Abuzul de drept si contractele de munca

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Abuzul de drept si contractele de munca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 338 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Drept, Marketing

Cuprins

C U P R I N S 3
PARTEA I-a. Abuzul de drept. Caracteristici generale 10
CAPITOLUL 1. Consideratii introductive 10
I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept 10
II. Necesitatea analizei abuzului de drept în cadrul contractelor 16
de munca. 16
CAPITOLUL 2. Evolutia teoretica a institutiei abuzului de drept 21
I. Negarea existentei abuzului de drept 21
II. Nasterea teoriei abuzului de drept 27
III. Teoria subiectiva 30
IV. Teoria obiectiva 35
V. Teoria asimilarii abuzului de drept cu raspunderea civila delictuala
si cvasidelictuala. 40
VI. Abuzul de drept în dreptul socialist 45
CAPITOLUL 3. Teoria contemporana a abuzului de drept 48
I. Reglementarea abuzului de drept 48
II. Notiunea abuzului de drept în dreptul civil 51
A. Principiile exercitarii dreptului subiectiv. 51
B. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu nesocotirea legii si a
moralei. 52
C. Exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta. 55
4
D. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu depasirea limitelor sale.
63
E. Exercitarea dreptului subiectiv civil prin nesocotirea scopului
economic si social pentru care a fost recunoscut 66
F. Elementele definitorii ale abuzului de drept. 70
CAPITOLUL 4. Natura juridica a abuzului de drept 74
I. Existenta dreptului subiectiv – conditie intrinseca a existentei
institutiei abuzului de drept 74
II. Delimitarea abuzului de drept de fapta juridica ilicita 76
III. Abuzul de drept si notiunea de cauza a actului juridic. 81
IV. Interesul si abuzul de drept 85
PARTEA a II-a. Abuzul de drept în dreptul muncii 88
CAPITOLUL 5. Aspecte generale 88
I. Sediul materiei 88
II. Drepturi din continutul raportului de munca nesusceptibile de
abuz. 92
A. Caracterul special al drepturilor nesusceptibile de abuz. 92
B. Enumerarea drepturilor din continutul raportului de munca
nesusceptibile de abuz 95
III. Interesul si contractele de munca 97
IV. Norme internationale si comunitare în materia abuzului de drept
99
A. Norme internationale referitoare la abuzul de drept în dreptul
muncii 99
5
B. Norme comunitare referitoare la abuzul de drept în dreptul
muncii 102
CAPITOLUL 6. Abuzul de drept si contractul individual de munca
112
I. Consideratii generale 112
II. Abuzul de drept savârsit cu ocazia încheierii contractului
individual de munca 116
A. Savârsirea abuzului de drept de catre angajator 116
B. Savârsirea abuzului de drept de catre persoana selectata în
vederea angajarii 126
III. Abuzul de drept savârsit cu ocazia executarii, modificarii si
suspendarii contractului individual de munca 129
A. Exercitiul abuziv al drepturilor angajatorului 130
B. Exercitiul abuziv al drepturilor salariatului 137
IV. Abuzul de drept savârsit cu ocazia încetarii contractului
individual de munca 148
A. Probleme specifice interventiei abuzului de drept cu ocazia
încetarii contractului individual de munca 148
B. Exercitiul abuziv al drepturilor angajatorului 150
C. Exercitiul abuziv al drepturilor salariatului 189
V. Ipoteze false de abuz de drept savârsit în raporturile individuale de
munca. 194
A. Exercitiul drepturilor angajatorului: 194
B. Exercitiul drepturilor salariatului 203

BIBLIOGRAFIE 317

Extras din document

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept

A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa

importanta care, în curentele de idei si în conceptiile socio-juridice, se

acorda, în functie de perioadele istorice, ideii de putere a statului sau a

colectivitatii, ori, dupa caz ideii de libertate individuala.

Dreptul subiectiv constituie o institutie esentiala a dreptului

în general si a dreptului civil în special. El reprezinta, totodata, si un

mijloc tehnic datorita caruia starea de fapt, constând în prerogativele pe

care oamenii le au în relatiile lor unii cu altii, precum si în limitele sferei

în care aceste prerogative pot fi exercitate, se transforma într-o stare de

drept protejata de ordinea juridica.

Este de retinut ca în formularea doctrinara a definitiilor dreptului

subiectiv civil, s-a avut în vedere faptul ca legiuitorul român nu ofera nici

o definitie generala acestei notiuni.

B. Institutia dreptului subiectiv a fost definita, în timp, în stiinta

dreptul din România sub forme dintre cele mai diverse1.

