Acte Administrative Jurisdicționale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 20143
Mărime: 78.83KB (arhivat)
Publicat de: Claudia J.
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG.-JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI JURIDICE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 5
 2. 1.1. Concept şi trăsături 5
 3. 1.1.1.Noţiune 5
 4. 1.1.2. Trăsăturile actului administrativ 6
 5. 1.2. Clasificarea actelor administrative 10
 6. 1.3. Caracteristicile actului administrativ 11
 7. 1.4. Caracterul legal al actelor de drept administrativ 18
 8. 1.5. Caracterul obligatoriu al actelor de drept administrativ 22
 9. 1.6. Caracterul executoriu al actelor administrative 26
 10. 1.7. Caracterul oportun (actual) al actelor administrative 27
 11. CAPITOLUL II JURISDICŢIA ŞI ROLUL EI ÎN STATUL DE DREPT 35
 12. 2.1. Noţiunea de jurisdicţie 35
 13. 2.2. Delimitarea activităţii judiciare de activitatea celorlalte autorităţi publice 36
 14. 2.3. Actul jurisdicţional şi actul administrativ 38
 15. 2.4.Conţinutul jurisdicţiei 40
 16. 2.5. Felurile jurisdicţiei 42
 17. CAPITOLUL III 46
 18. 3.1. Noţiunea de contencios administrativ 46
 19. 3.2. Principalele sisteme de contencios administrativ 48
 20. 3.3. Condiţiile acţiunii în contencios administrativ 50
 21. 3.4. Acte administrative exceptate 53
 22. CAPITOLUL IV 55
 23. 4.1. Legea nr. 29/1990 - Legea contenciosului administrativ (publicata in
 24. Monitorul Oficial nr. 122 din 8 noiembrie 1990) 55
 25. 4.2. Legea 554/2004, legea contenciosului administrativ, publicata in M. Of.
 26. 1154 din 07.12.2004 60
 27. 4.2.1. Subiectele de sezina 60
 28. 4.2.2. Exceptia de nelegalitate 62
 29. 4.2.3. Actele nesupuse controlului si limitele controlului 62
 30. 4.2.4. Actele administrativ-jurisdictionale 63
 31. SPEŢE 65

Extras din proiect

CAPITOLUL I

ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV

1.1. Concept şi trăsături

1.1.1. Noţiune

Definirea principalelor acte juridice ale autorităţilor administrative publice a dat naştere unor controverse în literatura de specialitate, în condiţiile în care nici legislaţia nu folosea în mod constant aceeaşi terminologie precum a desemna actele administraţiei.

Astfel, în perioada interbelică se opera cu expresia de genul: „actele puterii executive” sau „actele făcute de puterea executivă” , sau „acte de drept administrativ”, „acte administrative” etc.

În prezent considerăm că această controversă a fost eliminată după adoptarea Constituţiei României în anul 1991, a legii contenciosului administrativ şi a legii organice care reglementează activitatea autorităţilor administraţiei publice, folosindu-se neîndoielnic expresia de „act administrativ”.

Actele administrative reprezintă forma juridică principală a activităţii autorităţilor administraţiei publice începând cu autorităţile puterii executive, Preşedintele României, Guvern, ministere

La nivelul acestor autorităţi, actele administrative pe care le emit, potrivit competenţelor atribuite prezintă caracteristica esenţială că reprezintă aproape exclusivitatea modalităţilor de realizare a atribuţiilor deci sunt în număr foarte mare, aşa cum este cazul Guvernului. Pe măsură ce ne situăm în faţa unor autorităţi, administrative aflate pe o treaptă ierarhică inferioară, numărul actelor administrative scade, datorită restrângerii competenţelor normative, al specializării activităţilor acestor organe.

Rezultă că nivelul ierarhic unde se situează o anumită autoritate administrativă are un impact direct asupra caracteristicilor activităţii acesteia şi în special în ceea ce priveşte numărul actelor administrative emise, a operaţiunilor administrative sau altor manifestări legale ale autorităţilor.

