Toate proiectele din domeniul Drept

 • Actele guvernului Republicii Moldova

  INTRODUCERE Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca si dreptul administrativ de altfel ocupă ocupă un loc primordial în studiul dreptului. Întelegerea și cunoașterea științifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noțiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esența fenomenului cercetat. În contextul prezentei lucrări devine deosebit de importantă conturarea mecanismului de control al...

 • Delimitarea aplicarii dreptului pe coordonatele timp, spatiu si persoane

  Ca rezultat al creatiei umane destinat sa-l serveasca pe om, orice lege isi produce efectele intr-o anumita perioada de timp, pe un anumit teritoriu si asupra persoanelor. 1. Aplicarea normelor juridice in timp Aplicarea normelor juridice in timp, ridica, inainte de toate, problema duratei de actiune a acestora. O norma actioneaza atat timp cat ea este in vigoare. Din acest punct de vedere trebuie sa distingem legile permanente de cele temporare. Indiferent de caracterul permanent sau...

 • Raspunderea penala pentru crearea sau conducerea unei organizatii criminale

  REZUMAT: Crima organizată reprezintă una dintre principalele amenințări asupra securității lumii și poate cauza importante daune sociale și economice. Organizația criminală cuprind acea reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizației și structurile ei, a funcțiilor de administrare, asigurare și executare a intențiilor criminale ale organizației în scopul de a influența activitatea economică și de...

 • Falsuri in pasapoarte si metode de descoperire

  În ultima perioadă de timp, falsurile în documentele de trecere a frontierei au devenit tot mai sofisticate, datorită măsurilor de siguranță, de un nivel superior, luate de majoritatea statelor la confecționarea documentelor de identitate și în special a celor pentru trecerea frontierei. Se remarcă în prezent, falsurile totale de pașapoarte, confecționate la un înalt nivel, apropiate foarte mult de cele originale. S-a presupus că integrarea fotografiei în fila pașaportului, prin diferite...

 • Dreptul mediului

  INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui. În ultimele două secole s-a făcut însă simțită, prin comportament și concepție, încercarea omului de a domina natura, de a utiliza în folos propriu toate bogățiile naturale, accentuându-se progresiv conflictul dintre procesele ciclice naturale ale ecosferei și cele liniare ale tehnologiilor create și susținute de civilizația umană, ajungându-se la „criza...

 • Drojdii cu importanta in industria alimentara

  Drojdii.Informații generale Definiție Organite monocelulare de tip eucariot care se înmulțesc prin mitoză (înmugurire), sau prin meioză (sporulare) și au drept caracteristică principala calitate de a produce fermentarea zaharurilor simple cu formare, în condiții anaerobe, de alcool etilic și dioxid de carbon. Rolul drojdiilor Principala utilizare a drojdiilor o reprezintă fermentarea glucidelor în condiții fără oxigen rezultând alcool etilic și dioxid de carbon; drojdiile sunt folosite...

 • Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica

  CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III- Despre bunuri, Titlul VI- Proprietatea publică, Capitolul I- Dispoziții generale. 1. Ce este dreptul de proprietate publică? Proprietatea publică este dreptul subiectiv ce aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale și are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispoziție a legii sunt de uz sau de utilitate publică....

 • Masuri de constringere aplicate minorilor conform legislatiei Republicii Moldova

  Introducere. O societate democratică promovează valori precum: libertatea, dreptatea, egalitatea în drepturi a cetățenilor, valori care nu pot exista de la sine, dacă nu sunt înțelese corect și respectate ca etalon. Pentru ca democrația să funcționeze din plin, membrii societății ar trebui să fie activi și responsabili, să posede o cultură civică și juridică, să cunoască legile și să le respecte. Altfel nu poate fi construită o societatea democratică, bazată pe valori, unde să se dezvolte o...

 • Tratatul de la Maastricht

  Introducere După negocierile din decembrie 1991 de la Maastricht tratatul a fost semnat deja la 7 februarie 1992. Tratatul UE a intrat în vigoare de-abia la 1 noiembrie 1993. Tratatul UE este considerat ca o “nouă treaptă pe calea înfăptuirii unei uniuni tot mai strânse a popoarelor Europei”. Tratatul de la Maastricht este și actul constitutiv al Uniunii Europene. Acesta a fost un prim pas pe calea adoptării unei Constituții definitive a UE, care ulterior va înlocui toate tratatele...

 • Autorizarea si supravegherea societatilor de asigurari in Romania

  INTRODUCERE Nevoia omului de a se proteja împotriva eventualelor riscuri ce pot aparea în viața de zi cu zi au dus la apariția asigurărilor, iar dezvoltarea acestei ramuri s-a realizat treptat, odata cu evoluția societății. Un aspect esențial în viață și evoluția omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor, teama combătută cu precauție și înțelepciunea cu siguranța unui lucru împlinit Asigurarea exprimă, în principal, o protecție financiară pentru pierderile...

 • Constrangerea

  1. Constrângerea fizică 1.1. Noțiune și caracterizare O primă cauză de imputabilitate este constrângerea fizică. Constrângerea fizică, denumită și forță majoră, există atunci când o persoană este silită, obligată de o energie fizică externă, căreia nu-i poate opune rezistență, să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. Prin urmare, constrângerea fizică este o cauză care răpește persoanei constrânse posibilitatea de a-și determina și dirija liber voința și acțiunile (inacțiunile)...

 • Expertiza balistica judiciara

  1. Examinarea tehnică generală a armelor de foc Expertiza balistică judiciară “este una dintre cele mai complexe examinări la care sunt supuse armele de foc, muniția și urmele acestora precum și împrejurările legate de folosirea lor” . Problemele pe care expertiza criminalistică a armelor de foc și le propune să le rezolve sunt complexe și pot viza determinarea modelului,seriei și calibrului armei, identificarea armei cu care s-a tras, stabilirea stării tehnice a acesteia, tipul de muniție...

 • Legislatie si protectia consumatorului

  INTRODUCERE Aderarea la Uniunea Europeană a României impune standarde stricte privind protecția mediului . Una din măsurile pe care țara noastră a trebuit să le adopte a fost și cea care se referă la stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice. Scopul acordări etichetei ecologice este acela de a promova produsele ecologice, care nu pot afecta mediul pe parcursul întregului ciclulu de viață , astfel încât de resursele mediului înconjurător să se profite o perioadă cât mai...

 • Amnistia

  Noțiune Săvârșirea unei infracțiuni determină crearea unui raport juridic penal de conflict, iar pentru ca ordinea juridică să fie restabilită prin aplicarea sancțiunii prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă, trebuie neapărat ca raportul juridic de conflict să fie adus în fața organelor judiciare, pentru ca acestea să cerceteze și să decidă dacă există realmente fapta, dacă ea cade sub incidența legii penale și dacă este cazul să se aplice vreo sancțiune și care anume. După cercetarea...

 • Scurt istoric al furtului calificat

  Din cele mai vechi timpuri legislațiile penale au incriminat și sancționat sever faptele săvârșite împotriva patrimoniului. Încă din perioada sclavagistă erau pedepsite cu asprime furtul, tâlhăria și jaful; mai puțin cunoscute erau alte forme de lezare a proprietății cum ar fi înșelăciunea și abuzul de încredere care erau considerate ca delicte civile. Epicur îndemna pe oameni să se deprindă cu un trai simplu, modest, care este mai prielnic sănătății și să nu râvnească la bunuri de...

Pagina 1 din 93