Administrarea Probelor în Procesul Penal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9517
Mărime: 50.61KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Probele în procesul penal 1

2. Clasificarea probelor 2

3. Noțiunea de probatoriu 4

3.1. Obiectul probațiunii 4

3.2. Relația conținut al probei – conțiunt al probațiunii 6

3.3. Sarcina probațiunii 7

4. Administrarea probelor 9

4.1. Procedura de administrare a probelor 9

4.2. Principiile legalității și loialității administrării probelor 10

5. Evoluția conceptului de „agent provocator” 13

6. Excluderea probelor nelegal sau neloial administrate 17

7. Aspecte din juriprudența C.E.D.O. 18

8. Elemente de drept comparat 20

9. Elemente de noutate cuprinse în Noul Cod de Procedură penală 22

Concluzii 26

Bibliografie 27

Extras din document

Pentru rezolvarea cauzelor penale, organele judiciare au nevoie de date sau informații care să conducă la concluzia existenței sau inexistenței infracțiunii, vinovăției sau nevinovăției făptuitorului. Datele sau informațiile care ajută la rezolvarea cauzei penale sunt furnizate prin intermediul probelor.

Probele sunt definite ca fiind elementele cu relevanță informativă asupra tuturor laturilor cauzei penale. În art. 62 se arată că, în vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală și instanța de judecată sunt obligate să lămurească sub toate aspectele, cauza pe bază de probe.

Complexitatea informațiilor pe care le aduc probele în procesul penal a condus la definirea lor ca fiind elemente de fapt care servesc la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei.

Rolul însemnat al probelor în administrarea justiției penale a determinat pe unii autori să afirme că întregul proces penal este dominat de problema probelor. O asemenea opinie este justificată, deoarece din momentul în care a fost declanșat procesul penal și până la soluționarea lui definitivă, toate problemele fondului cauzei sunt rezolvate cu ajutorul probelor. Aceasta este și explicația pentru care, de-a lungul timpurilor a existat o intensă preocupare pentru perfecționarea sistemelor de probațiune.

În dreptul nostru a fost adoptat principiul liberei aprecieri a probelor. În acest sistem probele nu au o valoare mai dinainte stabilită. În procesul desfășurat potrivit legislației din România, fiecărie probe i se acordă importanța cuvenită în funcție de informațiile pe care aceasta le aduce la aflarea adevărului în cauza penală.

2. Clasificarea probelor

Literatura juridică utilizează diverse criterii pentru clasificarea probelor, cu finalitate teoretică cât și practică.

Astfel după criteriul caracterului sau naturii probei, există:

- probe în acuzare- probele administrate în defavoarea învinuitului sau inculpatului și au ca obiect confirmarea învinuirii și stabilirea circumstanțelor agravante.

- probe în apărare- probe în favoarea învinuitului sau inculpatului și au ca obiect înlăturarea învinuirii și stabilirea circumstanțelor atenunate.

După sursa din care provin, probele sunt delimitate în:

- probe imediate (probe nemijlocite sau primare, care provin dintr-un izvor direct)

- probe mediate (mijlocite sau secundare, provin dintr-o sursă mai îndepărtată).

Principiul nemijlociri impune utilizarea pe cât posibil a probelor imediate, față de regula evidentă că gradul de veridicitate și concludență a probei este invers proporțional cu depărtarea ei de obiectul probațiunii.

În funcție de raportul probelor cu obiectul probațiunii, probele sunt:

- probe directe- care dovedesc în mod diresct faptul principal ce formează obiectul cauzei penale

- probe indirecte (fapte probatorii)- dovedind doar fapte din ansamblul cărora se poate trage concluzia existenței faptului principal. De exemplu: starea de conflict între făptuitor și victimă anterioară săvârșirii infracțiunii.

În principiu, pentru a sta la baza unei hotărâri judecătorești, probele indirecte trebuie coroborate cu cel puțin o probă directă. Probațiunea cu probe indirecte este mai complexă și mai dificilă. dar și cea mai frecventă pentru că modul ocult de săvârșire a infracțiunilor exclude deseori utilizarea unor probe directe.

Preview document

Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 1
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 2
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 3
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 4
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 5
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 6
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 7
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 8
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 9
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 10
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 11
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 12
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 13
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 14
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 15
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 16
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 17
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 18
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 19
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 20
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 21
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 22
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 23
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 24
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 25
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 26
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 27
Administrarea Probelor în Procesul Penal - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Administrarea Probelor in Procesul Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Principiile Procesului Penal

CAPITOLUL 1 Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal Procesul penal este o activitate reglementată de lege desfașurată de organele...

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei

INTRODUCERE Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de...

Principiul Aflarii Adevarului si Principiul Oficialitatii in Procesul Penal

Capitolul I Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal Secţiunea I Noţiunea de principiu fundamental al procesului...

Infracțiuni Prevăzute de Legea 535 din 25 Noiembrie 2004 privind Prevenirea și Combaterea Terorismului

I. GENERALITĂŢI PRIVÎND TERORISMUL I.1. Definiţii ale terorismului Definirea terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi...

Procesul probațiunii

1. Introducere Din punct de vedere etimologic termenul de probatiune provine din latinescul probatio care desemnao perioada de demonstratie, sau...

Obiectul Probațiunii în Cursul Judecății

CAPITOLUL 1 PROBAŢIUNEA ÎN PROCESUL PENAL Prin probă se înţelege orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei...

Te-ar putea interesa și

Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii si Egalitatile Armelor in Procesul Penal

INTRODUCERE Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune. Astăzi,...

Principiile Procesului Penal

CAPITOLUL 1 Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal Procesul penal este o activitate reglementată de lege desfașurată de organele...

Ascultarea Martorilor sub Protecția Datelor de Identificare

CAPITOLUL I. 1.1 CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL În viaţă se poate să asistăm , cu sau fără voia noastră, la diferite evenimente sau întâmplări,...

Noțiunea și Efectele Prezumției de Nevinovăție în Sfera Dreptului Penal European

ABREVIERI Art = articol; Alin = alineat; Dec = decizie; Ed = editura; Nr = numar; Op.cit. = opera citata; L. = lege; Pag = pagina; Pct =...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Aspecte Procesuale și Tactice a Participării Apărătorului în Probatoriul Penal

INTRODUCERE Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune. Astăzi,...

Înregistrările și Interceptările audio-video sau Ambientale în Procesul Penal

I.Probaţiunea; Mijloacele de probă în procesul penal Săvârsirea unei infracţiuni impune organelor judiciare abilitate obligaţia de a determina...

Dreptul Informațiilor și al Securității Private

CAPITOLUL I: SCURTĂ INTRODUCERE PRIVIND PROCESUL PENAL Persoanele ce au comis infracţiuni – infractorii, persoane fizice sau juridice –trebuie să...

Ai nevoie de altceva?