Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 16590
Mărime: 61.55KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Apopei

Cuprins

 1. Capitolul I. Introducere; Evoluţia infracţiunii de delapidare în cadrul infracţiunilor contra patrimoniului 4
 2. 1.1. Evolţia reglementărilor privind protecţia penală a patrimoniului 4
 3. 1.2. Noţiunea de patrimoniu, obiect al ocrotirii penale 7
 4. 1.3. Caracterizarea infracţiunilor contra-patrimoniului 9
 5. 1.4. Istoricul incriminărilor infracţiunilor de delapidare (art. 2151 C.penal) 13
 6. Capitolul II. Condiţii preexistente infracţiunii de delapidare 15
 7. Aspecte generale 15
 8. 2.1. Noţiune şi caracterizare 15
 9. 2.2. Obiectul infracţiunii 16
 10. a). Obiectul juridic special 16
 11. b). Obiectul material 17
 12. 2.3. Subiectul activ şi subiectul pasiv 26
 13. a). Calitatea de funcţionar 26
 14. b). Calitatea de gestionar 28
 15. c). Calitatea de administrator 30
 16. 2.4. Participaţia 34
 17. Capitolul III. Conţinutul constitutive al infracţiunii de delapidare 35
 18. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 35
 19. 3.1. Situaţia premisă 35
 20. 3.2. Conţinutul constitutive 35
 21. a). Latura obiectivă 35
 22. b). Latura subiectivă 44
 23. Capitolul IV. Forme, modalităţi şi sancţiuni ale delapidării 46
 24. 4.1. Formele infracţiunii 46
 25. a). Tentativă 48
 26. b). Consumarea 49
 27. c). Epuizarea 50
 28. 4.2. Modalitaţile infracţiunii 51
 29. a). Modalităţile normative 51
 30. b). Modalităţile de fapt 51
 31. c). Modalităţile agravate 52
 32. 4.3. Sancţiune 52

Extras din proiect

CAPITOLUL I

INTRODUCERE; EVOLUŢIA INFRACŢIUNII DE DELAPIDARE ÎN CADRUL INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI

1.1Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a patrimoniului

Încă din cele mai vechi timpuri sistemul de norme ce guvernau societatea au incriminat şi sancţionat fapte săvârşite contra patrimoniului.

In Comuna primitivă când "societatea" era formata dintr-un grup restrâns de oameni ce trăiau într-un teritoriu redus fiind conduşi de un şef,acesta pe lângă atribuţiile religioase şi militare avea şi atribuţii de judecător.De precizat că numărul faptelor ce erau pedepsite era redus, dintre cele îndreptate contra patrimoniului fiind cunoscute doar furtul, jaful.

Ulterior în perioada feudală,legislaţia penală se extinde şi cuprinde în sfera sa toate faptele prin care se puteau aduce vătămări patrimoniului.

Dacă pentru unele fapte se aplicau pedepse fizice uşoare pentru altele se poate constata o cruzime nemaiîntalnita în perioada actuală.

Pentru o serie de furturi mărunte se aplicau pedepse cu biciuirea dar pentru fapte grave se putea ajunge până la pedeapsa cu moartea ori tăierea unui braţ. Numărul faptelor antisociale îndreptate împotriva patrimoniului s-au mărit,apărând pe lângă furt,tâlhărie,jaf şi alte forme de atingere a patrimoniului ca înşelăciunea,abuzul de încredere,gestiunea frauduloasă dar într-o formă incipientă deoarece erau considerate delicte civile.Erau drastic pedepsite faptele de furt şi tâlhărie.

În perioada feudală, s-a extins represiunea penală faţă de toate faptele prin care se leza patrimoniul. Furturile fără prea mare semnifi-caţie (cele mărunte) erau pedepsite cu biciuirea, însă, la al treilea furt se aplica pedeapsa cu moartea. Pentru furturile grave şi la primul furt se aplica pedeapsa cu moartea.

Din cele mai vechi timpuri, prin legile penale au fost incriminate şi sancţionate faptele comise împotriva patrimoniului.

În vechiul drept românesc, existau reglementări referitoare la infracţiunile contra patrimoniului. Pravilele luiVasile Lupu şi Matei Basarab, codicele penale ale lui Alexandru Sturza în Moldova şi a lui Barbu Ştirbei în Muntenia, conţineau prevederi referitoare la infracţi-unile de furt,tâlhărie, etc.

Codul penal român din 1864 cuprindea în capitolul referitor la "Crime şi delicte contra proprietarilor" numeroase incriminări referitoare la apărarea patrimoniului.

Codul penal român din 1936 cuprindea, în Cartea II, Titlul XIV, infracţiuni contra patrimoniului, sistematizate în 5 capitole astfel:

• capitolul I - Furtul;

• capitolul II - Tâlhăria şi pirateria;

• capitolul III - Delicte contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii;

• capitolul IV - Strămutarea de hotar, desfiinţarea semnelor de hotar, stricăciuni şi alte tulburări aduse proprietăţii;

• capitolul V - Jocul de noroc, loteria şi specula contra economiei publice.

Pe lângă infracţiunile prevăzute de Codurile penale de la 1864 cât şi de la 1936, au existat şi anumite infracţiuni prevăzute în Codul Justiţiei Militare, în Codul Comercial, în Codul Silvic şi în Codul Marinei Comerciale.

