Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 37876
Mărime: 105.46KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Geamanu Radu Gheorghe
Lucrarea am sustinut-o in cadrul sesiunii din iulie 2005 la Facultatea Simion Barnutiu din cadrul Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Cuprins

C U P R I N S

CAPITOLUL I 1

1. Vânzarea comerciala internationala generalitati. 1

2. Uzante comerciale internationale 6

CAPITOLUL II 11

Uzante codificate în materia contractului de vânzare cumparare 11

1. RAFTD 1941 11

2. INCOTERMS 2000 12

2.1. Natura juridica a regulilor INCOTERMS si RAFTD 15

2.2. Scopul si functiile regulilor de interpretare din INCOTERMS 17

2.3 Obiectul si sfera de aplicare a INCOTERMS 2000 20

2.4. Istoricul INCOTERMS 22

2.5. Structura INCOTERMS 24

2.6. Clasificarea regulilor INCOTERMS 29

CAPITOLUL III 33

Continutul regulilor INCOTERMS 2000 33

1) Consideratii generale privind termenii din cele patru grupe 33

1.1 Terminologie 34

1.2. Obligatiile de expediere ale vânzatorului 37

1.3. Trecerea riscurilor si costurilor legate de marfa 37

1.4. Termenii 38

1.5. Expresia Fara obligatie 46

1.6. Variante ale Incoterms 46

1.7. Obiceiuri ale porturilor sau ale unui anumit tip de comert 48

1.8. Optiunile cumparatorului legate de locul de expediere 48

1.9. Formalitatile vamale 48

1.10. Ambalare 49

1.11. Inspectia marfii 50

1.12. Modalitatea de transport si termenul Incoterms corespunzator 50

1.13. Recomandari de folosire 52

1.14. Nota de încarcare (fraht) si comertul electronic 52

1.15. Documente de transport nenegociabile în loc de note de încarcare 54

1.16. Dreptul de a da instructiuni transportatorului 54

1.17. Arbitraj ICC 55

2. Continutul regulilor INCOTERMS 2000 55

2.1. EXW: EX WORKS FRANCO FABRICA (& se precizeaza locul) 55

2.2. FCA: FREE CARRIER FRANCO CARAUS (& se precizeaza locul) 59

2.3. FAS: FREE ALONGSIDE SHIP FRANCO DE-A LUNGUL VASULUI 64

(& se precizeaza portul de expeditie) 64

2.4. FOB: FREE ON BOARD FRANCO LA BORD 69

(& cu precizarea portului de expeditie) 69

2.5. CFR: COST AND FREIGHT COST SI NAVLU 73

(& se specifica portul de destinatie) 73

2.6. CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT COST, ASIGURARE SI NAVLU 78

(& se specifica portul de destinatie) 78

2.7. CPT: CARRIAGE PAID TO FRACHT PLATIT PÂNA LA 83

(& se precizeaza locul de destinatie) 83

2.8. CIP: CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO FRAHT SI ASIGURARE PLATITE PÂNA LA (& se precizeaza locul de destinatie) 88

2.9. DAF: DELIVERED AT FRONTIER LIVRAT LA FRONTIERA 94

(& se specifica locul) 94

2.10. DES: DELIVERED EX SHIP LIVRAT PE NAVA 99

(& se precizeaza portul de destinatie) 99

DEQ: DELIVERED EX QUAY LIVRAT PE CHEI 103

(& se precizeaza portul de destinatie) 103

2.12. DDU: DELIVERED DUTY UNPAID LIVRAT, TAXE VAMALE NEPLATITE 107

(& se precizeaza locul de destinatie) 107

2.13. DDP: DELIVERED DUTY PAID LIVRAT, TAXE VAMALE PLATITE 112

(& se precizeaza locul de destinatie) 112

CAPITOLUL IV 118

CONCLUZII 118

BIBLIOGRAFIE 119

C U P R I N S 121

Extras din document

CAPITOLUL I

1. Vânzarea comerciala internationala generalitati.

Contractele speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor civile si comerciale, are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul carora se realizeaza, de regula, circulatia bunurilor (spre exemplu : vânzarea-cumpararea, schimbul, împrumutul), folosinta si conservarea lor (spre exemplu: locatiunea, depozitul) ori crearea de valori (spre exemplu: antrepriza). Astfel fiind, regimul juridic al contractelor civile si comerciale reprezinta o parte importanta atât teoretic, cât si practic a dreptului privat.

Pentru întelegerea si aplicarea corecta a acestor reglementari sunt necesare doua precizari : una referitoare la domeniul de aplicare si corelatia dintre reglementarea contractelor civile, pe de o parte, si cele comerciale, pe de alta parte, iar cealalta privitoare la corelatia dintre regimul juridic special al contractelor civile sau comerciale si teoria generala a obligatiilor civile si comerciale.