1 Pentru alte definitii ale dreptului subiectiv civil a se vedea: N. Popa – Teoria

generala a dreptului, Tipografia Universitatii Bucuresti, Bucuresti, 1992, p. 197 – 198;

11

Dreptul subiectiv a fost apreciat ca fiind puterea ce o are fiecare

individ de a pretinde ca facultatile, aptitudinile, si puterile sale care nu

sunt îngradite, sau, mai exact în limita în care ele nu sunt îngradite prin

lege, sa fie nu numai respectate, adica nesuparate de altii sau de societate

prin organele sale, ci sa fie, atunci când ele s-au tradus în acte de vointa

creatoare de raporturi juridice cu altii, sprijinite de societate prin organele

sale spre a fi aduse la îndeplinire efectele raporturilor create.2

În doctrina a fost formulata o definitie în care dreptul subiectiv

apare ca fiind posibilitatea juridica a titularului sau de a desfasura în

limitele legii, o anumita conduita în virtutea careia poate pretinde

persoanei obligate sa aiba o comportare corespunzatoare, ce poate fi

impusa, în caz de necesitate, prin forta coercitiva a statului3.

Potrivit unei alte opinii dreptul subiectiv este puterea sau

prerogativa recunoscuta de dreptul obiectiv persoanelor fizice sau

persoanelor juridice (denumite titulare ale dreptului) în calitatea lor de

subiecte active ale raportului juridic, de a pretinde subiectelor pasive sa

dea, sa faca ori sa nu faca ceva (sa savârseasca sau sa se abtina de la

G. Bobos – Teoria generala a dreptului – note de curs -, Universitatea Independenta

„Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca,

1992, p. 152; I. Ceterchi, I Craiovan – Introducere în teoria generala a dreptului,

Editura All, Bucuresti, 1993, p. 57; I. Dogaru – Elemente de teorie generala a

dreptului, Editura Oltenia, Craiova, 1994, p. 257 – 259;

2 M. Cantacuzino – Elementele dreptului civil, Editura Cartea Româneasca, Bucuresti,

1921, p.30.

3 Teofil Pop – Tratat de drept civil, vol. I, Partea generala, Editura Academiei,

Bucuresti, 1989, p. 70-71.

12

savârsirea unei actiuni) folosind, la nevoie, aparatul de constrângere al

statului.4

În concluzie, dreptul subiectiv civil este posibilitatea recunoscuta de

legea civila subiectului activ – persoana fizica ori juridica – în virtutea

careia acesta poate, în limitele dreptului si moralei, sa aiba o anumita

conduita, sa pretinda o conduita corespunzatoare – de a da, de a face ori

de a nu face ceva – de la subiectul pasiv si sa ceara concursul fortei

coercitive a statului în caz de nevoie5.

C. Din definitia dreptului subiectiv civil, rezulta ca acest drept este

o posibilitate juridica, în timp ce exercitiul dreptului reprezinta tocmai

posibilitatea juridica materializata. În acest context, se observa ca nu

întotdeauna un drept subiectiv civil este si exercitat deoarece, în dreptul

nostru, exercitarea unui drept este lasata la latitudinea titularului.

Exercitarea drepturilor subiective civile este dominata de

urmatoarele principii:

- exercitarea dreptului subiectiv se face potrivit cu scopul lui

economic si social;

- exercitarea dreptului subiectiv nu se poate realiza decât cu

respectarea legii, ordini publice si moralei;

- dreptul subiectiv trebuie exercitat cu buna credinta;

4 E. Roman – Tratat de drept civil, vol. I, Partea generala, Editura Academiei,

Bucuresti, 1967, p. 182.

5 Gh. Beleiu – Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului

civil, Casa de Editura si presa Sansa SRL, Bucuresti, 1993, pag. 75

13

- dreptul subiectiv se exercita în limitele sale date de normele

dreptului obiectiv si moralei.

Exercitarea drepturilor subiective civile cu respectarea stricta a principiilor

enuntate fereste pe titularii acestora de pericolul vatamarii altor subiecte

de drept.

Drepturile subiective ce intervin în raporturile sociale constituie nu

numai mijloace juridice de limitare a comportamentului celorlalti fata de

titularii lor, dar si frontiere ale comportamentului titularilor de drepturi

subiective fata de ceilalti. În concluzie dreptul subiectiv constituie

simultan atât un temei pentru a solicita altora un anumit comportament,

cât si o limitare a conduitei titularului sau.

Fisiere in arhiva (1):

  • Abuzul de Drept si Contractele de Munca.pdf

Alte informatii

Abuzul de drept si contractele de munca Teza de doctorat ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune