Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 38167
Mărime: 171.02KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Emilian Stancu
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANȚA FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE MASTERATUL ȘTIINȚE PENALE

Cuprins

INTRODUCERE.4

CAPITOLUL I. Aspecte criminologice privind abuzurile sexuale asupra minorilor

1.1 Noțiuni introductive.8

1.2 Factorii și semnele abuzului sexual.12

1.3 Consecinţele abuzului sexual.16

1.4 Îngrijirea minorilor în urma violențelor sexuale.18

CAPITOLUL II. Protecţia penală a minorilor în domeniul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală

2.1 Actul sexual cu un minor.22

2.2 Seducţia.31

2.3 Corupţia sexuală.35

2.4 Violul.43

2.5 Perversiunea sexuală.49

CAPITOLUL III. Aspecte psihologice ale procedurii penale române în materia abuzurilor sexuale

3.1 Victima în comunitatea internaţională.55

3.2 Victima minoră-parte vătămată.56

3.3 Abordarea psihologică a victimei în cursul urmăririi penale.57

3.4 Urmărirea penală-suma de relaţii interpersonale.59

3.5 Particularități tactice aplicate în ascultarea martorilor minori.61

CAPITOLUL IV. Drepturile victimelor minore abuzate sexual acordate prin legi speciale

4.1 Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracţiunilor.70

A. Informarea victimelor infracţiunilor.71

B. Consilierea psihologică a victimelor unor infracţiuni și alte forme de asistenţă ale victimelor infracţiunilor.73

C. Asistenţa juridică gratuită a victimelor unor infracţiu.74

D. Acordarea de către stat a compensaţiilor financi.75

4.2 Protecţia copilului prin Legea 272/2004.76

STUDIU DE CAZ.81

CONCLUZII.83

BIBLIOGRAFIE.88

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla, pentru că te marchează pentru tot restul vieții tale, pentru că din acel moment oribil va fi tot timpul în sufletul tău și pentru că îți va influența toate relațiile interumane. În timp, amintirile se estompează, se pot face tratamente psihologice și câte și mai câte, dar trauma nu trece niciodată, este ca o cicatrice care va rămâne permanent și exact ca orice altă cicatrice o poți ascunde dar nu o poți face să dispară, datorită acestui fapt dezbatem o problemă cu care societatea se confruntă încă de la începuturile sale, însă în ultimii ani devenind mai acută și mai mediatizată: criminalitatea sexuală asupra copiilor.

Criminalitatea sexuală săvârșită asupra minorilor (termen pe care îl considerăm sinonim cu acela de „copii”) reprezintă un segment preocupant al fenomenului criminalităţii în general datorită implicaţiilor grave pe care le presupune, atât la nivelul individului, cât și la nivelul colectivităţii. Această problemă a existat încă de la începuturile societății, dar datorită mass-media fie că era slab dezvoltată pe acele timpuri, fie că le considera periculoase pentru morala publică nu aveau o așa mare rezonanță ca în zilele de astăzi.

Cât destre gradul de investigare, fiind o problemă majoră a prezentat un interes deosebit, însă, politica penală relativă la criminalitatea sexuală conţine lacune și erori, nefiind în măsură să asigure o stăpânire eficientă a acestui gen de criminalitate. Accentul a fost pus în principal pe infractor, pe efectul pe care l-ar avea sistemul sancționator asupra acestuia, insistându-se pe inăsprirea pedepselor. Stoparea criminalității sexuale, ca şi a criminalităţii în general, pe calea sporirii pedepselor nu este însă realizată.

În cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală problemele victimelor sunt, cu siguranţă, mai grave și mai delicate decât în cazul celorlalte fapte penale.

Victimele agresiunilor sexuale sunt în mod special afectate, cu atât mai mult cu cât sunt copii, suferind, de regulă, un traumatism multiplu: fizic, psihic și emoțional.

Pe lângă aceste traume, provocate în mod nemijlocit prin faptele la care au fost supuse, victimele agresiunilor sexuale sunt nevoite să înfrunte cortegiul de interogatorii, expertize, confruntări etc., necesare desfăşurării procesului penal.

Însă, nu întotdeauna persoanele chemate să realizeze aceste activităţi au pregătirea psihologică şi tactul necesar astfel încât, în contactul cu mecanismul justiţiei penale, victima poate suferi o nouă traumă.

Scopul şi obiectivele lucrării. În cercetarea de faţă ne-am propus drept scop o încercare de a examina cât mai îndeaprope problema abuzurilor sexuale săvârșite asupra minorilor și a urmărilor acestora, cât și modalitățile de soluționare a problemei.

Pentru realizarea scopului urmărit ne-am propus tratarea următoarelor obiective:

- Simptomele și consecinţele abuzului sexual asupra minorilor.

