Actiuni si Obligatiuni

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Actiuni si Obligatiuni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 94 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul I  Introducere.4
Capitolul II - Societatile pe actiuni.7
2.1. Constituirea societatilor pe actiuni .7
2.2. Constituirea simultana.8
2.2.1 Capitalul social.8
2.2.2 Contractul de societate.9
2.2.3 Statutul.10
2.2.4 Dosarul pentru înregistrare în regstrul comertului.12
2.3 . Subscriptia publica.14
2.3.1 Fondatorii.15
2.3.2 Conducerea societatii pe actiuni.17
2.4. Prospectul de emisiune.17
2.4.1. Subscrierea actiunilor.19
2.5. Prezenatea operatiunilor privind înfiintarea unei societati pe actiuni.20
2.5.1.Capitalul social.20
2.5.2 Constituirea capitalului societatilor pe actiuni ( S.A. ).22
2.5.3. Cresterea capitalului social.25
2.5.3.1 Cresterea capitalului social prin aporturi noi în natura si/sau în numerar.25
2.5.3.2 Cresterea capitalului social prin operatii interne de capital.27
2.5.3.3 Cresterea capitalului social prin dubla marire.28
2.5.3.4 Cresterea capitalului social prin conversia obligatiuni în actiuni.28
2.5.4. Micsorarea capitalului social .30
2.5.4.1 Micsorarea capitalului social prin rambursarea unei parti catre asociati.30
2.5.4.2 Micsorarea capitalului social prin acoperirea pierderilor.31
2.5.4.3 Micsorarea-cresterea capitalului social.32
2.5.4.4 Rascumpararea propriilor actiuni.32
2.5.4.5 Amortizarea capitalului.33
2.6. Primele de capital.33
2.6.1. Prezentarea conturilor.34
Capitolul III  Actiuni.40
3.1. Natura juridica a actiunilor.40
3.2. Tipuri de actiuni.41
3.3. Emiterea actiunilor.47
3.4. Transmiterea actiunilor.47
3.4.1. Transmiterea dreptului de proprietate pentru actiunile nominative.48
3.4.2. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor la purtator.49
3.4.3. Vânzarea actiunilor prin oferta publica de catre actionari.49
3.5. Tranzactionarea actiunilor.49
3.6. Piata internationala a actiunilor.54
3.6.1. Tendinte pietei internationale a actiunilor.55
3.6.2. Instrumentele pietei internationale a actiunilor.58
3.6.3. Tipurile de oferte publice internationale de actiuni (IPO).59
3.6.4. Emisiunea internationala de actiuni prin certificate de depozitare (DR).60
Capitolul IVObligatiuni.66
4.1. Natura juridica a obligatiunilor.66
4.2. Tipuri de obligatiuni.67
4.2.1 Alte tipuri de obligatiuni.69
4.3. Emiterea si subscrierea de obligatiuni.70
4.3.1 Emiterea de obligatiuni de catre societatile comerciale.70
4.3.2. Subscriptia.70
4.4. Piata internationala a obligatiunilor.71
4.4.1. Tendintele pietei internationale a obligatiunilor.71
4.4.2 Situatia pe principalele piete.72
4.4.3 Principalele tipuri de obligatiuni tranzactionate pe pietele financiare internationale. .75
4.4.4. Diferentierea între obligatiunile straine si euroobligatiuni. .76
4.4. 5 Etapele emisiunii de obligatiuni pe pietele financiare internationale.77
4.4. .6. Elementele intrinseci ale unei obligatiuni. .79
Capitolul V  Studiu de caz  Obligatiuni BCR Leasing si TBI Leasing
5.1.Prezentare emisiuni. .83
5.2. Prezentare emitenti.85
5.3. Randament obligatiuni86
5.4. Riscul.88
5.5. Piata secundara de tranzactionare.89
5.6. Concluzii.90
CONCLUZII. .91
BIBLIOGRAFIE. .92

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Nu exista în nici o jurisdictie din lume o definitie precisa a ceea ce se întelege prin valori mobiliare. Orice bun material, dotat cu o valoare estimabila in bani, se încadreaza obligatoriu în una din urmatoarele doua categorii:

-bunuri funciare sau imobiliare, întelegând prin aceasta proprietatea asupra pamântului, respectiv a cladirilor:

-bunuri mobiliare, caracterizate, asa cum le indica si numele, prin mobilitatea lor, data de trecerea fizica de la un proprietar la altul. Din punct de vedere juridic, asemenea bunuri, al caror caracter mobiliar nu poate fi contestat si, în plus, sunt purtatoare de valoare, nu sunt considerate valori mobiliare (de exemplu, tablourile, bijuteriile, piesele de mobilier etc.).

