Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 36426
Mărime: 157.26KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Badila
Facultatea de Drept Simion Barnutiu, Sibiu

Cuprins

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia 1

Secţiunea I. Consideraţii introductive 1

1.Apariţia şi evoluţia fenomenului corupţiei 1

2.Conceptul de fenomen al corupţiei . 3

Secţiunea a II-a. Noţiunea de corupţie şi cauzele acesteia 4

1.Precizări prealabile 4

2. Noțiunea de corupție.6

3.Etiologia faptelor de corupţie.10

Secţiunea a III-a. Necesitatea prevenirii şi combaterii corupţiei.14

1.Efectele corupţiei.14

2.Tipurile corupţiei.15

3. Preocupări actuale privind prevenirea şi combaterea corupţiei.17

Secţiunea a IV-a. Corupţia şi crima organizată.19

1.Fenomenul crimei organizate în domeniul corupţiei.19

2.Manifestarea crimei organizate în domeniul faptelor de corupţie.19

CAPITOLUL II. Evoluţia reglementării faptelor de corupţie.21

Secţiunea I.Apariţia primelor reglementări ale faptelor de corupţie.21

1.Consideraţii introductive. .21

2.Reglementarea corupţiei în antichitate.21

3.Reglementarea corupţiei în vechiul drept francez.23

Secţiunea a II-a. Evoluţia reglementării corupţiei în dreptul românesc.24

1.Reglementarea corupţiei în vechiul drept românesc.24

2.Reglementarea corupţiei în Codul penal din 1865.25

3.Reglementarea corupţiei în Codul penal din 1937.26

4.Reglementarea corupţiei în Codul penal din 1969.26

5.Reglementarea corupţiei în legislaţia ulterioară anului 1989.27

5.1.Legea nr. 65/1992.27

5.2.Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare.28

Secţiunea a III-a. Principalele reglementări în materia corupţiei la nivel internaţional.29

1.Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York.29

2.Convenţia penală privind corupţia, adoptată la Strasbourg.30

3.Convenţia civilă asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg.31

CAPITOLUL III. Analiza conţinutului infracţiunilor de luare de mită şi de primire de foloase necuvenite.32

Secţiunea I. Noţiune, conţinut legal şi obiect.32

1.Noţiunea şi conţinutul legal al infracţiunii de luare de mită.32

2.Noţiunea şi conţinutul legal al infracţiunii de primire de foloase necuvenite.33

3.Asemănări şi deosebiri privind noţiunea şi conţinutul legal al infracţiunilor de luare de mită şi de primire de foloase necuvenite.34

4.Obiectul juridic.34

4.1.Obiectul juridic generic al infracţiunilor din art. 254 şi art. 256 C.pen.34

4.2.Obiectul juridic specific al infracţiunilor din art. 254 şi art. 256 C.pen.35

5.Discuţii privind obiectul material al infracţiunilor de luare de mită şi de primire de foloase necuvenite.36

Secţiunea a II-a. Subiecţii infracţiunilor.38

1.Subiectul activ al infracţiunilor din art. 254 şi art. 256 C.pen.38

2.Subiectul pasiv al infracţiunilor din art. 254 şi art. 256 C.pen.50

Secţiunea a III-a. Latura obiectivă.51

1.Elementul material.51

2.Urmarea imediată.61

3.Legătura de cauzalitate.62

Secţiunea a IV-a. Latura subiectivă.63

1.Precizări prealabile.63

2.Forma de vinovăţie.63

3.Delimitări privind mobilul şi scopul infracţiunilor de luare de mită şi de primire de foloase necuvenite.66

Secţiunea a V-a. Forme, variante, sancţiuni şi aspecte procesuale.70

1.Formele şi variantele infracţiunilor de luare de mită şi de primire de foloase necuvenite.70

2.Sancţiuni aplicabile.75

3.Aspecte procesuale.79

Secţiunea a VI-a. Concluzii privind delimitarea infracţiunii de luare de mită faţă de primirea de foloase necuvenite.80

Secţiunea a VII-a. Delimitarea infracţiunilor de luare de mită şi de primire de foloase necuvenite de alte infracţiuni.84

