Riscurile Contractului de Leasing

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7080
Mărime: 41.37KB (arhivat)
Publicat de: Fabian Bodea
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. Ciprian Ungureanu
Se prezinta pe 19 pagini, are cuprins, introducere, note de subsol, concluzii si bibliografie. Documentarea a fost realizata la biblioteca.

Cuprins

 1. I. Noţiuni introductive privind contractul de leasing 3
 2. II. Leasing-ul, contract comercial internaţional – modern 4
 3. II.1. Precizări prealabile 4
 4. II.2. Natura juridică a contractului de leasing 5
 5. II.3. Operaţiunea de leasing în dreptul comparat 6
 6. III. Riscurile contractului de leasing 8
 7. 1. Limitele şi riscurile pe care le prezintă contractul de leasing 9
 8. 1.1. Limitele şi riscurile leasingului pentru beneficiar 9
 9. 1.2. Limitele şi riscurile leasingului pentru societatea de leasing 10
 10. 1.3. Limitele şi riscurile leasingului pentru furnizor, producător 10
 11. 2. Clauzele abuzive şi capcanele contractului de leasing 11
 12. 3. Litigii ce pot apărea în legătură cu contractul de leasing 14
 13. IV. Concluzii 17
 14. Bibliografie 19

Extras din proiect

I. Noţiuni introductive privind contractul de leasing

Leasingul este un contract complex, original, de sine stătător, fiind reglementat de legislaţia în vigoare din România şi actualizată după integrarea României, presupunând raporturi juridice specifice care se nasc între părţile contractante.

Leasing-ul poate fi definit atât din punct de vedere economic, cât şi juridic.

Din punct de vedere economic, leasing-ul reprezintă o operaţiune de finanţare în care finanţatorul asigură fondurile necesare pentru întreaga investiţie.

Din punct de vedere juridic, leasing-ul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul.

Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile , dar şi bunuri mobile de uz indelung, existente în circuitul civil, cu excepţia anumitor lucruri, cum sunt: înregistrările pe bandă audio şi video, piesele de teatru, manuscrisele, brevetele şi drepturile de autor. În mod obişnuit, bunurile date în locaţie sunt maşinile, echipamentele şi utilajele de uz comercial.

În România, contractul de leasing este reglementat prin Ordonanţa Guvernamentală nr.51 /1997, republicată în Monitorul Oficial nr. 9 din data de 12.01.2000, operaţiunile de leasing constituind o nouă categorie de fapte de comerţ care se adaugă la cele prevăzute de art. 3 Cod Comercial. Contractul de leasing este un contract comercial şi deci intră în categoria faptelor de comerţ. Comercialitatea contractului de leasing este evidentă atâta timp cât legea însăşi prevede că una din părţile contractante este comerciant, iar prin coroborarea cu prevederile art. 56 din Codul Comercial, se concluzionează că este irelevantă calitatea de comerciant sau necomerciant a celeilalte părţi, contractului urmând a i se aplica legea comercială.

Contractul de leasing reprezintă acele raporturi contractuale, în baza cărora o parte numită locator (finanţator), transmite pe o perioadă determinată de timp, dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, unei alte părţi numită locator (utilizator), contra unei plăţi periodice numită rată de leasing, cu dreptul utilizatorului de a opta pentru cumpărarea bunului, restituirea sa, ori prelungirea contractului.

Contractul de leasing este un act juridic bilateral, nenumit, cu titlu oneros, având conţinut patrimonial, cu executare succesivă, institu-personal şi consensual.

Leasingul presupune în principiu două contracte: unul de vânzare – cumpărare, încheiat între producător, ca vânzător, şi societatea de leasing, care creditează operaţiunea de leasing în calitate de cumpărător şi un contract de locaţiune încheiat între societatea de leasing şi un terţ beneficiar. Se face astfel o distincţie clară între persoana proprietarului şi cea a utilizatorului. Dreptul de proprietate, până la sfârşitul termenului contractual, aparţine locatorului, iar dreptul de folosinţă utilizatorului, care devine astfel singurul îndreptăţit de a încasa veniturile rezultate din folosinţă, fiind obligat în acelaşi timp să-şi asume riscurile şi obligaţiile legate de acest drept de folosinţă. Prin contract, finanţatorul, cu excepţia dreptului de proprietate, transmite toate celelalte drepturi de cumpărător legate de obiectul contractului, iar de asemenea cu excepţia obligaţie de plată a preţului de cumparare, transmite şi toate obligaţiile asupra cumpărătorului.

