Acreditivul Documentar

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 25044
Mărime: 106.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Renate Nitu Antonie
Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Tranzacţii Internaţionale

Cuprins

INTRODUCERE 1

1. ACREDITIVUL DOCUMENTAR – PRINCIPALA MODALITATE DE PLATĂ ÎN SCHIMBURILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE 4

1.1. Locul modalităţii de plată în cadrul unei operaţiuni de comerţ exterior 4

1.2. Definirea acreditivului documentar 7

2. ELEMENTELE ESENŢIALE PRIVIND DERULAREA ACREDITIVULUI DOCUMENTAR 9

2.1. Părţile implicate în derularea plăţii prin acreditiv documentar 9

2.2. Mecanismul plăţii prin acreditiv documentar 10

2.3. Ordinul de deschidere a acreditivului documentar 12

2.4. Principalele documente necesare derulării plăţii prin acredtiv documentar 19

2.4.1. Factura 20

2.4.2. Documentul de transport 21

2.4.3. Certificatul/Poliţa de asigurare 25

2.4.4. Cambia 26

2.4.5. Certificatul de origine 27

2.4.6. Certificate 28

3. FORME ŞI TIPURI DE ACREDITIVE DOCUMENTARE 29

3.1. Clasificarea acreditivelor documentare 29

3.2. Acreditivul documentar şi schema de plată 32

3.2.1. Acreditivul documentar cu plata la vedere 32

3.2.2. Acreditivul documentar cu plata diferată (amânată) 33

3.2.3. Acreditivul documentar cu plata prin acceptare 34

3.2.4. Acreditivul documentar cu plata la vedere şi prin acceptare (acreditive documentare mixte) 35

3.2.5. Acreditivul documentar cu plata prin negociere (scrisoarea comercială de credit) 36

3.2.6. Acreditivul documentar revolving 37

3.2.7. Acreditivul documentar şi operaţiunile de intermediere 39

3.2.7.1. Acreditivul documentar transferabil 39

3.2.7.2. Cesiunea acreditivului documentar 41

3.2.7.3. Acreditivul documentar clauză roşie 43

3.2.7.4. Acreditivul documentar back to back 45

3.3. Avantajele şi dezavantajele acreditivului documentar 48

4. DERULAREA PLĂŢII PRIN ACREDITIV DOCUMENTAR LA S.C.

CALLATIS S.R.L. CONSTANŢA 50

CONSIDERAŢII FINALE 55

BIBLIOGRAFIE 64

Extras din document

INTRODUCERE

În ansamblul relaţiilor financiar-valutare, plăţile şi decontările internaţionale joacă un rol important, fiind rezultatul derulării operaţiunilor comerciale internaţionale de import-export, majoritatea dintre acestea derulându-se prin intermediul băncilor comerciale.

Modalităţile de plată internaţionale reprezintă un ansamblu de mecanisme, de tehnici, prin care se pot plăti/încasa contravaloarea mărfurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate de la cumpărător/importator/debitor la vânzător/exportator/creditor, părţi care intervin în relaţiile comerciale şi de altă natură între firme diferite din interiorul aceleaşi ţări sau ţări diferite.

Modalităţile de plată folosite pe plan internaţional, cunosc o mare diversitate, din categoria acestora făcând parte: acreditivul documentar, scrisoarea comercială de credit, incasso-ul documentar, ordinul de plată, modalităţi de plată combinate, schimbul de documente la plată şi vinculaţia.

Acreditivul documentar reprezintă un angajament, indiferent de modul în care este descris sau definit, prin care o bancă (emitentă) acţionând la cererea şi în conformitate cu instrucţiunile unui client (ordonator-importator), contra documente strict conforme cu termenii şi în condiţiile acreditivului se obligă să efectueze plata în favoarea unui terţ (beneficiar- exportator) sau la ordinul acestuia, sau să plătească ori să accepte efecte de comerţ (cambii, bilete la ordin) trase de acesta; să autorizeze o altă bancă să facă astfel de plăţi sau ca astfel efectele să fie plătite, acceptate sau negociate la o altă bancă.

În derularea acreditivului documentar sunt implicate următoarele părţi: ordonatorul acreditivului care este importatorul respectiv cumpărătorul, beneficiarul acreditivului respective vânzătorul, banca emitentă a acreditivului care işi asumă angajamentul de plată faţă de vânzător şi o bancă corespondentă care poate fi în postura de bancă bancă trasă/acceptantă, bancă negociatoare, bancă confirmatoare .

Executarea acreditivului documentar se realizează printr-o serie de documente formate în general din factură comercială, documente de transport, certificat de asigurare, certificat de origine, lista de colete, certificat de calitate, fitosanitar, buletinul de analize având rolul de a demonstra că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate.

Ca urmare a diversificării operaţiunilor de comerţ exterior şi datorită caracterului adaptabil al acreditivului, în practica internaţională s-au consacrat mai multe tipuri de acreditive documentare, a căror schemă de plată permite înţelegerea mecansimului complex al derulării unei operaţiuni de export-import prin acreditiv documentar.

