Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 30113
Mărime: 98.47KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul I.Generalităţi privind participaţia penală. 5

Secţiunea I. Preliminarii 5

Secţiunea II Formele pluralităţii de infractori. 8

1. Pluralitatea naturală. 8

2. Pluralitatea constituită sau legală 10

3.Pluralitatea ocazională sau participaţia penală 15

Capitolul II Instigarea - formă principală a participaţiei penale 30

Secţiunea I. Consideraţii generale. 30

Secţiunea II. Instigarea în concepţia Codului penal 35

1.Preliminarii. 35

2. Instigarea – Noţiune şi caracterizare. 36

3.Subiecţii instigării. 38

Secţiunea III. Condiţiile instigării. 40

Capitolul III Formele instigării. 45

Secţiunea I. Instigarea individuală şi instigarea colectivă. 46

Secţiunea II. Instigarea directă şi instigarea indirectă. 47

Secţiunea III. Instigarea calificată şi instigarea simplă. 48

Secţiunea IV. Instigarea determinată şi instigarea indeterminată. 49

Secţiunea V. Instigarea evidentă şi instigarea insidioasă. 49

Secţiunea VI Instigarea imediată şi instigarea mediată. 50

Secţiunea VII. Instigarea proprie şi instigarea improprie. 50

Secţiunea VIII. Instigarea izbutită (act de participaţie) şi instigarea fără rezultat (infracţiune de sine stătătoare). 51

Capitolul IV.Explicaţii complementare. 54

Secţiunea I. Interacţiuni ale instigării cu alte instituţii de drept penal. 54

1.Instigarea prin ameninţare şi ameninţarea ca infracţiune de sine stătătoare. 54

2. Ameninţarea ca mijloc de determinare şi infracţiunea de şantaj. 57

Secţiunea II. Aspecte de drept comparat. 58

Capitolul V.Aspecte din practica judiciară. 60

Concluzii.

Bibliografie.

Extras din document

Capitolul I.

Generalităţi privind participaţia penală.

Secţiunea I. Preliminarii

Calitatea de infractor revine acelei persoane care săvârşeşte sau participă la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, această calitate presupunând o cunoaştere amănunţită a mecanismelor, a factorilor care condiţionează şi influenţează conduita infracţională Făcându-se o analiză a factorilor exogeni şi endogeni care acţionează asupra persoanei infractorului, analiză menită sa ofere explicaţii pentru comportamentul criminal, s-a dovedit necesară studierea infractorului şi sub aspect criminologic.

Dreptul penal însă pune mai mult accentul pe faptă şi nu pe făptuitor, neexistând o preocupare pentru personalitatea reală a infractorilor, pentru psihologia şi temperamentul acestora decât cu totul incidental, în situaţia când ei depind de anumite categorii, cum ar fi: recidiviştii, minorii, demenţii, etc. În acest sens, în doctrina străină se remarcă, de asemenea, tendinţa de a studia delincventul “cel puţin tot atât cât şi fapta” , individualizându-se tratamentul penal în raport de persoana infractorului. Totodată, instanţele engleze judecă atât pe baza raportului organelor de urmărire penală, dar şi pe baza unui raport amănunţit asupra datelor medicale, familiale ale infractorului

Codul penal român, pe lângă noţiunea de infractor foloseşte adesea noţiunea de făptuitor, prin aceasta înţelegându-se orice persoană care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, indiferent dacă cel în cauză răspunde sau nu din punct de vedere penal. Subiect de drept, subiect al răspunderii penale nu poate fi decât infractorul, care răspunde penal, în timp ce făptuitorul nu întotdeauna răspunde penal

Infracţiunea, fiind o faptă antisocială şi nepermisă, de regulă, se săvârşeşte pe ascuns şi din acest motiv, de o singură persoană

Deşi antrenarea şi participarea mai multor persoane la comiterea unei infracţiuni comportă riscul descoperirii ei mai uşoare, există suficiente cazuri în care, la comiterea unei infracţiuni conlucrează mai multe persoane. Explicaţia pentru faptul că numeroase infracţiuni sunt săvârşite în colaborare, constă în aceea că se creează posibilităţi pentru o executare mai sigură şi cu mai mulţi sorţi de izbândă. Săvârşind o infracţiune prin efortul conjugat al mai multor persoane se asigură înlăturarea mai uşor a piedicilor, inclusiv a victimei şi a persoanelor care s-ar opune infractorilor, se măreşte curajul, se amplifică posibilităţile de a ascunde urmele infracţiunii permiţând totodată sustragerea tuturor infractorilor, sau doar a unei părţi a acestora de la urmărire şi de la răspundere penală.

În definirea pluralităţii de infractori se are în vedere calitatea persoanelor precum şi dacă prin efortul conjugat al acelor persoane s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală sau o infracţiune.

Aşadar, o faptă periculoasă poate fi comisă de către un singur făptuitor sau de mai mulţi făptuitori care cooperează împreună , în acest din urmă caz existând o pluralitate de făptuitori

Aceeaşi alternativă este posibilă şi în sfera activităţii lor infracţionale, adică în cazul săvârşirii de fapte care potrivit legii penale, constituie infracţiune, pluralitatea de făptuitori devenind, în acest caz o pluralitate de infractori

Cu alte cuvinte, pentru existenţa pluralităţii de infractori, esenţială, sub raportul elementului material (al laturii obiective), este manifestarea unei contribuţii efective a două sau mai multe persoane la săvârşirea aceleaşi fapte penale, iar sub raportul elementului subiectiv, existenţa vinovăţiei în forma cerută de lege şi care reflectă, de regulă, voinţa de cooperare

Preview document

Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 1
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 2
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 3
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 4
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 5
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 6
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 7
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 8
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 9
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 10
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 11
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 12
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 13
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 14
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 15
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 16
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 17
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 18
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 19
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 20
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 21
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 22
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 23
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 24
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 25
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 26
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 27
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 28
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 29
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 30
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 31
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 32
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 33
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 34
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 35
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 36
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 37
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 38
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 39
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 40
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 41
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 42
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 43
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 44
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 45
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 46
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 47
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 48
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 49
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 50
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 51
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 52
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 53
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 54
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 55
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 56
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 57
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 58
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 59
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 60
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 61
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 62
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 63
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 64
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 65
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 66
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 67
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 68
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 69
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 70
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 71
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 72
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 73
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 74
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 75
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 76
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 77
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 78
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 79
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 80
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 81
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 82
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 83
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 84
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 85
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 86
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 87
Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Instigarii.doc

Alții au mai descărcat și

Participația Penală

Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen sociologic, cu o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Ai nevoie de altceva?