Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 23104
Mărime: 92.65KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA „CONSTATIN BRÂNCUŞI” TG.-JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI JURIDICE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE 5

NOŢIUNEA DE EXECUTIV ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ÎN

PRINCIPALELE SISTEME CONTEMPORANE 12

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 22

1.1. Sfera de cuprindere a noţiunii de administraţie publică 22

1.2. Distincţia dintre administraţia publică centrală si administraţia publică

locală 22

1.3. Autorităţile administraţiei publice locale, natura lor juridică şi actele pe care

le emit sau le adoptă 23

1.3.1 Consiliile locale 23

1.3.2. Primarii localităţilor 27

1.4. Primarul localităţii – autoritate publică, ce reprezintă şi promovează

interesul local 31

1.5. Reforma administratiei publice centrale si locale 31

1.6. Restructurarea profunda a administratiei publice centrale si locale 32

CAPITOLUL II DREPT ADMINISTRATIV 34

2.1. Principiile organizarii administratiei 34

2.2. Regimurile administrative 34

2.3. Regimul administrativ de centralizare 36

2.4. Regimul administrativ de desconcentrare 36

2.5. Descentralizarea 37

2.6. Consideratii asupra notiunii de organ sau de autoritate publica

administrativa 37

2.7. Presedintele Romaniei 38

2.7.1. Atributiile presedintelui in raport cu Parlamentul 39

2.7.2. Atrubutia de promulgare a legilor 39

2.8. Actele guvernului 40

2.9. Actele primului-ministru 42

2.10. Atributiile presedintelui Romaniei in calitate de sef al statului 44

2.11. Actele Sefului de Stat 46

2.12. Demiterea presedintelui 47

2.13. Interimatul functiei de presedinte al Romaniei 48

2.14. Raspunderea juridica a presedintelui 49

2.15. Guvernul si administratia publica centrala 49

2.15.1. Notiuni generale 49

2.15.2. Rolul, funcţiile şi atribuţiile Guvernului 52

2.15.3. Funcţiile Guvernului 53

2.15.4. Atribuţiile Guvernului 54

2.15.5. Învestirea Guvernului 56

2.15.6 Actele juridice ale Guvernului 57

CAPITOLUL III CONCEPT ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ ŞI

LOCALĂ 58

3.1. Conceptul de administraţie publică centrală 58

3.2. Conceptul de administraţie publică locală 64

CAPITOLUL IV ADMINISTRAŢA PUBLICĂ CENTRALE 70

4.1. Dispoziţii generale 70

4.1.1. Sfera de reglementare 70

4.1.2. Administraţia publică centrală 70

4.1.3. Autorităţile administrative autonome 71

4.1.4. Principiile de organizare şi funcţionare ale administraţiei publice centrale

de specialitate 71

4.1.5. Obiectivele autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate 72

4.1.6. Atribuţiile administraţiei publice centrale de specialitate 72

4.1.7. Responsabilitatea administraţiei publice centrale de specialitate 73

4.1.8. Raporturile de colaborare cu societatea civilă 73

4.2. Organizarea administraţiei publice centrale de specialitate 73

4.2.1. Conducerea generală şi ierarhia administraţiei publice centrale de

specialitate 73

4.2.2. Raporturile de colaborare în cadrul sistemului administraţiei publice

centrale de specialitate 74

4.2.3. Statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice centrale de

specialitate 75

4.2.4. Crearea, reorganizarea şi lichidarea autorităţilor administraţiei publice

centrale de specialitate 75

4.2.5. Regulamentele autorităţilor administraţiei publice centrale de

specialitate 76

4.2.6. Structura organizatorică a autorităţilor administraţiei publice centrale

de specialitate 76

4.2.7. Unităţile structurale ale autorităţilor administraţiei publice centrale

de specialitate 77

4.2.8. Serviciile desconcentrate din unităţile administrativ-teritoriale 78

4.2.9. Cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică 78

4.2.10. Actele autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate 79

4.3. Ministerele 80

4.3.1. Ministerele 80

4.3.2. Atribuţiile generale ale ministerelor 80

4.3.3. Conducerea ministerelor 82

4.3.4. Miniştrii 82

4.3.5. Atribuţiile generale ale ministrului 83

4.3.6. Vice-miniştrii 84

4.3.7. Organe consultative 84

4.4. Alte autorităţi administrative centrale 85

4.4.1. Alte autorităţi administrative centrale 85

4.4.2. Serviciul 85

4.4.3. Agenţia 86

4.5. Dispoziţii finale şi tranzitorii 86

CONCLUZII 87

BIBLIOGRAFIE 92

Extras din document

INTRODUCERE

Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc schimbări de substanţă şi în planul concret al organizării şi funcţionării administraţiei statului.

Mutaţiile survenite în cadrul sistemului de administrare sunt cu atât mai pregnante, cu cât transformările induse la nivelul acestuia, au căpătat consistenţe, în urma adoptării Constituţiei .

Atât în plan structural-organizatoric, cât şi cel material-funcţional, administraţia publică a căpătat o nouă filosofie, dobândind o configuraţie inedită în sistemul global al administraţiei. Fiind chemată să satisfacă interesul general exprimat prin lege, administraţia publică constituie activitatea prin care se exercită legea, ea fiind foarte strâns legată de puterea executivă.

