Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 9869
Mărime: 365.16KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hrubean Calin
Master Management si Integrare Europeana, Drept Comunitar

Extras din document

Uniunea Europeană există şi funcţionează în virtutea a patru tratate: Paris - 1951, Roma - 1957, Maastricht - 1992, Amsterdam - 1997. Obiectivele, competenţele şi instrumentele de acţiune se găsesc dispersate în ansamblul acestor tratate. Fapt este că, din momentul ratificării lor şi până în prezent, s-au produs transformări importante. De aceea, se resimte necesitatea unui tratat de bază care să reflecte nu numai trăsăturile esenţiale ale statului actual de integrare, dar care să deschidă noi căi de acţiune in viitor. Marea provocare a secolului XXI rămâne integrarea politică a UE, mult rămasă în urmă în raport cu cea economică. Indiferent de forma pe care o va îmbrăca, Uniunea Politică va transforma Uniunea Europeană intr-o superputere capabilă să joace un rol considerabil în configurarea ordinii mondiale.

• Actul Unic European

Un moment important al procesului de integrare europeană, l-a constituit adoptarea Actului Unic European.

Actul unic european a revizuit Tratatul de la Roma şi a introdus Piaţa Unică Europeană şi Cooperarea Politică Europeană.

Completarea şi modificarea Tratatului de la Roma s-a realizat prin preambulul Actului Unic European în care se precizează voinţa de a transforma totalitatea relaţiilor dintre statele membre ale Comunităţilor Europene într-o Uniune Europeană. Constituirea Uniunii Europene urma să se efectueze pe de-o parte, pe baza celor trei Comunităţi Europene (primul pilon), iar pe de altă parte pe baza Conlucrării Politice Europene (al doilea pilon) . Prin intermediul articolelor 1-3 din Actul Unic European, cele trei Comunităţi Europene au fost reunite din punct de vedere organizatoric cu Conlucrarea Politică Europeană, într-o confederatio sine nomine, care însă nu a primit încă denumirea de Uniune Europeană.

Din punct de vedere al conţinutului, primul pilon al Actului Unic European a determinat o evoluţie importantă a procesului de integrare europeană, prin faptul că s-a decis crearea treptată a unei pieţe interne până la 31 decembrie 1992 şi extinderea competenţei Comunităţilor în noi domenii (de exemplu, politica în domeniul mediului). De asemenea, s-a convenit extinderea adoptării deciziilor în cadrul Consiliului de Miniştri cu majoritate calificată, sporirea competenţelor Parlamentului European şi delegarea de competenţe a Consiliului către Comisia Europeană.

Un principiu de bază al Actului este acela al „subsidiarităţii”. Acesta înseamnă că nici o hotărâre care trebuie luată la nivel inferior să nu fie luată la nivelul guvernului european. Legile si regulamentele care asigură egalitate tratament se referă la un număr mare de domenii, începând cu legea asupra companiilor, a libertăţii de stabilire - permiţând oamenilor de afaceri să creeze întreprinderi proprii in statele membre si a armonizării standardelor tehnice şi sfârşind cu taxele, legislaţia în domeniul transportului şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor.

Prin intermediul celui de-al doilea pilon, Conlucrarea Politică Europeană a fost formalizată din punctul de vedere al dreptului internaţional, fiind preluată mai târziu, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, în cadrul Politicii externe şi de securitate comună (PESC).

1. Acţiunile premergătoare Actului Unic European care au creat premisele semnării acestuia

Actul Unic European a fost semnat la Luxemburg la 17 februarie 1986, de nouă ţări (Franţa, Germania, Belgia, Olanda, Spania, Irlanda, Anglia, Luxemburg şi Portugalia), iar la Haga la 28 februarie 1986 de către celelalte trei state (Italia, Grecia şi Danemarca care au organizat un referendum în acest scop). A.U.E. marchează o nouă etapă în procesul de realizare a pieţei interioare Comunitare şi a relansat acţiunea comunitară, constituind un moment foarte important al istoriei U.E. El evidenţiază politica statelor membre de a pune capăt stagnării construcţiei comunitare, conciliind cele două curente care s-au evidenţiat în procesul construcţiei europene cooperare interstatică şi acţiunea supranaţională - prefigurând U.E.

Dar până la semnarea Actului Unic European au avut loc mai multe acţiuni în această direcţie, printre care cele mai importante au fost:

Raportul Davignon, adoptat în 1970 de către miniştrii de externe la Luxemburg, care prevedea cooperarea politică a celor şase state în scopul informării şi consultării regulate cu privire la cele mai importante probleme internaţionale. Comisia Comunităţilor Europene primea dreptul de a da avize în situaţiile în care lucrările miniştrilor de externe antrenau efecte asupra activităţii Comunităţilor.

