Analiza componentei juridice a contraventiei art 315-319 Cod Contraventional al Republicii Moldova

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza componentei juridice a contraventiei art 315-319 Cod Contraventional al Republicii Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

I.Elementele contravenţiei

Constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de codul contravențional şi este pasibilă de sancţiune contravenţională. Fiind o fapta umana, contraventia este atribuita unei persoane, adica subiectul activ, este orientata catre sau impotriva unei valori sociale, obiectul, care la randul lui apartine altei persoane, subiectul pasiv. Contraventia este o descarcare de energie pe planul relatiilor sociale, este o manifestare externa a individului uman, adica aspectul obiectiv al faptei, si elementul subiectiv este exteriorizarea fata de care faptuitorul a avut o anumita reprezentare sau elementul moral ori vinovația. Manifestarea exterioară de voința a făptuitorului se axează uneori pe o situație premisă, se desfășoară în spațiu și timp și presupune folosirea unor mijloace sau instrumente. În activitatea de prevenire, constatare și sancționare a contravențiilor, o importanță deosebită o are necesitatea analizării fiecarei fapte în parte, în sensul de a vedea dacă sunt intrunite sau nu elementele constitutive ale unei anumite contravenții, respectiv trăsăturile specifice privind obiectul, latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă.

1.Obiectul

Întrucat contraventia este forma de ilicit care aduce atingere unor valori sociale aparținand întregii comunități, obiectul generic al contravenției îl reprezintă relațiile sociale ocrotite de norma de drept contravențională. Fiecare contravenție are însă și un obiect specific, subsumat celui generic, ce rezultă din textul actului normativ ce o prevede. De regulă, contravențiile sunt grupate în actele normative potrivite obiectului lor juridic. Și în materia contravențională opereaza distincția între obiectul juridic și obiectul material. Majoritatea contravențiilor nu au obiect material, fiind fapte de pericol.Obiectul contravenției îl constituie valorile, relațiile sociale, bunurile sau interesele legitime, apărate prin normele de drept administrativ cărora li se aduce atingere sau sunt puse în pericol de fapta savarsită.Fiecare contravenție, are un obiect specific, ce rezultă din textul actului normativ pe care o prevede.Dreptul contravențional ocrotește relațiile sociale importante care nu sunt protejate de legea penală. Obiectul contravenției este o entitate preexistentă săvarșirii acesteia, deoarece are ființa anterioara actului de conduită, ceea ce înseamnă ca obiectul trebuie sa existe. Cunoașterea exactă a obiectului contravenției este importantă din perspectiva încadrarii juridice a faptei ce constituie contravenție, în special în cazul unor norme contravenționale asemănatoare. Valorile sociale ce formeaza obiectul contravenției pot fi vătamate în cele mai diverse forme.Obiectul juridic al contraventiei este reprezentat de valoarea socială ocrotită și relațiile sociale generate de aceste. Obiectul juridic la rîndul său se divizează în: obiect general, generic, nemijlocit (specific) şi complex.Obiectul juridic general reprezintă totalitatea valorilor sociale ocrotite de dreptul contravenţional prevăzute de Codul contravenţional.Obiectul generic reprezintă totalitatea valorilor sociale care sunt ocrotite de mai multe norme juridice. În acest caz obiectul unei contravenţii constituie chiar denumirea unui capitol al CCRM. Altă categorie a obiectului juridic este obiectul nemijlocit care constă în faptul că valoarea socială este protejată de o anumită normă juridică. Obiectul juridic nemijlocit este subordonat celui generic deoarece între ele există un raport dintre specie şi gen, sau chiar în unele cazuri obiectul nemijlocit coincide cu cel generic. Şi a treia categorie este obiectul juridic cel complex, acest obiect constă în faptul că este format din două obiecte nemijlocite reunite. Din acestea unul este principal şi celălalt este secundar, pentru exemplu vorbe şi expresii injurioase, acostarea jignitoare a cetăţenilor în locuri publice art.354,CCRM. Obiectul principal este încălcarea onoarei, cinstii şi demnităţii cetăţeanului, iar obiectul secundar este încălcarea ordinii şi liniştii publice.Obiectul material al contravenției este entitatea fizica impotriva căreia este îndreptat elementul material al contravenției. Important este de menționat ca numai obiectul juridic este o condiție preexistentă, generală a contravenției, în timp ce obiectul material este o condiție specifică numai anumitor contravenții. Au obiect material numai contravențiile ce vizeaza valori sociale exprimate fizic sau care au si un aspect fizic. Majoritatea contraventiilor nu au obiect material. In cazul contravențiilor ce au obiect material, acesta trebuie cercetat pentru a se constata urmările pe care acțiunea sau inactiunea le-a produs.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza componentei juridice a contraventiei art 315-319 Cod Contraventional al Republicii Moldova.docx

Alte informatii

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Drept, Catedra drept public Disciplina Drept contraventional