Apelul în Procesul Penal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 19690
Mărime: 62.38KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Apopei

Cuprins

 1. Planul lucrării
 2. Capitolul I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 3. 1.Căile de atac în general
 4. 2.Apelul – scurt istoric
 5. 1. Apelul – noţiune şi caracterizare
 6. 2. Hotărârile judecătoreşti supuse apleului
 7. Capitolul al II-lea – ASPECTE PRIVIND DECLARAREA APELULUI
 8. 1.Titularii dreptului de apel
 9. 2. Cererea de apel şi motivarea acesteia
 10. 3. Termenul de apel
 11. 3.1. Repunerea în termen
 12. 3.2. Apelul peste termen
 13. 4. Renunţarea la apel
 14. 3. Retragerea apelului
 15. 4. Efectele apelului
 16. 6.1. Efectul suspensiv
 17. 6.2. Efectul devolutiv
 18. 4.3. Efectul neagravării situaţiei în propriul apel
 19. 4.4. Efectul extensiv
 20. Capitolul al III-lea – JUDECAREA APELULUI
 21. 1.Precizări preliminare
 22. 2.Măsuri premergătoare şedinţei de judecată
 23. 3.Judecarea propriu-zisă a apelului
 24. 4. Soluţionarea apelului
 25. 5. Soluţii şi chestiuni complementare. Conţinutul deciziei
 26. 6. Rejudecarea cauzei de către instanţa de trimitere. Limitele rejudecării
 27. Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1. Cãile de atac în general

Cãile de atac reprezintã acele mijloace prevãzute de lege prin care o hotãrâre judecãtoreascã este supusã reexaminãrii în scopul îndreptãrii unor erori sãvârşite cu ocazia soluţionãrii cauzei . Exercitarea cãilor de atac îndeplineşte un dublu rol :

1. asigurã prevenirea şi înlãturarea erorilor din activitatea de justiţie;

2. permite realizarea în condiţii cât mai bune a justiţiei şi asigurã aplicarea uniformã a legii de cãtre instanţele judecãtoreşti.

Astfel, obiectul cãilor de atac îl constituie determinarea unei noi judecãţi, iar finalitatea lor în repararea erorilor comise de prima instanţã .

Cãile de atac au natura juridicã a unor remedii procesuale menite sã îndrepte eventualele greşeli ivite “datoritã pãrţilor sau judecãtorilor în împãrţirea dreptãţii” .

Judecata în orice cale de atac este întotdeauna o activitate de control judecãtoresc. De regulã, acest control se exercitã de cãtre o instanţã superioarã celei care a pronunţat hotãrârea atacatã, iar prin excepţie, instanţa care a judecat cauza poate reveni asupra ei, verificându-şi propria activitate si pronunţând o nouã hotãrâre (de exemplu, în cazul contestaţiei în anulare şi al revizuirii).

Principalul avantaj al cãilor de atac este acela cã oferã pãrţilor garanţia unei examinãri repetate a procedurii judiciare şi implicit aflarea adevãrului în cauza respectivã sau aplicarea legii, atunci când a fost încãlcatã. “Două sau trei instanţe vor vedea mai clar şi vor greşi mai puţin decât una singură” .

Prin exercitarea cãilor de atac se trece într-o altã etapã a fazei de judecatã, ulterioarã judecãţii în primã instanţã, care se va finaliza cu pronunţarea unei noi hotãrâri de cãtre instanţa de control judecãtoresc. Hotãrârea supusã verificãrii poate fi infirmatã în tot sau în parte (prin anulare, reformare sau retractare) ori confirmatã, adicã menţinutã în integralitatea ei. Prin infirmarea hotãrârii este posibilã rejudecarea cauzei, în condiţiile legii, fie de cãtre instanţa care a pronunţat infirmarea hotãrârii atacate, fie de cãtre alta instanţã, cu ocazia retrimiterii.

Sistemul procesual român admite o structurã judiciarã întemeiatã pe un dublu sau triplu grad de jurisdicţie, apelul şi recursul fiind singurele cãi de atac ordinare împotriva hotãrârilor judecãtoreşti

nedefinitive. Acestea sunt facultative si nu pot fi exercitate decât de cãtre cei cãrora legea le recunoaşte aceastã posibilitate.

