Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 40912
Mărime: 164.29KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghe
Prezentata la Facultatea Lucian Blaga sibiu

Cuprins

CUPRINS 5

INTRODUCERE 6

CAPITOLUL 1: CONSIDERATII INTRODUCTIVE 8

1.1. Constitutia si probleme de aparare nationala 8

1.1.1. Precedente constitutionale vizând statutul fortelor armate 8

1.1.2. Dispozitii constitutionale în vigoare privind rolul armatei în conditiile aderarii României la NATO 12

1.2. Calitatea de militar 17

1.3. Ordinea si disciplina militara 18

1.3.1. Consideratii generale 18

1.3.2. Notiunea de „ordinea si disciplina militara” 19

1.3.3. Scopul ordinii si disciplinei militare 19

1.3.4. Caracteristici ale disciplinei militare 20

CAPITOLUL 2: DREPTUL PENAL ÎN 21

APARAREA VALORILOR SOCIALE PRIVIND 21

ORDINEA SI DISCIPLINA MILITARA 21

2.1. Infractiunea- institutie fundamentala a dreptului penal 21

2.1.1. Aspecte generale ale infractiunii 21

2.1.2. Definitia si aspecte generale ale infractiunii 23

2.2. Infractiuni savârsite de militari 27

2.2.1. Referinte istorice- incriminarea în decursul timpului a unor manifestari contra ordinii si disciplinei militare 27

2.2.2. Definire si caracteristici 29

2.3. Locul infractiunilor de absenta nejustificata, dezertare si calcare de consemn în contextul infractiunilor contra capacitatii de aparare a României 31

CAPITOLUL 3: 41

INFRACTIUNI CONTRA ORDINII SI 41

DISCIPLINEI MILITARE: ABSENTA NEJUSTIFICATA, DEZERTAREA, ÎNCALCAREA CONSEMNULUI 41

3.1. Absenta nejustificata 41

3.1.1. Aspecte generale 41

3.1.2. Structura si continutul juridic al infractiunii 44

3.1.3. Forme, modalitati, sanctiuni 47

3.1.4. Explicatii complementare 49

3.2. Dezertarea 50

3.2.1. Aspecte generale 50

3.2.2. Structura si continutul juridic al infractiunii 53

3.2.3. Forme, modalitati, sanctiuni 60

3.2.4. Scurt istoric 63

3.3. Calcarea de consemn 64

3.3.1. Aspecte generale. 64

3.3.2. Structura si continutul juridic al infractiunii 73

3.3.3. Forme , modalitati , sanctiuni 76

3.3.4. Aspecte procesuale 79

3.4. Elemente de drept comparat 80

CAPITOLUL 4: CAZURI JUDECATE DE 84

TRIBUNALELE MILITARE 84

CONCLUZII 90

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA: 92

Extras din document

INTRODUCERE

Prin DREPT omul a cautat permanent exprimarea Adevarului, ocrotirea tuturor valorilor ce-1 înconjoara si care dau dimensiuni si coordonate existentei sale, un loc primordial în rândul acestor valori general-umane constituindu-1 întotdeauna propria sa existenta si integritate.

O întelegere complexa a protectiei omului în societate conduce, neîndoielnic, la judecarea superioritatii unei societati în raport cu masura în care atributele personalitatii sunt concepute ca drepturi firesti si inalienabile ale persoanelor, în raport cu masura în care sunt efectiv asigurate, garantate si înfaptuite.

Ocrotirea persoanei prin norme juridice corespunde, în primul rând, unui permanent interes, manifestat întotdeauna în drept, fata de atributele persoanei, apararea acesteia constituind o trasatura comuna si constanta a tuturor sistemelor juridice, indiferent de etapa istorica de dezvoltare sau de orânduire sociala.

De asemenea, ocrotirea, prin drept, a tuturor cetatenilor unui stat, constituie unul din importantele elemente ce concura la mentinerea si apararea securitatii acelui stat, respectiv a capacitatii sale de aparare.

În lucrarea de fata sunt prezentate cele mai frecvente infractiuni cuprinse în sectiunea- Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare (Absenta nejustificata- art. 331, Dezertare- art. 332, Calcarea de consemn - art. 333), sectiune care face parte din titlul rezervat infractiunilor contra capacitatii de aparare a României.

Titlul lucrarii este „Absenta nejustificata, dezertarea si calcarea de consemn. Punerea în miscare a actiunii penale.”

Scopul lucrarii este de a evidentia importanta ordinii si disciplinei mai ales într-un cadru cu specific militar si consecintele nerespectarii acestora, ajungându-se pâna la încalcarea regulilor si savârsirea de infractiuni cum sunt cele care fac subiectul principal al lucrarii: absenta nejustificata, dezertarea si calcarea de consemn.

Continutul lucrarii este structurat în 4 capitole. În primul capitol: CONSIDERATII INTRODUCTIVE am realizat o introducere în subiectul analizat. În primul subcapitol- Constitutia si probleme de aparare nationala am prezentat câteva precedente constitutionale privind statutul fortelor armate si ce dispozitii care vizeaza rolul armatei în conditiile aderarii la NATO, sunt prezentate în constitutie. De asemenea, am facut câteva referiri cu privire la termenul de „disciplina miliara” (scop si caracteristici) si la calitatea de „militar”.

