Societatea pe acțiuni

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 20916
Mărime: 71.36KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Netoiu Gabriela
Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Disciplina :Drept comercial

Extras din document

Societatea pe actiuni

Subsectiunea I. Notiunea societatii pe actiuni

1.Precizari prealabile. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa si, totodata. cea mai evoluata a societatii comerciale.

In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile asociatilor decat calitatile personale ale acestora. In general, asociatii contribuie cu aporturile lor la formarea capitalului social, fara sa desfasoare o activitate in societate. Aceste aporturi prezinta interes si pentru terti, deoarece raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale se limiteaza la aceste aporturi.

Datorita importantei aporturilor la formarea capitalului social si a estomparii calitatilor personale ale asociatilor, societatea pe actiuni mai este cunoscuta si sub denumirea de societate anonima.

Aceasta forma de societate este destinata realizarii marilor afaceri, care necesita capitaluri insemnate. Societatea este astfel conceputa ca sa dreneze contributiile banesti modeste pentru formarea unor capitaluri mari, necesare realizarii unor investitii de anvergura. In acest scop, societatea este autorizata sa faca apel la subscriptia publica.

Societatea pe actiuni este organizata si functioneaza pe principii democratice.Datorita rolului important pe care societatea pe actiuni il are in viata economica, Legea nr. 31/1990 asigura o reglementare cuprinzatoare acestei norme de societate.

2.Definitia societatii pe actiuni. Fara a da o definitie a societatii pe actiuni, Legea nr. 31/1990 precizeaza elementele esentiale ale acestei forme de societate. Potrivit art. 3 din lege, societatea pe actiuni este societatea ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii sunt obligati numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Actiunile sunt fractiuni ale capitalului social si, totodata, titluri reprezentative ale contributiilor asociatilor la formarea capitalului social.

Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a dispozitiilor legale mentionate, societatea pe actiuni poate fi definita ca acea societate constituitd prin asocierea mai multor persoane, care contribute la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impdrtirii profitului, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor.

3. Caracterele societatii pe actiuni. Din definitia data rezulta caracterele societatii pe actiuni:

a) societatea se constitute dintr-un numdr minim de asociati, denumiti si actionari;

b) capitalul social este divizat in actiuni, care sunt titluri de valoare negociabile si transmisibile;

c) raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata; ei raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Subsectiunea a Il-a. Constituirea societatii pe actiuni

1. Notiuni generale

4. Precizari prealabile. Constituirea societatii pe actiuni este reglementata de dispozitiile Legii nr. 31/1990, care privesc constituirea oricarei societati comerciale, precum si anumite dispozitii speciale privind aceasta forma de societate.

Societatea pe actiuni se constituie prin vointa asociatilor exprimata in actul constitutiv.

Pentru formarea capitalului social, legea reglementeaza doua modalitati de constitute a societatii: constituirea obisnuita, prin aporturile asociatilor si constituirea prin subscriptie publica.

Indiferent de modalitatea folosita, pentru constituirea societatii pe actiuni trebuie indeplinite formalitatile prevazute de lege.

2. Actele constitutive ale societatii

A. Consideratii generale

5. Precizari prealabile. Potrivit art. 5 din Legea nr. 31/1990, soeietatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate si sub forma unui inscris unic. denumit act constitutiv,

Actul constitutiv se semneaza de catre toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de catre fondatori.

Referitor la actele constitutive vor fi infatisate numai unele aspecte specifice societatii pe actiuni.

B. Contractul de societate

6. Precizari prealabile. Contractul de societate se incheie in forma scrisa; prevazuta de lege. El trebuie sa cuprinda elementele stabilite de art. 8 din Legea nr. 31/1990.

Deoarece cuprinsul contractului de societate a fost analizat, ne vom opri la unele elemente care privesc aceasta forma de societate.

7. Asociatii. Ca in orice societate comerciala, asociatii societatii pe actiuni, denumiti si actionari, pot fi persoane fizice sau juridice.

Pentru aceasta forma de societate. legea impune un numai minim al actionarilor; numarul actionarilor nu poate fi mai mic de doi [art. 10 alin. (3) din Legea nr. 3 1/1990].

