Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 28677
Mărime: 101.66KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Mazilu
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR' FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

Cuprins

ACŢIUNEA IN ANULARE A SENTINŢELOR ARBITRALE STRĂINE

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA ARBITRAJULUI

1. SCURT ISTORIC ÎN ROMÂNIA Şl PE PLAN INTERNAŢIONAL

2. CADRUL LEGAL

3. TEORII CU PRIVIRE LA ARBITRAJ

4. CARACTERISTICILE Şl AVANTAJELE ARBITRAJULUI

CAPITOLUL II: CONVENŢIA ARBITRALĂ Şl TRIBUNALUL ARBITRAL § 1. NOŢIUNEA Şl FORMELE CONVENŢIEI ARBITRALE § 2. TRIBUNALUL ARBITRAL

CAPITOLUL III: SENTINŢA ARBITRALĂ

1. NOŢIUNE Şl REGLEMENTARE LEGALĂ

2. FORMA SENTINŢEI ARBITRALE 3. CARACTERELE SENTINŢEI

4. DELIBERAREA Şl PRONUNŢAREA. TERMENUL ARBITRAJULUI

5. CONŢINUTUL SENTINŢEI ARBITRALE

6. COMUNICAREA SENTINŢEI

7. EFECTELE SENTINŢEI ARBITRALE

8. ÎNDREPTAREA Şl COMPLETAREA SENTINŢEI ARBITRALE 9. ASPECTE CONFLICTUALE PRIVIND SENTINŢA ARBITRALĂ. SENTINŢA ARBITRALĂ STRĂINĂ

CAPITOLUL IV: ACŢIUNEA ÎN ANULARE A SENTINŢEI ARBITRALE

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DESFIINŢAREA SENTINŢEI ARBITRALE.

A. CARACTERUL EXCEPŢIONAL AL DESFIINŢĂRII

B. CĂI DE ATAC PRIN CARE SE POATE OBŢINE DESFIINŢAREA

2. MOTIVE PENTRU CARE POATE FI DESFIINŢATĂ SENTINŢA ARBITRALĂ PRIN ACŢIUNEA ÎN ANULARE

3. SUBIECTELE ACŢIUNII ÎN ANULARE A SENTINŢEI ARBITRALE 4. EXERCITAREA Şl JUDECAREA ACŢIUNII ÎN ANULARE

4.1. Obiectul controlului

4.2. Motivarea acţiunii în anulare.

4.3. Instanţa competentă să judece acţiunea în anulare. Compunerea completului de judecată. Timbrarea.

4.4. Termenul de introducere a acţiunii în anulare.

4.5. Instanţa la care se depune acţiunea în anulare.

4.6. Suspendarea executării hotărârii arbitrate.

4.7. Fazele judecării acţiunii în anulare.

4.8. Limitele şi condiţiile controlului.

4.9. Soluţiile ce se pot pronunţa în acţiunea în anulare.

CAPITOLUL V: CONSIDERAŢII FINALE

>

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA ARBITRAJULUI

1. SCURT ISTORIC

1.1. Arbitrajul pe plan internaţional. Elemente de drept comparat.

In materia arbitrajului sediul materiei l-au reprezentat, încă de la început, codurile de procedură civilă adoptate în primii ani ai veacului trecut, impregnate de liberalismul revoluţiei franceze. Chiar mai devreme de secolul trecut, prin Decretul nr. 12 din 24 august 1790, arbitrajul era reglementat în termeni favorabili, fiind considerat „mijlocul cel mai raţional de a soluţiona contestaţiile dintre cetăţeni", nu prin intermediul judecătorilor, ci al unor persoane particulare învestite cu încrederea deplină a părţilor. Codul francez de la 1807 oferă cadrul legal pentru organizarea arbitrajului ad-hoc, prima dintre formele pe care le-a cunoscut instituţia. Din el s-a inspirat Codul civil român de la 1865 (în vigoare şi astăzi), inclusiv Cartea a IV-a, dedicată arbitrajului ad-hoc. De remarcat că textul prevederilor franceze iniţiale era rigid şi complicat, supunea arbitrajul dominaţiei justiţiei statale şi instituia multiple căi de reformare a hotărârilor pronunţate în cadrul controlului de legalitate (uneori paralizant), exercitat de aceleaşi instanţe statale. în timp, procedura a fost fluidizată, regulile simplificate, au fost limitate căile de desfiinţare a hotărârilor.