Importanţa deosebitã a cãilor de atac în activitatea de înfãptuire a justiţiei se desprinde şi din consacrarea în diverse documente internaţionale a principiului existenţei si necesitãţii cãilor de atac. În acest sens, Pactul internaţional referitor la drepturile civile si politice enunţã, în art. 14.5, regula potrivit cãreia “orice persoanã declaratã ca rãspunzând de sãvârşirea unei infractiuni are dreptul, în conformitate cu normele prescrise de aceastã lege, sã cearã examinarea de cãtre o jurisdicţie superioarã a declarãrii vinovãţiei sale şi a pedepsei aplicate. ” Constituţia României reglementeazã, la art.129, principiul conform cãruia împotriva hotãrârilor judecãtoreşti pãrţile interesate şi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiţiile legii.

În actuala reglementare, legea procesual penalã românã prevede douã cãi de atac ordinare – apelul şi recursul – şi trei cãi de atac extraordinare – contestaţia în anulare, revizuirea şi recursul în interesul legii.

2. Apelul – scurt istoric

Originea apelului se regãseşte în dreptul roman unde, începând cu anul 509 î.Hr., în baza unei legi a consulului P. Valerius Publicola, condamnatul avea dreptul de a apela la popor, împotriva sentinţei, prin aşa-numita “provocatio ad populum”. Adunarea popularã, convocatã de catre magistrat, casa ori confirma sentinţa, fãrã sã o poatã modifica, agrava sau atenua. În regimul republican mai existau şi alte douã instituţii: intercessio din partea magistratului şi intercessio din partea tribunului plebei care consta într-un veto opus actelor magistratului, iar cererea pentru intercessio adresatã celor care aveau dreptul sã intervinã se numea apellatio.

În accepţiunea sa modernã, apelul s-a constituit în jurisdicţiile tribunalelor imperiale, care aveau dreptul nu numai de a desfiinţa hotãrârea, dar şi de a o reforma.

In dreptul canonic instituţia apelului era larg folositã, fiind întemeiatã pe schema dreptului roman imperial, cu influenţe din dreptul germanic, dar simplificatã si adaptatã spiritului de echitate promovat de Bisericã.

Doctrina propriu-zisã a apelului a fost elaboratã de criminaliştii italieni din secolele XIII – XIV sub influenţa dreptului canonic, supus unui proces de interpretare, adâncire si sistematizare.

Apelul în legislaţia procesual penalã anterioarã. Codicele de procedurã criminalã din 2 decembrie 1864, preluând prevederile Codului de instrucţiune penalã francez din 1808, reglementa apelul împotriva sentinţelor date de tribunale în materie corecţionalã. Titularii dreptului de apel erau:

- “pãrţile prevenite sau responsabile” ;

- partea civilã, numai cu privire la interesele sale civile;

- “administraţiunea, pentru delictele silvice”;

- “Ministerul Public de lângã tribunalul de întâia instanţã”;

- “Ministerul Public de pe lângã curtea apelativã”.

Competenţa de soluţionare a apelului aparţinea curţii apelative în circumscripţia cãriea se afla tribunalul care a pronunţat hotãrârea atacatã. Termenul de apel era de 10 zile de la pronunţare sau de la comunicare, dupã cum sentinţa a fost datã în prezenţã sau în lipsã. Apelul era suspensiv de executare, dar curtea avea obligaţia de a-l soluţiona în curs de 30 de zile de la primire. Dacã sentinţa datã era anulatã pentru violare sau omisiune de forme prescrise de lege, curtea statua ea insãşi asupra fondului.

