Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 39835
Mărime: 119.06KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Sonia Geagiu
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

MOTIVAŢIA ALEGERII SUBIECTULUI 5

Cap. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 6

Secţ. I Consideraţii privind infracţiunile contra patrimoniului 6

1.1 Conceptul de patrimoniu 6

1.2 Precedente legislative 8

Secţ. II Elemente referitoare la infracţiunea de tâlhărie 17

1.1 Referinţe istorice privind infracţiunea de tâlhărie 17

1.2 Actuala legislaţie în materia infracţiunii de tâlhărie 22

Cap. II INFRACŢIUNEA DE TÂLHĂRIE – ÎN SPECIAL 24

Secţ. I Condiţii preexistente 24

1.1 Obiectul infracţiunii 24

A. Obiectul juridic generic 24

B. Obiectul juridic special 26

C. Obiectul material 29

1.2. Subiecţii infracţiunii 32

A. Subiectul activ 32

B. Subiectul pasiv 37

Secţ. II Conţinut constitutiv 39

1. Latura obiectivă 39

1.1 Elementul material 39

1.2 Urmarea imediată 53

1.3 Raportul de cauzalitate 54

2. Latura subiectivă 54

Secţ. III Forme, modalităţi, sancţiuni 57

1. Forme 57

1.1. Actele pregătitoare 57

1.2. Tentativa 58

1.3 Consumarea 60

1.4. Epuizarea 61

2. Modalităţi 62

2.1 Modalităţi normative simple 62

2.2 Modalităţi normative agravate 63

3. Sancţiuni 79

3.1 Sancţiuni în varianta tip 79

3.2 Sancţiuni în variantele agravate 79

Cap. III LEGĂTURILE INFRACŢIUNII DE TÂLHĂRIE CU ALTE

INFRACŢIUNI 81

1. Tâlhărie – Omor deosebit de grav 81

2. Tâhărie – Lipsire de libertate în mod ilegal 82

3. Tâlhărie – Violare de domiciliu 84

4. Tâlhărie – Şantaj 86

5. Tâlhărie – Furt 87

6. Tâlhărie – Distrugere 88

CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 90

BIBLIOGRAFIE 94

Extras din document

MOTIVAŢIA ALEGERII SUBIECTULUI

Dreptul penal poate fi caracterizat prin dinamism, fiind într-un continuu proces de adaptare şi perfecţionare a legislaţiei la cerinţele realităţii sociale. Normele dreptului penal în ansamblul lor – ca şi normele celorlalte ramuri de drept – reflectă noile transformări apărute în dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a relaţiilor sociale care formează obiectul protecţiei penale.

Pentru a se putea duce cu succes lupta împotriva celor mai grave manifestări antisociale prin mijloace de drept penal, potrivit principiilor fundamentale ale dreptului penal modern, este necesară incriminarea prin lege a fiecărei fapte de pericol social ca infracţiune.

Infracţiunea de tâlhărie prezintă un pericol social ridicat deoarece aduce atingere relaţiilor sociale care privesc atât persoana, cât şi patrimoniul acesteia.

Prin prezenta lucrare am încercat să descriu într-o modalitate cât mai amplă, folosindu-mă de gândirea juridică penală, această faptă care, de-a lungul timpului, a luat amploare. Tâlhăria este o realitate care nu trebuie ignorată, însă de cele mai multe ori suntem pasivi la lucrurile care se petrec chiar în văzul nostru sau, poate chiar nouă.

La momentul actual, România se găseşte într-un proces continuu de adaptare a legislaţiei la cerinţele Uniunii Europene, iar una dintre acestea ar fi combaterea fenomenului infracţionalităţii. Se încearcă crearea unui nou orizont în cadrul societăţii româneşti bazat pe încredere şi un câştig corect prin muncă. Infracţiunea de tâlhărie reprezintă exact opusul acestei idei şi de aceea abordarea ei într-o formă amplă ar putea oferi un climat favorabil informării tuturor cetăţenilor cu privire la periculozitatea săvârşirii acestei fapte penale şi a consecinţelor ei.

Infracţiunea de tâlhărie prezintă o importanţă deosebită deoarece este o formă a furtului comis cu violenţă, aducând atingere valorii supreme – omul – cât şi patrimoniului acestuia. Aceasta s-ar putea datora, printre celelate cauze, şi nivelului scăzut de trai din România care nu face altceva decât să încurajeze acest fenomen, determinând omul să recurgă la alte mijloacele pentru asigurarea unei supravieţuiri decente.

Astfel, lucrarea de faţă reprezintă un reper în alegera unei conduite cât mai corecte, precum şi în reprimarea tuturor acelor impulsuri care ar putea împinge o persoană să săvârşească această faptă antisocială.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţ. I Consideraţii privind infracţiunile contra patrimoniului

1.1Conceptul de patrimoniu

Ca ramură a sistemului de drept, dreptul penal are un obiect de reglementare, o categorie de relaţii sociale pe care le reglementează în exclusivitate şi relaţii create în jurul şi datorită valorilor sociale de a căror necondiţionată respectare depinde însăşi existenţa societăţii.

Obiectul dreptului penal îl constituie relaţiile de apărare socială, relaţii ce se formează între membrii societăţii din necesitatea apărării valorilor sociale esenţiale ale societăţii şi a dezvoltării lor în deplină securitate, ca o condiţie sine qua non a existenţei şi normalei evoluţii a societăţii. Astfel, existenţa acesteia depinde de respectarea, de către membrii societăţii respective, a unor valori sociale cum ar fi viaţa, integritatea corporală, securitatea publică pentru a căror apărare aceştia, independent de voinţa lor, prin însuşi faptul coexistenţei lor, intră in relaţii de apărare socială.

În cadrul acestor relaţii, membrii societăţii au obligaţia de a nu pune în pericol sau de a nu vătăma prin faptele lor, valorile sociale ai căror titulari sunt ceilalţi membrii ai societăţii sau societatea însăşi, precum şi de a se bucura, la rândul lor, de o atitudine corespunzătoare din partea celorlalţi.

În condiţiile în care, obligaţia instituită este respectată de destinatarii legii penale, se naşte un raport juridic de conformare, de cooperare între oameni la realizarea ordinii sociale, cerinţă esenţială pentru existenţa şi dezvoltarea armonioasă a oricărei societăţi.

Atunci când, însă, obligaţia consacrată prin norma penală este nesocotită, membrii societăţii neconformându-se acestor exigenţe şi săvârşind fapte prin care se pun în pericol ori se vatămă valorile sociale, ia naştere un raport de conflict între titularii acestor valori şi cei care au săvârşit fapte periculoase sau vătămătoare.

Preview document

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 1
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 2
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 3
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 4
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 5
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 6
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 7
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 8
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 9
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 10
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 11
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 12
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 13
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 14
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 15
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 16
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 17
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 18
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 19
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 20
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 21
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 22
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 23
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 24
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 25
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 26
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 27
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 28
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 29
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 30
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 31
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 32
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 33
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 34
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 35
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 36
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 37
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 38
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 39
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 40
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 41
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 42
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 43
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 44
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 45
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 46
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 47
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 48
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 49
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 50
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 51
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 52
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 53
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 54
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 55
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 56
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 57
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 58
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 59
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 60
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 61
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 62
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 63
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 64
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 65
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 66
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 67
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 68
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 69
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 70
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 71
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 72
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 73
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 74
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 75
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 76
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 77
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 78
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 79
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 80
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 81
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 82
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 83
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 84
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 85
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 86
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 87
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 88
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 89
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 90
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 91
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 92
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 93
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 94
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 95
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 96
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 97
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 98
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 99
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 100
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 101
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 102
Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Aspecte de Teorie si Practica Judiciara in Materia Infractiunii de Talharie
    • Aspecte de Teorie si Practica Judiciara in Materia Infractiunii de Talharie.doc
    • Lista Dde Abrevieri.doc

Alții au mai descărcat și

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie

CAPITOLUL I SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI Secţiunea I. Aspecte generale Legiuirile penale din cele mai vechi...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Furtul Calificat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Furtul Simplu

CAPITOLUL I INTRODUCERE. PRECEDENTE NORMATIVE ISTORICE În lupta contra criminalitatii existente în orice societate, legislatiile tuturor...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunilor de Tâlhărie

Conţinutul legal al infracţiunii de tâlhărie. Tălhăria este prevăzută în art.211 C.p. într-o variantă tip şi două variante agravante. Tâlhăria ,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie

CAPITOLUL I SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI Secţiunea I. Aspecte generale Legiuirile penale din cele mai vechi...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Tâlhăria

1. Conţinutul legal al tălhăriei Tâlhăria este fapta persoanei care pentru comiterea acţiunii de furt sau pentru păstrarea bunurilor furate ori...

Probațiunea în Procesul Penal

Obiective: 1. Cunoasterea aprofundata de catre masteranzi a institutiilor fundamentale ale Dreptului penal  partea generala : infractiunea...

Penal Special

CAPITOLUL I INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI STATULUI Sectiunea I. Consideratiuni generale privind infractiunile contra sigurantei statului...

Ai nevoie de altceva?