Toate proiectele din domeniul Drept

 • Traficanti si consumatori de droguri - distingeri legislative, implicatii specifice in abordarea legislativa si asistentiala

  Capitolul I: Preliminarii Teoretico-Metodologice Ale Demersului De Cercetare I.1. Problematica abordată, motivarea alegerii temei și scopul lucrării Tema pe care am ales să o abordez este ”Traficanți și consumatori de droguri; distingeri legislative, implicații specifice în abordarea legislativă și asistențială.” Am ales această temă, pentru că având în vedere evoluția acestui fenomen în decursul ultimilor ani, am fost interesată să aflu care este cadrul legislativ și care sunt...

 • Regimul juridic al traficulu maritim international - Regimul juridic al navei transportate

  Raporturile din domeniul transportului devin pe zi ce trece într-o creștere galopantă, iar elementul cheie al acestora îl prezintă contractul de transport, care, după părerea mea, este unul dintre fudamentele relațiilor comerciale, mai ales dacă acestea se practică în sfera transportului de mărfuri sau a pasagerilor. O varietate a contractului de transport îl constituie contractul de transport maritim. Cu toate că în literatura de specialitate îl putem întîlni și sub alte denumiri, cum ar fi...

 • Eurojust si cooperarea Romaniei cu Eurojust

  1. Noțiuni introductive și scurt istoric al Eurojust Eurojust este un organism al Uniunii Europene, înființat în 2002, menit să promoveze și să amelioreze coordonarea investigațiilor și urmăririlor penale desfășurate de autoritățile judiciare competente din statele membre ale Uniunii Europene, atunci când acestea se confruntă cu forme grave de criminalitate organizată și transfrontalieră. În cazul investigațiilor și urmăririlor penale implicând două sau mai multe state membre, scopul...

 • Determinarea legii aplicabile incheierii casatoriei

  Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre acestea, norma conflictuală - normă specifică dreptului internațional privat - prezintă interes deosebit pentru materia analizată în cadrul prezentului referat. În acest sens, putem defini norma conflictuală ca fiind o normă indirectă, formală care se limitează să indice alte reguli juridice menite să guverneze raportul juridic cu element de...

 • Executia bugetului de stat

  1.Noțiuni introductive Locul cel mai important în cadrul actualului sistem bugetar al României îl deține bugetul de stat sau bugetul administrației centrale de stat care, de altfel îndeplinește un rol major în raport cu celelalte bugete componente. Situația se explică prin faptul că în bugetul de stat regăsim o pondere apreciabilă a veniturilor publice, prin intermediul acestuia finanțându-se importante sectoare și activități: sănătate, cultură, artă, învățământ, apărare, ordine publică,...

 • Interpretarea si calificarea contractului civil

  1.Introducere In aceatsa luccrare vreau sa prezint interpretarea si calificarea contractului care sunt operatiuni juridice care ajuta partile contractate de a intelege continu si ajut interpretului contractului sa atribuie contractului un anumit tip sau neaga apartenenta lui la acest tip de contract. 2.Interpretarea contractului 2.1Consideratii generale Iterpretarea contractului este o operatiunie logico-juridica prin care se determina continutul concret al contractului,existenta,sensul...

 • Dreptul la proprietate privata in jurisprudenta CEDO

  INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai intense. Debutul, din punct de vedere cronologic poate fi poziționat în antichitatea preocupată de definirea omului și a poziției sale în societate și de formularea înaltelor principii morale, a ideii de justiție. În timp, concepții noi au fost cristalizate, datorită în principal evoluției societății, a mutațiilor produse în plan politic și juridic, a...

 • Criminalitatea economico-financiara

  INTRODUCERE "Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri prin atingerea gravă adusă concurenței loiale și este intim asociată cu corupția (...). Unul dintre dușmanii celor care doresc să combată acest fenomen este mentalitatea că fraierii sunt cei care plătesc, iar șmecherii reușesc să găsească portițe de scăpare", Ștefan D. Popa, fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), 2005 Am ales această temă deoarece...

 • Agentia Europeana pentru Drepturi Fundamentale

  Motivarea alegerii temei Tema proiectului meu este denumită Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi fundamentale. Motivul alegerii acestei teme derivă din dorința de documentare în legatură cu acest subiect, deoarece este unul extrem de important, atât la nivelul Uniunii Europene, al statelor membre, implicit și al României. Obiectivele Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (F.R.A.) Având în vedere acest lucru, subiectele abordate reprezintă teme extrem de importante și...

 • Principiul ne bis in idem in dreptul Uniunii Europene

  I. CONCEPTUL Conform dispozițiilor art. 4 din Protocolul nr. 7 al Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul non bis in idem definește dreptul unei persoane de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori de către jurisdicțiile aceluiași stat, pentru o infracțiune comisă de către o persoană, pentru care aceasta a fost deja achitată ori condamnată printr-o hotărâre definitivă. În acest sens, principiul non bis in idem este parte integrantă a tuturor procedurilor penale ale statelor membre...

 • Ordinul european de ancheta

  I. Aprecieri privind reglementarea ordinului eurpean de anchetă. Uniunea Europeană reprezintă organizația politică și economică care a evoluat după cel de-al doilea război mondial în direcția creării unor legături comune între statele membre pe toate palierele vieții sociale, iar evoluția uniunii a reprezentat o continuă încercare de armonizare a legislației din toate statele în vederea îmbunățățirii cooperării în toate domeniile. În acest context, domeniul cooperării judiciare de natură...

 • Actele guvernului Republicii Moldova

  INTRODUCERE Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca si dreptul administrativ de altfel ocupă ocupă un loc primordial în studiul dreptului. Întelegerea și cunoașterea științifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noțiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esența fenomenului cercetat. În contextul prezentei lucrări devine deosebit de importantă conturarea mecanismului de control al...

 • Delimitarea aplicarii dreptului pe coordonatele timp, spatiu si persoane

  Ca rezultat al creatiei umane destinat sa-l serveasca pe om, orice lege isi produce efectele intr-o anumita perioada de timp, pe un anumit teritoriu si asupra persoanelor. 1. Aplicarea normelor juridice in timp Aplicarea normelor juridice in timp, ridica, inainte de toate, problema duratei de actiune a acestora. O norma actioneaza atat timp cat ea este in vigoare. Din acest punct de vedere trebuie sa distingem legile permanente de cele temporare. Indiferent de caracterul permanent sau...

 • Raspunderea penala pentru crearea sau conducerea unei organizatii criminale

  REZUMAT: Crima organizată reprezintă una dintre principalele amenințări asupra securității lumii și poate cauza importante daune sociale și economice. Organizația criminală cuprind acea reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizației și structurile ei, a funcțiilor de administrare, asigurare și executare a intențiilor criminale ale organizației în scopul de a influența activitatea economică și de...

 • Falsuri in pasapoarte si metode de descoperire

  În ultima perioadă de timp, falsurile în documentele de trecere a frontierei au devenit tot mai sofisticate, datorită măsurilor de siguranță, de un nivel superior, luate de majoritatea statelor la confecționarea documentelor de identitate și în special a celor pentru trecerea frontierei. Se remarcă în prezent, falsurile totale de pașapoarte, confecționate la un înalt nivel, apropiate foarte mult de cele originale. S-a presupus că integrarea fotografiei în fila pașaportului, prin diferite...

Pagina 1 din 94