- Factorii abuzului sexual.

- Consecinţele abuzului sexual.

- Abordarea psihogică a victimei.

- Protecția și drepturile minorilor abuzați acordate prin diferite legi.

- Propuneri de lege ferenda pentru a stopa și iradia fenomenul.

Suportul teoretic al cercetării. Baza teoretică a studiului o constituie lucrările şi cercetările consultate a specialiştilor în domeniu, legi cât și alte surse care abordau problema dată. Dintre autorii din domeniu amintim: Emilian Stancu; Gerard Lopez; Mihai Selaru; Gerard Bonnet; George Antoniu; Vasile Dobrinoiu; Gheorghe Diaconescu; Vintilă Dongoroz; Ioana Vasiu; Constantin Bulai; Irinel Rotariu și alții. Dintre legile din domeniu, amintim: Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și Legea 272/2004 privind protecția copilului și altele.

Alte surse (internet):

- http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/abuzurile-sexuale-asupra-copiilor-3092935/

- http://www.nou-nascuți.ro/psihologie.html?id=149

- http://www.preferate.ro/referat-orice-categorie-Abuzul-sexual-la-copii-0-2067.htm

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Abuz_sexual#Semnele_abuzului_sexual

- http://www.referat.ro/referate/Abuzul_sexual_in_copilarie

- http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20060513&pagina=4&articol=4622

Structurarea lucrării. Lucrarea cuprinde: introducere, patru capitole, concluzii ce cuprinde şi un studiu de caz, bibliografii.

Capitolul I. În acest capitol am prezentat succint mediile în care se întâlneşte frecvent acest fenomen precum și consecinţele abuzurilor sexuale asupra copiilor din toate punctele de vedere: comportamental, emoţional și chiar fizic.

Capitolul II. Este cel mai amplu capitol al lucrării și reprezintă o oglindire a preocupării societăţii ca aceste fapte să fie aspru pedepsite și prin urmare prevenite, cel puțin pe cale legislativă. Întrucât legislația din ţara noastră este într-un proces de aliniere la legislaţia europeană și internaţională, în general, iar pe plan mondial există o tendinţă potrivit căreia statele caută să se asigure ca sistemele lor de justiție juvenilă sunt în acord cu dreptul internaţional în domeniul drepturilor omului. În acest sens am enumerat principalele instrumente internaționale elaborate de organismele Naţiunilor Unite, care conțin principii ale justiţiei juvenile, cea mai reprezentativă fiind „Convenţia cu privire la Drepturile Copilului” căreia am realizat și o scurtă prezentare.

Preview document

Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 1
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 2
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 3
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 4
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 5
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 6
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 7
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 8
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 9
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 10
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 11
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 12
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 13
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 14
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 15
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 16
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 17
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 18
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 19
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 20
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 21
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 22
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 23
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 24
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 25
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 26
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 27
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 28
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 29
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 30
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 31
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 32
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 33
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 34
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 35
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 36
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 37
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 38
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 39
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 40
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 41
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 42
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 43
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 44
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 45
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 46
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 47
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 48
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 49
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 50
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 51
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 52
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 53
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 54
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 55
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 56
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 57
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 58
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 59
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 60
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 61
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 62
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 63
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 64
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 65
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 66
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 67
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 68
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 69
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 70
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 71
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 72
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 73
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 74
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 75
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 76
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 77
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 78
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 79
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 80
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 81
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 82
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 83
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 84
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 85
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 86
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 87
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 88
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 89
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 90
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 91
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 92
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 93
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 94
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 95
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 96
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 97
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 98
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 99
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 100
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 101
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 102
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 103
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 104
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 105
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 106
Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • ABUZURI SEXUALE.doc
  • Cuprins.doc
  • FATA DISERTATIEI.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Socio-Psihologica a Cuplului Victima-Infractor

PSIHOLOGIA VICTIMEI SURSA DE IDENTIFICARE A IPOTEZELOR CORECTE PENTRU IDENTIFICAREA INFRACTORULUI Practica a demonstrat ca în comiterea...

Aspecte Medico-Legale

Cap. I Noţiuni introductive în medicina legală 1.Importanţa medicinei legale în cadrul ştiintelor juridice . Medicina legala -definiţie şi obiect...

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Violul

INTRODUCERE Actualitatea temei de investigaţie Violul este un delict prezent în practic toate societăţile de astăzi, chiar şi în statele despre...

Portretul Vorbit

În activitatea de soluţionare a cauzelor penale, sau civile, de multe ori, organele judiciare sunt puse în situaţia de a face toate demersurile...

Regimul de Sancționare a Infractorilor Minori

Aşa-numita „delincventa juvenila” reprezintă o trăsătură caracteristică a fenomenului infracţional în societatea modernă, prezentând nu numai o...

Ai nevoie de altceva?