Şi dacă activitate de stat este o activitate de organizare a relaţiilor sociale, ideea de organizare fiind punctul-cheie în administrarea publică, în sens larg “administraţia publică este o activitate de organizare a anumitor relaţii sociale, mai concret a legilor şi a celorlalte acte ale organelor statului” .

O organizare optimă nu poate fi rezultatul întâmplării, orice organizare trebuie fundamentată ştiinţific. Deci, funcţionarea raţională şi eficientă a administrării publice cere implementarea metodelor ştiinţifice de organizare a activităţilor administrative.

Aceasta este cu atât mai important unde ştiinţa administraţiei dace primii paşi şi elaborările teoretice în acest domeniu sunt actuale şi ţin să fie urmate de îndrumări practice pentru organele administraţiei publice.

Administraţia ţării este încredinţată unor autorităţi statale, ele fiind administraţia centrală şi unităţile sale teritoriale precum şi administraţia locală, chemată să administreze interesele colectivităţilor locale, în conformitate cu Constituţia.

Pornind de la acest raţionament putem mai bine să ne dăm seama care sunt deosebirile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi diferitele servicii publice ale administraţiei publice centrale de specialitate (ministere, departamente) care acţionează într-un anumit teritoriu, dar sunt structuri exterioare ale anumitor autorităţi administrative centrale.

E necesar de precizat ca în cadrul structurii teritoriale a organelor administraţiei locale şi centrale, relaţiile dintre ele sunt foarte variate şi, în fine, ele trebuie să colaboreze reciproc, deoarece au un scop comun - organizarea serviciilor publice pentru cetăţenii din teritoriu.

Organele administraţiei publice pot activa eficient în condiţiile când toate transformările din societate se efectuează într-o consecutivitate bine determinată şi au un suport legislativ adecvat, care le-ar permite nu numai să dirijeze aceste procese, dar să se reformeze ele însele, pornind de la cerinţele înaintate de evoluţia societăţii.

Consultând literatura de specialitate existentă şi analizând, în particular, conlucrarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriul judeţului şi autorităţile publice locale în chestiunile de interes comun, am ajuns la concluzia că prea puţin se studiază în republica noastră relaţiile dintre diferite nivele ale administraţiei publice, aceste considerente determinând alegerea temei abordate în lucrarea de faţă.

Structurat teza a fost concepută în patru capitole. În introducere s-au făcut precizări terminologice extrase din literatura de specialitate, utile, după părerea noastră, în elucidarea de mai departe a temei. Capitolul doi şi trei vine cu o prezentare generală a administraţiei publice, în special a administraţiei publice centrale şi locale.

Reieşind din considerentul că experienţa altor ţări în problema dată ne-ar ajuta să depăşim situaţia în care ne aflăm în prezent şi ţinând cont de direcţiile proprietare ale politicii externe la etapa actuală, am analizat în capitolul trei raporturile şi relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice în ţările Europei Centrale şi de Est.

S-a făcut o incursiune în istoricul evoluţiei relaţiilor dintre organul administraţiei publice în plan istoric, urmând ca în capitolul trei să urmărim raporturile dintre autorităţile publice după declararea suveranităţii.

Sursele bibliografice de bază au servit Constituţia, legile şi alte acte normative referitoare la activitatea autorităţilor publice cât şi literatura ştiinţifică de specialitate editată în republica noastră şi străinătate.

Preview document

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 1
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 2
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 3
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 4
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 5
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 6
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 7
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 8
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 9
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 10
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 11
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 12
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 13
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 14
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 15
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 16
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 17
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 18
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 19
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 20
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 21
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 22
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 23
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 24
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 25
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 26
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 27
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 28
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 29
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 30
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 31
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 32
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 33
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 34
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 35
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 36
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 37
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 38
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 39
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 40
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 41
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 42
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 43
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 44
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 45
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 46
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 47
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 48
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 49
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 50
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 51
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 52
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 53
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 54
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 55
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 56
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 57
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 58
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 59
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 60
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 61
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 62
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 63
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 64
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 65
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 66
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 67
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 68
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 69
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 70
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 71
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 72
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 73
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 74
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 75
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 76
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 77
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 78
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 79
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 80
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 81
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 82
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 83
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 84
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 85
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 86
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 87
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 88
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 89
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 90
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 91
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 92
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 93
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 94
Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Administratia Publica Centrala si Actele Acesteia
    • continut bun.doc
    • coperta.doc
    • cuprins.doc
    • pagina anterioara copertei.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Dreptul Familiei

Consideraţii generale privind obligaţia legală de întreţinere 1.1. Scurt istoric Statul român acordă o atenţie deosebită familiei, oferind...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Te-ar putea interesa și

Servicii Publice Locale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sectorul serviciilor publice locale din Republica Moldova a suferit în ultimii 18 ani transformări importante,...

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Prefectul și Instituția Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Este ştiut faptul că pentru integrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007, aceasta a trebuit să facă unele modificări în domeniul...

Atribuțiile Instituției Avocatului Poporului

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. APARIŢIA OMBUDSMANULUI În general, opinia recunoscută despre originea instituţiei ombudsmanului modern este ca fiind...

Agenția Națională a funcționarilor publici

1. PREZENTAREA AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI 1.1. Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Agentia...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

INTRODUCERE În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului socio-economic, precum şi la statutul de...

Ai nevoie de altceva?