Acte Administrative Jurisdictionale

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Acte Administrative Jurisdictionale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 79 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 5
1.1. Concept şi trăsături 5
1.1.1.Noţiune 5
1.1.2. Trăsăturile actului administrativ 6
1.2. Clasificarea actelor administrative 10
1.3. Caracteristicile actului administrativ 11
1.4. Caracterul legal al actelor de drept administrativ 18
1.5. Caracterul obligatoriu al actelor de drept administrativ 22
1.6. Caracterul executoriu al actelor administrative 26
1.7. Caracterul oportun (actual) al actelor administrative 27
CAPITOLUL II JURISDICŢIA ŞI ROLUL EI ÎN STATUL DE DREPT 35
2.1. Noţiunea de jurisdicţie 35
2.2. Delimitarea activităţii judiciare de activitatea celorlalte autorităţi publice 36
2.3. Actul jurisdicţional şi actul administrativ 38
2.4.Conţinutul jurisdicţiei 40
2.5. Felurile jurisdicţiei 42
CAPITOLUL III 46
3.1. Noţiunea de contencios administrativ 46
3.2. Principalele sisteme de contencios administrativ 48
3.3. Condiţiile acţiunii în contencios administrativ 50
3.4. Acte administrative exceptate 53
CAPITOLUL IV 55
4.1. Legea nr. 29/1990 - Legea contenciosului administrativ (publicata in
Monitorul Oficial nr. 122 din 8 noiembrie 1990) 55
4.2. Legea 554/2004, legea contenciosului administrativ, publicata in M. Of.
1154 din 07.12.2004 60
4.2.1. Subiectele de sezina 60
4.2.2. Exceptia de nelegalitate 62
4.2.3. Actele nesupuse controlului si limitele controlului 62
4.2.4. Actele administrativ-jurisdictionale 63
SPEŢE 65

Extras din document

CAPITOLUL I

ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV

1.1. Concept şi trăsături

1.1.1. Noţiune

Definirea principalelor acte juridice ale autorităţilor administrative publice a dat naştere unor controverse în literatura de specialitate, în condiţiile în care nici legislaţia nu folosea în mod constant aceeaşi terminologie precum a desemna actele administraţiei.

Astfel, în perioada interbelică se opera cu expresia de genul: „actele puterii executive” sau „actele făcute de puterea executivă” , sau „acte de drept administrativ”, „acte administrative” etc.

În prezent considerăm că această controversă a fost eliminată după adoptarea Constituţiei României în anul 1991, a legii contenciosului administrativ şi a legii organice care reglementează activitatea autorităţilor administraţiei publice, folosindu-se neîndoielnic expresia de „act administrativ”.

Actele administrative reprezintă forma juridică principală a activităţii autorităţilor administraţiei publice începând cu autorităţile puterii executive, Preşedintele României, Guvern, ministere

La nivelul acestor autorităţi, actele administrative pe care le emit, potrivit competenţelor atribuite prezintă caracteristica esenţială că reprezintă aproape exclusivitatea modalităţilor de realizare a atribuţiilor deci sunt în număr foarte mare, aşa cum este cazul Guvernului. Pe măsură ce ne situăm în faţa unor autorităţi, administrative aflate pe o treaptă ierarhică inferioară, numărul actelor administrative scade, datorită restrângerii competenţelor normative, al specializării activităţilor acestor organe.

Rezultă că nivelul ierarhic unde se situează o anumită autoritate administrativă are un impact direct asupra caracteristicilor activităţii acesteia şi în special în ceea ce priveşte numărul actelor administrative emise, a operaţiunilor administrative sau altor manifestări legale ale autorităţilor.

Guvernul reprezintă, din acest context, autoritatea cu competenţă generală, naţională, în domeniul administraţiei publice chiar dacă, "Executivul nostru" este unul bicefal, "Preşedinte Guvern”

Definiţie. Actul administrativ este o manifestare unilaterală de voinţă cu scopul de a da naştere, a modifica sau stinge o anumită situaţie juridică, exprimată de o autoritate publică în realizarea puterii publice.

1.1.2. Trăsăturile actului administrativ

Asupra trăsăturilor caracteristice ale actului administrativ în doctrină s-au exprimat opinii diferite, uneori contradictorii, ceea ce evidenţiază diversitatea activităţii organelor administraţiei publice, a structurilor de decizie ce realizează administraţia.

Dacă ne referim la definiţia enunţată am putea reţine următoarele trăsături caracteristice ale actului administrativ.

a) Actul administrativ reprezintă principalul act juridic pe care îl emit organele administraţiei publice în realizarea competenţelor legale. Fiind un act juridic, actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă exprimată cu scopul de a produce efecte juridice.

Această voinţă se regăseşte în majoritatea cazurilor sub formă scrisă pentru că numai astfel ea poate fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi, fără a exclude şi forma nescrisă (agentul de circulaţie care dirijează circulaţia într-o intersecţie, pe un drum public, poate decide legal ca traversarea pietonilor sau a autovehiculelor, să se facă în pofida faptului că semaforul indică culoarea roşie, prin aceasta neemiţând un act administrativ scris).

b) Actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă unilaterală prin care autorităţile administraţiei publice îşi realizează competenţa, manifestându-se în acest sens, în regim de putere publică.

Fiind o manifestare unilaterală de voinţă, actul administrativ se deosebeşte de alte acte pe care administraţia le încheie în realizarea unor nevoi ce contribuie la îndeplinirea scopului însuşi al existenţei autorităţii, cum sunt contractele civile prin care se aprovizionează cu bunuri materiale - mobilier, birotică, rechizite, etc., unde administraţia nu se manifestă ca purtătoare a puterii publice.

Fisiere in arhiva (4):

  • Acte Administrative Jurisdictionale
    • continut bun.doc
    • coperta.doc
    • cuprins.doc
    • pagina anterioara copertei.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG.-JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI JURIDICE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