Actele guvernului Republicii Moldova

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3925
Mărime: 32.73KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pascaneanu

Cuprins

INTRODUCERE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

CAPITOLUL I: Evoluția instituției. Aspecte terminologice. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 4

CAPITULUL II: Actele Guvernului. Principii generale. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .7

CAPITOLUL III. Actele Guvernului prin prisma continciosului administrativ. . . . . . . . . . . . . . 11

CONCLUZII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 13

BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Extras din document

INTRODUCERE

Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca si dreptul administrativ de altfel ocupă ocupă un loc primordial în studiul dreptului. Întelegerea și cunoașterea științifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noțiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esența fenomenului cercetat.

În contextul prezentei lucrări devine deosebit de importantă conturarea mecanismului de control al activității organelor autorităților publice, control efectual de instanțele judecătorești, fapt care constituie o garanție a exercitării drepturilor cetățenilor și un mijloc de protecție contra încălcării drepturilor subiective. Astfel, legiuitorul urmărind scopul instituirii unui mecanism eficient de control, introduce o dată cu adoptarea legii contenciosului administrativ, instituția controlului - ca instituție care are drept scop contracararea abuzurilor și exceselor de putere ale autorităților publice.

Ca subiect de conducere generală a administrației publice, Guvernul este învestit cu următoarea competență: promovează în viață legile Republicii Moldova, decretele Președintelui Republicii Moldova și exercită controlul asupra executării ordonanțelor și hotărîrilor sale; stabilește funcțiile ministerelor, ale altor autorități administrative centrale și ale celor din subordinea sa, asigură întreținerea autorităților administrației publice centrale în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop de Parlament; coordonează și exercită controlul asupra activității organelor administrației publice locale ale Republicii Moldova; realizează programele dezvoltării economice și sociale a republicii, creează condiții pentru funcționarea autoadministrării; conduce organele de apărare a teritoriului, securității Republicii Moldova și a cetățenilor ei; asigură promovarea politicii interne și externe a Republicii Moldova.

CAPITOLUL I. EVOLUTIA INSTITUTIEI. ASPECTE TERMINOLOGICE

Intr-un stat de drept este important ca administrația, care reprezintă puterea executivă, să fie în același timp accesibilă, sensibilă privind drepturile omului și să poată fi supusă unui control.

Guvernul Republicii Moldova este autoritatea publica executiva suprema responsabilă în fața Parlamentului. Guvernul este împuternicit să rezolve toate problemele administrării publice, ce țin de competența lui, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și Legea cu privire la Guvern.

Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generala a administrației publice. În exercitarea atribuțiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament .[11]

Sub aspect istoric, Guvernul sau Consiliul de Miniștri, ca organ de sine stătător, reprezintă o creație a vremurilor moderne, apărută odată cu primele Constituții, originea sa aflîndu-se, cel puțin în țările Europei continentale, în fostele consilii ale regelui din perioada absolutismului monarhic, Curia regis . În doctrina interbelică, termenul de guvern avea mai multe accepțiuni. [11]

In sens extins, termenul de guvern semnifica exercitarea suveranității de către titularul ei, adică suveranitatea în acțiune, care desemna cele două puteri politice: legiferarea și menținerea ordinii legale, aplicarea legilor în cuprinsul teritoriului. În sens restrîns, termenul de guvern desemna numai puterea executivă ori ministerul sau cabinetul ministerial.

În Constituția Republicii Moldova din 1994 cu ulterioarele modificări, Guvernul este reglementat în titlul III „Autoritățile publice“ în capitolul VI la art. 96-103, dar prevederi cu privire la această autoritate publică sînt înglobate în capitolul VII, intitulat „Raporturile Parlamentului cu Guvernul“ (art. 104-106/2), precum și în capitole, cum ar fi: cel consacrat Parlamentului (art. 66, art. 73, art. 74) sau în cel consacrat Președintelui Republicii Moldova (art. 85, art. 88, art. 91).

Bibliografie

1) http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312810

2) http://lex.justice.md/md/311729/

3) http://cj.md/uploads/Drept_administrativ_suport_de_curs.pdf

4) http://www.scritub.com/stiinta/drept/DREPT-ADMINISTRATIV14859.php

5) http://www.scritub.com/administratie/Actele-Guvernului61381.php

6) https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-constitutional/capitolul-26-guvernul-republicii-moldova/

7) http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/038_-_Dreptul_contenciosului_administrativ.pdf

8) https://criminology.md/suport/sup1.pdf

9) https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-contenciosului-administrativ/obiectul-actiunii-in-contenciosul-administrative/

10) Negulescu P. Tratat de drept administrativ. Principii generale. Vol. I. Ed. a IV-a. București: Institutul de Arte Grafice „E. Marvan“, 1934, p. 289.

11) Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Op. cit. (2005), p. 358.

Preview document

Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 1
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 2
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 3
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 4
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 5
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 6
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 7
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 8
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 9
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 10
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 11
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 12
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 13
Actele guvernului Republicii Moldova - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Actele guvernului Republicii Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea Sistemului de Metadate Statistice Destinate Asigurării Funcționalității Depozitului de Date al Biroului Național de Statistică

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile zilei de astăzi datele şi previziunile statistice au o mare importanţă în cadrul economiei...

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Contabilitatea Datoriilor Financiare și Analiza Lor

Introducere Făgăduiala e o datorie curată. D. Cantemir În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie...

Rolul Guvernului în procesul legislativ

INTRODUCERE Actualitatea temei. Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Actele Guvernului Republicii Moldova

CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTELOR GUVERNULUI 1. Definiţia şi condiţiile actelor administrative Actul administrativ constituie o...

Evoluția, organizarea și perspectivele pieței valutare din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Agenții economici specializați în importul și exportul de bunuri materiale și servicii, de materii...

Noțiunea și Sistemul Organelor Administrației Publice în Domeniul Protecției Mediului

1. Noțiunea și istoricul organelor administrației publice în domeniul protecției mediului. 2. Sistemul organelor administrației publice în...

Ai nevoie de altceva?