În perioada ce a urmat după anul 1944, în conformitate cu ideologia vremii şi cu modelul de a concepe existenţa proprietăţii, a fost adoptat Decretul numărul 192/1950, implicit aceea de "avut obştesc". Prin acest decret, a fost introdus în Codul penal din 1936, Titlul XIV, cu un nou capitol intitulat "Unele infracţiuni contra avutului obştesc", căruia, ulterior, i s-au produs modificări în privinţa agravării pedepselor.

Acest act normativ a marcat momentul în care pentru prima oară apare o ocrotire discriminatorie a patrimoniului după cum acesta era considerat "particular" sau "obştesc".

Autorii Codului Penal de la 1968, n-au făcut şi nici nu puteau să facă altfel, decât să consacre mai departe această concepţie de ocrotire diferenţiată a patrimoniului.

Aşa se explică ca în Titlul III al acestui Cod penal, au fost prevă-zute infracţiuni contra avutului particular, iar în Titlul IV, infracţiunile contra avutului obştesc.

Cadrul juridic cuprins în Constituţia României din 1991 a deter-minat noi reglementări penale în materia infracţiunilor contra patrimo-niului. În Constituţie sunt cuprinse norme cu caracter de principii funda-mentale referitoare la proprietate.

Astfel, sunt stabilite formele de proprietate şi anume : publică şi privată. De asemenea, sunt arătaţi cei cărora le aparţin bunurile ce fac parte din fiecare formă de proprietate.

Plecând de la necesitatea punerii de acord a legii penale cu normele constituţionale ,Parlamentul României a adoptat Legea 140/1996 de modificare şi completare a Codului penal prin care se prevede o reglementare nouă în materia infracţiunilor contra patrimoniului.

1.2 Noţiunea de patrimoniu-obiect al ocrotirii penale

Patrimoniul este conceput ca un ansamblu de drepturi şi obligaţii evaluabile în bani, aparţinând unei persoane fizice sau juridice(*1). În sens economic, patrimoniul desemnează totalitatea bunurilor care alcătuiesc averea unei persoane.

Plecând de la ideea că patrimoniul este o sumă de valori,iar nu o mulţime de lucruri materiale,corporale,unii autori au definit patrimoniul ca fiind "ansamblul drepturilor şi obligaţiilor unei persoane care au sau reprezintă o valoare pecuniară sau economică, adică se pot evalua în bani"(*2).

*1. C. Stǎtescu, C. Bîrsan, Drept civil, drepturile reale, Universitatea Bucureşti, 1988 pg.4.

*2. C. Hamangiu, I. Rosetti-Bǎlǎnescu, Al. Bǎicoianu, Tratat de drept civil român, vol.1, Bucureşti, 1928, pg 84

Într-o altă lucrare(*1), patrimoniul este definit ca fiind "totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică aparţinând unei persoane." Din cuprinsul patrimoniului fac parte: bunurile corporale, incorporale, bunurile consumptibile ori fungibile, mobile sau imobile, principale sau accesorii, etc.,adică tot ceea ce reprezintă puteri, facultăţi, aptitudini ale subiectului din punct de vedere al valorii lor economice şi a raporturilor care se nasc din exerciţiu acestor puteri, facultăţi, aptitudini(*2).

Dacă sub aspectul dreptului civil, patrimoniul este definit în sensurile sus-menţionate, în dreptul penal noţiunea de "patrimoniu" are un inteles mai restrâns şi se referă la bunuri nu ca universalitate, ci în individualitatea lor susceptibilă de a fi distruse, gestionate fraudulos, etc. Ca şi în cazul altor valori sociale de mare însemnătate, patrimoniul este ocrotit prin incriminarea faptelor care îi aduc atingere. Aceste fapte constituie infracţiuni şi sunt prevăzute în Titlul III al Codului penal.

Sub denumirea generică de "Infracţiuni contra patrimoniului" dată Titlului III, se află două categorii de bunuri susceptibile a fi ocrotite prin incriminarea faptelor contra patrimoniului,în raport cu forme diferite de proprietate.

Preview document

Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 1
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 2
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 3
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 4
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 5
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 6
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 7
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 8
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 9
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 10
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 11
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 12
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 13
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 14
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 15
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 16
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 17
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 18
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 19
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 20
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 21
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 22
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 23
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 24
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 25
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 26
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 27
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 28
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 29
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 30
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 31
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 32
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 33
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 34
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 35
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 36
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 37
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 38
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 39
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 40
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 41
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 42
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 43
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 44
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 45
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 46
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 47
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 48
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 49
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 50
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 51
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 52
Aspecte de teorie și practică judiciară în materia infracțiunii de delapidare - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Concursul de Infracțiuni

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI În teoria, legislaţia şi practica...

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Capitolul I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei Secţiunea I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

I. Notiune si cadrul legal In cuprinsul Capitolului 2 din Titlul II al Constitutiei sunt enuntate, pe parcursul a 28 de articole, drepturile si...

Subiecții infracțiunii

1.Noțiuni introductive: În doctrină, știința dreptului penal a fost definita ca acea ramură a științelor juridice care cuprinde totalitatea...

Ai nevoie de altceva?