Acțiunea Penală

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 11381
Mărime: 63.94KB (arhivat)
Publicat de: Olivia Chiriță
Cost: 10 puncte
a fost prezentat la UDC din Targu Mures

Cuprins

 1. ACŢIUNEA PENALĂ 2
 2. 1. Noţiune 2
 3. 2. Obiectul acţiunii penale 3
 4. 3. Subiecţii acţiunii penale 3
 5. 4. Trăsături 4
 6. 5. Momentele desfăşurării acţiunii penale 6
 7. 5.1. Punerea în mişcare a acţiunii penale 6
 8. 5.1.1. Momentul în care poate fi pusă în mişcare acţiunea penală 7
 9. 5.1.2. Procedura de punere în mişcare a acţiunii penale 7
 10. 5.2. Exercitarea acţiunii penale 9
 11. 5.3. Stingerea acţiunii penale 9
 12. 5.3.1. Cazuri în care acţiunea penală este lipsită de temei 11
 13. 5.3.2. Cazuri în care acţiunea penală poate fi exercitată numai în anumite condiţii sau este lipsită de obiect 14
 14. 6. SPEŢĂ 21
 15. 7. BIBLIOGRAFIE 23
 16. 8. ANEXE 24

Extras din proiect

ACŢIUNEA PENALĂ

1. Noţiune

Prin săvârşirea unei infracţiuni ia naştere un conflict concret de drept penal substanţial între societate – reprezentată prin stat – pe de o parte şi autorul infracţiunii pe de altă parte. Aceste conflict trebuie rezolvat de organele juridice competente deoarece principiul oficialităţii este cel care guvernează dreptul procesual penal.

În baza acestui conflict statul are dreptul să tragă la răspundere penală pe infractor, iar acesta are obligaţia de a suporta toate consecinţele ce decurg dintr-o eventuală condamnare. Uneori, prin încălcarea normelor, se produc şi anumite pagube materiale; în acest caz se naşte şi un raport de drept civil, în baza căruia cel păgubit poate pretinde reparaţii materiale sau morale.

Instrumentul juridic cu ajutorul căruia conflictul de drept penal este adus spre soluţionare organelor judiciare penale poartă denumirea de acţiune penală. Ce se naşte din infracţiune nu este acţiunea, ci dreptul la acţiune care poate fi valorificat, apoi, în faţa organelor judiciare. Acţiunea nu se naşte din săvârşirea infracţiunii, ci din norma juridică prin care o anumită faptă este considerată infracţiune; ceea ce apare din săvârşirea infracţiunii este exerciţiul acţiunii.

Gasim şi alte definiţii ale noţiunii de acţiune penală, care însa nu schimbă conţinutul primei definiţii, ci doar noţiunile folosite sunt într-un fel diferite. Astfel, acţiunea penală, constituie instrumentul juridic prin intermendiul căruia se deduce în faţa organelor judiciare raportul conflictual de drept penal în vederea dinamizării procesului penal şi a realizării scopului său. Acţiunea penală este deci mijlocul prin care se realizează în justiţie tragerea la răspundere penală şi pedepsire a inculpatului.

Prin intermediul acţiunii penale, în cadrul procesului penal, se realizează aplicarea normelor penale privitoare la infracţiuni şi pedepse, se valorifică dreptul statului de a-l trage la răspundere penală pe infractor, se constată infracţiunea săvârşită, se stabileşte periculozitatea şi vinovăţia făptuitorului, în vederea aplicării unei pedepse corespunzătoare. Sau, în alte cazuri, se constată inexistenţa infracţiunii sau nevinovăţia celui supus judecăţii, ori se constată existenţa vreunei cauze care înlătură sau exclude aptitudinea funcţională a acţiunii penale - fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală, a intervenit amnistia, prescripţia ori decesul făptuitorului.

Promovarea acţiunii penale are drept scop sesizarea instanţei care odată învestită este obligată să judece. Instanţa nu poate judeca o cauză decât în măsura în care se exercită împotriva inculpatului o acţiune penală.

Acţiunea penală are importanţă şi sub aspectul determinării poziţiei procesuale a făptuitorului. Prin pornirea acţiunii penale împotriva unei persoane, aceasta devine inculpat. Acţiunea penală declanşată, transformă pe făptuitor din subiect de drepturi procesuale în parte în proces, constituind temeiul în virtutea căruia exercită în deplinătate drepturile ce revin oricărei părţi.

În urma modificării Codului de procedură penală al României şi al Codului penal, se poate observa că, poate fi trasă la răspundere penală şi persoana juridică.

Putem deci concluziona faptul că „acţiunea penală este mijlocul juridic prin care se realizează în justiţie tragerea la răspundere penală şi pedepsirea inculpatului, precum şi a persoanei juridice”.

2. Obiectul acţiunii penale

Obiectul acţiunii penale constă în tragerea la răspundere penală a persoanei care a săvârşit o infracţiune. Această concluzie a fost extrasă însăşi din dispoziţiile art. 9 Cod de procedură penală conform căruia „Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a pesoanelor care au săvârşit infracţiuni”.

Acţiunea penală nu are ca obiect aplicarea sancţiunii penale întrucât ar însemna a reduce posibilitatea exercitării acţiunii penale numai în faza de judecată fiindcă numai în această fază se face aplicarea sancţiunilor penale. Tragerea la răspundere penală are un conţinut mai larg decât aplicarea pedepsei; acţiunea penală poate fi exercitată în tot cursul procesului penal.

Obiectul acţiunii penale nu trebuie confundat cu scopul acesteia care rezidă în judecarea şi pedepsirea celor care săvârşesc infracţiuni.

3. Subiecţii acţiunii penale

Ca subiecţi ai acţiunii penale întâlnim subiecţii raportului juridic de conflict. Subiecţii acţiunii penale nu se confundă cu subiecţii procesului penal, al cărui cadru este mai cuprinzător.

Subiectul activ al raportului juridic penal este infractorul, iar subiectul pasiv generic îl reprezintă societatea, respectiv statul cu dreptul său de a trage la răspundere penală. Astfel nici acţiunea penală nu poate avea alţi subiecţi decât statul şi inculpatul, însă faţă de raportul juridic penal aceştia îşi inversează rolurile primul având calitatea de subiect activ, iar cel de-al doilea de subiect pasiv.

Subiectul activ al acţiunii penale este titularul dreptului la acţiune, calitate pe care o are exclusiv statul. Statul nu apare direct în activitatea judiciară, ca subiect activ al acţiunii penale, ci în mod obişnuit este reprezentat printr-un subiect oficial calificat, în persoana procurorului. Acesta pune în mişcare şi exercită acţiunea penală pe tot parcursul procesului penal, în numele statului.

Preview document

Acțiunea Penală - Pagina 1
Acțiunea Penală - Pagina 2
Acțiunea Penală - Pagina 3
Acțiunea Penală - Pagina 4
Acțiunea Penală - Pagina 5
Acțiunea Penală - Pagina 6
Acțiunea Penală - Pagina 7
Acțiunea Penală - Pagina 8
Acțiunea Penală - Pagina 9
Acțiunea Penală - Pagina 10
Acțiunea Penală - Pagina 11
Acțiunea Penală - Pagina 12
Acțiunea Penală - Pagina 13
Acțiunea Penală - Pagina 14
Acțiunea Penală - Pagina 15
Acțiunea Penală - Pagina 16
Acțiunea Penală - Pagina 17
Acțiunea Penală - Pagina 18
Acțiunea Penală - Pagina 19
Acțiunea Penală - Pagina 20
Acțiunea Penală - Pagina 21
Acțiunea Penală - Pagina 22
Acțiunea Penală - Pagina 23
Acțiunea Penală - Pagina 24
Acțiunea Penală - Pagina 25
Acțiunea Penală - Pagina 26
Acțiunea Penală - Pagina 27
Acțiunea Penală - Pagina 28
Acțiunea Penală - Pagina 29
Acțiunea Penală - Pagina 30
Acțiunea Penală - Pagina 31
Acțiunea Penală - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Actiunea Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Acțiunea Penală și Acțiunea Civilă în Procesul Penal

Actiunea în justitie Orice încalcare a normei juridice prin comiterea unui fapt ilicit produce un conflict de drepturi, iar rezolvarea...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Actiunea Penală

Noţiunea de acţiune în justiţie Încălcarea oricărei dispoziţii a legii penale face să se nască un raport juridic de drept penal, caz în care...

Acțiunea Penală în Procesul Penal

I. NOŢIUNI GENERALE 1. INTRODUCERE Accesul liber la justiţie funcţionează în statul de drept ca un drept fundamental fiind garantat prin normele...

Acțiunea Penală

Într-un stat de drept, ordinea juridică se stabileşte şi se menţine cu ajutorul normelor de drept. Aceste norme prevăd reguli de conduită, pe care...

Proxenetismul

SECŢIUNEA I Noţiune şi definiţie Proxenetismul face parte din categoria infracţiunilor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea...

Arestarea preventivă în România și în Franța

Partea I Arestarea preventivă în România Apreciată ca fiind cea mai dură dintre măsurile preventive, pentru a se putea dispune arestarea...

Te-ar putea interesa și

Acțiunea penală în procesul penal

În cea mai largă accepţiune a termenului, infracţiunea este acea faptă a omului, interzisă de lege sub o sancţiune specifică, represivă, denumită...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

CAPITOLUL 1 ACTIUNEA ÎN JUSTITIE SECTIUNEA I: Notiune. Dreptul la actiune si cererea în justitie. Factorii actiunii în justitie. 1. Notiunea de...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Acțiunea Penală și Acțiunea Civilă în Procesul Penal

Actiunea în justitie Orice încalcare a normei juridice prin comiterea unui fapt ilicit produce un conflict de drepturi, iar rezolvarea...

Actiunea Penală

Noţiunea de acţiune în justiţie Încălcarea oricărei dispoziţii a legii penale face să se nască un raport juridic de drept penal, caz în care...

Acțiunea Penală în Procesul Penal

I. NOŢIUNI GENERALE 1. INTRODUCERE Accesul liber la justiţie funcţionează în statul de drept ca un drept fundamental fiind garantat prin normele...

Acțiunea civilă în procesul penal

C.A.- Curtea de Apel C.p.- Cod penal C.p.p.- Cod de procedura penala C.S.J.- Curtea Suprema de Justitie Dec.- Decizia H.G.- Hotararea...

Drept procesual penal

Acțiunea penală este mijlocul prin intermediul căruia se realizează tragerea la răspundere penală și pedepsirea celui vinovat de săvârșirea unei...

Ai nevoie de altceva?