1.Delimitarea faţă de infracţiunile de abuz (art.246-2481 C.pen.).84

2.Delimitarea faţă de infracţiunea de înşelăciune ( art.215 C.pen.).85

3.Delimitarea faţă de infracţiunea de trafic de influenţă (art.257 C.pen.).87

4.Delimitarea faţă de infracţiunea de gestiune frauduloasă (art.214 C.pen.).88

5.Delimitarea faţă de infracţiunea de furt (art.208-209 C.pen.).89

6.Delimitarea faţă de infracţiunea de neglijenţă în serviciu (art.249 C.pen.).91

Secţiunea a VIII-a. Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite în proiectul viitorului Cod penal.92

Secţiunea a IX-a. Propuneri de lege ferenda.95

CAPITOLUL IV. Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite în dreptul comparat.96

Secţiunea I. Infracţiunile de corupţie în Codul penal german.96

1.Precizări prealabile.96

2.Luarea de mită.96

3.Darea de mită.97

Secţiunea a II-a. Corupţia în Codul penal francez.98

1.Precizări prealabile.98

2.Corupţia activă şi traficul de influenţă.98

3.Corupţia pasivă.99

Secţiunea a III-a. Infracţiunile de corupţie în Codul penal spaniol.102

1.Precizări prealabile.102

2.Corupţia pasivă.102

3.Corupţia activă.104

4.Cauză de nepedepsire.105

5.Traficul de influenţă.105

Bibliografie.107

Extras din document

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia

Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia fenomenului corupţiei

Apariţia corupţiei în societate este legată de însăşi geneza acesteia, deoarece corupţia este un fenomen social, care s-a născut, iar apoi a evoluat, în interiorul primelor grupuri de oameni organizate. Din punct de vedere istoric, corupţia este, dacă nu cea mai veche, una dintre cele mai vechi forme de criminalitate existente în societăţile umane.

Fără îndoială că în toate epocile şi etapele istorice au existat acte de corupţie, dar formele de manifestare ale acesteia, chiar dacă aveau unele elemente sau puncte comune, au diferit sub anumite aspecte în decursul evoluţiei omenirii, în funcţie de particularităţile existente în perioadele istorice care s-au succedat.

În ciuda acestor diferenţe, fenomenul corupţiei s-a transmis din generaţie în generaţie, ca o “moştenire”, fiind totodată impregnat de specificul sistemelor politice traversate. De exemplu, în antichitate corupţia politică şi cea administrativă erau mai răspândite decât cea economică.

În vechiul drept românesc, corupţia nu era incriminată. Abia mai târziu, în perioada domniilor fanariote a existat o incriminare limitată a faptelor de corupţie. În prezent, domeniul economic este cel mai afectat de corupţie, deoarece interesele mercantile sunt extraordinar de mari, constatându-se existenţa unor grupuri economice care corup aproape orice funcţionar sau om politic care se află în poziţii ce pot determina obţinerea unor avantaje substanţiale pentru membrii grupului în cauză. Este vorba despre privatizări, concesionări, achiziţii publice etc.

Analizând fenomenul corupţiei, din punct de vedere istoric, constatăm că evoluţia (istoria) acestuia nu poate fii disociată de procesul dezvoltării economice, politice, sociale, juridice sau culturale a societăţilor care s-au succedat de-a lungul anilor în câmpul social. Într-adevăr, ca fenomen social, corupţia se produce şi re-produce în societate, astfel încât, “datorită formelor de manifestare şi consecinţelor sale”, ea “pare să fie indisolubil legată de evoluţia şi transformările pe care le cunoaşte orice societate umană ”.

Cu toate diferenţele ce ţin de specificul perioadelor istorice, în orice societate corupţia a avut forme de manifestare asemănătoare, aflate în legătură cu mecanismele politice, economice şi administrative, ea fiind, în toate cazurile, un abuz special de drept al funcţionarilor, care se foloseau de autoritatea sau puterea ce le-a fost conferită în scopuri străine scopului cu care au fost învestiţi. Fenomenul corupţiei este şi trebuie considerat, până la urmă, un fenomen antisocial, chiar dacă anumite tipuri de manifestare ale sale sunt acceptate, expres sau tacit, de către membrii colectivităţii, deoarece el constituie o “metastază” a instituţiilor publice .

Actele de corupţie, indiferent de forma lor, dăunează dezvoltării armonioase a oricărei societăţi, deoarece întotdeauna printr-un avantaj ilegal sau imoral de care beneficiază anumite persoane se creează automat un dezavantaj celorlalte persoane. Aceasta este regula “vaselor comunicante” ce funcţionează în societatea umană. De exemplu, în cazul în care un cetăţean beneficiază de un serviciu public, în mod nelegal, înaintea altor cetăţeni, aceştia sunt vătămaţi în drepturile lor. Pe lângă cei efectiv lezaţi prin actul de corupţie, acesta produce pe o scară mai largă şi o vătămare a intereselor societăţii în ansamblu, acesta fiind motivul pentru care infracţiunile de corupţie au ca subiect pasiv autoritatea publică sau instituţia în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul mituit .