Dezvoltarea interesului pentru instituţie trebuie direct legată de progresul industriei, al societăţilor industriale deşi arbitrajul nu era o necunoscută nici chiar în perioada antică. începuturile sale îndepărtate, pierdute în timp, au favorizat de altfel opinii doctrinare care au susţinut că este anterior justiţieipublice, că a fost forma primară de existenţă a acesteia . Cert este că linia ascendentă, fermă în evoluţia sa, a început o dată cu perioada de expansiune a industriei şi comerţului, hrănind şi demonstrând necesitatea unei jurisdicţii adecvate domeniului.

Ulterior, pe măsura dezvoltării interesului pentru această alternativă particulară de judecată, au apărut instituţiile arbitrale, ca forme organizatorice şi funcţionale, centre permanente având vocaţia de a soluţiona, în principiu, orice litigiu cu care sunt solicitate, sesizate. O simplă statistică privitoare la anii apariţiei a câteva mari asemenea centre, considerate tradiţionale, demonstrează evoluţia rapidă în timp, inclusiv sub aspectul formelor organizatorice, fapt ce-i demonstrează viabilitatea. Pentru ilustrarea ideii, enumerăm câteva astfel de date, în ordinea apariţiei; în 1892, din iniţiativa Corporaţiei Oraşului Londra, a fost înfiinţată Curtea de Arbitraj Internaţional din Londra (LCIA), a cărei principală funcţie constă în a asigura din punct de vedere administrativ realizarea procedurii arbitrale; în 1917 a fost înfiinţat Institutul de Arbitraj de la Camera de Comerţ din Stockholm (SCC), care a fost organizat în mod oficial în 1949, propunându-şi ca ţel rezolvarea disputelor din domeniul comerţului, industriei şi transportului; Camera Internaţională de Comerţ (ICC), a fost înfiinţată în 1923, în temeiul legislaţiei franceze din 1901 şi este singura instituţie arbitrată care activează strict în sfera litigiilor internaţionale, având o structură organizatorică şi procedurală adecvată; Asociaţia Americană de Arbitraj, cea mai reprezentativă dintre instituţiile în domeniu de pe continentul american, a fost creată în anul 1926 ca un serviciu public, non-profit, în cadrul căruia rezolvarea litigiilor este asigurată de membrii săi; Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor de Investiţii (ICSID) de pe lângă Banca Mondială, înfiinţat de către Convenţia de la Washington din 1965, îşi propune să promoveze un climat de încredere reciprocă între state şi investitori, care ar duce la o creştere a direcţionării resurselor către ţările aflate în curs de dezvoltare. Spre a dobândi competenţă de soluţionare a litigiilor prin acest for, e necesar ca disputa să fi apărut între două state contractante şi să fie determinată de o „investiţie" .

Şi, în sfârşit, cel mai recent set de reguli în domeniu este promovat de Comisia Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comerţului Internaţional (UNCITRAL). Comisia a fost înfiinţată de Către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în decembrie 1966 cu scopul de a asigura „armonizarea progresivă şi unificarea legislaţiei comerţului inter naţional”. Aşa cum am aminteam în cele expuse anterior, în iunie 1985 organismul a adoptat legea model UNCITRAL pe care multe state au preluat-o direct, încorporând-o în propriul sistem legislativ, altele, cum este şi cazul ţării noastre, au utilizat-o ca sursă în elaborarea propriei legi, însuşindu-şi-o astfel indirect.

