Toate proiectele din domeniul Drept

 • Drept

  Una dintre cele mai timpurii semne de civilizaţie este practica de a acorda azil persoanelor care fug de persecuţie în ţări străine. Menţiuni ce aduc în discuţie această practică au fost găsite, pentru prima dată, în texte scrise acum 3.500 de ani, în timpul înfloririi marilor imperii în Orientul Mijlociu, precum hitiţii, babilonienii, asirienii, şi egiptenii antici. Trei milenii mai târziu, protecţia refugiaţilor a devenit mandatul de bază a Agenţiei ONU pentru Refugiaţi, creată pentru...

 • Delincventul minor

  1. INTRODUCERE COPILUL reprezintă pentru orice popor, bunul său cel mai de preţ care, certificând valoarea culturală şi spirituală, înnobilează prin însăşi existenţa sa, generaţii după generaţii, strânse-n codici, norme şi reguli pentru ca EL, să cunoască în acelaşi timp şi demnitatea, respectul, dorinţa şi dreptul de a trăi, greşeala, împăcarea, bucuria, iubirea, certitudinea, teama şi tot ce-l face să se prezinte şi reprezinte ca simbol al întregului Univers. Pornind de la aceste...

 • Aplicatii practice ale principiului ne bis in idem in jurisprudenta nationala si europeana

  Aplicatii prcatice ale principiului ne bis in idem in jurisprudenta nationala si europeana Acest principiu este un principiu de drept clasic, in temeiul caruia o persoana nu poate fi condamnata de doua ori pentru comiterea aceleiasi fapte. Insa cand vine vorba despre continutul concret al principiului ,,ne bis in idem" , care reda un proverb latinesc, ,,nu de doua ori acelasi lucru", este dificil de delimitat, acesta avand alte intelesuri de la un stat la altul, atat in ceea ce...

 • Elemente legislative privind proiectarea si dezvoltarea afacerilor - SC Flower Design SRL

  S.C. ,,Flower Design" S.R.L. I. Prezentarea firmei S.C. ,,Flower Design" S.R.L. S.C. ,,Flower Design" S.R.L. este o societatea comerciala cu capital privat roman infiintata in luna Decembrie 2016. Domeniul de activitate il constituie crearea si vanzarea unor aranjamente florale. Piata tinta o constituie firmele,,agentiile,persoanele fizice dar si juridice, multinationalele cu sediul si/sau sucursala pe teritoriul municipiului Bucuresti si judetului Ilfov. Aranjamentele...

 • Drept diplomatic

  NOȚIUNI INTRODUCTIVE Încă din cele mai vechi timpuri, există un principiu general de drept, care prevede că un stat își exercită suveranitatea asupra tuturor persoanelor, inclusiv străinii, care se află pe teritoriul său și nicio activitate nu se poate desfășura pe acest teritoriu fără permisiunea sau fără știrea sa, iar pentru aceste considerente, o misiune diplomatică nu și-ar mai exercita funcțiile și de asemenea, nu și-ar mai justifica existența, de unde rezultă că este necesar să...

 • Politica de mediu a Uniunii Europene

  NOȚIUNI INTRODUCTIVE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Au trecut doi până la crearea politicii comunitare de mediu, în 1972 şi de aici la dezvoltarea acesteia ca una dintre cele mai importante politici comunitare.1 Importanţa sa nu este datorată anvergurii...

 • Pedepsele aplicabile persoanei juridice

  INTRODUCERE Problema raspunderii penale a persoanei juridice este controversata si a ocazionat exprimarea de opinii diferite în stiinta penala moderna. Astfel, partizanii fictiunii (dupa care persoana juridica este o creatie a legii) sustineau ca persoana juridica nu poate fi subiect activ al unei infractiuni, iar majoritatea adeptilor teoriei realitatii (dupa care persoana juridica este o realitate concreta) sustineau contrariul, respectiv ca persoana juridica poate deveni infractor. În...

 • Politici nationale si europene in materia dreptului penal aportul dintre dreptul penal european si ordinea juridica interna romana

  INTRODUCERE Conceptul de spatiu penal european implică depăşirea principiilor de bază ale dreptului internanional, acela al teritorialității şi suveranității statale, conform cărora fiecare stat este competent să îşi definească domeniul de aplicare a normelor sale şi modul de cooperare, dar numai în limitele teritoriului său. În condițiile în care respectarea suveranității naționale este impusă de trăsăturile specifice ale fiecărui stat, apropierea legislațiilor penale naționale face parte...

 • Raspunderea disciplinara functionarului public

  PROCEDURA APLICĂRII SANCȚIUNII DISCIPLINARE CONTESTAREA ACTULUI DE APLICARE A SANCȚIUNII DISCIPLINARE STINGEREA SANCȚIUNII DISCIPLINARE PROCEDURA APLICĂRII SANCȚIUNII DISCIPLINARE: Comisia de disciplină Sesizarea comisiei de disciplină Procedura în fața comisiei de disciplină Aplicarea sancțiunii disciplinare Comisia de disciplină este o structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care are competenţa de a asigura...

 • Educatie si tineret in Uniunea Europeana

  Educatia reprezintă una dintre cele mai importante valori ale societății dezvoltate, o valoare fară de care întreg edificiul european nu are cum sa fie de lungă durată .Când se pune problema unificarii pe diferite planuri în Uniunea Europeană, educația este unul dintre domeniile care au greutate, perspectiva de viitoare fiind cea care primează în luarea deciziilor. Pentru acest motiv,valoare de care vorbeste Jeff Fountain repezintă un domeniu în care pe plan european se dorește un progress...

 • Aportul la infiintarea societatilor comerciale

  Cap1: Societăți comerciale 1.1.Definiția Societății comerciale Societăți comerciale formă a întreprinderii, cu personalitate juridică, pe care una sau mai multe persoane o organizează prin actul constitutiv, prin afectarea de bunuri în vederea îndeplinirii actelor și faptelor de comert cuprinse în obiectul de activitate prevazut în actul constitutiv, în vederea realizarii de profit. A. Formele societăților comerciale În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 31/1990, în România societățile...

 • Extradare

  Cap.1 SCURT ISTORIC Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele infracţiunii săvârşite într-un stat se răsfrâng, într-un fel sau altul şi asupra altor state. Exită numeroase situaţii când anumiţi infractori, după ce au comis infracţiuni sau după ce au fost condamnaţi pe teritoriul unui stat, se refugiază în alt stat, căutând în acest fel, să scape de urmărire sau condamnare, ori de executarea pedepsei. Statul pe...

 • Strategii de negociere

  Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte. Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele aspecte, importanţa, rolul, identificarea caracteristicilor strategiilor de negociere. Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora. În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice...

 • Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate la locul de munca - ncp

  Protecția securității și sănătății muncii reprezintă una dintre cele mai importante dimensiuni ale dreptului la muncă, drept fundamental asigurat atât la nivel constituțional , cât și de unele prevederi de drept internațional la care România a achiesat în timp. Astfel, problemele privind securitatea și sănătatea în muncă au cunoscut de-a lungul timpului, prin actele normative interne care reglementează acest domeniu, o protecție complexă și evolutivă. Din punct de vedere al protecției...

 • Principiul lex voluntaris

  Abstract: AS AN IMPORTANT CONNECTING POINT IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW, THE DISCUSSIONS ON AUTONOMY OF THE PARTIES (LEX VOLUNTATIS) NEVER STOP. IN PRACTICE, LEX VOLUNTATIS WORKS AS A CONNECTING POINT OR FORMULA OF ATTRIBUTION RATHER THAN A COMMON PRINCIPLE. THE POSITION OF LEX VOLUNTATIS IN INTERNATIONAL PRIVATE LAWS ALL OVER THE WORLD CAN BE SHOWN VIA VALUE ANALYSIS: ON ONE HAND, THE WELL-KNOWN LEX VOLUNTATIS DERIVES FROM THE PARTIES’ PURSUIT ON MATERIAL AND SPIRITUAL REQUIREMENT; ON THE...

Pagina 6 din 96