Contractul de leasing asigură drept de folosinţă utilizatorului pentru o perioadă strict determinată, perioadă care începe de obicei în momentul punerii în folosintă a bunului. De asemenea organizarea şi costurile livrării bunului de leasing, inclusiv asigurările legate de transport sunt suportate de către utilizator, ca de altfel şi costurile cu montarea şi punerea în funcţiune a acestuia.

II. Leasing-ul, contract comercial internaţional – modern

II. 1. Precizări prealabile

Datorită dezvoltării şi evoluţiei societăţii, astăzi asistăm la o continuă multiplicare şi diversificare a contractelor comerciale internaţionale pe care persoanele fizice şi/ sau juridice le încheie între ele. Cerinţele actuale în lumea afacerilor au impus tehnici şi concepte elaborate care au stat la baza apariţiei de noi contracte comerciale.

În lumea modernă, oamenii de afaceri îşi doreau să doteze societăţile comerciale cu echipamente şi instalaţii moderne, în condiţiile în care sistemul tehnologic se uza şi nu mai corespundea din punct de vedere al performanţelor, iar achiziţionarea de noi utilaje însemna un efort financiar prea mare, moda leasing-ului s-a dovedit a fi cea mai utilă, flexibilă şi profitabilă formă a comerţului internaţional. Dintre realităţile juridice ale comerţului internaţional, leasing-ul s-a dovedit a fi cel mai important mijloc de finanţare a investiţiilor de bunuri şi prestări de servicii. Leasing-ul alaturi de contractul de factoring, construcţii – montaj, contractul de turism internaţional face parte din grupa contractelor complexe internaţionale. Primul act de leasing efectuat este considerat a fi afacerea cu trenuri din Regatele Unite anul 1840, iar prima societate de leasing este cea înfiinţată în anul 1855 şi numită „The Birminngham Wagon Company”.

Preview document

Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 1
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 2
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 3
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 4
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 5
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 6
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 7
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 8
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 9
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 10
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 11
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 12
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 13
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 14
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 15
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 16
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 17
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 18
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 19
Riscurile Contractului de Leasing - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Riscurile Contractului de Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte

CAPITOLUL 1. Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială 1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială...

Contractul de Leasing Efectele Juridice

1. Definitie Leasingul poate fi definit din doua perspective, si anume cea economica si cea juridica. Analiza conceptului din punct de vedere...

Contractul de Leasing

CAPITOLUL 1 1.1 Istoricul apariţiei contractului de leasing Echiparea intreprinderilor este aceea care a ridicat totdeauna probleme financiare...

Contractul de Leasing

Leasingul-un instrument modern de investitii si finantare Istoria stiintelor economice il considera in primul rand un instrument de finantare...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Încetarea contractului de leasing

Contractul de leasing poate inceta in urmatoarele situatii: - Expirarea termenului, cu exceptia reinnoirii locatiei in raport de conventia...

Te-ar putea interesa și

Leasingul și Creditarea în Economia Întreprinderii

INTRODUCERE Pentru ca o întreprindere să supravieţuiască pe piaţă aceasta trebuie să se adapteze mediului în care funcţionează, menţinându-şi în...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și deprecierii acestora la SC

CAP. I DATE GENERALE PRIVIND SOCIETATEA S.C. POMFRUCT S.A. BAIA MARE S.C. POMFRUCT S.A. Baia Mare a fost înfiinţată în anul 1999, prin...

Costul Finanțării în Leasing

CAPITOLUL I CONCEPTUL OPERAŢIUNILOR DE LEASING 1.1. Definiţia leasingului În ultimii ani, în ţara noastră, termenul de “leasing” a devenit din...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Finanțarea prin leasing

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. DEFINITII. Leasingul este o modalitate de finantare a societatilor comerciale care doresc sa achizitioneze utilaje si...

Ciupercărie

Cap. 1. - DESCRIEREA AFACERII 1.1. Descrierea ideii de afaceri O afacere la indemana oricarui mic investitor o reprezinta cultivarea ciupercilor...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Ai nevoie de altceva?