Recurgerea generală la acreditiv documentar se datorează avantajelor pe care le conferă, gradului ridicat de securitate pentru interesele importatorului, livrarea mărfurilor în condiţiile şi termenele stabilite precum şi pentru interesele exportatorului vizând în principal siguranţa plăţii.

Prezentarea unui caz real de utilizare a unui acreditiv documentar de import evidenţiază complexitatea deosebită a acestei modalităţi de plată, exigenţele care trebuiesc îndeplinite pentru realizarea în siguranţă a plăţii şi modul de soluţionare a discrepanţelor care uneori se ivesc în derularea plăţii prin acreditiv documentar.

Compararea acreditivului documentar cu incasso-ul documentar are menirea de a evidenţia care dintre aceste modalităţi de plată e mai convenabilă sub aspectul costului implicat de utilizarea acestora şi a gradului de acoperire a riscurilor cărora sunt supuse părţile contractante, o tentativă de explicare a recurgerii în actualul mediu de afceri românesc la ordinul de plată.

1. ACREDITIVUL DOCUMENTAR- PRINCIPALA MODALITATE DE PLATĂ ÎN SCHIMBURILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE

1.1 . LOCUL MODALITĂŢII DE PLATĂ ÎN CADRUL UNEI OPERAŢIUNI DE COMERŢ EXTERIOR

Creşterea volunului comerţului exterior şi interior, mai ales în cadrul sectorului privat al economiei a condus la creşterea şi diversificarea relaţiilor de încasări şi plăţi, prin intermediul sectorului financiar-bancar.

Achitarea obligaţiilor asumate ca urmare a diverselor contracte comerciale încheiate presupune recurgerea fie la instrumente de plată şi credit, fie la o serie de modalităţi şi tehnici de plată. Aceste modalităţi de plată interne nu diferă foarte mult de cele internaţionale dar acestea prezintă în principiu anumite specificităţi.

Modalităţile de plată internaţionale reprezintă un ansamblu de mecanisme, tehnici, feluri prin care se pot plăti/încasa contravaloarea mărfurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate de la cumpărător/importator/debitor la vânzător/exportator/creditor, părţi care intervin în realţiile comerciale şi de altă natură între firme diferite dintr-o ţară sau ţări diferite.

Conţinutul acestor modalităţi de plată constă în organizarea tehincă a circulaţiei documentelor comerciale, care confirmă apariţia relaţiei de plată internaţionale şi a instrumentelor de plată implicate, precum şi organizarea raporturilor între partenerii relaţiilor comerciale internaţionale, prin intermediul organelor bancare care îi deservesc.

Dacă pe plan intern mecanismul plăţilor şi decontărilor este strict reglementat şi se realizează în condiţii relativ sigure, cu totul altfel se pune problema în cazul decontărilor obligaţiilor de plată pe plan internaţional.

În cadrul plăţilor internaţionale mecanismul se complică, în principal, datorită următorilor trei factori: una dintre părţi , creditor sau debitor este străină, în toate cazurile intervine şi o bancă străină, de regulă corespondentă, plata se face în valută liber convertibilă, ceea ce impune pentru debitor obligaţia de a-şi procura din timp valuta necesară de pe pieţele valutare, în condiţiile cele mai avantajoase.

Modalităţile de plată folosite pe plan internaţional, cunosc o mare diversitate, din categoria acestora făcând parte: acreditivul documentar, scrisoarea comercială de credit, incasso-ul documentar, ordinul de plată, modalităţi de plată combinate, schimbul de documente la plată şi vinculaţia.

Utilizarea în relaţiile de plăţi externe a uneia sau alteia dintre aceste modalităţi de plată este condiţionată de anumiţi factori cum ar fi: gradul de încredere existent între parteneri, gradul de solvabilitate şi lichiditate al firmei plătitoare, necesitatea recuperării integrale şi în cel mai scurt timp a contravalorii mărfurilor livrate, mărimea cheltuielilor ocazionate de utilizarea uneia dintre modalităţile de plată în raport cu altele. Aceşti factori determină alegerea modalităţilor de plată care prezintă un grad ridicat de garanţie a încasării preţului şi formularea unor clauze adecvate cu un grad ridicat de siguranţă.

Creditul documentar, în variantele acreditiv documentar şi scrisoare de credit comercială, îndeplinesc într-o mare măsură aceste condiţii, fiind cea mai utilizată modalitate de plată în operaţiunile de export-import.

