Toate proiectele din domeniul Drept

 • Expertiza balistica judiciara

  1. Examinarea tehnică generală a armelor de foc Expertiza balistică judiciară “este una dintre cele mai complexe examinări la care sunt supuse armele de foc, muniția și urmele acestora precum și împrejurările legate de folosirea lor” . Problemele pe care expertiza criminalistică a armelor de foc și le propune să le rezolve sunt complexe și pot viza determinarea modelului,seriei și calibrului armei, identificarea armei cu care s-a tras, stabilirea stării tehnice a acesteia, tipul de muniție...

 • Legislatie si protectia consumatorului

  INTRODUCERE Aderarea la Uniunea Europeană a României impune standarde stricte privind protecția mediului . Una din măsurile pe care țara noastră a trebuit să le adopte a fost și cea care se referă la stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice. Scopul acordări etichetei ecologice este acela de a promova produsele ecologice, care nu pot afecta mediul pe parcursul întregului ciclulu de viață , astfel încât de resursele mediului înconjurător să se profite o perioadă cât mai...

 • Amnistia

  Noțiune Săvârșirea unei infracțiuni determină crearea unui raport juridic penal de conflict, iar pentru ca ordinea juridică să fie restabilită prin aplicarea sancțiunii prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă, trebuie neapărat ca raportul juridic de conflict să fie adus în fața organelor judiciare, pentru ca acestea să cerceteze și să decidă dacă există realmente fapta, dacă ea cade sub incidența legii penale și dacă este cazul să se aplice vreo sancțiune și care anume. După cercetarea...

 • Scurt istoric al furtului calificat

  Din cele mai vechi timpuri legislațiile penale au incriminat și sancționat sever faptele săvârșite împotriva patrimoniului. Încă din perioada sclavagistă erau pedepsite cu asprime furtul, tâlhăria și jaful; mai puțin cunoscute erau alte forme de lezare a proprietății cum ar fi înșelăciunea și abuzul de încredere care erau considerate ca delicte civile. Epicur îndemna pe oameni să se deprindă cu un trai simplu, modest, care este mai prielnic sănătății și să nu râvnească la bunuri de...

 • Jurisdictia in 3D - domeniul de competenta (remediere) ca a treia dimensiune a competentei

  Atunci când avocații din domeniul dreptului internațional privat discută despre competență, accentul se pune, în general, în principal pe competența personală și, în al doilea rând, pe competența materială în discuție. Acest articol încearcă să demonstreze că există o a treia problemă - ceea ce putem numi domeniu de competență al jurisdicției sau, eventual, domeniu de competență de remediere - care trebuie luat în considerare. Domeniul de aplicare al competenței jurisdicției se referă la...

 • Dreptul la aparare

  Introducere Art. 24 - Dreptul la apărare (1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Sarcinile de bazăa jurisprudenței pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor și intereselor legale ale omului. Neîncalcarea drepturilor personalității, combinarea armonioasă a intereselor personale și obștești cu cele ale statului e o condiție nestingherită a unui stat de drept. Dintre multitudinea...

 • Participantii la procedura de executare silita

  1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea mai multor subiecți procesuali care, prin manifestarea lor de voință, nasc, modifică sau sting raporturi procedurale execuționale. Așadar, principalii participanți la executarea silită sunt părțile și organele de executare, însă, de cele mai multe ori, este indispensabilă și participarea instanței de judecată, sau a altor autorități. De asemenea,...

 • Caracteristica contractului de locatiune

  Odată cu dezvoltarea mai complexă cu o avansare destul de considerabilă a relațiilor socio-economice în secolul în care ne aflăm se observă o dezvoltare mai amplă al relațiile juridico-contractuale, care cunosc o perfecționare continuă, menținând, totuși modelul stereotip și inovând, diversele modificări, reieșind din necesitățile, cu care ne lovim, fiind necesare pentru o accesibilitate mai lejeră a relațiilor contractuale, în conformitate cu viața mai modernă . Deaceiea prezenta lucrare...

 • Autoritatea executiva in Romania

  1. Autoritatea executiva 1.1 Precizari generale In cadrul puterilor statului se distinge ,prin continut si trasaturi specifice , puterea executiva , putere nominalizata in stiinta si legislatie prin expresiile „autoritate administrativa „sau „administratie de stat”. Constitutia Romaniei reglementeaza “Puterea executiva” in Titlul III, capitolele: II (Presedintele Romaniei), III (Guvernul), IV (Raporturile Parlamentului cu Guvernul) si V (Administratia publica). Activitatea autoritatilor...

 • Cercetare stiintifica - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL

  Caracteristici ale proiectelor de cercetare finanţate din fonduri europene si/sau naționale. Complexitatea şi amploarea care caracterizează managementul proiectelor au forţat apariţia unui element de noutate: proiectele nu mai sunt finanţate decât pe bază unei propuneri scrise, pe bază unui formular care, de cele mai multe ori, este standardizat. La nivelul Uniunii Europene, aceasta este singura modalitate prin care pot fi accesate fondurile comunitare. Înainte de a trece efectiv la...

 • Raspunderea juridica pentru daune ecologice

  I. Introducere Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele subdezvoltării cât şi a celor dezvoltării excesive. În ţara noastră, protecţia mediului reprezintă o problemă de interes naţional, constituind o obligaţie a autorităţilor, administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. În doctrină și în practica de specialitate, problema răspunderii juridice pentru...

 • Drept

  Tema 1. Formulați și comentați definiția dreptului. Dreptul este un ansamblu de norme stabilite sau recunoscute de stat pentru a reglementa relații sociale conform voinței statului si a căror respectare obligatorie este garantată de forța coercitivă (de constrangere) a statului. Dreptul este creația statului , fiind monopolul statului Are caracter volițional , deoarece ne arată modul în care un stat înțelege să stabilească cadrul legal de desfășurare prin prisma relațiilor sociale pe care...

 • Inselaciunea potrivit NCP

  CAPITOLUL I – PATRIMONIUL ȘI DREPTUL PENAL Secțiunea I – Patrimoniul – Valoare socială ocrotită de legea penală 1.1. Definiție. O definiție legală a patrimoniului este oferită de art. 31 C.Civ. potrivit căreia, orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia. Altfel spus, prin patrimoniu se înțelege totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unui...

 • Drept

  1. Formulati si comentati definitia dreptului Noțiunea juridică de Drept reprezintă totalitatea regulilor și normelor juridice care reglementează conduita oamenilor în relațiile sociale, într-o colectivitate politic determinată, susceptibile de a fi impuse prin forța coercitivă a statului. Tot prin Drept este desemnată și știința care studiază aceste reguli și norme juridice. Cuvântul Drept provine din latinescul „directus”, ceea ce înseamnă linie dreaptă, riglă, drept, dar corespondentul...

 • Banca Nationala a Moldovei - unicul organ de emisiune monetara

  Introducere Actualitatea temei de studiu. Sporirea avuției naționale, a produsului național brut și a produsului național net ca mărimi, absolute și pe locuitor, a constituit una din preocupările centrale ale factorilor de decizie din toate categoriile de ț[ri și principalul obiect al investigațiilor empirice și al controverselor teoretice dintre economiștii lumii în perioada postbelică. Creșterea economică constituie o problemă de maximă importanță pentru toate organele de guvernământ din...

Pagina 1 din 92