Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 7391
Mărime: 49.87KB (arhivat)
Publicat de: Antohi M.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iugan Andrei Viorel

Extras din proiect

Abstract

Lucrarea abordează o instituție cu caracter de noutate în legislația națională în sensul că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost introdus în sistemul nostru de drept odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Penală la data de 01.02.2014. Avantajul conferit de introducerea acestei proceduri constă în principal în celeritatea procedurii, diminuarea costurilor cât și simplificarea activității din cursul urmăririi penale. Studiul nostru realizează și o retrospectivă de drept comparat în materie. Vor fi expuse condițiile în care se încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, cine poate încheia o astfel de înțelegere, persoanele abilitate să avizeze această înțelegere precum și soluțiile pe care instanța le poate pronunța în situațiile în care inculpații înțeleg să se prevaleze de aceste dispoziții legale. Totodată, va fi analizată și Hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Natsvlishvili și Togonidze împotriva Georgiei. De asemenea, va fi analizată instituția acordului de recunoaștere a vinovăției prin raportare la procedura simplificată pentru a înțelege asemănările și deosebirile între aceste două instituiții juridice. Vom avea în vedere și practica judiciară relevantă precum și intervențiile Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Constituționale, ce s-au pronunțat în repetate rânduri cu privire la acordul de recunoaștere a vinovăției. În concluzie, această instituție juridică își demonstrează pe deplin utilitatea prin aceea că accelerează actul de justiție, sancționarea persoanelor care comit infracțiuni se realizează la costuri minime iar probatoriul administrat în faza de urmărire penală conturează, fără niciun dubiu, vinovăția inculpatului.

CUVINTE CHEIE: pedeapsă, acord de recunoaștere a vinovăției, acord de recunoaștere a învinuirii, proces echitabil, control de constituționalitate.

Introducere.

Lucrarea abordează o instuție juridică cu caracter de noutate in legislația penală națională, plecând de la teza că procesul penal este asemănător unui joc în care există niște reguli obligatorii pentru prinderea și condamnarea unui infractor, care trebuie să treacă printr-un proces drept și corect pentru a se evita astfel erorile si ororile judiciare. Astfel, dreptatea poate să se înfaptuiască mult mai ușor, evitându-se dezămăgirile și gândurile inculpatului cum că a fost nedreptățit.

Importanța lucrării abordate se fundamentează pe ideea că aplicarea pedepsei, pentru savârșirea unei infracțiuni este răspunsul pe care societatea îl dă în raport cu paguba produsă. Caracterul represiv al pedepsei este un mesaj pentru întreaga societate în contracararea fenomenelor antisociale, respectiv a criminalității, urmărindu-se în concret corijarea conduitei infracționale. Concret, scopul declarat îl reprezintă restabilirea ordinii juridice în societate realizată de către stat prin prepușii săi prin raportare asupra laturii de pedepsire sau represiune, și cea de prevenție. În acest sens, este deosebit de relevantă afirmația unor autori care susțin că “pedeapsa se aplică nu pentru a ispăși un rău făcut - crima - ci pentru a împiedica alte rele, alte crime în viitor” .

În sistemul judiciar în materie penală din România, pedepsele constituie unul din cei trei piloni existenți care funcționeaza alături de infracțiuni și răspunderea penală. Pe cale de consecință, atât sancțiunile penale cât și aplicarea acestora sunt guvernate de principiile de bază ale procesului penal, precum legalitatea, individualizarea sancțiunilor penale, personalitatea sancțiunilor penale.

Noul Cod de Procedură Penală, intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, a adus unele modificări in conținutul principiilor fundamentale ale procesului penal. Aceste modificări sunt în concordanță cu influența deosebită pe care a avut-o Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care analizând diferite sisteme de drept aparținând statelor semnatare ale convenției a pronunțat hotărâri obligatorii care au necesitat adoptarea unor concepte specifice unui sistem procesual sau ale celuilalt.

Modalitatea prin care lucrarea își atinge obiectivele se realizează prin prezentarea modalitaților prin care statul poate încheia ințelegeri cu infractorul, hotărând forme de răspundere penală reciproc avantajoase. Prin această manieră de aplicare a unei pedepse, statul urmărește obținerea unui rezultat satisfăcător pentru societate la un cost minim. Raportându-ne la ideologia acestui sistem putem înțelege rațiunea introducerii unor instituții noi de către Noul Cod de Procedură Penală, cum ar fi: acordul de recunoaștere a vinovăției sau recunoașterea învinuirii.

Stadiul cunoașterii acestei materii se concretizeaza prin studiul individual al numeroaselor lucrări existente în materia recunoașterii instituției supuse studiului, prin lecturarea hotărârilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție cu trimitere la această instituție și prin însușirea jurisprudenței Curții Constituționale a României care a suspus in repetate rânduri controlului de constituționalitate dispozițiile în această materie.

Instituția acordului de recunoaștere a vinovăției a fost adoptată în legislația noastră într-un mod asemănător celui din alte sisteme procesuale penale continentale. Dispozițiile referitoare la acordul de recunoaștere a vinovăției sunt reglementate de articolul 478 și următoarele N.C.P.P.

Bibliografie

a) Doctrină:

Iugan A.V., Acordul de recunoaștere a vinovăției, Editura Universul Juridic, București, 2015.

Neagu I., Damaschin M., Iugan A.V., Drept Procesual Penal. Partea Specială, Mapă de seminar, editura Universul Juridic, 2019

Pascu M., Teodor M.¸Acordul de recunoaștere a vinovăției, Editura Universul Juridic, București, 2015

Bârsan M.M., Cardiș M.M., Acordul de recunoaștere a vinovăției, Editura Hamangiu, București, 2015

Volonciu N., Codul de Procedură Penală comentat, Editura Ch. Beck, București, 2014

Udroiu M., Procedura Penală, Partea Specială, Editura Ch. Beck, București, 2014

Oancea I., Probleme de Criminologie, Editura ALL, București, 1994

Graur M.C., Considerații asupra procedurii abreviate în cazul recunoașterii învinuirii, Revista Universul Juridic, nr.2, București, 2016

b) Legislație:

Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Codul Penal

Codul de Procedură Penală

c) Jurisprudență:

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Cererea nr. 9043/2005, Cauza NATSVLISHVILI și TOGONIDZE împotriva Georgiei

Înalta Curte de Casație și Justiție, Decizia nr.5/20.03.2017 privind Recursul în Interesul Legii

Preview document

Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 1
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 2
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 3
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 4
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 5
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 6
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 7
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 8
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 9
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 10
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 11
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 12
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 13
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 14
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 15
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 16
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 17
Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020 - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Acordul de recunoastere a vinovatiei - Constant 2020.docx

Alții au mai descărcat și

Căile Extraordinare de Atac

Introducere Principiul legalităţii şi al aflării adevărului în cauza penală obligă instanţele judecătoreşti la o corectă rezolvare a pricinilor...

Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal

Capitolul I Secţiunea I. Referiri de ordin istoric 1.5. Origine - vechiul drept francez Originea apelului se află în dreptul roman, unde,...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea

În cadrul procesului penal judecata constituie cea mai importantă activitate procesuală deoarece în cursul ei se soluţionează conflictul de drept...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Acordul de Recunoaștere a Vinovăției

Introducere În ultimul timp, în contextul reformei judiciare şi de drept, legislaţia procesual-penală a cunoscut transformări substanţiale impuse...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Acordul de recunoaștere a vinovăției procedură

INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși...

Ai nevoie de altceva?