Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8920
Mărime: 43.94KB (arhivat)
Publicat de: Ileana-Geta Roșca
Cost: 7 puncte
proiect de specialitate, FEAA, Administratie publica an III

Extras din proiect

1. Drepturile fundamentale ale omului în legislaţia europeană

“Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral,

Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile şi

universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii;

aceasta se întemeiază pe principiile democraţiei şi statului de drept”

Politica Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului este -aşa cum remarcă numeroşi autori- marcată de un paradox. Deşi promovarea drepturilor omului a fost una din motivaţiile esenţiale ale procesului de integrare iar respectarea acestora, atât în relaţiile sale interne cât şi externe, a fost prioritară, Uniunii i-a lipsit un instrument propriu şi o politică coerentă în acest domeniu

În acest sens, în faţa Curţii de Justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia drepturilor fundamentale ale omului în legatură cu care nici unul din tratatele comunitare de bază adoptate nu a cuprins prevederi exprese sau cu caracter general. Aşadar, în lipsa unui catalog de drepturi consacrat de dreptul comunitar, Curtea de Justiţie Europeană şi-a asumat misiunea de a rezolva pe cale pretoriană problema lacunelor sistemului comunitar în materia drepturilor omului. Instanţa de la Luxemburg a subliniat că protecţia drepturilor fundamentale este un principiu de drept comunitar, în cauzele Stauder, din 12 noiembrie 1969, Internationale Handelsgesellschaft din 17 decembrie 1970 şi Nold, din 14 mai 1974

Drepturile fundamentale au fost oficializate în preambulul Actului Unic European şi integrate în dreptul Uniunii Europene prin Tratatul Uniunii Europene (Art.6).

Practic, înainte de Tratatul de la Maastricht (semnat în 1992, intrat în vigoare în 1993) conceptul de drepturi fundamentale n-a fost prezentat în Tratat. Cu toate acestea Curtea Europeană de Justiţie a firmat că, încă de la începutul anilor 60, respectul pentru drepturile fundamentale face parte integrantă din moştenirea juridică a Comunităţii. Măsurile care contravin acestor drepturi au fost considerate incompatibile cu valorile democrate ale Uniunii.Practic, din acest moment protecţia drepturilor fundamentale a devenit unul dintre principiile de bază ale ordinii juridice a Comunităţii

Tratatul de la Amsterdam a reprezentat un important pas înainte. Art.6 (2) prevede că Uniunea va respecta drepturile fundamentale garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, născute din tradiţia constituţională comună a statelor membre şi recunoscute ca principii generale de Drept comunitar. Tratatul de la Amsterdam (în vigoare de la 1 mai 1999) a introdus un număr de elemente care impun dezvoltarea unei noi politici în domeniul drepturilor omului

Tratatul de la Amsterdam prevede pentru prima oară că Uniunea Europeană se fundamentaeză pe principiile libertăţii, democraţiei, drepturilor omului şi statului de

drept.(art.6 (1) ex art. F), solicită Curţii Europene de Justiţie ca, în limitele competenţei sale, să aplice standardele drepturilor omului tuturor actelor elaborate de instituţiile comunitare. Pe această bază actele instituţiilor comunitare sunt supuse controlului jurisdicţional al Curţii şi în ce priveşte promovarea/respectarea drepturilor omului în activitatea lor, extinde semnificativ competenţa Comunităţii în adoptarea măsurilor de combatere a unui spectru larg de forme de discriminare, introduce, de asemenea, posibilitatea suspendării drepturilor unui Stat Membru pentru încălcarea drepturilor omului

Încă înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam Consiliul de Miniştri a iniţiat un proiect de elaborare a unui document propriu al Uniunii Europene în materia drepturilor omului - Carta Drepturilor Fundamentale. Necesitatea elaborării unui astfel de document a fost prezentată în cadrul Agendei 2000 a Uniunii Europene pentru Drepturile Omului care menţionează că o Uniune Europeană care nu protejează şi promovează drepturile omului în mod constant şi efectiv va trăda valorile sale comune şi ataşamentul faţă de ele. Politicile europene existente în acest domeniu nu mai sunt adecvate. Ele au fost construite pentru Europa de ieri şi nu mai sunt suficiente pentru Europa de mâine( ). Este urgent nevoie de o politică a drepturilor omului coerentă, echilibrată şi profesionistă

Mai recent, la 13 decembrie 2007, liderii Uniunii Europene au semnat Tratatul de la Lisabona, încheind astfel mai mulţi ani de negocieri pe tema aspectelor instituţionale.

Potrivit art.6 al Tratatului de la Lisabona, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007 , la Strasbourg, care are aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor.Cu toate acestea, „dispoziţiile cuprinse în Cartă nu extind în nici un fel competenţele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate”.

Preview document

Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 1
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 2
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 3
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 4
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 5
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 6
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 7
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 8
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 9
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 10
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 11
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 12
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 13
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 14
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 15
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 16
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 17
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 18
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 19
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 20
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 21
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 22
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 23
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 24
Analiza efectelor principiului protecției drepturilor fundamentale ale omului - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Analiza Efectelor Principiului Protectiei Drepturilor Fundamentale ale Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept administrativ - partea specială

Capitolul I PREŞEDINTELE ROMÂNIEI I. Instituţia şefului statului Instituţia şefului statului a apărut drept consecinţă a organizării statale şi...

Prelegerea IV - ordinea juridică a comunității europene

1. Sectiunea 1. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Notiunea de ordine juridica poate fi considerata ca sinonima cu cea de sistem juridic. § 1....

Drept Administrativ III - Controlul Administrativ

Capitolul I PRINCIPIUL LEGALITĂŢII ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV A. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE NOŢIUNI ESENŢIALE: stat-puteri în stat-separaţia...

Protecția Juridică a Drepturilor Omului

Drepturile omului. Noţiune şi evoluţie Preambulul Declaraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului a Revoluţiei franceze din anul 1789 proclamă că...

Te-ar putea interesa și

Sistemul European de Protecție al Drepturilor Omului

mul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Curtea Constituțională

Potrivit dispozitiilor constitutionale tratatele internationale privind protectia drepturilor omului ratificate de statul român fac parte din...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează pe larg raportul dintre individ şi stat din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor fundamentale. Existenţa...

Drepturile Universale ale Copilului în România

INTRODUCERE Aflăm zilnic din ziare,de la radio şi TV că oamenii se ajută, salvează vieţi, donează sume de bani pentru sinistraţi, oferă adăpost,...

Relațiile României cu piața comună și cu Uniunea Europeană

INTRODUCERE Percepţia românească a Europei a fost şi în trecut şi, mai ales, în epoca actuală, foarte diferenţiată, foarte diversificată. Pentru...

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona, cunoscut în faza de proiect sub numele de Tratatul de Reformă este un tratat destinat să înlocuiască tratatul...

Controlul constituționalității legilor - garanție a supremației constituției

Una din problemele cele mai importante,cu profunde implicaţii teoretice si practice,referitoare la supremaţia constituţiei este controlul...

Ai nevoie de altceva?