Preview document

Acreditivul Documentar - Pagina 1
Acreditivul Documentar - Pagina 2
Acreditivul Documentar - Pagina 3
Acreditivul Documentar - Pagina 4
Acreditivul Documentar - Pagina 5
Acreditivul Documentar - Pagina 6
Acreditivul Documentar - Pagina 7
Acreditivul Documentar - Pagina 8
Acreditivul Documentar - Pagina 9
Acreditivul Documentar - Pagina 10
Acreditivul Documentar - Pagina 11
Acreditivul Documentar - Pagina 12
Acreditivul Documentar - Pagina 13
Acreditivul Documentar - Pagina 14
Acreditivul Documentar - Pagina 15
Acreditivul Documentar - Pagina 16
Acreditivul Documentar - Pagina 17
Acreditivul Documentar - Pagina 18
Acreditivul Documentar - Pagina 19
Acreditivul Documentar - Pagina 20
Acreditivul Documentar - Pagina 21
Acreditivul Documentar - Pagina 22
Acreditivul Documentar - Pagina 23
Acreditivul Documentar - Pagina 24
Acreditivul Documentar - Pagina 25
Acreditivul Documentar - Pagina 26
Acreditivul Documentar - Pagina 27
Acreditivul Documentar - Pagina 28
Acreditivul Documentar - Pagina 29
Acreditivul Documentar - Pagina 30
Acreditivul Documentar - Pagina 31
Acreditivul Documentar - Pagina 32
Acreditivul Documentar - Pagina 33
Acreditivul Documentar - Pagina 34
Acreditivul Documentar - Pagina 35
Acreditivul Documentar - Pagina 36
Acreditivul Documentar - Pagina 37
Acreditivul Documentar - Pagina 38
Acreditivul Documentar - Pagina 39
Acreditivul Documentar - Pagina 40
Acreditivul Documentar - Pagina 41
Acreditivul Documentar - Pagina 42
Acreditivul Documentar - Pagina 43
Acreditivul Documentar - Pagina 44
Acreditivul Documentar - Pagina 45
Acreditivul Documentar - Pagina 46
Acreditivul Documentar - Pagina 47
Acreditivul Documentar - Pagina 48
Acreditivul Documentar - Pagina 49
Acreditivul Documentar - Pagina 50
Acreditivul Documentar - Pagina 51
Acreditivul Documentar - Pagina 52
Acreditivul Documentar - Pagina 53
Acreditivul Documentar - Pagina 54
Acreditivul Documentar - Pagina 55
Acreditivul Documentar - Pagina 56
Acreditivul Documentar - Pagina 57
Acreditivul Documentar - Pagina 58
Acreditivul Documentar - Pagina 59
Acreditivul Documentar - Pagina 60
Acreditivul Documentar - Pagina 61
Acreditivul Documentar - Pagina 62
Acreditivul Documentar - Pagina 63
Acreditivul Documentar - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Acreditivul Documentar.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Acreditivul Documentar

INTRODUCERE În ansamblul relațiilor financiar-valutare, plățile și decontările internaționale joacă un rol important, fiind rezultatul derulării...

Instrumente de Plata - Ordinul de Plata

Cap. I –– ORDINUL DE PLATĂ - DEFINITII Definitia 1 Ordinul de plata (engl. payment order) este o dispozitie neconditionata, data de emitentul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Bancar și Valutar

§2. CONSTITUIREA SOCIETATILOR BANCARE 41. Consideratii generale. Sistemul bancar românesc este structurat, asa dupa cum am aratat, pe doua nivele:...

Drept Bancar

Cursul 1 – 07.03.2009 Bibliografie 1. L. Şăuleanu – Drept bancar 2. S. Cărpenaru I. Titlurile comerciale de valoare 1. Instrumente de plata...

Te-ar putea interesa și

Modalități de Plată și Credit

INTRODUCERE Inventând moneda, omenirea a făcut un mare salt spre viitor ; dar, ca şi roata, superba invenţie economică (comparabilă cu...

Dreptul Comertului International - Acreditivul Documentar

Capitolul I : Modalităţi de plată în comerţul internaţional Secţiunea 1 : Consideraţii introductive Un moment important în desfăşurarea...

Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale

CAPITOLUL I CADRUL JURIDIC AL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DE PLÃŢI 1.1. Uzanţele internaţionale Ataşate schimburilor comerciale internaţionale,...

Acreditivul Documentar - Principala Modalitate de Plată Utilizată în Relațiile Internaționale

1. Introducere în plăţile internaţionale 1.1. Plăţile internaţionale – generalităţi Stingerea obligaţiilor bănesti ce rezultă din activitatea de...

Modalitati de Plata la BRD-GSG

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ A BRD GSG Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al BRD-GSG. Banca Română Pentru Dezvoltare SA face parte...

Derularea Plăților Internaționale prin Acreditiv Documentar la Banca Transilvania

Cap. 1 Norme , mecanismele, derularea şi importanţă ACREDITIVUL DOCUMENTAR în cadrul Băncii Transilvania Acreditivul documentar reprezintă în...

Paralela intre Acreditiv si Incasso

Instrumente si modalitati de plata internationale Instrumentele de plata internationale sunt reprezentate de : cambia, biletul la ordin, cecul,...

Tipuri de Acreditive Documentare

Tipuri de acreditive documentare Unul din avantajele utilizãrii acreditivului documentar poate fi considerat faptul cã , acesta , îmbracã mai...

Ai nevoie de altceva?