Societatile Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Societatile Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

1. Reglementare juridică

Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul comercial român din anul 1887, în titlul “ Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale “,care se referea la: societatea în nume colectiv, societatea anonimă (pe acţiuni),societatea în comandită simplă, societatea în comandită pe acţiuni, asociaţia în participaţie şi asociaţia de asigurare mutuală.

Ca urmare a adoptării Legii nr. 31/1990, dispoziţiile Codului comercial privind societăţile comerciale au fost abrogate, cu excepţia celor referitoare la asociaţia în participaţie şi la asociaţia de asigurare mutuală .

Reglementarea cuprinsă în Legea nr.31/1990 a fost suplinită cu legi referitoare la societăţile comerciale care prezintă anumite particularităţi, cum ar fi cele din domeniul bancar sau al asigurărilor .

Societăţile comerciale cu capital integral de stat au fost reglementate de Legea nr.15/1990 , privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, iar asociaţiile cu scop lucrativ sunt reglementate de Decretul-Lege nr. 54/1990.

Prevederile din aceste acte normative se completează cu alte reglementări legale, iar în cazul inexistenţei acestora se aplică prevederile cu caracter general din Codul comercial sau din Codul civil.

2. Noţiunea de societate comercială

Codul comercial şi Legea nr. 3l/1990 nu definesc societatea comercială, însă Codul civil prevede că: "Societatea este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, cu scop de a împărţi foloasele ce ar putea deriva " .

Societatea comercială prezintă unele asemănări cu societatea civilă, cum ar fi constituirea prin contract de societate care conţine aceleaşi elemente esenţiale şi existenţa scopului lucrativ pentru care au fost înfiinţate. Prin contractul pe care îl încheie, asociaţii din cadrul ambelor categorii de societăţi realizează o triplă înţelegere şi anume să pună în comun anumite bunuri, să realizeze o activitate economică şi să împartă beneficiile rezultate.

Pe de altă parte, societăţile comerciale se deosebesc de cele civile prin faptul că dobândesc personalitate juridică şi desfăşoară operaţiuni considerate de lege ca fapte de comerţ.

În consecinţă, societatea comercială poate fi definită ca fiind o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate .

Într-o variantă rezumată, societatea comercială este persoana juridică, creată pe baza unui contract intervenit între două sau mai multe persoane, care convin să pună ceva în comun pentru desfăşurarea unei activităţi generatoare de profit şi să împartă câştigul realizat .

Definiţia societăţii comerciale include câteva condiţii esenţiale, cum ar fi înţelegerea intervenită între asociaţi, participarea fiecăruia cu capital, scopul de a realiza profit şi împărţirea câştigului. Aceste trăsături diferenţiază societatea comercială de societatea civilă sau de alte organisme cu personalitate juridică, de genul asociaţiilor non profit, organizaţiilor sindicale, partidelor politice, asociaţiilor de locatari etc.

3. Clasificarea societăţilor comerciale

Societăţile comerciale pot fi clasificate în funcţie de numeroase criterii, după cum urmează :

a) în funcţie de locul înregistrării :

- societăţi române ;

- societăţi străine ;

b) în funcţie de natura capitalului :

- societăţi cu capital de stat ;

- societăţi cu capital privat ;

- societăţi cu capital mixt ;

c) în funcţie de originea capitalului:

- cu capital român ;

- cu capital străin ;

- cu capital mixt ;

d) în funcţie de întinderea răspunderii asociaţilor:

- cu răspundere nelimitată ;

- cu răspundere limitată ;

e) în funcţie de elementul "intuitu personae “:

- societăţi de persoane ;

- societăţi de capitaluri ;

- societăţi mixte ;

f) în funcţie de numărul membrilor:

- societăţi unipersonale ;

- societăţi pluripersonale ;

g) în funcţie de obiectul de activitate:

- societăţi de producţie ;

- societăţi de distribuire ;

- societăţi de servicii ;

h) în funcţie de actul normativ care le reglementează :

- societăţi reglementate în Codul comercial (societatea în participaţie şi societatea de asigurare mutuală);

- societăţi reglementate în Decretul-lege nr. 54/1990 (asociaţia familială şi asociaţia cu scop lucrativ fără personalitate juridică);

- societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990 (societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea în comandită pe acţiuni, societatea pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată);

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatile Comerciale.docx