Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 19143
Mărime: 74.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Dan Perju Dumbrava

Cuprins

Cuprins 2

Abrevieri 4

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general

1.1.Preliminarii 5

1.2.Aspecte comune 6

1.3.Noţiunea de „funcţionar public” şi cea de „funcţionar” ca subiecţi activi ai infracţiunii de abuz în serviciu 10

1.4.Aspecte privind formele infracţiunilor şi sancţiunile pentru comiterea acestora 16

Capitolul II. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor

2.1.Noţiune. 18

2.2.Obiectul şi subiectul infracţiunii 19

2.3.Latura obiectivă a infracţiunii 21

2.4.Latura subiectivă a infracţiunii 28

2.5.Alte aspecte privind infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 29

Capitolul III. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi

3.1.Noţiune 31

3.2.Obiectul şi subiectul infracţiunii 35

3.3.Latura obiectivă a infracţiunii 36

3.4.Latura subiectivă a infracţiunii 38

3.5.Alte aspecte privind infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi 39

Capitolul IV. Abuzul în seviciu contra intereselor publice

4.1.Noţiune 41

4.2.Obiectul şi subiectul infracţiunii 43

4.3.Latura obiectivă a infracţiunii 47

4.4.Latura subiectivă a infracţiunii 49

4.5.Alte aspecte privind infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice 50

Bibliografie 52

Extras din document

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general

1.1. Preliminarii.

Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat infracţiunilor care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege, cuprinde printre alte subgrupe şi cea a infracţiunilor de serviciu sau în legatură cu serviciul. În cadrul acestui capitol regăsim infracţiunea de abuz în serviciu sub diferite forme : abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, infracţiune reglementată de art. 246 C.pen., abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi, reglmentat de art. 247 C.pen., abuzul în serviciu contra intereselor publice, reglementat de art. 248 C.pen., iar în cadrul art. 248¹ este consacrată o formă agravată comună pentru toate cele trei forme ale abuzului în serviciu, care se va reţine atunci când s-au produs consecinţe deosebit de grave.

Cu scopul de a asigura o cât mai eficientă protecţie a relaţiilor între autorităţi şi persoanele fizice sau juridice de drept privat, precum şi între diferitele autorităţi publice existente, legiuitorul a prevăzut pe lângă acest capitol din Codul penal, consacrat activităţilor publice şi o lege specială: Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Articolul 13² din Legea 78/2000 este relevant în ceea ce priveşte infracţiunile pe care le tratăm în cuprinsul acestei lucrări deoarece reglementează o formă agravantă, comună tuturor infracţiunilor de abuz în serviciu, şi anume: atunci când în urma săvârşirii lor, funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

Infracţiunile de serviciu sunt caracterizate în primul rând prin valoarea comună ce se apară prin intermediul lor, valoare reprezentată de bunul mers al activităţii organizaţiilor publice şi totodată apărarea intereselor legale ale persoanelor particulare. Infracţiunile din această grupă sunt caracterizate şi de cerinţa pe care subiectul activ trebuie să o îndeplinească, şi anume să fie vorba de un funcţionar public sau de un funcţionar, conform definiţiilor de la art.147 alin. 1 şi 2 C.Pen. Aceste infracţiuni sunt deci, fapte săvârşite în cadrul activităţii pe care funcţionarii publici sau funcţionarii în general, o desfăşoară pentru îndeplinirea sarcinilor lor de serviciu. Acţiunea sau inacţiunea prin care aceste fapte se săvârşesc, se integrează inerent activităţii lor de serviciu , iar pentru ca fapta să se integreze în cadrul grupei infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul este impusă, de regulă, condiţia ca activitatea infracţională să se desfăşoare în timpul sau în legătură cu îndeplinirea acestor atribuţii. În caz contrar, dacă nu respectă această condiţie, fapta ar putea să constituie o infracţiune dintr-un alt capitol al Codului penal sau dintr-o lege specială, sau chiar să nu întrunească elementele de tipicitate ale niciunei alte infracţiuni rămânând deci o faptă nesancţionată.

1.2. Aspecte comune.

Într-o încercare de a defini infracţiunile de serviciu, acestea au fost considerate în doctrină ca fiind : acele fapte de pericol social săvârşite de funcţionari sau de alţi salariaţi prin încălcarea îndatoririlor lor de serviciu, sau de alte persoane, dar în legătură cu modul de exercitare al serviciului de către funcţionari sau de alţi salariaţi. Există numeroase forme pe care aceste infracţiuni le pot îmbrăca, acestea fiind extrem de diverse, dar conexate de un element specific comun tuturor, săvârşirea infracţiunii în timpul sau în legătură cu serviciul. Astfel, în funcţie de gradul de pericol social al faptei comise sau de atingerea adusă valorii sociale ocrotite, ne putem afla, spre exemplu, în prezenţa unui abuz în serviciu în formă agravată, care a produs urmări deosebit de grave sau doar în situaţia unei infracţiuni de neglijenţă în serviciu, reglementată de art. 249 C.pen, ambele fapte exemplificate integrându-se în subgrupa infracţiunilor de serviciu sau în legatură cu serviciul.

Funcţionarii din sistemul public au obligaţia de a-şi îndeplini activităţile de serviciu având în vedere respectarea intereselor legale ale cetăţenilor, fără a se aduce prejudicii bunei activităţi a instituţiilor publice şi pentru a conduce astfel la o bună desfăşurare a activităţilor de interes public. În mod ideal, este de dorit ca întreaga lor activitate să se desfăşoare cu respectarea principiilor constituţionale şi fără a se abuza de poziţia ierarhică în care se află anumiţi subiecţi de drept. Aceştia trebuie să dea dovadă de o anumită imparţialitate în tratarea cererilor tuturor persoanelor, fără a prejudicia niciuna dintre ele şi fără a aduce atingere vre-unui drept al persoanelor implicate, conlucrând astfel la idealul dorit de către societate care constă, alături de alte deziderate, şi în asigurarea bunul mers şi al imparţialităţii în faţa autorităţilor publice sau altor instituţii.

Preview document

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 1
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 2
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 3
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 4
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 5
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 6
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 7
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 8
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 9
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 10
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 11
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 12
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 13
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 14
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 15
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 16
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 17
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 18
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 19
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 20
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 21
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 22
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 23
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 24
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 25
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 26
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 27
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 28
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 29
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 30
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 31
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 32
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 33
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 34
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 35
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 36
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 37
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 38
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 39
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 40
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 41
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 42
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 43
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 44
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 45
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 46
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 47
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 48
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 49
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 50
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 51
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 52
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 53
Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Abuzul in Serviciu Prevazut de Codul Penal Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE Viaţa economică şi socială se află într-o continuă...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Locul si Rolul Conventiei Europene a Drepturilor Omului in Sistemul Juridic Romanesc

I. INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste...

Conosamentul și Contractul de Navlosire

NAVLUL Executarea transporturilor pe mare are loc in schimbul unei taxede transport,care se numeste navlu. Navlul reprezinta suma de bani la care...

Înregistrările și Interceptările Audio Video în Accepțiunea Codului de Procedură Penală

1. Considerente generale Posibilitatea interceptării şi înregistrării audio-video de către autorităţile statatale este prevăzută în majoritatea...

Te-ar putea interesa și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Libertatea de Exprimare în Cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, Convenţia pentru apararea drepturilor omului şi...

Îndatoririle legale ale funcționarului public

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi...

Ai nevoie de altceva?