Valorile mobiliare se deosebesc de bunurile mobiliare, prin dematerializarea lor, purtând si alte denumiri: hârtii de valoare, titluri de valoare etc.

Valorile mobiliare sunt titluri de proprietate sau de creanta, care confirma titularului dreptul sau patrimonial, de o anumita marime ,si asupra unei entitati bine stabilite, precum si posibilitatea de a le transforma oricând în bani, pe piata de capital. În sens restrâns, valorile mobiliare sunt hârtiile de valoare  actiuni si obligatiuni  emise de o anumita societate comerciala.

Actiunile sunt titluri reprezentative ale unui drept de proprietate asupra unei cote-parte din activul social al emitentului (obligatoriu particular, deoarece un activ public nu este susceptibil de însusire privata). Actiunile acorda proprietarului anumite drepturi de gestiune sau, cel putin, drepturi de control asupra gestiunii patrimoniului social, drepturi (cel putin teoretice) asupra beneficiilor, de a primi în fiecare an o cota parte din profitul net, sub forma de dividende, si, in sfârsit, dreptul la o cota parte din activul net existent, în cazul în care societatea emitenta este lichidata. Datorita veniturilor diferite de la an la an pe care le aduc actiunile, in functie de activitatea economico-financiara a societatii respective, acestea se numesc si valori mobiliare cu profit variabil.

Obligatiunile (numite si titluri de renta daca sunt emise de catre stat) sunt titluri reprezentate prin dreptul de creanta al proprietarului asupra emitentului. Proprietarul unei obligatiuni este o persoana care a împrumutat o anumita suma de bani emitentului (statul, o colectivitate publica , societate nationala sau privata), obligându-l astfel, pe cel împrumutat de a-l remunera, prin varsarea periodica a unei sume proportionale cu totalul împrumutului, si care se numeste, de obicei, dobânda.

Împrumutul este, în principiu, rambursabil, fie intr-o singura transa fie in mai multe transe, prin intermediul unui tabel de amortismente periodice, care pot fi constante sau variabile (în general, progresive) esalonate înca de la emisiunea titlului.

Datorita venitului fix pe care îl aduc obligatiunile, acestea se numesc valori mobiliare cu profit fix. Prin emisiunea si negocierea lor pe piete primare si secundare de capital, sunt mobilizate activele financiare disponibile la investitori si redistribuite societatilor publice si private.

Valorile mobiliare, din punct de vedere al modului în care acestea sunt create ,se împart in trei categorii:

- primare

- derivate

- sintetice

Titlurile primare sunt cele emise de utilizatorii de fonduri pentru mobilizarea capitalului propriu (actiunile) si cele folosite pentru atragerea capitalului de împrumut (obligatiunile). Caracteristica definitorie a acestor titluri este ca asigura mobilizarea capitalului pe termen lung de catre utilizatorii de fonduri si dau detinatorilor lor, drepturi asupra veniturilor banesti nete ale emitentului.

Titlurile derivate sunt produse bursiere rezultate din contracte încheiate intre emitent si beneficiar si care dau dreptul cumparatorului asupra unor active ale emitentului, la o anumita scadenta viitoare, în conditiile stabilite prin contract. Valoarea de piata a acestor titluri depinde de activele la care se refera. Exista doua categorii de titluri derivate:

-contracte viitoare (futures);

-optiunile (options).

Contractul futures este o întelegere între doua parti de a vinde/cumpara un anumit

activ la un pret prestabilit, cu executarea contractului la o data viitoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Actiuni si Obligatiuni.doc