Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 33209
Mărime: 107.68KB (arhivat)
Publicat de: Relu Antal
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ghiorghiu
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de drept Catedra de procedură penală şi criminalistică

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Noţiunea, obiectul şi conţinutul principiului garantării dreptului la apărare
 3. § 1. Istoria dezvoltării dreptului la apărare
 4. § 2. Obiectul şi clasificarea apărării
 5. § 3. Aspectul psihologic al dreptului la apărare şi aplicarea cunoştinţelor psihologice de către avocat.
 6. § 4. Deontologia profesională sau problemele etice
 7. Capitolul II. Susţinerea apărării în faza urmăririi penale
 8. § 1. Conţinutul dreptului la apărare în faza urmării penale
 9. § 2. Activitatea procesuală a avocatului în ancheta preliminară
 10. § 3. Scopul şi tactica activităţii apărătorului în urmărirea penală
 11. Capitolul III. Formele şi modalităţile de exprimare a dreptului la apărare în procesul examinării cazului în instanţa judecătorească
 12. § 1. Respectarea principiului garantării dreptului la apărare în faza numirii cauzei spre judecare
 13. § 2. Exercitarea principiului garantării dreptului la apărare în dezbaterile juridice
 14. § 3. Susţinerile verbale şi dreptul la ultimul cuvânt-garant al realizării apărării
 15. § 4. Atacarea sentinţei ca modalitate de înfăptuire a apărării
 16. Capitolul IV. Realizarea principiului garantării dreptului la apărare în lumina tratatelor internaţionale la care RM face parte.
 17. Încheiere
 18. Literatura utilizată
 19. Anexe

Extras din proiect

Introducere

Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului e o condiţie nestingherită a unui stat de drept.

Dintre multitudinea drepturilor ce le are omul un loc important îl are dreptul bănuitului, învinuitului, inculpatului şi condamnatului la apărare. Acestui principiu I se atribuie un loc aparte în sistemul principiilor unui stat democratic Înfăptuirea dreptului la apărare e nu numai o manifestare a democratismului , dar şi o condiţie necesară pentru realizarea eficientă a justiţiei. Respectarea garanţiilor procesuale a învinuitului în procesul penal în care lipsesc contradicţiile între interesele legale a persoanei şi cele ale statului asigură supremaţia legii şi dreptăţii în procesul înfăptuirii justiţiei.

În principiul asigurării învinuitului dreptul la apărare îşi găsesc reflectate umanismul şi democratismul justiţiei. Realizarea acestui principiu contribuie la înfăptuirea funcţiei educative a educaţiei.

Apărarea de învinuire înaintată este un drept şi nu o obligaţie a învinuitului. El poate da sau nu explicaţii. Al poate să recunoască vina sau să o nege. Însă în orice caz statul este obligat sa-I asigure dreptul la apărare. Deaceia una din cauzele greşelilor judecătoreşti este încălcarea dreptului învinuitului de ase apăra. Practica arată ca stricta respectare a drepturilor învinuitului în procesul urmării penale şi dezbaterilor judiciare exclude posibilitatea nejustificată şi nelegală de acuzare, de folosire nejustificată a legii penale, de stabilire a unei pedepse nelegale. Asigurarea reală a apărării este o garanţie a cercetării obiective complete şi multilaterale a probelor, este o condiţie necesară a aflării adevărului pe caz, a apărării drepturilor şi intereselor legale a persoanei, a emiterii unei sentinţe legale ţi întemeiate. Dreptul învinuitului la apărare e strâns legat cu dreptul Inviolabilităţii la apărare a persoanei care e declarat de art. A constituţiei Republicii Moldova, precum şi cu alte principii generale. Noi spunem “Noi spunem principiul asigurării dreptului la apărare” şi nu principiul dreptului la apărare deoarece aşa e corect. Noi punem accentul pe cuvântul asigurare. Aceasta înseamnă că principiul dat nu se limitează doar la dreptul la apărare întărit de lege dar mai cuprinde şi măsuri ce asigură realizarea reală a dreptului învinuitului la apărare.

Desigur e important de A întări minuţios şi detailat în lege drepturile învinuitului. Dar nu e mai puţin important de a reglementa prin lege schema garanţiilor procesuale ce asigură acest drept. Aceasta schemă se bazează pe aceea că fiecărui drept ce I se acordă învinuitului, îi corespunde obligaţii a judecăţii, anchetatorului (organului de cercetare penală) şi procurorului de a realiza şi respecta acest drept.

