Toate proiectele din domeniul Drept

 • Interpretarea si calificarea contractului civil

  1.Introducere In aceatsa luccrare vreau sa prezint interpretarea si calificarea contractului care sunt operatiuni juridice care ajuta partile contractate de a intelege continu si ajut interpretului contractului sa atribuie contractului un anumit tip sau neaga apartenenta lui la acest tip de contract. 2.Interpretarea contractului 2.1Consideratii generale Iterpretarea contractului este o operatiunie logico-juridica prin care se determina continutul concret al contractului,existenta,sensul...

 • Dreptul la proprietate privata in jurisprudenta CEDO

  INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai intense. Debutul, din punct de vedere cronologic poate fi poziționat în antichitatea preocupată de definirea omului și a poziției sale în societate și de formularea înaltelor principii morale, a ideii de justiție. În timp, concepții noi au fost cristalizate, datorită în principal evoluției societății, a mutațiilor produse în plan politic și juridic, a...

 • Criminalitatea economico-financiara

  INTRODUCERE "Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri prin atingerea gravă adusă concurenței loiale și este intim asociată cu corupția (...). Unul dintre dușmanii celor care doresc să combată acest fenomen este mentalitatea că fraierii sunt cei care plătesc, iar șmecherii reușesc să găsească portițe de scăpare", Ștefan D. Popa, fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), 2005 Am ales această temă deoarece...

 • Agentia Europeana pentru Drepturi Fundamentale

  Motivarea alegerii temei Tema proiectului meu este denumită Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi fundamentale. Motivul alegerii acestei teme derivă din dorința de documentare în legatură cu acest subiect, deoarece este unul extrem de important, atât la nivelul Uniunii Europene, al statelor membre, implicit și al României. Obiectivele Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (F.R.A.) Având în vedere acest lucru, subiectele abordate reprezintă teme extrem de importante și...

 • Principiul ne bis in idem in dreptul Uniunii Europene

  I. CONCEPTUL Conform dispozițiilor art. 4 din Protocolul nr. 7 al Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul non bis in idem definește dreptul unei persoane de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori de către jurisdicțiile aceluiași stat, pentru o infracțiune comisă de către o persoană, pentru care aceasta a fost deja achitată ori condamnată printr-o hotărâre definitivă. În acest sens, principiul non bis in idem este parte integrantă a tuturor procedurilor penale ale statelor membre...

 • Ordinul european de ancheta

  I. Aprecieri privind reglementarea ordinului eurpean de anchetă. Uniunea Europeană reprezintă organizația politică și economică care a evoluat după cel de-al doilea război mondial în direcția creării unor legături comune între statele membre pe toate palierele vieții sociale, iar evoluția uniunii a reprezentat o continuă încercare de armonizare a legislației din toate statele în vederea îmbunățățirii cooperării în toate domeniile. În acest context, domeniul cooperării judiciare de natură...

 • Actele guvernului Republicii Moldova

  INTRODUCERE Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca si dreptul administrativ de altfel ocupă ocupă un loc primordial în studiul dreptului. Întelegerea și cunoașterea științifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noțiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esența fenomenului cercetat. În contextul prezentei lucrări devine deosebit de importantă conturarea mecanismului de control al...

 • Delimitarea aplicarii dreptului pe coordonatele timp, spatiu si persoane

  Ca rezultat al creatiei umane destinat sa-l serveasca pe om, orice lege isi produce efectele intr-o anumita perioada de timp, pe un anumit teritoriu si asupra persoanelor. 1. Aplicarea normelor juridice in timp Aplicarea normelor juridice in timp, ridica, inainte de toate, problema duratei de actiune a acestora. O norma actioneaza atat timp cat ea este in vigoare. Din acest punct de vedere trebuie sa distingem legile permanente de cele temporare. Indiferent de caracterul permanent sau...

 • Raspunderea penala pentru crearea sau conducerea unei organizatii criminale

  REZUMAT: Crima organizată reprezintă una dintre principalele amenințări asupra securității lumii și poate cauza importante daune sociale și economice. Organizația criminală cuprind acea reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizației și structurile ei, a funcțiilor de administrare, asigurare și executare a intențiilor criminale ale organizației în scopul de a influența activitatea economică și de...

 • Falsuri in pasapoarte si metode de descoperire

  În ultima perioadă de timp, falsurile în documentele de trecere a frontierei au devenit tot mai sofisticate, datorită măsurilor de siguranță, de un nivel superior, luate de majoritatea statelor la confecționarea documentelor de identitate și în special a celor pentru trecerea frontierei. Se remarcă în prezent, falsurile totale de pașapoarte, confecționate la un înalt nivel, apropiate foarte mult de cele originale. S-a presupus că integrarea fotografiei în fila pașaportului, prin diferite...

 • Dreptul mediului

  INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui. În ultimele două secole s-a făcut însă simțită, prin comportament și concepție, încercarea omului de a domina natura, de a utiliza în folos propriu toate bogățiile naturale, accentuându-se progresiv conflictul dintre procesele ciclice naturale ale ecosferei și cele liniare ale tehnologiilor create și susținute de civilizația umană, ajungându-se la „criza...

 • Drojdii cu importanta in industria alimentara

  Drojdii.Informații generale Definiție Organite monocelulare de tip eucariot care se înmulțesc prin mitoză (înmugurire), sau prin meioză (sporulare) și au drept caracteristică principala calitate de a produce fermentarea zaharurilor simple cu formare, în condiții anaerobe, de alcool etilic și dioxid de carbon. Rolul drojdiilor Principala utilizare a drojdiilor o reprezintă fermentarea glucidelor în condiții fără oxigen rezultând alcool etilic și dioxid de carbon; drojdiile sunt folosite...

 • Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica

  CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III- Despre bunuri, Titlul VI- Proprietatea publică, Capitolul I- Dispoziții generale. 1. Ce este dreptul de proprietate publică? Proprietatea publică este dreptul subiectiv ce aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale și are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispoziție a legii sunt de uz sau de utilitate publică....

 • Masuri de constringere aplicate minorilor conform legislatiei Republicii Moldova

  Introducere. O societate democratică promovează valori precum: libertatea, dreptatea, egalitatea în drepturi a cetățenilor, valori care nu pot exista de la sine, dacă nu sunt înțelese corect și respectate ca etalon. Pentru ca democrația să funcționeze din plin, membrii societății ar trebui să fie activi și responsabili, să posede o cultură civică și juridică, să cunoască legile și să le respecte. Altfel nu poate fi construită o societatea democratică, bazată pe valori, unde să se dezvolte o...

 • Tratatul de la Maastricht

  Introducere După negocierile din decembrie 1991 de la Maastricht tratatul a fost semnat deja la 7 februarie 1992. Tratatul UE a intrat în vigoare de-abia la 1 noiembrie 1993. Tratatul UE este considerat ca o “nouă treaptă pe calea înfăptuirii unei uniuni tot mai strânse a popoarelor Europei”. Tratatul de la Maastricht este și actul constitutiv al Uniunii Europene. Acesta a fost un prim pas pe calea adoptării unei Constituții definitive a UE, care ulterior va înlocui toate tratatele...

Pagina 1 din 93