În legatura cu primul aspect, trebuie avut în vedere ca regulile care guverneaza contractele speciale civile sunt aplicabile si contractele comerciale, si masura în care legile comerciale nu prevad o alta reglementare . Astfel fiind, în cazul contractelor care reprezinta fapte obiective de comert datorita naturii lor si în cazul contractelor care reprezinta fapte subiective de comert întrucât sunt încheiate de comercianti în cadrul exercitarii comertului chiar daca numai una dintre parti are calitatea de comerciant si daca contrariul nu rezulta din actul încheiat sau contractul nu este prin esenta civil (de exemplu, cu titlu gratuit) sunt aplicabile cele civile.

Se impune precizarea ca, acele contracte care au ca obiect un imobil, chiar daca sunt încheiate între doi comercianti (spre exemplu : vânzarea sau locatiunea unui imobil pentru exercitarea comertului) au caracter civil, sunt potrivit legii, de natura eminamente civila, iar nu comercial, chiar daca sunt încheiate în scopul obtinerii de profit. Numai daca dreptul asupra imobilului face parte dintr-un fond de comert, iar contractul are ca obiect acest fond (ca universalitate de fapt a bunurilor corporale si incorporale, privite ca bunuri mobiliare, chiar daca în compunerea lor intra si drepturi asupra imobilelor, spre exemplu : dreptul de folosinta locativa, asimilate din acest punct de vedere bunurilor mobiliare) operatiunea a fost calificata comerciala, independent de persoanele între care a intervenit .

Mai precizam ca statul si unitatile sale administrativ-teritoriale nu pot avea niciodata calitatea de comerciant si deci nu pot savârsi acte subiective de comert, contractele pe care le încheie fiind de domeniul dreptului public (în special cel administrativ, daca nu reprezinta acte obiective de comert supuse legilor comerciale. Regulile privitoare la contractele civile sunt însa aplicabile si acestor contracte, în masura în care legea nu prevede reglementari speciale.

În lumina principiului aplicarii legii civile numai în lipsa legii comerciale , urmeaza a se aplica reglementarea din dreptul comercial (teoria generala a obligatiilor comerciale), cele civile chiar daca sunt speciale pentru contractul în cauza fiind aplicabile numai în absenta unor legi comerciale.

Contractul de vânzare-cumparare este un contract prin care una din parti vânzatorul stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti cumparatorul care se obliga în schimb a plati vânzatorului pretul bunului vândut .

Preview document

Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 1
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 2
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 3
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 4
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 5
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 6
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 7
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 8
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 9
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 10
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 11
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 12
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 13
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 14
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 15
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 16
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 17
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 18
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 19
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 20
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 21
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 22
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 23
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 24
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 25
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 26
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 27
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 28
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 29
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 30
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 31
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 32
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 33
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 34
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 35
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 36
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 37
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 38
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 39
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 40
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 41
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 42
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 43
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 44
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 45
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 46
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 47
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 48
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 49
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 50
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 51
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 52
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 53
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 54
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 55
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 56
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 57
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 58
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 59
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 60
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 61
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 62
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 63
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 64
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 65
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 66
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 67
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 68
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 69
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 70
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 71
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 72
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 73
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 74
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 75
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 76
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 77
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 78
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 79
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 80
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 81
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 82
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 83
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 84
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 85
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 86
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 87
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 88
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 89
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 90
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 91
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 92
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 93
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 94
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 95
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 96
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 97
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 98
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 99
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 100
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 101
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 102
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 103
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 104
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 105
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 106
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 107
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 108
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 109
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 110
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 111
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 112
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 113
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 114
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 115
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 116
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 117
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 118
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 119
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 120
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 121
Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale - Pagina 122

Conținut arhivă zip

 • Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale.doc

Alții au mai descărcat și

Insolventa in Dreptul Comercial International

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I Precizări prealabile Din multitudinea participanţilor la raporturile juridice de comerţ...

Contractul de Vanzare - Cumparare

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare Art. 1294 C. civ. defineste vanzarea ca...

Contractul de Comerț Internațional

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL –DEFINIŢIE, CONCEPT, CONŢINUT SECŢIUNEA I EXPLICAŢIE PRELIMINARĂ . DEFINIŢIE, CONCEPT...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Drept Comercial - Societati Comerciale - Grupurile de Interes Economic

GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC Consideratii introductive Precizari prealabile Prin Legea nr. 161/2003 au fost reglementate doua entitati noi,...

Referat - Norma Juridica

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Dreptul Comerțului Internațional

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL). Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

Te-ar putea interesa și

Recomandari privind Minimizarea - Riscurilor Modalitatilor de Plata Internationale Utilizate in BC

NOTĂ INFORMATIVĂ Complexul bancar, monetar şi cel financiar reprezintă “sistemul nervos” al unei economii naţionale şi reflectă starea sănătăţii...

Ai nevoie de altceva?