor - Pagina 77
Protectia Consumatorilor - Pagina 78
Protectia Consumatorilor - Pagina 79
Protectia Consumatorilor - Pagina 80
Protectia Consumatorilor - Pagina 81
Protectia Consumatorilor - Pagina 82
Protectia Consumatorilor - Pagina 83
Protectia Consumatorilor - Pagina 84
Protectia Consumatorilor - Pagina 85
Protectia Consumatorilor - Pagina 86
Protectia Consumatorilor - Pagina 87
Protectia Consumatorilor - Pagina 88
Protectia Consumatorilor - Pagina 89
Protectia Consumatorilor - Pagina 90
Protectia Consumatorilor - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Protectia Consumatorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Dizolvarea si Lichidarea unei Societati Comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Obligațiile Profesionale ale Comercianților

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor Exercitarea unei activităţi comerciale...

Societatea pe Actiuni – Constituire, Autorizare si Functionare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Excluderea Asociatilor din Societatile Comerciale

Dezbaterea in jurul regimului juridic al excluderii din societate constituie izvorul unei jurisprudente oscilante si locul de intalnire a celor mai...

Regimul Juridic al Societății

Capitolul I Noţiuni introductive I.1. Introducerea în problematica societăţilor comerciale I.1.1. Funcţia economică a societăţii comerciale...

Ai nevoie de altceva?