8.Firma societatii. In cazul societatii pe actiuni. firma se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime ,,societate pe actiuni", sau scrisa prescurtat „S.A." (art. 35 din Legea nr. 26/1990): "

In orice act care emana de la societate. trebuie sa se arate, pe langa elementele obisnuite (denumirea, numarul de ordine din registrul comertului. forma juridica si sediul societatii) si capitalul social, din care cel efectiv vaisat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobata

9.Capitalul social. In contractul de societate trebuie sa se prevada capitalul social subscris si eel varsat.

Preview document

Societatea pe acțiuni - Pagina 1
Societatea pe acțiuni - Pagina 2
Societatea pe acțiuni - Pagina 3
Societatea pe acțiuni - Pagina 4
Societatea pe acțiuni - Pagina 5
Societatea pe acțiuni - Pagina 6
Societatea pe acțiuni - Pagina 7
Societatea pe acțiuni - Pagina 8
Societatea pe acțiuni - Pagina 9
Societatea pe acțiuni - Pagina 10
Societatea pe acțiuni - Pagina 11
Societatea pe acțiuni - Pagina 12
Societatea pe acțiuni - Pagina 13
Societatea pe acțiuni - Pagina 14
Societatea pe acțiuni - Pagina 15
Societatea pe acțiuni - Pagina 16
Societatea pe acțiuni - Pagina 17
Societatea pe acțiuni - Pagina 18
Societatea pe acțiuni - Pagina 19
Societatea pe acțiuni - Pagina 20
Societatea pe acțiuni - Pagina 21
Societatea pe acțiuni - Pagina 22
Societatea pe acțiuni - Pagina 23
Societatea pe acțiuni - Pagina 24
Societatea pe acțiuni - Pagina 25
Societatea pe acțiuni - Pagina 26
Societatea pe acțiuni - Pagina 27
Societatea pe acțiuni - Pagina 28
Societatea pe acțiuni - Pagina 29
Societatea pe acțiuni - Pagina 30
Societatea pe acțiuni - Pagina 31
Societatea pe acțiuni - Pagina 32
Societatea pe acțiuni - Pagina 33
Societatea pe acțiuni - Pagina 34
Societatea pe acțiuni - Pagina 35
Societatea pe acțiuni - Pagina 36
Societatea pe acțiuni - Pagina 37
Societatea pe acțiuni - Pagina 38
Societatea pe acțiuni - Pagina 39
Societatea pe acțiuni - Pagina 40
Societatea pe acțiuni - Pagina 41
Societatea pe acțiuni - Pagina 42
Societatea pe acțiuni - Pagina 43
Societatea pe acțiuni - Pagina 44
Societatea pe acțiuni - Pagina 45
Societatea pe acțiuni - Pagina 46
Societatea pe acțiuni - Pagina 47
Societatea pe acțiuni - Pagina 48
Societatea pe acțiuni - Pagina 49
Societatea pe acțiuni - Pagina 50
Societatea pe acțiuni - Pagina 51
Societatea pe acțiuni - Pagina 52
Societatea pe acțiuni - Pagina 53
Societatea pe acțiuni - Pagina 54
Societatea pe acțiuni - Pagina 55
Societatea pe acțiuni - Pagina 56
Societatea pe acțiuni - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Societatea pe Actiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Obligațiile Profesionale ale Comercianților

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale comercianţilor Exercitarea unei activităţi comerciale...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Societatea pe Acțiuni

Noţiunea societăţii pe acţiuni Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Contractul de agenție comercială

Contractul de agenţie Prin Legea nr. 509/2002 s-a regle¬mentat statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi, care reprezintă o categorie...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Procedurq insolvenței comerciale - deschiderea procedurii și părțile implicate în această procedură

1.INSOLVENTA, FALIMENT SI INSOLVABILITATE De-a lungul timpului s-au creat confuzii nedorite in ceea ce priveste notiunile de insolventă...

Te-ar putea interesa și

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societatea pe Acțiuni

Noţiunea societăţii pe acţiuni Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii...

Societatea pe Acțiuni

Capitolul I – Considerații generale ale societatii pe actiuni I.1.-Evoluția istorică a societății pe acțiuni Societatea pe acţiuni (S.A.),...

Organizarea și funcționarea societăților comerciale pe acțiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Societăți captive de asigurări

1.1.Notiune, caracterizare generala Piata internationala de asigurari este formata din totalitatea tranzactiilor interne si internationale de...

Societățile pe Acțiuni în Comerțul Internațional

Cap. I. Noţiuni generale privind societăţile comerciale pe acţiuni Societatea comercială este constituită ca un grup organizat de persoane, care,...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Ai nevoie de altceva?