Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 15282
Mărime: 1.41MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Dima Elena-Luminița
Facultatea de Drept
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Specializare: dreptul muncii - relatii de munca si industriale
Materie: Relatii de munca si industriale in uniunea europeana

Cuprins

CAPITOLUL 1. Noțiunea de securitate și sănătate în muncă și domeniul de aplicare a normelor de securitate și sănătate în muncă ..4

1.1. Noțiunea de securitate și sănătate în muncă și trăsăturile caracteristice 4

1.2. Scopul reglementărilor legale și domeniul lor de aplicare ...6

1.3. Scurt istoric al securității și sănătății în muncă .7

1.4. Reglementarea securității și sănătății în muncă în dreptul european 11

1.5. Reglementarea internă a securității și sănătății în muncă ..14

CAPITOLUL 2. Principiile securității și sănătății în muncă pe plan intern și pe plan european 16

2.1. Securitatea și sănătatea în muncă - problemă de interes general 16

2.2. Legătura indisolubilă dintre dreptul la muncă și securitatea și sănătatea în muncă ...16

2.3. Integrarea securității și sănătății în muncă în procesul de muncă ..18

2.4. Caracterul preventiv al asigurării securității și sănătății în muncă 18

2.5. Realizarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă - obligația legală a angajatorului .19

CAPITOLUL 3. Obligațiile angajatorilor și ale lucrătorilor 20

3.1. Obligațiile angajatorului ...20

3.1.1. Obligații generale și obligații speciale 20

3.1.2. Instruirea lucrătorilor .27

3.1.2 Serviciul de medicina muncii .27

3.2. Obligațiile lucratorilor ..29

CAPITOLUL 4. Studiu de caz - SC Mentor S.R.L 30

CONCLUZII ..50

BIBLIOGRAFI ..51

Extras din document

CAPITOLUL 1.

Noțiunea de securitate și sănătate în muncă și domeniul de aplicare a normelor de securitate și sănătate în muncă

1.1. Noțiunea de securitate și sănătate în muncă și trăsăturile caracteristice

Securitate și sănătate în muncă constituie unul dintre domeniile de preocupare prioritară ale Uniunii Europene, și un concept de un interes din ce în ce mai important și la nivel național, având în vedere faptul ca accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale sunt din ce în ce mai prezente în societatea noastră, generând reale probleme umane și economice. Statisticile ne arata faptul ca anual au loc mai mult de zece milioane de accidente de muncă, iar cheltuielile si pierderile anuale datorate accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale reprezintă 2-4% din PIB. Un alt fapt îngrijorător este acela că, din păcate, datorită lipsei de experiență, tinerii reprezintă categoria de vârstă cea mai afectată.

Prin urmare, obiectivul securității și sănătății în muncă este acela de a înlătura toate obstacolele ce apar în procesul muncii, care pot fi susceptibile să provoace accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale. Rolul primordial al securității și sănătății în muncă este acela de prevenție.

La nivelul Uniunii Europene, statele membre sunt de acord cu faptul că sănătatea și securitatea salariaților în muncă trebuie să constituie preocupare permanentă, ținând seama de cel puțin doi factori:

- în primul rând, factorul uman, a cărui apărare în materie de securitate în muncă se traduce prin prevenirea accidentelor de muncă;

- în al doilea rând, factorul economic constând în pierderile pe care le înregistrează angajatorul prin absențele salariaților victime ale accidentelor de muncă, prin grevele de protest determinate de nemulțumirile cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.

Revenind la noțiunea de securitate și sănătate în muncă, art. 41 alin. 2 din Constituție dispune faptul că “ salariații au dreptul la măsuri de protecție socială. Acestea privesc securitatea și sănătatea salariaților, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe țară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții deosebite sau speciale, formarea profesională, precum și alte situații specifice, stabilite prin lege”.

De asemenea, Codul muncii ne arată, potrivit art. 175, faptul că “ angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea lor, în toate aspectele legate de muncă”.