Orice persoană acuzată de un delict

este prezumată nevinovată pînă

cînd vinovăţia să va fi dovedită în

mod legal , în cursul unui proces

public , în cadrul căruia i s – au

asigurat toate garanţiile necesare

apărării sale.

( Art. 4 CPPRM )

Nu trebuie limitată problema luptei cu criminalitatea apriciind-o doar ca un instrument de represii sau de mărire a sancţiunilor penale. În aceiaşi măsură , este imposibil de a limita criminalitatea fără a atrage o careva atenţie dreptului persoanei , în special celor a învinuitului procesul penal Uneori (!) sarcinile luptei cu criminalitatea contravin sarcinilor apărării sau respectării drepturilor personale. Această poziţie e greşită Întărirea garanţiei drepturilor persoanelor şi înseamnă respectarea principiilor democratice în stat , precum şi ridicarea eficacităţii luptei cu criminalitatea

Astfel , una din sarcinile primordiale a unui stat de drept nu este numai descoperirea rapidă a infracţiunilor , identificarea vinovăţiilor , dar şi aceia că , nici o persoană nevinovată să nu fie tras la răspundere penală şi condamnat.

Dacă ultima nu se realizează atunci persoana vinovată , rămâne nepedepsită şi folosindu-se de libertate , continue activitatea sa infracţională. Iată de ce o importanţă deosebită se acorde îngrădirii persoanelor nevinovate de învinuirile neîntemeiate Un rol major , în acest sens îl joacă , şi institutul “de apărare” în procesul penal , îndeplinind o sarcină vitală de importanţă statală

Ar fi greşit de menţionat ce nu este necesară apărarea când statul are ca obligaţie primordială apărarea intereselor legale a persoanelor. Dreptul la apărarea nu e o instituţie în plus , ci un drept necesar şi important justiţiei într-un stat. Şi dacă ( unde ) e prezentată învinuirea este necesar şi existenţa , unei apărări pe această învinuire.

Preview document

Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 1
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 2
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 3
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 4
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 5
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 6
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 7
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 8
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 9
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 10
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 11
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 12
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 13
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 14
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 15
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 16
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 17
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 18
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 19
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 20
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 21
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 22
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 23
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 24
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 25
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 26
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 27
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 28
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 29
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 30
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 31
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 32
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 33
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 34
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 35
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 36
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 37
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 38
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 39
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 40
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 41
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 42
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 43
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 44
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 45
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 46
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 47
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 48
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 49
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 50
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 51
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 52
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 53
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 54
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 55
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 56
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 57
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 58
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 59
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 60
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 61
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 62
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 63
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 64
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 65
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 66
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 67
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 68
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 69
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 70
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 71
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 72
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 73
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 74
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 75
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 76
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 77
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 78
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 79
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 80
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 81
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 82
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 83
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 84
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 85
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 86
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 87
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 88
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 89
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 90
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 91
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 92
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 93
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 94
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 95
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 96
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 97
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 98
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 99
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 100
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 101
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 102
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 103
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 104
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 105
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 106
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 107
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 108
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 109
Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea Dreptului la Aparare ca Principiu in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Falsificarea Banilor

Introducere Actualitatea temei investigate. În structura celor mai periculoase infracţiuni privind sistemul financiar-creditar, un loc aparte îl...

Garantarea Dreptului la Apărare

Introducere Reprezentând o categorie juridică teoretică cu largi implicaţii practice, noţiunea de principiu fundamental al procesului penal s-a...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Principiul garantării dreptului la apărare

Principiile fundamentale sunt acele reguli cu caracter general in temeiul carora este reglementata intreaga desfasurare a procedurii penale.Reguli...

Partea apărării în penal

Întroducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Garantarea Dreptului la Apărare

Introducere Reprezentând o categorie juridică teoretică cu largi implicaţii practice, noţiunea de principiu fundamental al procesului penal s-a...

Principiul Prezumției de Nevinovăție

CAPITOLUL I PREZUMTIA DE NEVINOVATIE Prezumtia de nevinovatie si-a castigat autonomia, ca regula de drept, abia in secolul al XVIII-lea, pentru...

Reglementarea dreptului de apărare în faza de urmărire penală și cercetare judecătorească

CAPITOLUL I DREPTUL LA APARARE. SCURT ISTORIC. LEGISLATIE. CARACTERISTICI Declansarea actiunii penale are ca finalitate tragerea la raspundere si...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Protecția corespondenței

Articolul 8 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului ocroteste toate tipurile de corespondenta existente. 1.Corespondenta clasica (scrisa)....

Probleme Actuale ale Cercetării Avocatului în Activitatea Judiciar Penală

Introducere Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune. Aderând...

Ai nevoie de altceva?