Analiza Nulitatilor in Drept

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 23512
Mărime: 90.52KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adi Oroveanu Hantiu
lucrare licentza drept. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE DREPT NICOLAE TITULESCU

Cuprins

CUPRINS

Capitolul 1&.pag.1

Capitolul 2&.pag.7

Capitolul 3&.pag.18

Capitolul 4&..pag.30

Sectiunea I

Nulitatile absolute&.pag.30

Sectiunea a II-a

Nulitatile relative&...pag 38

Capitolul 5&..pag.45

Sectiunea I

Functiile nulitatii absolutepag.47

Sectiunea a II-a

Functiile nulitatii relative.pag.48

Capitolul 6&..pag.49

Sectiunea I

Consideratii generale&...pag.49

Sectiunea a II-a

Conditiile nulitatii absolute&.pag.57

Sectiunea a III-a

Conditiile nulitatii relative&..pag.65

Capitolul 7&..pag.69

Sectiunea I

Consideratii generalepag.69

Sectiunea a II-a

Trasaturile nulitatii absolute...pag.70

Sectiunea a III-a

Trasaturile nulitatii relative&pag.74

Capitolul 8&.pag.80

Capitolul 9&.pag.87

Concluziipag.95

Bibliografie&pag.97

Extras din document

Capitolul 1

Principiul legalitatii si garantiile realizarii sale in procesul penal

1.Principiul legalitatii - regula de baza in procesul penal

Perfectionarea continua precum si progresul general al societatii noastre este posibila doar prin asigurarea unei legalitati stricte in toate sectoarele si la toate nivelele de organizare a activitatii sociale. Legalitatea apare prin urmare nu numai ca o cerinta obiectiva si un principiu fundamental al activitatii tuturor organelor dar si ca o conditie indispensabila pentru existenta si functionarea democratiei.

Prin toate masurile elaborate s-a urmarit ca legalitatea sa se transforme dintr-o cerinta obiectiv posibila intr-o realitate efectiva obiectiv si subiectiv necesara, implicând o participare directa si constienta pentru asigurarea respectarii legilor statului .

Constitutia României consacra principiul legalitatii in dispozitiile art.1,(5) : In Romania,respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.art.16 (1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.(2) Nimeni nu este mai presus de lege.si art. 21 (1): Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor,a libertatilor si a intereselor sale legitime.(2)Nici o lege nu poate îngradi exercitarea acestui drept.

Obligatia respectarii legii este prevazuta si in Codul de procedura penala care instituie prin art.1,(2): Procesul penal trebuie sa contribuie la apararea ordinii de drept, la apararea persoanei,a drepturilor si libertatilor acesteia, la prevenirea infractiunilor precum si la educarea cetatenilor in spiritul respectarii legilor. Art.2 mai prevede: Procesul penal se desfasoara atât in cursul urmaririi penale cat si in cursul judecatii potrivit dispozitiilor prevazute de lege.

Având ca baza cele amintite mai sus putem afirma ca principiul legalitatii este de esenta procesului penal ceea ce impune ca activitatea tuturor participantilor sa se desfasoare in toate cauzele penale numai in conformitate cu legea .

Realizarea principiului legalitatii in procesul penal presupune îndeplinirea simultan a mai multor cerinte:

-activitatea procesuala trebuie sa se realizeze numai prin intermediul organelor judiciare ,in compunerea si limita atributiilor stabilite.

-activitatea procesuala trebuie sa se desfasoare numai in cazurile,conditiile si formele stabilite de lege.

-organele judiciare trebuie sa respecte întocmai drepturile procesuale ale partilor si sa asigure activ realizarea lor.

Necesitatea asigurarii legalitatii procesuale are la baza doua principii fundamentale:

1.Scopul prevazut de lege art.(1) C prod pen.poate fi îndeplinit prin îndeplinirea activitatii procesuale potrivit unor reguli precis prevazute de lege si care reprezinta rezultatul aplicarii stiintifice a celor mai adecvate norme si conditii de desfasurare a procesului penal.

Preview document

Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 1
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 2
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 3
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 4
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 5
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 6
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 7
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 8
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 9
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 10
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 11
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 12
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 13
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 14
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 15
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 16
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 17
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 18
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 19
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 20
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 21
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 22
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 23
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 24
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 25
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 26
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 27
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 28
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 29
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 30
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 31
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 32
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 33
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 34
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 35
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 36
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 37
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 38
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 39
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 40
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 41
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 42
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 43
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 44
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 45
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 46
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 47
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 48
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 49
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 50
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 51
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 52
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 53
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 54
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 55
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 56
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 57
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 58
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 59
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 60
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 61
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 62
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 63
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 64
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 65
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 66
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 67
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 68
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 69
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 70
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 71
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 72
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 73
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 74
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 75
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 76
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 77
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 78
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 79
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 80
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 81
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 82
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 83
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 84
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 85
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 86
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 87
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 88
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 89
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 90
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 91
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 92
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 93
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 94
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 95
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 96
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 97
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 98
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 99
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 100
Analiza Nulitatilor in Drept - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • CUPRINS lucrare licenta.doc
  • LUCRARE_LICENTA_1.doc
  • PAG 1.doc
  • TITLU.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute

CAPITOLUL I 1. Legalitatea procesului penal Actele procedurale sunt mijloacele prin intermediul cărora se aduc la îndeplinire sarcinile ce decurg...

Nulitatea actului de procedură

1.Sanctiunile procedurale – precizari prealabile In materie procesual civila sanctiunile procedurale reprezinta "masuri cu caracter de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Procedură Penala

Prima datorie a statului este de a proteja societatea. Statul determina manifestarile cu caracter antisocial, cele ilicitate care aparţin materiei...

Drept Procesual Penal

Capitolul I Noţiuni generale privind dreptul procesual penal şi procesul penal Secţiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noţiune...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Conflictul de interese între asociați

INTRODUCERE În materia societăţilor legislaţia a fost şi continuă să fie într-o continuă evoluţie. Această lucrare îşi propune să evidenţieze...

Nulitatea societății comerciale în codul civil nou

Capitolul 1. Introducere Materia nulităţii societare (atât nulitatea contractului de societate, cât şi nulitatea persoanei juridice) are o...

Nulitatea Absoluta si Nulitatea Relativa

I NOTIUNE SI DELIMITARE 1. Notiunea nulitatii actului juridic civil In legislatia noastra civila nu exista o definitie a nulitatii actului...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Ai nevoie de altceva?