Securitatea și sănătatea în muncă, ca instituție a dreptului muncii, reprezintă un ansamblu unitar de norme juridice imperative care au ca obiect reglementarea relațiilor sociale ce se formează cu privire la organizarea multilaterală, desfășurarea și controlul proceselor de muncă, în scopul asigurării condițiilor optime, la nivelul științei și tehnicii moderne, pentru apărarea vieții, integrității corporale și sănătății tuturor participanților în acest proces, prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Ca ansamblu de activități instituționalizate, securitatea și sănătatea în muncă are ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și altor persoane participante la procesul de muncă, asa cum ne este arătat de actul normativ special, Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Printre trăsăturile caracteristice, putem remarca următoarele:

- constituie o expresie a implicării statului, in condițiile economiei de piață, în prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale ale salariaților și ale altor participanți în procesul de muncă, astfel că prioritatea principală a statlui este protecția lucrătorului, și nu eficiența economică. Vom remarca astfel că datorită importanței lor, problemele SSM nu sunt lăsate la latitudinea părților, ci sunt reglementate expres, prin norme imperative, atât obligațiile angajatorilor, cât și ale lucrătorilor;

- se integrează în mod organic proceselor de muncă, indiferent dacă măsurile se iau înainte de începerea activității sau în timpul desfășurării activității;

- Prin SSM se încearcă acoperirea tuturor situațiilor, într-un sens larg, în care ar putea avea loc evenimente nocive pentru lucrători, lucru care ne dezvăluie caracterul social al statului român ( art. 1 alin. si art. 42 alin. 2 din Constituția României);

- Are caracter esențial preventiv, asa cum am menționat și anterior;

- Lucrătorii nu vor avea, în nici un caz, obligații financiare cu privire la SSM.

Bibliografie

1. Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, ed. a II a revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2012

2. Luminița Dima, Relații de muncă și industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, București, 2012

3. Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii, Legislație, Doctrină, Jurisprudență, Ed. a VII a, revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, 2013

4. Tudor Drăganu, Drept Constituțional și instituții politice, Cluj Napoca, partea a II-a, 1992

5. Constantin Buga, Protecția Muncii, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980

6. A. Țiclea, C. Tufan, Protecția muncii în România, Ed. Lumina Lex, București, 1997

7. www.certind.ro

8. www.osha.europa.eu

Preview document

Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 1
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 2
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 3
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 4
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 5
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 6
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 7
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 8
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 9
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 10
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 11
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 12
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 13
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 14
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 15
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 16
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 17
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 18
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 19
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 20
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 21
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 22
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 23
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 24
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 25
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 26
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 27
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 28
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 29
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 30
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 31
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 32
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 33
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 34
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 35
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 36
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 37
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 38
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 39
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 40
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 41
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 42
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 43
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 44
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 45
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 46
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 47
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 48
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 49
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 50
Protecția sănătății și securității în muncă în Uniunea Europeană - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Protectia sanatatii si securitatii in munca in Uniunea Europeana.docx

Alții au mai descărcat și

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Fondul de Comert

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Libera Circulatie a Lucratorilor

Libertatea de circulaţie a muncitorilor reprezintă una dintre principiile de bază ale funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene. Acest lucru...

Regimul Probelor

Decaderea constituie o sanctiune pentru neglijenta de care a dat dovada partea care nu si-a exercitat dreptul procesual in intervalul de timp fixat...

Despre Drept Comercial

CAPITOLUL III Despre dreptul comercial 1. Introducere. Evoluţie. Rolul şi autonomia dreptului comercial. 1.1. Ramură de drept privat, dreptul...

Dreptul Afacerii

Cuvânt înainte adresat studenţilor Cursul “Dreptul Afacerilor” se adresează studenţilor înscrişi la programul de studiu învăţământ la distanţă...

Drept Comercial

Curs nr. 1 12.03.2010 Bibliografie Monografie Constituirea societăţilor pe acţiuni Autor Biriş ;Editura Hamangiu Stanciu D. Cărpenaru - Drept...

Ai nevoie de altceva?