Toate proiectele din domeniul Drept

 • Participantii la procedura de executare silita

  1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea mai multor subiecți procesuali care, prin manifestarea lor de voință, nasc, modifică sau sting raporturi procedurale execuționale. Așadar, principalii participanți la executarea silită sunt părțile și organele de executare, însă, de cele mai multe ori, este indispensabilă și participarea instanței de judecată, sau a altor autorități. De asemenea,...

 • Caracteristica contractului de locatiune

  Odată cu dezvoltarea mai complexă cu o avansare destul de considerabilă a relațiilor socio-economice în secolul în care ne aflăm se observă o dezvoltare mai amplă al relațiile juridico-contractuale, care cunosc o perfecționare continuă, menținând, totuși modelul stereotip și inovând, diversele modificări, reieșind din necesitățile, cu care ne lovim, fiind necesare pentru o accesibilitate mai lejeră a relațiilor contractuale, în conformitate cu viața mai modernă . Deaceiea prezenta lucrare...

 • Autoritatea executiva in Romania

  1. Autoritatea executiva 1.1 Precizari generale In cadrul puterilor statului se distinge ,prin continut si trasaturi specifice , puterea executiva , putere nominalizata in stiinta si legislatie prin expresiile „autoritate administrativa „sau „administratie de stat”. Constitutia Romaniei reglementeaza “Puterea executiva” in Titlul III, capitolele: II (Presedintele Romaniei), III (Guvernul), IV (Raporturile Parlamentului cu Guvernul) si V (Administratia publica). Activitatea autoritatilor...

 • Cercetare stiintifica - studiu de caz la societatea SC Gebo Impex SRL

  Caracteristici ale proiectelor de cercetare finanţate din fonduri europene si/sau naționale. Complexitatea şi amploarea care caracterizează managementul proiectelor au forţat apariţia unui element de noutate: proiectele nu mai sunt finanţate decât pe bază unei propuneri scrise, pe bază unui formular care, de cele mai multe ori, este standardizat. La nivelul Uniunii Europene, aceasta este singura modalitate prin care pot fi accesate fondurile comunitare. Înainte de a trece efectiv la...

 • Raspunderea juridica pentru daune ecologice

  I. Introducere Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele subdezvoltării cât şi a celor dezvoltării excesive. În ţara noastră, protecţia mediului reprezintă o problemă de interes naţional, constituind o obligaţie a autorităţilor, administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. În doctrină și în practica de specialitate, problema răspunderii juridice pentru...

 • Drept

  Tema 1. Formulați și comentați definiția dreptului. Dreptul este un ansamblu de norme stabilite sau recunoscute de stat pentru a reglementa relații sociale conform voinței statului si a căror respectare obligatorie este garantată de forța coercitivă (de constrangere) a statului. Dreptul este creația statului , fiind monopolul statului Are caracter volițional , deoarece ne arată modul în care un stat înțelege să stabilească cadrul legal de desfășurare prin prisma relațiilor sociale pe care...

 • Inselaciunea potrivit NCP

  CAPITOLUL I – PATRIMONIUL ȘI DREPTUL PENAL Secțiunea I – Patrimoniul – Valoare socială ocrotită de legea penală 1.1. Definiție. O definiție legală a patrimoniului este oferită de art. 31 C.Civ. potrivit căreia, orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia. Altfel spus, prin patrimoniu se înțelege totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unui...

 • Drept

  1. Formulati si comentati definitia dreptului Noțiunea juridică de Drept reprezintă totalitatea regulilor și normelor juridice care reglementează conduita oamenilor în relațiile sociale, într-o colectivitate politic determinată, susceptibile de a fi impuse prin forța coercitivă a statului. Tot prin Drept este desemnată și știința care studiază aceste reguli și norme juridice. Cuvântul Drept provine din latinescul „directus”, ceea ce înseamnă linie dreaptă, riglă, drept, dar corespondentul...

 • Banca Nationala a Moldovei - unicul organ de emisiune monetara

  Introducere Actualitatea temei de studiu. Sporirea avuției naționale, a produsului național brut și a produsului național net ca mărimi, absolute și pe locuitor, a constituit una din preocupările centrale ale factorilor de decizie din toate categoriile de ț[ri și principalul obiect al investigațiilor empirice și al controverselor teoretice dintre economiștii lumii în perioada postbelică. Creșterea economică constituie o problemă de maximă importanță pentru toate organele de guvernământ din...

 • Dreptul la protejarea imaginii

  DREPTUL LA PROTEJAREA IMAGINII Imaginea unei persoane reprezintă unul dintre atributele principale ale personalitații, fapt care îi dezvăluie caracteristicile unice și care îl face pe individ să se distingă de celelalte persoane. Dreptul la protejarea imaginii este una dintre componentele esențiale ale dezvoltării personale a individului. Dreptul la protejarea imaginii include în primul rând dreptul persoanei de a dispune și de a controla folosirea imaginii sale, incluzând dreptul de a...

 • Actiunile directe si recursurile in fata Curtii Europene de Justitie

  Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu dificultăţi în cadrul sistemelor lor naţionale, atât pe plan politic, social, economic, cât şi juridic. Procesul de aplicare a dreptului Uniunii Europene ridică pentru state importante probleme legate de asigurarea transpunerii lui în viaţă, ceea ce a necesitat din partea organismelor UE parcurgerea procedurilor de avertizare, mergând până la adoptarea unor măsuri de...

 • Plenara judecatorilor

  I. INTRODUCERE În întreaga istorie a continentului european se regăsesc multiple încercări de unificare a statelor, cu scopul de a coopera atât din punct de vedere economic, cât şi politic. Uniunea Europeană reprezintă rezultatul unui proces de cooperare şi integrare început în anul 1951, în prezent organizaţia însumand un număr de 28 de state membre, creându-se astfel o piaţă unică şi liberă în ceea ce priveşte circulaţia persoanelor, a bunurilor, a serviciilor şi a capitalurilor. Formarea...

 • Principiul non bis in idem

  I. INTRODUCERE Cele mai multe reglementări europene şi naţionale consacră principiul non bis in idem, în materie penală. Conform dispoziţiilor art. 4 din Protocolul nr. 7 al Curţii Europene a Drepturilor Omului, acest principiu defineşte dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori de către jurisdicţiile aceluiaşi stat, pentru o infracţiune comisă de către o persoană, pentru care aceasta a fost deja achitată ori condamnată printr-o hotărâre definitivă. Principiul non bis in idem...

 • Fondurile structurale ale Uniunii Europene

  I.1. Scurt istoric După al Doilea Război Mondial, mișcarea integrării europene a fost văzută de mulți ca o scăpare din formele extreme de naționalism care au devastat continentul de două ori în același secol. Una din aceste încercări de a-i unii pe europeni a fost Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului care a fost declarată drept „primul pas către o Europă federală”, pornind cu dorința de a elimina orice posibilitate de războaie viitoare între statele membre prin intermediul...

 • Organizarea sitemului judiciar in Germania

  1.Istoria si evolutia dreptului german Dreptul german reprezinta cea de a doua sursa principala a sistemelornaionale pe care le putem numi si romaniste, al doilea canal prin care s-aalimentat marele sistem de drept romano-germanic.Cercetarea istoriei dreptului german pune foarte lesne în evidena unitateafundamentala dintre acestia si dreptul francez, unitate ce îndreptaeste încadrarealor într-unul si acelasi mare sistem de drept.Exista, desigur, astfel cum am mai aratat, între sistemul...

Pagina 5 din 96