Instituţiilor menţionate, cu tradiţie în domeniu (deşi nu sunt singurele), li se adaugă categoria celor mai nou apărute, dar care pun în evidenţă aria de aplicabilitate tot mai întmsă a arbitrajului. Aparţin acestui nou val centre ca: Centrul Regional de la Cairo pentru Arbitrajul Comercial Internaţional, Centrul internaţional pentru reglementarea diferendelor în materie de proprietate intelectuală. Primul a fost înfiinţat în 1978, din iniţiativa celor 44 de state asiatice şi africane participante la a 19-a Sesiune a Comitetului Legal Consultativ Africano-Asiatic (AALCC). Iniţial, sediul Centrului a fost experimental stabilit la Cairo, pentru doar trei ani, pentru ca în 1983 să fie permanentizată funcţionarea sa în capitala Egiptului. Este apreciat ca având un rol esenţial în promovarea relaţiilor economice dintre ţările din zonă. Derulează un program foarte generos de pregătire şi instruire, a contribuit la adoptarea noii legi egiptene în domeniul arbitrajului . Cel de-al doilea exemplu, Centrul OMPI, este o instituţie de organizare sau de administrare a arbitrajului comercial internaţional, specializat în arbitrajele din domeniul proprietăţii intelectuale. Este unitate administrativă a Biroului Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI cu sediul în Elveţia, la Geneva şi administrează patru proceduri de reglementare extrajudiciară a litigiilor: medierea, arbitrajul, arbitrajul accelerat şi o procedură combinată de mediere, urmată, în caz de nereuşită, de arbitraj. Dispune de regulamente distincte pentru fiecare din aceste proceduri, remarcabile pentru claritatea şi precizia lor.

Suportul legislativ adoptat a dat una din explicaţiile creşterii sferei de interes pentru arbitraj. Convenţiile reprezentative în domeniu devin cea de-a doua coordonată utilă analizei evoluţiei instituţiei.

Preview document

Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 1
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 2
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 3
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 4
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 5
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 6
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 7
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 8
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 9
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 10
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 11
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 12
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 13
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 14
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 15
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 16
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 17
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 18
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 19
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 20
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 21
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 22
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 23
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 24
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 25
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 26
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 27
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 28
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 29
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 30
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 31
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 32
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 33
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 34
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 35
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 36
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 37
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 38
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 39
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 40
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 41
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 42
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 43
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 44
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 45
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 46
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 47
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 48
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 49
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 50
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 51
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 52
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 53
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 54
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 55
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 56
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 57
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 58
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 59
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 60
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 61
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 62
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 63
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 64
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 65
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 66
Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Actiunea in Anulare a Sentintelor Arbitrate Straine.doc

Alții au mai descărcat și

Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri : - Intr-un...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Arbitrajul internațional

Prin arbitraj international se intelege modul de reglementare a diferendelor internationale, in care partile, printr-o conventie formala, se supun...

Judecarea litigiilor comerciale în arbitraj

Capitolul I Definitia si trasaturile Arbitrajului 1.1 Repere prelimlnarii ale arbitrajului. Notiune, natura juridica, surse istorice Sensul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Internațional Privat

1.Elementul de extraneitate 2. Raporturi juridice cu un element de extraneitate Raporturile juridice dintre persoanele fizice, juridice...

Arbitraj

CAPITOLUL I: INTERESUL RECURGERII LA ARBITRAJ 1. CARACTERISTICILE ARBITRAJULUI 2. AVANTAJELE RECURGERII LA ARBITRAJ 1.1. Confidenţialitatea...

Te-ar putea interesa și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Hotărârea Arbitrală

Introducere Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun. În cadrul său, în temeiul voinţei...

Neexecutarea și efectele neexecutării contractului de comerț internațional

Introducere 1. Actualitatea cercetării și gradul de investigație a problemei Problema recunoașterii pe teritoriul Republicii Moldova a...

Considerații generale asupra arbitrajului internațional

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL Secţiunea 1 Concept.Izvoare.Varietăţi 1.1 Noţiune Cooperarea...

Arbitrajul comercial internațional

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Considerații Generale asupra Arbitrajului Comercial Internațional

Capitolul I. Consideraţii generale asupra arbitrajului comercial internaţional 1.1. Noţiunea de arbitraj internaţional şi rolul acestuia...

Hotărârea Arbitrală

Arbitrajul reprezintă o modalitate de soluţionare a litigiilor alternativă la justiţia statală. Arbitrajul este intens utilizat de către entităţile...

Hotărârea Arbitrală

CUPRINS Introducere Capitolul I. Considerații generale 1. Noțiunea de hotărâre arbitrală 2. Natura juridică a hotărârii arbitrale 3....

Ai nevoie de altceva?