Guvernul reprezintă, din acest context, autoritatea cu competenţă generală, naţională, în domeniul administraţiei publice chiar dacă, "Executivul nostru" este unul bicefal, "Preşedinte Guvern”

Definiţie. Actul administrativ este o manifestare unilaterală de voinţă cu scopul de a da naştere, a modifica sau stinge o anumită situaţie juridică, exprimată de o autoritate publică în realizarea puterii publice.

1.1.2. Trăsăturile actului administrativ

Asupra trăsăturilor caracteristice ale actului administrativ în doctrină s-au exprimat opinii diferite, uneori contradictorii, ceea ce evidenţiază diversitatea activităţii organelor administraţiei publice, a structurilor de decizie ce realizează administraţia.

Dacă ne referim la definiţia enunţată am putea reţine următoarele trăsături caracteristice ale actului administrativ.

a) Actul administrativ reprezintă principalul act juridic pe care îl emit organele administraţiei publice în realizarea competenţelor legale. Fiind un act juridic, actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă exprimată cu scopul de a produce efecte juridice.

Această voinţă se regăseşte în majoritatea cazurilor sub formă scrisă pentru că numai astfel ea poate fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi, fără a exclude şi forma nescrisă (agentul de circulaţie care dirijează circulaţia într-o intersecţie, pe un drum public, poate decide legal ca traversarea pietonilor sau a autovehiculelor, să se facă în pofida faptului că semaforul indică culoarea roşie, prin aceasta neemiţând un act administrativ scris).

b) Actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă unilaterală prin care autorităţile administraţiei publice îşi realizează competenţa, manifestându-se în acest sens, în regim de putere publică.

Fiind o manifestare unilaterală de voinţă, actul administrativ se deosebeşte de alte acte pe care administraţia le încheie în realizarea unor nevoi ce contribuie la îndeplinirea scopului însuşi al existenţei autorităţii, cum sunt contractele civile prin care se aprovizionează cu bunuri materiale - mobilier, birotică, rechizite, etc., unde administraţia nu se manifestă ca purtătoare a puterii publice.

Preview document

Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 1
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 2
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 3
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 4
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 5
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 6
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 7
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 8
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 9
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 10
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 11
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 12
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 13
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 14
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 15
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 16
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 17
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 18
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 19
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 20
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 21
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 22
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 23
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 24
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 25
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 26
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 27
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 28
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 29
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 30
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 31
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 32
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 33
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 34
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 35
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 36
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 37
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 38
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 39
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 40
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 41
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 42
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 43
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 44
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 45
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 46
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 47
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 48
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 49
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 50
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 51
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 52
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 53
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 54
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 55
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 56
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 57
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 58
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 59
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 60
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 61
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 62
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 63
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 64
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 65
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 66
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 67
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 68
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 69
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 70
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 71
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 72
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 73
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 74
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 75
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 76
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 77
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 78
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Acte Administrative Jurisdictionale
  • continut bun.doc
  • coperta.doc
  • cuprins.doc
  • pagina anterioara copertei.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Regimul Juridic al Stării de Război

INTRODUCERE La începutul mileniului III lumea se afla în schimbare. Sfârsitul bipolaritatii a condus la noi redesenari ale frontierelor, la noi...

Atribuțiile Instituției Avocatului Poporului

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. APARIŢIA OMBUDSMANULUI În general, opinia recunoscută despre originea instituţiei ombudsmanului modern este ca fiind...

Acte Normative

CAPITOLUL I 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român 1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din...

Căile extraordinare de atac împotriva hotărârilor instanțelor de contencios administrativ

Capitolul I Caile de atac – caractere generale – Caile de atac sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Actul Administrativ

1. Terminologie. Considerații cu caracter istoric După cum aflăm din doctrina interbelică, noțiunea de act provine de la latinescul actum,...

Te-ar putea interesa și

Statul, formă complexă de organizare politică și socială

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si...

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

INTRODUCERE În ansamblu dreptul administrativ reprezintă ramură a dreptului public, alcătuit din ansamblu normelor care reglementează relaţiile...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Drept Administrativ

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - NOŢIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV 1.1.Consideratii cu caracter istoric si de drept comparat. Conceptul de...

Ai nevoie de altceva?