Toate proiectele din domeniul Drept

 • Recrutarea personalului intr-o institutie publica - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi - Serviciul de Stare Civila

  Prezentarea institutiei alese - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi | Serviciul de Stare Civila Procesul de reformă instituțională privind descentralizarea administrației publice a fost marcat de profunde transformări structurale și sub aspectul înființării și organizării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și al stabilirii atribuțiilor acestora. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Iași denumit „Direcția Locală de Evidență a...

 • Simbolurile Uniunii Europene

  Introducere Uniunea Europeană reprezintă un proiect de integrare europeană creat de mai multe state occidentale, cu scopul de a întări legăturile economice, sociale și politice dintre statele participante în vederea realizării unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele europene. Conform Constituției Europene, simbolurile Uniunii Europene se referă la drapelul, imnul, deviza, moneda unică euro și ziua Europei, prin toate acestea identificându-se entitatea Uniunii Europene. 1....

 • Analiza asupra ansamblului normelor de comportament etic

  CAPITOLUL I Scurta prezentare a temei si identificarea relevantei acesteia TEMA nr. 1: Analiză asupra ansamblului normelor de comportament etic ce urmează a conferi fundamentul încrederii profesionistului în domeniul contabilitate, în cadrul colectivului de la locul de muncă, în afaceri și în relaționarea cu clienții/cetățenii. Studiu de caz: Respectarea obligațiilor și a normelor de conduită ale profesionistului expert contabil Relevanța temei reiese tocmai din coroborarea competențelor...

 • Cazuri de raspundere materiala a angajatorului

  INTRODUCERE „Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporție de nouăzeci și nouă la sută.” — William Faulkner Acest motto subliniază și accentuează importanța de a munci și de a ajunge la satisfacție. Așa apare importanța și necesitatea unui sistem de reglementare a raporturilor de muncă. Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile relațiilor de muncă individuale și colective, ce se nasc între patroni și salariați cu ocazia prestării muncii. Din aceste...

 • Determinarea legii aplicabile casatoriei

  Noțiuni preliminare În sens comun, căsătoria constituie pilonul de bază al întemeierii familiei, aceasta oglindind particularitățile sociale, politice ori religioase ale fiecărui stat în parte. Tocmai datorită acestei diversități umane și a creșterii mobilității la nivel global, întâlnim în practică o varietate de legislații care stârnesc din acest element natural al statutului individual al fiecărei persoane, un areal ideal în vederea nașterii conflictelor de legi. În acest sens menționăm...

 • Violenta in familie

  I. Violența în familie art. 199 NCP : (1) Dacă faptele prevăzute în art. 188,art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. (2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală. II. ISTORIC 1. VIOLENTA DOMESTICA IN LUME ''Deși violența domestică are...

 • Arestul la domiciliu

  DISPOZITII GENERALE: Masurile de preventie sunt institutii de drept procesual penal cu caracter de constrangere prin care inculpatul este impiedicat sa intreprinda anumite activitati care s-ar rasfrange negativ asupra desfasurarii procesului penal sau asupra atingerii scopului acestuia. Potrivit legii, masurile preventive sunt: Retinerea. Controlul judiciar. Controlul judiciar pe cautiune. Arestul la domiciliu. Arestarea preventiva. În sistemul juridic din țara noastră, până la data...

 • Luarea de mita si darea de mita

  Sumar : Prevenirea și combaterea faptelor de corupție, promovarea standardelor de etică și integritate, trebuie să reprezinte unul dintre cele mai importante obiective ale justiției pentru realizarea unui climat juridic menit să orienteze societatea civilă și politică către noi căi de progres economic și social. Corupția reprezintă un flagel al lumii contemporane manifestându-se plenar pe plan economic, administrativ, juridic și politic, lezând desfășurarea normală a relațiilor din aceste...

 • Protectia consumatorului

  Lege pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice nr.61/1991 Introducere Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, lege modificată, completată și republicată, constrânge considerabil faptele care constituie contravenții. Fie că am fost subiecți pasivi ai contravențiilor din Legea nr. 61/1991 sau, de nepreferat, subiecți...

 • Buget general consolidat

  Bugetul este un bilanț al cheltuielilor si veniturilor unui stat, ale unei întreprinderi etc. pe o perioadă de timp determinată. Componentele clasice ale bugetului general consolidat: - Bugetul de stat - Bugetele locale (bugetul centralizat al unităților administrativ-teritoriale) - Bugetele creditelor externe - bugetele fondurilor externe nerambursabile - bugetul Trezoreriei Statului - Bugetul asigurărilor pentru șomaj - Bugetul asigurărilor sociale de stat - Bugetul...

 • Negocierea pretului in contractele de vanzare internationala

  INTRODUCERE În perspectiva integrării europene, ajustarea legislației României la standardele europene a devenit o necesitate imperioasă. Un domeniu de importanță primordială în acest sens îl reprezintă dreptul contractelor. Contractul constituie instrumentul care asigură libera concurență și care stimulează inițiativa privată, fiind acea formă juridică care organizează schimbul de valori în societate. De asemenea, contractul este un instrument important prin care se realizează schimbul...

 • Banca Centrala Europeana

  1. Consideratii introductive 1.1 Adminstratia publica centrala Constituirea unui spatiu administrativ separat este rezultatul unui proces indelungat, in doua etape: de diviziune si autonomie. Nasterea administratiei este legata, mai intai, de fenomenul diviziunii sociale, prin intermediul caruia, societatea, pana atunci unificata si omogena, devine stratificata si eterogena. Aceasta diviziune sociala se realizeaza prin urmatoarele etape: - specializarea activitatilor si a misiunilor...

 • Dreptul fundamental al omului la un mediu sanatos

  CAPITOLUL I - Notiuni introductive Dreptul nostru la un mediu sănătos este un drept fundamental. „Omul poate stăpâni natura cât timp ține seama de legile ei.” - Grigore Antipa La prima Conferință ONU privind mediul, ținută la Stockholm în anul 1972, s-a pus problema unui drept fundamental la libertate, egalitate și condiții de viață satisfăcătoare într-un mediu a cărui calitate îi permite omului să trăiască în mod demn și în prosperitate. Cu toate că această Conferință nu realiza nici...

 • Teoria criminalului innascut

  Abstract The foundation of all biological theories was based on the hypothesis that delinquency and crime are constitutional elements inherited through inheritance. These theories are based on the idea that a criminal differs from a non-criminal by various physiological characteristics. The evolution of specialized criminologies towards general criminology took place, most often, under the sign of fierce struggles of ideas. Conflicts of opinion played a positive role, propelling the...

 • Cadrul legal in Republica Moldova si conventile internationale cu privire la violenta in baza de gen

  Violența în bază de gen Violența în bază de gen însemnă violența care este direcționată împotriva unei persoane pentru că ea are un anumit sex/gen; Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai des întâlnite forme de încălcare a drepturilor omului în Republica Moldova. Violența în bază de gen, la nivel european - 1/5 sau ¼ dintre femeile adulte au suferit violențe fizice cel puțin o dată în viață și - mai mult de 1/10 au suferit violențe sexuale care au presupus...

Pagina 1 din 96