Toate proiectele din domeniul Drept

 • Monitorizarea institutionala al Tribunalului Bucuresti

  INTRODUCERE Sediul Judecătoriei București este situat pe Bulevardul Unirii, unde se află fostul magazin junior. Clădirea este sediul Clădirii Judecătoriei Sectorului 2 și a Judecătoriei, care a fost deschisă la 11 decembrie 2006. Suprafata dezvoltata a cladirii este de 27.000 mp, cu un total de 8 etaje, 6 etaje la suprafata si 2 etaje subterane. Construcția noului sediu al Tribunalului București a costat Ministerul Justiției peste 500 de miliarde de rooni, acești bani provin din împrumutul...

 • Violenta domestica

  Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește violența astfel: folosirea intenționtă a forței sau puterii, reală sau sub formă de amenințări, împotriva propriei persone, împotriva unei alte persone sau împotriva unui grup sau comunități, care rezultă sau are o probabilitate ridicată de a rezulta în rănirea, moartea, afectarea psihologică, afectarea dezvoltării sau deprivare. Violența contra femeilor este “orice act de violență bazată pe deosebirea de sex din care rezultă sau este posibil...

 • Cercetarea la fata locului a accidentelor de trafic rutier

  CAP. I. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA RUTIERĂ 1.1. Definirea noțiunilor: accident de circulație și accident de circulație rutieră Pornind de la definirea accidentului ca fiind un eveniment întâmplător și neprevăzut care cauzează o avarie sau aduce rănirea, mutilarea ori moartea unei ființe, constatăm că în accidentul de trafic rutier sunt implicați în general doi factori importanți: autovehiculul și omul în multiplele sale calități; conducător auto, pasager, pieton, biciclist,...

 • Tactica criminalistica - Complexul de vinovatie

  INTRODUCERE Suspectul sau inculpatul. În această modalitate este creionată cea mai importantă persoană a procesului penal, care duce la împlinirea scopului normelor de procedură penală. Desigur că scopul normelor de procedură penală, care reglementează desfășurarea procesului penal și a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală, este acela de a urmări exercitarea eficientă a atribuțiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părților și ale celorlalți participanți în...

 • Comisia rogatorie internationala

  Secolul XX a fost secolul unei dezvoltări nemaiîntâlnite a civilizației, a progresului științei, tehnicii sau biomedicinei. Progresul tehnico-științific înregistrat, precum și extinderea procesului de democratizare la nivel internațional, a creat posibilitatea mișcării cu ușurință a persoanelor și mărfurilor, conducând implicit la dezvoltarea societății umane în ansamblul său. Efectul indiscutabil benefic pentru întreaga umanitate a creat însă și posibilitatea unei largi proliferări a...

 • Amanarea aplicarii pedepsei

  I. Noțiune Amânarea aplicării pedepsei reprezintă posibilitatea acordată judecătorului de a stabili o pedeapsă individuală unei persoane care a comis o infracțiune pentru care, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, se poate amâna până la împlinirea termenului de supraveghere. Termenul amânare apare ca relativ impropriu , deoarece în limbajul obișnuit acesta ar avea accepțiunea de prorogare, respectiv de aplicare și, implicit, de punere a pedepsei în executare la un moment...

 • Leasing financiar vs Leasing operational

  Rezumat: Prezenta lucrare își propune să demonstreze care este cea mai bună variantă de leasing și daunele interese cu privire la acesta, în legătură cu limitarea răspunderii utilizatorului în contractul de leasing, prin modificarea O.G.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Modernizarea întreprinderilor a ridicat totdeauna probleme financiare deosebite, căpătând valențe noi în ajunul celui de-al doilea război mondial, în legătura cu necesitatea de a înlocui...

 • Ocrotirea minorului si a bolnavului psihic

  OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei fizice. 1. Aspecte generale. Personalitatea juridică este acea aptitudine generală de a avea drepturi subiective civile și obligații corelative și de a le exercita. Personalitaea juridică este unică, adică una singură pentru fiecare subiect de drept; o parte a capacității juridice este capacitatea civilă . Capacitatea civilă aparține orcărei...

 • Contractul de leasing

  Leasing-ul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, să pătrundă și în alte țări, îndeosebi în Europa. Leasing-ul a fost determinat în apariția sa de cauze obiective. Astfel, în S.U.A., în Marea Britanie și în alte țări erau întâmpinate greutăți în finanțarea afacerilor, ca urmare a rigidității formelor și procedeelor existente. Oamenii de afaceri simțeau nevoia dotării societăților lor comerciale cu echipamente moderne, în condițiile în care utilajele...

 • Contractul de transport maritim

  Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantității de bunuri ce puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și mijloace de transport. Toate activitățile omului sunt legate de transport. Semnificația economică poate fi cel mai bine apreciată dacă se urmăresc câteva direcții importante și puternic interconectate. Acestea sunt:...

 • Neexecutarea si efectele neexecutarii contractului de comert international

  Introducere 1. Actualitatea cercetării și gradul de investigație a problemei Problema recunoașterii pe teritoriul Republicii Moldova a hotărârilor arbitrale pronunțate de instanțe străine cunoaște în ultimii ani noi dimensiuni datorate fenomenului globalizării. Diversificarea relațiilor juridice dintre diferite persoane fizice sau juridice care provin din jurisdicții diferite ridică noi provocări în materie, unul dintre cele mai serioase obstacole în procedura de executare a hotărârilor...

 • Teoria Relatiilor Internationale - Perestroika si Glasnost

  1. Contextul istoric și importanța temei alese Ca și alte secole, secolul XX se termină înainte de termenul calendaristic. Se încheie la sfârșitul anilor '80, lăsând anii '90 unei perioade total diferite de profilul său, aparținând mai degrabă și constituind puntea spre secolul și mileniul deschis de anul 2000. Linia despărțitoare o procură un eveniment epocal: destrămarea URSS, după șapte decenii de existență și de copleșitoare prezență în treburile lumii. Se încheie Războiul rece care...

 • Procesul desistarii

  Introducere La începutul secolului al XIX-lea, criminologii erau preocupați de stabilirea cauzelor care determină indivizii să comită infracțiuni. De-a lungul timpului aceste cercetări au relevat faptul că există o multitudine de factori care determină comportamentul infracțional. La baza comiterii de infracțiuni, s-a considerat că se află factori de natură fiziologică, genetică și socială (Oancea, Faur, 2012). Obiectivul situat la baza cercetărilor era acela de a distinge cu exactitate...

 • Manifestarea criminalitatii organizate pe plan international si pe plan intern

  Considerații preliminare În ultimul deceniu al secolului al XX-lea a avut loc o schimbare veritabilă în toate domeniile economic-sociale în special a modului de viață și a gândirii. O doctrină veche ce înăbușea drepturile și libertățile cetățenești s-a prăbușit și o alta, opusă a invadat spațiile geografice în special Europa de Est și chiar și Africa, Asia și America Latină. Bineînțeles că această schimbare s-a revărsat și asupra infracționalității, având în vedere și faptul că acesta...

 • Clinici Juridice - Participantii in cadrul procesului penal

  Participanții În privința participanților la procesul penal ,noul cod aduce câteva modificări substanțiale în raport de actuala reglementare. Astfel în cadrul organelor judiciare, alături de instanțele judecătorești și organele de urmărire penală, au fost cuprinși:judecătorul de drepturi și libertăți și judecătorul de camera preliminară, care vor avea atribuții specifice în materia drepturilor și libertăților suspectului sau inculpatului , respectiv în verificarea libertății administrării...

Pagina 1 din 95