Acțiunea Normei Juridice în Timp

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 9257
Mărime: 28.03KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

ACTIUNEA NORMEI JURIDICE ÎN TIMP

Norma juridica se raporteaza în ceea ce priveste validitatea si eficacitatea sa la trei elemente exterioare: timpul, spatiul si persoanele.

ACTIUNEA NORMEI JURIDICE ÎN TIMP

Norma juridica se refera la conduita umana, element legat inexorabil de trecerea timpului.

Ca si obiectul sau, norma juridica este legata de un început, de o durata în timp si de un sfârsit. De aceea, timpul pentru norma juridica are o tripla semnificatie:

1. exista un moment al începerii actiunii în timp;

2. o durata a actiunii în timp si

3. o încetare a actiunii normei juridice în timp.

Primul moment este exprimat pe plan juridic de intrarea în vigoare a normei juridice, al doilea de momentul actiunii normei juridice în timp si al treilea de momentul iesirii din vigoare a normei juridice.

INTRAREA ÎN VIGOARE

Intrarea în vigoare semnifica faptul ca norma în cauza este valida si dobândeste forta juridica, este obligatorie pentru toti cei carora li se adreseaza, începe sa produca efecte juridice si poate fi dusa la îndeplinire cu sprijinul fortei de constrângere a puterii publice.

Exista state în care intrarea are loc la data publicarii în actul oficial al statului sau la o data ulterioara valabila pentru toate actele normative sau numai pentru anumite tipuri de asemenea acte sau la o data expres prevazuta în actul normativ care poate fi doar posterioara publicarii sale.

Ex.: Franta – legea intra în vigoare dupa 1 zi efectiva înteleasa ca termen ce curge între orele 0-24 (Paris), termen care se mareste în functie de distanta la care urmeaza sa ajunga publicatia oficiala în provincii. Legea intra în vigoare dupa 1 zi efectiva de la primirea jurnalului la sediul arondismentului.

Pâna la 29 octombrie 2003, în România, intrarea în vigoare a normelor juridice existente într-un anumit act normativ (lege, ordonanta, hotarâre de guvern) avea loc la data publicarii acesteia în M.O., Partea I sau la o data ulterioara cuprinsa în textul actului normativ.

Dupa aceasta data, ca urmare a modificarii Constitutiei, în art 78 s-a prevazut o regula noua potrivit careia, Legea se publica în Monitorul Oficial al României si intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta în textul legii.

În raport cu aceasta data, vom avea pentru trecut si pentru viitor doua reguli diferite de intrare în vigoare.

Cele care au fost publicate înainte de 29 octombrie au devenit valide de la data publicarii lor în M.O.sau la o data ulterioara prevazuta în textul actului normativ, iar cele publicate ulterior datei de 29 octombrie, care nu prevad o data certa pentru intrarea în vigoare, vor intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii.

Legea, ca principiu general, nu poate intra în vigoare înainte de a fi adusa la cunostinta publica.

De aceea, aducerea la cunostinta publica a legii si a celorlalte acte normative se face prin intermediul publicatiilor oficiale ale statului, deoarece în drept exista un principiu: Nemo censetur ignorare legem (nimeni nu poate invoca necunoasterea legii în propria aparare).

Pentru a se reduce efectele negative ale acestei fictiuni juridice, în statele democratice, legiuitorul nu mai ia prin surprindere destinatarul normei juridice si prevede intrarea în vigoare a actului normativ la o data ulterioara aducerii acestuia la cunostinta publica, prin publicarea lui în actul oficial al statului. Pentru a da expresie acestei exigente, la revizuirea Constitutiei din anul 2003 s-a tinut seama de aceste imperative si a fost prevazuta expres o data ulterioara publicarii actului normativ pentru intrarea acestuia în vigoare. Pe aceasta cale nu se valideaza prezumtia cunoasterii legii, ci se instituie doar o premisa a acesteia, respectiv posibilitatea cunoasterii legii înainte de intrarea ei în vigoare, care se cere a fi corelata cu obligatia oricarei persoane de a respecta legea (art.1 alin.(5) din Constitutie).