Întâlnirea la nivel înalt de la Copenhaga din 14-15 decembrie 1973 a adoptat o declaraţie asupra identităţii europene, în cadrul căreia statele membre încercau să definească liniile politice directoare şi responsabilitatea Europei în viaţa internaţională.

Consiliul European de la Haga din decembrie 1976 a stabilit ca obiectiv al cooperării elaborarea unei politici externe comune, subliniind că aceasta era limitată la sectoarele în care statele membre erau de acord să-şi exercite suveranitatea de o manieră convergentă.

Raportul de la Londra din 1981 a consacrat prezenţa Comisiei la toate nivelurile de cooperare politică şi a stabilit o procedură de criză.

Comunicatul final al întâlnirii şefilor de state şi guverne de la Paris din 21- 22 octombrie 1972 a proclamat voinţa participanţilor de a transforma relaţiile lor politice şi economice într-o Uniune Europeană.

Întâlnirea la nivel înalt de la Paris din 10 -11 decembrie 1974 a instituţionalizat sub denumirea de Cosiliul European, conferinţele la nivel înalt, care, reunindu-se de cel puţin trei ori pe an a devenit o instanţă aflată deasupra tuturor instituţiilor comunitare având vocaţia de a trata ansamblul problemelor europene. La aceeaşi conferinţă s-a adoptat principiul alegerii Parlamentului European prin sufragiu universal direct, principiu concretizat prin adoptarea de către Consiliul Comunităţilor, la 20 septembrie 1976, a Actului relativ la alegerea Parlamentului European şi care a fost pus în aplicare pentru prima oară la alegerile din 1979. Şefii de state şi guverne au decis la aceeaşi Conferinţă să se introducă cât mai curând votul majoritar la adoptarea hotărârilor de către Cosiliu . Tot la Paris, in 1974, primul ministru belgian Tindemans a fost însărcinat să redacteze un raport în care să definească conceptul Uniunii Europene. Prezentat la 29 decembrie 1975, acest raport a fost considerat de unele state ca fiind prea prudent, iar de altele ca mergând direct pe concepţia federalistă.

Preview document

Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 1
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 2
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 3
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 4
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 5
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 6
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 7
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 8
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 9
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 10
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 11
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 12
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 13
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 14
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 15
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 16
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 17
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 18
Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Actul Unic European si Tratatul de la Maastricht.doc
  • Actul Unic European si Tratatul de la Maastricht.ppt

Alții au mai descărcat și

Imigranții

CAPITOLUL I. INTEGRAREA IMIGRANȚILOR Secţiunea I CONCEPTUL DE INTEGRARE Conceptul de integrare este folosit ȋn multe discipline academice,...

Libera Circulatie a Persoanelor - Material si Institutii Competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Politică externă și de securitate comună în reglementarea tratatelor de la Maastricht și Amsterdam

INTRODUCERE Politica Externă şi de Securitate Comună constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene....

Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE

INTRODUCERE Politica Externă şi de Securitate Comună constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene. Ea a...

Tratatul de la Lisabona

Generalităţi Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007, prevăzându-se iniţial ca acest document să intre în vigoare la 1 ianuarie...

Migrația din perspectiva pactului internațional de la Maarakech

1. Migrația internațională O componentă importantă a fenomenului demografic, care exercită influență nemijlocită asupra forței de muncă și,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Evolutia Institutiilor Comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate: În condiţiile şi împrejurările în care ne aflăm este imposibil să rămânem indiferenţi sau...

Euro - Moneda Internationala

INTRODUCERE Instituirea monedei unice – Euro -, ca expresie sintetica a integrarii monetare europene, va fi semnul vizibil al acesteia, respectiv...

Planul Marshall și Rolul Său în Construcția Europeană

INTRODUCERE Cel de-al Doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă sărăcita aproape complet,distrusă din punct de vedere economic şi într-o...

De la uniunea economică și monetară, la cea politică

Introducere ProcesuL integrării economice şi poLitice europene ȋnceput după sfârşituL ceLui de-aL doiLea război mondiaL, este unuL dintre...

Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene

1. Introducere Întegrarea europeană şi crearea Uinuii Europene se bazează pe patru tratate institutive (fondatoare) şi câteva tratate...

Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica

Capitolul I Consideraţii introductive asupra genezei, structurii şi evoluţiei U.E. Secţiunea I-a. Geneza U.E 1.Scurt istoric privind integrarea...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Principalele momente în evoluția comunităților europene

Premisele aparitiei Comunitatilor Europene si evolutia acestora Aparitia comunitatilor europene nu a avut loc deodata, in urma unei singure...

Ai nevoie de altceva?