2.Conceptul de fenomen al corupţiei

Totalitatea faptelor de corupţie existente, la un moment dat, într-o societate şi a formelor de manifestare a acestora constituie fenomenul corupţiei. Fiind o trăsătură negativă a oricărei societăţi umane,corupţia şi manifestările sale sunt întâlnite în orice societate şi în orice formă de organizare a puterii.

Existenţa fenomenului corupţiei fiind de netăgăduit, iar consecinţele sale negative având caracter evident, acesta trebuie prevenit şi contracarat prin măsuri complexe eficiente. Dar eficacitatea acestor măsuri presupune, printre altele şi înainte de orice, cunoaşterea corespunzătoare a formelor concrete de manifestare a faptelor de corupţie. Dacă faptele de corupţie nu sunt cunoscute sub toate aspectele acestora, prevenirea, dar mai ales, combaterea lor nu pot fi eficiente.

Conform raportului DNA pe anul 2007, prejudiciul total reţinut de rechizitorii este de peste 385 milioane lei, comparativ cu 170 milioane lei în anul 2006. Dintre cei 415 inculpaţi trimişi în judecată, majoritatea sunt bărbaţi (324), au vârste cuprinse între 21-54 ani (345) şi provin din mediul urban (379). Un număr de 308 inculpaţi au studii superioare, iar 8 sunt cetăţeni străini. Din cei 415 inculpaţi trimişi în judecată, 238 aveau funcţii de conducere, de control ori alte funcţii importante.

Preview document

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 1
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 2
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 3
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 4
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 5
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 6
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 7
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 8
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 9
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 10
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 11
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 12
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 13
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 14
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 15
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 16
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 17
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 18
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 19
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 20
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 21
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 22
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 23
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 24
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 25
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 26
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 27
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 28
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 29
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 30
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 31
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 32
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 33
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 34
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 35
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 36
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 37
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 38
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 39
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 40
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 41
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 42
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 43
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 44
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 45
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 46
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 47
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 48
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 49
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 50
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 51
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 52
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 53
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 54
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 55
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 56
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 57
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 58
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 59
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 60
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 61
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 62
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 63
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 64
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 65
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 66
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 67
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 68
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 69
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 70
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 71
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 72
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 73
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 74
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 75
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 76
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 77
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 78
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 79
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 80
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 81
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 82
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 83
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 84
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 85
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 86
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 87
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 88
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 89
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 90
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 91
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 92
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 93
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 94
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 95
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 96
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 97
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 98
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 99
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 100
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 101
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 102
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 103
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 104
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 105
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 106
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 107
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 108
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 109
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 110
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 111
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 112
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 113
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 114
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 115
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 116
Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Asemanari si Deosebiri intre Infractiunile de Luare de Mita si de Primire de Foloase Necuvenite.docx

Alții au mai descărcat și

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Darea și Luarea de Mită

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE I.1 Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie

MOTIVAŢIA ALEGERII SUBIECTULUI Dreptul penal poate fi caracterizat prin dinamism, fiind într-un continuu proces de adaptare şi perfecţionare a...

Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală

CAPITOLUL I NOŢIUNI TEORETICE PRELIMINARII 1.1. REGLEMENTAREA SOCIAL-JURIDICĂ A INFRACŢIUNILOR PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ . Între drepturile şi...

Analiza și interpretarea juridică a infracțiunilor - traficul de influență și luarea de mită

I. TRAFICUL DE INFLUENŢǍ 1.Continutul legal: Conform art.257 Cod penal constituie infractiunea de trafic de influenta - primirea ori pretinderea...

Te-ar putea interesa și

Asemanari și Deosebiri intre Infracțiunea de Primire de Foloase Necuvenite și Luarea de Mita și Ultraj

1. Conceptul legal şi caracterizare Primirea de foloase necuvenite în Codul Penal este incriminată într-o variantă simplă sau tip. Această...

Luarea de Mită

1.Consideraţii generale Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „ CORUPTIO” caracterizând o anumită comportare a funcţionarului care îşi...

Infracțiuni de corupție

Infractiuni de coruptie Textul incriminator Art. 254. – (1) Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte...

Ai nevoie de altceva?