Capitolul doi DREPTUL PENAL ÎN APARAREA VALORILOR SOCIALE PRIVIND ORDINEA SI DISCIPLINA MILITARA abordeaza problematica infractiunii în general, a infractiunii savârsite de militari si în special a infractiunilor de lipsa nejustificata, dezertare si calcare de consemn.

Capitolul trei: INFRACTIUNI CONTRA ORDINII SI DISCIPLINEI MILITARE: ABSENTA NEJUSTIFICATA, DEZERTAREA, CALCAREA DE CONSEMN este rezervat infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare si anume lipsa nejustificata, dezertare si calcare de consemn si reprezinta capitolul principal, care trateaza problematica lucrarii. În acest capitol fac o analiza amanuntita (obiect juridic, subiect, conditii preexistente, continut juridic, forme, modalitati, sanctiuni, aspecte procesuale) a acestor infractiuni prezentate în articolele 331, 332 si 333 din Codul Penal, aducând în discutie, ca exemple si anumite cazuri din practica judiciara a Tribunalelor Militare din Cluj, Bucuresti, Timisoara sau Brasov.

Subcapitolul patru este rezervat prezentarii unor elemente de drept comparat. Am adus în discutie reglementari din dreptul Francez, al Statelor Unite ale Americii, din cel Spaniol si cel al Republicii Moldova.

În capitolul patru: CAZURI JUDECATE DE TRIBUNALELE MILITARE am prezentat exemple din practica judiciara cu privire la cele trei infractiuni care fac obiectul lucrarii, prezentând numarul sentintei si data la care a fost data, situatia de fapt, declaratia învinuitului si hotarârea tribunalului. Acestea au fost luate din practica juridica a Tribunalelor Militare Cluj si Bucuresti.

CAPITOLUL 1: CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1.1. Constitutia si probleme de aparare nationala

Ca institutie publica de interes national, aflata sub autoritatea puterii politice, alaturi de alte servicii care asigura ordinea publica si siguranta nationala, fortele armate si-au gasit în mod firesc si necesar consacrarea în cuprinsul Constitutiei României.

1.1.1. Precedente constitutionale vizând statutul fortelor armate

O asemenea preocupare pentru definirea statutului fortelor armate se înscrie ca o constanta si în legile fundamentale ale României moderne, pentru ca în toate Constitutiile adoptate înainte de 1989 s-au facut referiri la rolul si statutul fortelor armate.

Preview document

Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 1
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 2
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 3
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 4
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 5
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 6
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 7
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 8
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 9
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 10
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 11
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 12
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 13
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 14
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 15
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 16
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 17
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 18
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 19
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 20
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 21
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 22
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 23
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 24
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 25
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 26
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 27
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 28
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 29
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 30
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 31
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 32
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 33
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 34
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 35
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 36
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 37
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 38
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 39
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 40
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 41
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 42
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 43
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 44
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 45
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 46
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 47
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 48
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 49
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 50
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 51
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 52
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 53
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 54
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 55
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 56
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 57
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 58
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 59
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 60
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 61
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 62
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 63
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 64
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 65
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 66
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 67
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 68
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 69
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 70
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 71
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 72
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 73
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 74
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 75
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 76
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 77
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 78
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 79
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 80
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 81
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 82
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 83
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 84
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 85
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 86
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 87
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 88
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 89
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 90
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 91
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 92
Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Absenta Nejustificata, Dezrtarea si Calcarea de Consemn. Punerea in Miscare a Actiunii Penale.doc

Alții au mai descărcat și

Actiunea Penală

Noţiunea de acţiune în justiţie Încălcarea oricărei dispoziţii a legii penale face să se nască un raport juridic de drept penal, caz în care...

Punerea în Mișcare a Acțiunii Penale

Punerea în mişcare a acţiunii penale. A pune în mişcare acţiunea penală înseamnă a efectua actul procesual prevăzut de lege prin care se...

Acțiunea Penală

Acțiunea penală 1. Acțiunea penală: noțiune Acţiunea penală este mijlocul procesual prin care o persoană care a săvârşit o infracţiune este...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Modurile de Sesizare în Procesul Penal

1-Aspecte generale privind actiunea penala a)Obiectul si subiectul actiunii penale- Actiunea penalã constituie instrumentul juridic prin...

Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român

Secţiunea I. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale 1. Noţiune Prin noţiunea de principii fundamentale ale procesului penal se înţeleg...

Punerea în Mișcare a Acțiunii Penale

Punerea în mişcare a acţiunii penale. A pune în mişcare acţiunea penală înseamnă a efectua actul procesual prevăzut de lege prin care se...

Penal Special

CAPITOLUL I INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI STATULUI Sectiunea I. Consideratiuni generale privind infractiunile contra sigurantei statului...

Elementele Dreptului Civil

1.1. Definitia si principiile dreptului 1.1.1. Notiunea de drept În doctrina, notiunea de drept este utilizata în mai multe sensuri, si anume: -...

Ai nevoie de altceva?