Publicarea legii în Monitorul Oficial al României se face în virtutea decretului Presedintelui României de promulgare a legii. Mentionam ca un astfel de decret nu are nici un efect direct asupra intrarii în vigoare a legii, el fiind doar actul prin care seful statului constata ca procedura legislativa a luat sfârsit, legea este adoptata cu respectarea procedurii constitutionale si se instituie obligatia publicarii legii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ca atare, data intrarii în vigoare a legii nu rezulta din decretul prezidential de promulgare, ci din cuprinsul legii sau din aplicarea dispozitiilor constitutionale.

O problema distincta o reprezinta intrarea în vigoare a ordonantei de urgenta, a ordonantelor emise în baza unei legi si a celorlalte acte normative. Art.115 alin.(5) din Constitutie stabileste ca, în cazul ordonantei de urgenta, aceasta intra în vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere, în procedura de urgenta, la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Cele doua reglementari diferite privind intrarea în vigoare a doua acte normative primare pun problema justificarii acestor deosebiri de tratament constitutional.

O prima ipoteza are în vedere faptul ca din modul de redactare a art.115 alin.(5) nu pare a exista vreo contrarietate între cele doua texte constitutionale. Astfel, potrivit art.115 alin.(5) al Constitutiei, ordonanta de urgenta intra în vigoare „dupa publicarea în Monitorul Oficial al României”, inducând ipoteza ca si în acest caz prevederile art.78 sunt aplicabile, în sensul ca ordonanta de urgenta intra în vigoare la 3 zile de la publicare. Pentru a se ajunge la o asemenea concluzie, se pleaca de la faptul ca dispozitiile art.78 din Constitutie au în vedere notiunea de lege – lato sensu - , prin lege întelegându-se orice act normativ care se publica în Monitorul Oficial al României. Întelegem sa achiesam la aceasta posibila interpretare, mai ales, tinând seama de faptul ca nu este de conceput ca legea sa intre în vigoare la 3 zile de la publicare, iar un act normativ subordonat legii – ordonanta, hotarâre a Guvernului, ordin sau instructiune a ministrului sau a altui conducator al unei autoritati a administratiei publice de specialitate – sa produca efecte juridice de la data publicarii sale în Monitorul Oficial al României. Cu toate acestea, art.11 al Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative stabileste ca actele normative prevazute la art.10 alin.(1), cu exceptia legilor si a ordonantelor, intra în vigoare la data publicarii în Monitorul oficial al României, Partea I, daca în cuprinsul lor nu este prevazuta o data ulterioara. Aceste dispozitii ale Legii nr.24/2000 sunt criticabile, deoarece admit aplicarea dispozitiilor constitutionale doar în cazul legilor si ordonantelor emise de Guvern în baza unei legi de abilitare, exceptând de la aceasta regula celelalte acte normative.

Preview document

Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 1
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 2
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 3
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 4
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 5
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 6
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 7
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 8
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 9
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 10
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 11
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 12
Acțiunea Normei Juridice în Timp - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Actiunea Normei Juridice in Timp.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Comunitar

Izvoarele dreptului comunitar european Cel mai important criteriu de clasificare e criteriul fortei juridice a normelor dreptului comunitar...

Raspunderea pentru Daunele Ecologice in Dreptul Comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Actiunea Normelor Juridice in Timp, Spatiu si Asupra Persoanelor

Conceptul de norma juridica si trasaturile acesteia Pentru a putea vorbi despre actiunea normelor juridice in timp, spatiu si asupra persoanelor,...

Lucrare Personala Recapitulativa

Clasificarea normelor juridice Normele juridice se clasifica dupa: a) ramura de drept sunt: norme de drept civil, norme de drept penal, norme de...

Principiul - Poluatorul Plateste - si Dreptul la Indemnizatie al Victimei Poluarii

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Delimitarea Normei Juridice pe Coordonatele Timp si Spatiu

ACTIUNEA NORMELOR JURIDICE Normele juridice sunt edictate in vederea aplicarii lor, urmarindu-se satisfacerea intereselor sociale majore,...

Actiunea Normelor Juridice in Timp, Spatiu si Asupra Persoanelor

I. ELEMENTE DE TEORIE GENERALA A NORMELOR Din cele mai vechi timpuri, cele mai simple actiuni umane erau îndreptate spre a le asigura securitatea...

Izvoarele Dreptului Comunitar

1. Prezentare generală Prin sursă a dreptului comunitar înţelegem forma juridică de transpu¬nere a normelor juridice, a regulilor ce guvernează...

Ai nevoie de altceva?