Preview document

Apelul în Procesul Penal - Pagina 1
Apelul în Procesul Penal - Pagina 2
Apelul în Procesul Penal - Pagina 3
Apelul în Procesul Penal - Pagina 4
Apelul în Procesul Penal - Pagina 5
Apelul în Procesul Penal - Pagina 6
Apelul în Procesul Penal - Pagina 7
Apelul în Procesul Penal - Pagina 8
Apelul în Procesul Penal - Pagina 9
Apelul în Procesul Penal - Pagina 10
Apelul în Procesul Penal - Pagina 11
Apelul în Procesul Penal - Pagina 12
Apelul în Procesul Penal - Pagina 13
Apelul în Procesul Penal - Pagina 14
Apelul în Procesul Penal - Pagina 15
Apelul în Procesul Penal - Pagina 16
Apelul în Procesul Penal - Pagina 17
Apelul în Procesul Penal - Pagina 18
Apelul în Procesul Penal - Pagina 19
Apelul în Procesul Penal - Pagina 20
Apelul în Procesul Penal - Pagina 21
Apelul în Procesul Penal - Pagina 22
Apelul în Procesul Penal - Pagina 23
Apelul în Procesul Penal - Pagina 24
Apelul în Procesul Penal - Pagina 25
Apelul în Procesul Penal - Pagina 26
Apelul în Procesul Penal - Pagina 27
Apelul în Procesul Penal - Pagina 28
Apelul în Procesul Penal - Pagina 29
Apelul în Procesul Penal - Pagina 30
Apelul în Procesul Penal - Pagina 31
Apelul în Procesul Penal - Pagina 32
Apelul în Procesul Penal - Pagina 33
Apelul în Procesul Penal - Pagina 34
Apelul în Procesul Penal - Pagina 35
Apelul în Procesul Penal - Pagina 36
Apelul în Procesul Penal - Pagina 37
Apelul în Procesul Penal - Pagina 38
Apelul în Procesul Penal - Pagina 39
Apelul în Procesul Penal - Pagina 40
Apelul în Procesul Penal - Pagina 41
Apelul în Procesul Penal - Pagina 42
Apelul în Procesul Penal - Pagina 43
Apelul în Procesul Penal - Pagina 44
Apelul în Procesul Penal - Pagina 45
Apelul în Procesul Penal - Pagina 46
Apelul în Procesul Penal - Pagina 47
Apelul în Procesul Penal - Pagina 48
Apelul în Procesul Penal - Pagina 49
Apelul în Procesul Penal - Pagina 50
Apelul în Procesul Penal - Pagina 51
Apelul în Procesul Penal - Pagina 52
Apelul în Procesul Penal - Pagina 53
Apelul în Procesul Penal - Pagina 54
Apelul în Procesul Penal - Pagina 55
Apelul în Procesul Penal - Pagina 56
Apelul în Procesul Penal - Pagina 57
Apelul în Procesul Penal - Pagina 58
Apelul în Procesul Penal - Pagina 59
Apelul în Procesul Penal - Pagina 60
Apelul în Procesul Penal - Pagina 61
Apelul în Procesul Penal - Pagina 62
Apelul în Procesul Penal - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Apelul in Procesul Penal.doc
 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Aspecte teoretice și practice privind instituția apelului

1.Notiuni intoductive Apelul este o cale de atac ordinara, de fapt si de drept, care poate fi folosita impotriva hotararilor pronuntate asupra...

Administrația publică de stat - ministerele și serviciile publice deconcentrate

Administraţia publică centrală cuprinde: 1. Organele supreme ale administraţiei publice: a) Preşedintele României. b) Guvernul. 2. Organele...

Apelul în procedura civilă și penală

CAPITOLUL I Apelul în procedura civila 1. Notiune si importanta Apelul este o cale ordinara de atac prin intermediul careia oricare dintre parti...

Drept Penal - Apelul

În urma judecarii cauzelor penale, în prima instanta, se pot comite greseli în stabilirea faptelor, remedierea erorilor necesita supunerea pricinii...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal

Capitolul I Secţiunea I. Referiri de ordin istoric 1.5. Origine - vechiul drept francez Originea apelului se află în dreptul roman, unde,...

Căile ordinare de atac în materie penală

Caile de atac sunt mijloacele legale prin care anumiti subiecti procesuali pot cere declansarea unui control procesual asupra unei hotarâri...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Ai nevoie de altceva?