Aportul la infiintarea societatilor comerciale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aportul la infiintarea societatilor comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul 1 : Societăți comerciale
1.1 Definiția societății comerciale
1.2 Contractul de societate
Capitolul 2: Aportul asociaților
2.1 Noţiunea şi condiţiile de valabilitate
2.2 Termenul de aport
2.3 Aportul în numerar
2.4 Aportul în natura
2.5 Aportul în munca– Industrie
2.6 Aportul de capital minim obligatoriu
2.7 Obligația de a constitui aportul și executarea
Capitolul 3: Bibliografie

Extras din document

Cap1: Societăți comerciale

1.1.Definiția Societății comerciale

Societăți comerciale formă a întreprinderii, cu personalitate juridică, pe care una sau mai multe persoane o organizează prin actul constitutiv, prin afectarea de bunuri în vederea îndeplinirii actelor și faptelor de comert cuprinse în obiectul de activitate prevazut în actul constitutiv, în vederea realizarii de profit.

A. Formele societăților comerciale

În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 31/1990, în România societățile comerciale

trebuie să fie organizate în una din urmatoarele forme:

- Societate comercială în nume colectiv (S.N.C);

- Societate comercială în comandită simplă (S.C.S.);

- Societate comercială în comandită pe acțiuni (S.C.A.);

- Societate comercială pe acțiuni (S.A.);

- Societate comercială cu raspundere limitată (S.R.L.).

B. Caracteristici distinctive ale formelor societăților comerciale

a. Societate comercială în nume colectiv (S.N.C);

Aceasta reprezintă din punct de vedere istoric, prima formă de societate comercială care a aparut înca anterior secolului al XIX-lea și pentru aceasta este considerată forma tradițională de societate comercială.

Caracteristic societății în nume colectiv este raspunderea nelimitată și solidară a asociatilor pentru obligatiile sociale.

b. Societate comercială în comandită simplă (S.C.S.);

c. Societate comercială în comandită pe acțiuni (S.C.A.);

Societățile în comandită sunt forme de organizare intermediară: asociații comanditați raspund nelimitat, cu întregul lor patrimoniu, iar asociații comanditari raspund numai în limita capitalului social subscris. Diferența dintre societatea în comandită simplă și cea în comandită pe acțiuni este împartirea capitalului în primul caz în parți sociale iar în cel de-al doilea în acțiuni.

d. Societate comercială pe acțiuni (S.A.);

Caracteristic societății pe acțiuni este împarțirea capitalului în acțiuni, care au o circulație liberă, precum și faptul că acționarii raspund numai în limita capitalului subscris.

e. Societate comercială cu răspundere limitată (S.R.L.) .

Aceasta este cea mai recenta formă de societate, aparută la începutul secolului al XIX-lea.Specific societății cu raspundere limitată este, astfel cum rezultă din chiar denumirea ei, limitarea răspunderii asociaților la capitalul subscris. Deși această caracteristică apropie societății cu raspundere limitată de societatea pe acțiuni, există o serie de diferențe între aceste două forme de societăți, cum ar fi: capitalul social al societății cu răspundere limitată este împărțit în parți sociale, al caror transfer este mai puțin liber decât al acțiunilor, organizarea internă a societății cu răspundere limitată este mai puțin reglementată, numarul asociaților este mai mic decât în cazul societăților pe actiuni, formalitațile de publicitate sunt mai numeroase la societatile pe actiuni, etc.

1.2.Contractul de societate are următoarele elemente esenţiale care îl deosebesc de alte contracte :

a) Fiecare asociat se obligă să pună în comun o valoare patrimonială (aport);

b) Asociaţii se obligă să desfăşoare împreună o activitate care constituie obiectul societăţii;

c) Toţi asociaţii participă la realizarea şi împărţirea beneficiilor.

Din definiţia dată rezultă caracterele juridice ale contractului de societate:

a) contractul este plurilateral, în sensul că la încheierea sa participă două sau mai multe persoane, fiecare asumându-şi anumite obligaţii;

b) contractul este cu titlu oneros, fiecare asociat urmăreşte realizarea unui folos patrimonial, adică obţinerea de beneficii;

c) contractul este comutativ, întinderea obligaţiilor fiecărui asociat este cunoscută în momentul încheierii contractului;

d) contractul este consensual, ceea ce înseamnă că se încheie prin simplul acord de voinţa al părţilor.

Un element specific ale contractului de societate care stă la baza societăţii comerciale este APORTUL ASOCIAȚILOR

Fisiere in arhiva (1):

  • Aportul la infiintarea societatilor comerciale.docx

Bibliografie

Cărți:
- Codul Comercial
o Legea Nr.31 / 1990 privind Societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare
- Cărpenaru, S., Drept comercial roman, Editura Atles SRL, Bucuresti, 1992
- Căpăţână, O., Instituţii ale noului drept comercial, societăţile comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1991
- Georgescu, I., L., Drept comercial român, Editura Socec, Bucuresti, 1948
- Dumitru Mazilu, Dreptul comertului international, partea speciala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000
Site:
- http://e-juridic.manager.ro
- http://contabilul.manager.ro
- http://www.scritub.com/economie/comert/CONSTITUIREA-SOCIETATILOR-COME92297.php

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM