Acte Administrative Jurisdicționale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 20143
Mărime: 78.83KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG.-JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI JURIDICE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 5

1.1. Concept şi trăsături 5

1.1.1.Noţiune 5

1.1.2. Trăsăturile actului administrativ 6

1.2. Clasificarea actelor administrative 10

1.3. Caracteristicile actului administrativ 11

1.4. Caracterul legal al actelor de drept administrativ 18

1.5. Caracterul obligatoriu al actelor de drept administrativ 22

1.6. Caracterul executoriu al actelor administrative 26

1.7. Caracterul oportun (actual) al actelor administrative 27

CAPITOLUL II JURISDICŢIA ŞI ROLUL EI ÎN STATUL DE DREPT 35

2.1. Noţiunea de jurisdicţie 35

2.2. Delimitarea activităţii judiciare de activitatea celorlalte autorităţi publice 36

2.3. Actul jurisdicţional şi actul administrativ 38

2.4.Conţinutul jurisdicţiei 40

2.5. Felurile jurisdicţiei 42

CAPITOLUL III 46

3.1. Noţiunea de contencios administrativ 46

3.2. Principalele sisteme de contencios administrativ 48

3.3. Condiţiile acţiunii în contencios administrativ 50

3.4. Acte administrative exceptate 53

CAPITOLUL IV 55

4.1. Legea nr. 29/1990 - Legea contenciosului administrativ (publicata in

Monitorul Oficial nr. 122 din 8 noiembrie 1990) 55

4.2. Legea 554/2004, legea contenciosului administrativ, publicata in M. Of.

1154 din 07.12.2004 60

4.2.1. Subiectele de sezina 60

4.2.2. Exceptia de nelegalitate 62

4.2.3. Actele nesupuse controlului si limitele controlului 62

4.2.4. Actele administrativ-jurisdictionale 63

SPEŢE 65

Extras din document

CAPITOLUL I

ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV

1.1. Concept şi trăsături

1.1.1. Noţiune

Definirea principalelor acte juridice ale autorităţilor administrative publice a dat naştere unor controverse în literatura de specialitate, în condiţiile în care nici legislaţia nu folosea în mod constant aceeaşi terminologie precum a desemna actele administraţiei.

Astfel, în perioada interbelică se opera cu expresia de genul: „actele puterii executive” sau „actele făcute de puterea executivă” , sau „acte de drept administrativ”, „acte administrative” etc.

În prezent considerăm că această controversă a fost eliminată după adoptarea Constituţiei României în anul 1991, a legii contenciosului administrativ şi a legii organice care reglementează activitatea autorităţilor administraţiei publice, folosindu-se neîndoielnic expresia de „act administrativ”.

Actele administrative reprezintă forma juridică principală a activităţii autorităţilor administraţiei publice începând cu autorităţile puterii executive, Preşedintele României, Guvern, ministere

La nivelul acestor autorităţi, actele administrative pe care le emit, potrivit competenţelor atribuite prezintă caracteristica esenţială că reprezintă aproape exclusivitatea modalităţilor de realizare a atribuţiilor deci sunt în număr foarte mare, aşa cum este cazul Guvernului. Pe măsură ce ne situăm în faţa unor autorităţi, administrative aflate pe o treaptă ierarhică inferioară, numărul actelor administrative scade, datorită restrângerii competenţelor normative, al specializării activităţilor acestor organe.

Rezultă că nivelul ierarhic unde se situează o anumită autoritate administrativă are un impact direct asupra caracteristicilor activităţii acesteia şi în special în ceea ce priveşte numărul actelor administrative emise, a operaţiunilor administrative sau altor manifestări legale ale autorităţilor.

Guvernul reprezintă, din acest context, autoritatea cu competenţă generală, naţională, în domeniul administraţiei publice chiar dacă, "Executivul nostru" este unul bicefal, "Preşedinte Guvern”

Definiţie. Actul administrativ este o manifestare unilaterală de voinţă cu scopul de a da naştere, a modifica sau stinge o anumită situaţie juridică, exprimată de o autoritate publică în realizarea puterii publice.

1.1.2. Trăsăturile actului administrativ

Asupra trăsăturilor caracteristice ale actului administrativ în doctrină s-au exprimat opinii diferite, uneori contradictorii, ceea ce evidenţiază diversitatea activităţii organelor administraţiei publice, a structurilor de decizie ce realizează administraţia.

Dacă ne referim la definiţia enunţată am putea reţine următoarele trăsături caracteristice ale actului administrativ.

a) Actul administrativ reprezintă principalul act juridic pe care îl emit organele administraţiei publice în realizarea competenţelor legale. Fiind un act juridic, actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă exprimată cu scopul de a produce efecte juridice.

Această voinţă se regăseşte în majoritatea cazurilor sub formă scrisă pentru că numai astfel ea poate fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi, fără a exclude şi forma nescrisă (agentul de circulaţie care dirijează circulaţia într-o intersecţie, pe un drum public, poate decide legal ca traversarea pietonilor sau a autovehiculelor, să se facă în pofida faptului că semaforul indică culoarea roşie, prin aceasta neemiţând un act administrativ scris).

b) Actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă unilaterală prin care autorităţile administraţiei publice îşi realizează competenţa, manifestându-se în acest sens, în regim de putere publică.

Fiind o manifestare unilaterală de voinţă, actul administrativ se deosebeşte de alte acte pe care administraţia le încheie în realizarea unor nevoi ce contribuie la îndeplinirea scopului însuşi al existenţei autorităţii, cum sunt contractele civile prin care se aprovizionează cu bunuri materiale - mobilier, birotică, rechizite, etc., unde administraţia nu se manifestă ca purtătoare a puterii publice.

Preview document

Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 1
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 2
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 3
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 4
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 5
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 6
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 7
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 8
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 9
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 10
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 11
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 12
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 13
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 14
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 15
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 16
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 17
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 18
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 19
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 20
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 21
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 22
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 23
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 24
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 25
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 26
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 27
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 28
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 29
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 30
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 31
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 32
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 33
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 34
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 35
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 36
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 37
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 38
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 39
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 40
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 41
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 42
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 43
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 44
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 45
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 46
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 47
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 48
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 49
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 50
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 51
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 52
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 53
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 54
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 55
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 56
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 57
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 58
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 59
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 60
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 61
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 62
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 63
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 64
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 65
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 66
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 67
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 68
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 69
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 70
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 71
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 72
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 73
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 74
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 75
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 76
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 77
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 78
Acte Administrative Jurisdicționale - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Acte Administrative Jurisdictionale
    • continut bun.doc
    • coperta.doc
    • cuprins.doc
    • pagina anterioara copertei.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Stării de Război

INTRODUCERE La începutul mileniului III lumea se afla în schimbare. Sfârsitul bipolaritatii a condus la noi redesenari ale frontierelor, la noi...

Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa

Capitolul I – Consideraţii generale 1.1 Noţiunea de administraţie publică – privire generală Noţiunea de administraţie publica are un dublu sens,...

Resursele Umane ale Administrației Publice

Cap. 1) Importanţa personalului, recrutarea şi integrarea în organul administraţiei publice Personalul administraţiei publice Organele...

Acte Normative

CAPITOLUL I 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român 1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din...

Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ

INTRODUCERE Etimologic cuvântul „contencios” provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă. La originile...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Ai nevoie de altceva?